Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу. Рівень стандарту, І семестр

Хімія

Для кого: 11 Клас

03.09.2020

491

18

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу складено за Програмою з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 №1407 та за підручником Хімія: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Олексій Григорович. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії для 11 класу, І семестр складено за

Програмою з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту, затвердженою

наказом МОН від 23.10.2017 №1407 та за підручником Хімія: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти / Олексій Григорович. – Харків: Вид-во «Ранок», 2019.

п./п

Дата

Дата скоригована

Тема уроку

Хімічний експеримент

Домашнє завдання

І семестр

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (10 год)

1.

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

Вивчити § 1, завдання 3, 4 на с.7

2.

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Повторити § 1, вправи 5, 6 на с.7

3.

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

Вивчити § 2, вправи 20, 21 на с.12

4.

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Вивчити § 2, вправи 22, 23 на с.12

5.

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

Вивчити § 3, відповідати на запитання 28, 29 на с.18

6.

Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Вивчити § 3, вправи 37, 38 на с.18

7.

Електронні та графічні електронні формули атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах.

Вивчити § 4, вправи 56, 57 на с.24; підготувати навчальні проекти.

8.

Захист навчальних проектів. 1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

Повторити § 3, вправи 39, 40 на с.18

9.

Узагальнення знань з теми 1.

Повторити § 1-4, вправи 24, 25 на с.12

10.

Контрольна робота №1.

Повторити

§1-4.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (8 год)

11.

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

Вивчити § 5, 7, вправи 69, 70 на с.28

12.

Йонний, ковалентний, металічний, водневий хімічні зв’язки.

Вивчити § 5, 8, вправи 71, 72 на с.28

13.

Складання електронно-графічних схем утворення ковалентного, йонного та металічних зв’язків.

Вивчити § 5, вправи 84, 88 на с.35

14.

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіона амонію).

Демонстрації

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

Вивчити § 6, вправи 86, 89 на с.35

15.

Будова речовин. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. Передбачення фізичних властивостей речовин на основі їхньої будови та будови речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Демонстрації

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

Вивчити § 9, вправи 120, 122 на с.46

16.

Типи хімічних зв’язків. Будова речовин. Захист навчальних проектів.

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Вивчити § 10, вправи 133, 135 на с.51

17.

Узагальнення знань з теми 2.

Повторити

§ 5-10, вправи 137, 138 на с.51

18.

Контрольна робота №2.

Повторити

§ 5-10.

Тема 3. Хімічні реакції (9 год)

19.

Необоротні й оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага.

Вивчити § 11, вправи 151 на с.60

20.

Принцип Ле Шательє.

Вивчити § 11, вправи 152 на с.60

21.

Принцип Ле Шательє. Розвязування вправ на застосування принципу Ле Шательє.

Вивчити § 11, вправи 153, 157 на с.61

22.

Розв’язування розрахункових задач 1.

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

Вивчити § 12, вправи 168, 169 на с.64.

23.

Розв’язування розрахункових задач 1.

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

Вивчити § 12, вправи 170, 171 на с.65.

24.

Гідроліз солей.

Лабораторний дослід 1.

Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

Вивчити § 13, вправи 185, 186 на с.72

25.

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Навчальні проекти

7.Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

Вивчити § 14, вправа 193 на с.76

26.

Узагальнення знань з теми 3.

Повторити

§ 11-14, вправи 195, 196 на с.78

27.

Контрольна робота №3.

Повторити

§ 11-14

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (3 год)

28.

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості. Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Явище адсорбції.

Демонстрації

8. Зразки неметалів.

9.Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

Вивчити § 15, вправи 202-206 на с.83

29.

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

Лабораторні досліди

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

Вивчити § 16, вправи 218-220 на с.88

30.

Розв’язування розрахункових задач 2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Вивчити § 18, вправи 252-253 на с.96

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.