Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Перевірка офіційних документів ТОВ «Всеосвіта»

Вкажіть номер документу Увага! Номер вказується англійськими літерами

Документи ТОВ «Всеосвіта» (сертифікати, свідоцтва, тощо), як суб’єкта підвищення кваліфікації, можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації, оскільки вони повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи про підвищення кваліфікації ТОВ «Всеосвіта» (сертифікати, свідоцтва, тощо) містять:

 • повне найменування ТОВ «Всеосвіта», як суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;
 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;
 • прізвище, ім’я та по батькові/по матері особи, яка підвищила кваліфікацію;
 • опис досягнутих результатів навчання;
 • дату видачі документа;
 • обліковий запис документа;
 • посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ - директора ТОВ «Всеосвіта» Литвиненка Івана Миколайовича;
 • підпис директора ТОВ «Всеосвіта» Литвиненка Івана Миколайовича.

ТОВ «Всеосвіта» є суб’єктом підвищення кваліфікації, що підтверджено:

 • пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;
 • участю ТОВ «Всеосвіта» в експерименті всеукраїнського рівня за темою «Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти” у січні 2019 р. – грудні 2023 р.» (наказ Міністерства освіти і науки від 06.03.2019 року № 322)
 • пунктом 4.1. розділу 4 «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» Статуту ТОВ «Всеосвіта», відповідно до якого до основних видів діяльності ТОВ «Всеосвіта» належить підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • наявністю у ТОВ «Всеосвіта» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

Співпраця закладів освіти із ТОВ «Всеосвіта» у сфері підвищення кваліфікації працівників

Детальніше про співпрацю закладів освіти із ТОВ «Всеосвіта» у сфері підвищення кваліфікації працівників дивитись за посиланням.