Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування 7 клас хімія

Хімія

Для кого: 7 Клас

09.01.2019

1118

43

0

Опис документу:
Створено згідно з новими навчальними програмами 2018-2019. Відповідає підрунику Хімія 7 клас (Автор Григорович). Календарне планування містить експерементальну частину навчальної програми - лабораторний, демонстраційний, домашній експеримент. Створено на 2019-2019 навчальний рік.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Запорізької гімназії №71

________________ Л.І. Терновська

«11» вересня 2018 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Запорізької гімназії №71

________________ Л.І. Терновська

« » січня 2019 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з ХІМІЇ

для 7-11-х класів

на 2018-2019 навчальний рік

Вчитель: Кирян О.Л.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НВР

______________ О.М. Анісова

«10» вересня 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НВР

______________ О.М. Анісова

« » січня 2019 року

ПОГОДЖЕНО

Керівник шкільного МО

____________ І.І. Чернова

«07» вересня 2018 року

ПОГОДЖЕНО

Керівник шкільного МО

____________ І.І. Чернова

« » січня 2019 року

7 клас

(51 година, 1,5 години на тиждень)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія, 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804

І СЕМЕСТР

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ

(6 годин)

1

1

Первинний інструктаж з БЖД під час НВП

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі (Демонстрації №1,2: Взаємодія харчової соди з оцтом. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів)

07.09

2

2

Короткі відомості з історії хімії.

12.09

3

3

Захист навчальних проектів:

1. «Хімічні речовини навколо нас»;

2. «Історичне значення вогню»

14.09

4

4

Правила поведінки учнів в хімічному кабінеті. Правила техніки безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

21.09

5

5

Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин. Лабораторні досліди №1: Дослідження будови полум’я. №2: Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів). Вивчення української хімічної термінології.

26.09

6

6

Практична робота №1. Прийоми поводження з лабораторним посудом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій (Інструктаж з БЖД)

28.09

тематична

Тема 1. Початкові хімічні поняття

(25 годин)

7

1

Інструктаж з БЖД. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Вивчення української хімічної термінології.

05.10

8

2

Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин. Лабораторний дослід №3: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків (Інструктаж з БЖД) Вивчення української хімічної термінології

10.10

9

3

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Вивчення української хімічної термінології

12.10

10

4

Способи розділення сумішей. Вивчення української хімічної термінології

19.10

11

5

Практична робота №2. Розділення сумішей (Інструктаж з БЖД)

24.10

12

6

Молекули. Атоми. Вивчення української хімічної термінології

26.10

13

7

Хімічні елементи, їх назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Вивчення української хімічної термінології.

09.11

14

8

Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів. (Демонстрація №3: Періодична система хімічних елементів) Вивчення української хімічної термінології.

14.11

15

9

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів. Вивчення української хімічної термінології.

16.11

тематична

16

10

Хімічні формули речовин. Вивчення української хімічної термінології.

23.11

17

11

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розрахункові задачі: 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. Вивчення української хімічної термінології.

28.11

18

12

Розвязування задач: Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою

30.11

19

13

Масова частка елемента в речовині. Розрахункові задачі: 2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині. 3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою. Вивчення української хімічної термінології.

07.12

20

14

Розвязування задач: Обчислення масової частки та маси елемента в складній речовині.

12.12

21

15

Семестрова контрольна робота

14.12

22

16

Аналіз контрольної роботи та коригування навчальних досягнень учнів.

21.12

тематична

ІІ СЕМЕСТР

Тема 1. Початкові хімічні поняття (продовження – 9 годин)

23

17

Прості та складні речовини. Лабораторний дослід №4: Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин (Інструктаж з БЖД) Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні й неметалічні елементи. (Демонстрація №4: Зразки металів і неметалів) Вивчення української хімічної термінології.

16.01

24

18

Валентність хімічних елементів. Зв’язок між розміщенням елемента в періодичній системі та його валентністю. Вивчення української хімічної термінології.

18.01

25

19

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

25.01

26

20

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. Лабораторні досліди №№ 5-9: Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом (Інструктаж з БЖД) Домашній експеримент №1: Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром

30.01

27

21

Практична робота №3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів та харчових продуктів(Інструктаж з БЖД)

01.02

28

22

Захист навчальних проектів:

3. Хімічні явища в природі

4. Хімічні явища в побуті

5. Використання хімічних явищ в художній творчості та народних ремеслах

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

08.02

29

23

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. (Демонстрація №5: Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний). Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

13.02

30

24

Вправляння в складанні хімічних рівнянь

15.02

31

25

Узагальнення та систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»: тестування

22.02

тематична

Тема 2. Кисень

(9 годин)

32

1

Інструктаж з БЖД Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

27.02

33

2

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. (Демонстрація №6: Добування кисню з гідроген пероксиду) Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню (Демонстрації №№7-8: Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. Доведення наявності кисню) Вивчення української хімічної термінології.

01.03

34

3

Практична робота №4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності (Інструктаж з БЖД)

13.03

35

4

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення. (Демонстрація №9-1: Спалювання простих речовин) Вивчення української хімічної термінології.

15.03

36

5

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду) Умови виникнення та припинення горіння.(Демонстрація №9-2: Спалювання складних речовин) Вивчення української хімічної термінології.

22.03

37

6

Застосування кисню. Проблема чистого повітря. Навчальні проекти:

7. Проблема забруднення повітря та способи її розвязання.

8. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять

03.04

38

7

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Біологічна роль кисню

05.04

39

8

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень»

12.04

40

9

Контроль рівня навчальних досягнень учнів з теми «Кисень»: письмова самостійна робота

17.04

тематична

Тема 3.Вода

(7 годин)

41

1

Інструктаж з БЖД. Вода, склад її молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості води. Вода – розчинник.

19.04

42

2

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. РЗ: Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині

26.04

43

3

Обчислення масової частки речовини в розчині. Виготовлення розчину. (Демонстрація №16: Виготовлення розчинів) Практична робота №5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин (Інструктаж з БЖД)

03.05

44

4

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори. (Демонстрації №№17-18: Взаємодія кальцій оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори. Взаємодія фосфор(V) оксиду з водою. Дія водного розчину добутої речовини на індикатори) Лабораторний дослід: №10 Випробовування водних розчинів кислот і лугів індикаторами (Інструктаж з БЖД)

Навчальний проект:

10. Дослідження фізичних та хімічних властивостей води

10.05

45

5

Значення води і водних розчинів у природі та у житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Домашній експеримент №2: Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

Навчальні проекти:

9. Дослідження якості води з різних джерел.

11. Способи очищення води в побуті.

12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

15.05

46

6

Семестрова контрольна робота

17.05

47

7

Аналіз контрольної роботи, тематичного оцінювання та коригування рівня навчальних досягнень учнів. Узагальнення й систематизація вивченого у 7 класі

24.05

тематична

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.