Кадубовський Олександр Анатолійович – Методичні матеріали

50 матеріалів
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Перерахування k-кольорових хордових n-діаграм
В статтi розглядається клас k-кольорових хордових дiаграм з n хордами. Для натуральних k>2 i 2n=k...
22.10.2021
Математика
Стаття
32
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про число неізоморфних та нееквівалентних хордових діаграм
Встановлено формули для підрахунку числа як неізоморфних (з точністю до повороту), так і нееквівален...
22.10.2021
Математика
Стаття
58
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Двокольорові O-діаграми з одним чорним циклом
Встановлено формули для підрахунку числа як неізоморфних (під дією циклічної групи), так і нееквівал...
22.10.2021
Математика
Стаття
54
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Двокольорові O і N-діаграми
Встановлено формули для підрахунку числа як неізоморфних (з точністю до повороту), так і нееквівален...
22.10.2021
Математика
Стаття
44
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про число нерівних k-кутників побудованих на колі з n точками
В роботi розглядаються два класи опуклих та неопуклих k -кутникiв, побудованих на основi фiксованого...
22.10.2021
Математика
Стаття
51
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про одну комбінаторну тотожність для чисел каталана та нараяна
Добре вiдомо, що числа Каталана Cn («Catalan numbers») та Нараяна N (n; k) («Narayana numbers») зуст...
22.10.2021
Математика
Стаття
50
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
До задач на конфігурацію Дезарга з невласними елементами та суміжні питання
Представлена стаття присвячена дидактичним та методичним аспектам вивчення конфiгурацiї Дезарга (зок...
22.10.2021
Геометрія
Стаття
48
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про деякі застосування кіл нульового радіусу
Дана стаття присвячена дослiдженню граничних випадкiв при застосуваннi пучкiв кiл (зокрема кiл нульо...
22.10.2021
Геометрія
Стаття
71
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
До питання про вивчення метричних задач теорії прямих і площин в афінних координатах
В статті висвітлюється авторський досвід формування професійної компетентності майбутніх викладачів ...
22.10.2021
Математика
Стаття
43
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
До питання про класифікацію прямих простору в курсі аналітичної геометрії
Висвітлюється авторський досвід формування у студентів-математиків педагогічних ВНЗ навичок узагальн...
22.10.2021
Математика
Стаття
36
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про метричні задачі «теорії прямих і площин у просторі» в афінних координатах
В статтi висвiтлюється один iз можливих пiдходiв до вивчення змiстового модуля«Метричнi задачi теорi...
21.10.2021
Математика
Стаття
56
1
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про змістове наповнення теми «Взаємне розташування прямих і площин у просторі» задачами класифікаційного характеру
Висвiтлюється авторський досвiд впровадження дослiдницьких задач на прикладi вивчення «Теорiї прямих...
21.10.2021
Геометрія
Стаття
60
1
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Основні метричні задачі на прямі у площині в афінних координатах
Дана стаття присвячена методичним i теоретичним аспектам вивчення теми «метричнiзадачi на пряму в пл...
21.10.2021
Математика
Стаття
56
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Елементи векторної алгебри. Метод координат на площині та в просторі
Адресовано студентам педагогічних ВНЗ за напрямом підготовки 6.040201 Математика* в якості навчально...
21.10.2021
Математика
Інші методичні матеріали
40
1
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про маловідомі види паралелограмів та їх характеристичні властивості
В представленому повідомленні висвітлюються маловідомі види паралелограмів, їх характеристичні власт...
21.10.2021
Геометрія
Стаття
55
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про один тип задач на розфарбування, застосування принципу Діріхлє та суміжні питання
Дане повідомлення присвячене задачам на розфарбування певної кількості клітин прямокутної клітчастої...
21.10.2021
Математика
Стаття
84
2
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про положення основ спільного перпендикуляра до двох мимобіжних прямих.
На думку авторів запропонований підхід дозволить під час розв’язування задач зазначеного типу відійт...
21.10.2021
Геометрія
Стаття
66
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про подання векторного добутку векторів в афінних координатах та суміжні питання
В представленому повідомленні висвітлюється досвід навчання розв’язуванню задачі про знаходження коо...
21.10.2021
Геометрія
Стаття
59
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про маловідому властивість радикальної осі та центри кіл, що дотикаються двох даних кіл
Повідомлення присвячено одному з можливих підходів до тлумачення геометричного змісту точок радикаль...
21.10.2021
Геометрія
Стаття
50
0
? Статус модерації На жаль, неможливо оцінити якісь Вашого матеріалу, оскільки наш автоматичний аналізатор не підтримує формат: pdf
Про розташування графіка квадратичної функції відносно осей ПДСК та відповідні аналітичні умови
Добре відомо, що «визначення знаків коефіцієнтів функції за видом її графіка», зокрема квадратичної,...
21.10.2021
Алгебра
Стаття
54
0
50 матеріалів