Перевірка офіційних документів ТОВ «Всеосвіта»

Вкажіть номер документу Увага! Номер вказується англійськими літерами

Документи ТОВ «Всеосвіта» (сертифікати, свідоцтва, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи про підвищення кваліфікації ТОВ «Всеосвіта» (сертифікати, свідоцтва, тощо) містять:

 • повне найменування ТОВ «Всеосвіта», як суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;
 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові/по матері особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі документа;
 • обліковий запис документа;
 • посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ - директора ТОВ «Всеосвіта» Литвиненка Івана Миколайовича;
 • підпис директора ТОВ «Всеосвіта» Литвиненка Івана Миколайовича.

ТОВ «Всеосвіта» є суб’єктом підвищення кваліфікації, що підтверджено:

 • пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • участю ТОВ «Всеосвіта» в експерименті всеукраїнського рівня за темою «Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти” у січні 2019 р. – грудні 2023 р.» (наказ Міністерства освіти і науки від 06.03.2019 року № 322)
 • пунктом 4.1. розділу 4 «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» Статуту ТОВ «Всеосвіта», відповідно до якого до основних видів діяльності ТОВ «Всеосвіта» належить підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • наявністю у ТОВ «Всеосвіта» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

Співпраця закладів освіти із ТОВ «Всеосвіта» у сфері підвищення кваліфікації працівників

Детальніше про співпрацю закладів освіти із ТОВ «Всеосвіта» у сфері підвищення кваліфікації працівників дивитись за посиланням.