Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування 8 клас хімія

Хімія

Для кого: 8 Клас

09.01.2019

611

19

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування розроблено згідно з чинною навчальною програмою 2018-2019. Містить посилання на лабораторний, демонстраційний, домашній експеримент. Створено для 8 класу загальноосвтнії шкіл І-ІІІступенів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8 клас

(68 годин, 2 години на тиждень)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія, 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804

І СЕМЕСТР

Тема уроку

Дата

Примітка

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

(5 годин)

1

1

Первинний інструктаж з БЖД під час НВП

Найважливіші хімічні поняття. Повторення української хімічної термінології.

03.09

2

2

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакції розкладу, сполучення. Повторення української хімічної термінології.

06.09

3

3

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Масова частка хімічного елемента в складній речовині. Повторення української хімічної термінології.

10.09

4

4

Розвязування задач

13.09

5

5

Діагностична контрольна робота.

17.09

тематична

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. (14 годин)

6

1

Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.

20.09

7

2

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени. Вивчення української хімічної термінології.

24.09

8

3

Періодичний закон Д.І.Менделєєва (сучасне формулювання). Періодична система хімічних елементів, її структура. (Демонстрація1. Періодична система хімічних елементів (довга і коротка форми)

27.09

9

4

Навчальні проекти:

  1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів;

  2. Форми Періодичної системи хімічних елементів;

  3. Хімічні елементи в літературних творах;

  4. Цікаві історичні факти з відкриття і походження назв хімічних елементів

01.10

10

5

Будова атома. Склад атомних ядер (протони і нейтрони).(Демонстрація 2: Моделі атомів (віртуальні 3D). Протонне число. Нуклонне число. Вивчення української хімічної термінології.

04.10

11

6

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. (Демонстрація 3: Форми електронних орбіталей (віртуальні 3D)

08.10

12

7

Енергетичні рівні й підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20. Вивчення української хімічної термінології.

11.10

13

8

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома.

18.10

14

9

Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.

22.10

15

10

Взаємозвязок між будовою електронних оболонок і властивостями хімічних елементів

25.10

16

11

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

05.11

17

12

Значення періодичного закону.

08.11

18

13

Узагальнення й систематизація знань з теми «Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів».

12.11

19

14

Тематичний контроль рівня НДУ з теми «Будова атома. Періодичний закон та періодична система хімічних елементів»: перевірна робота.

15.11

тематична

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

(12 годин)

20

1

Інструктаж з БЖД. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів. Вивчення української хімічної термінології.

19.11

21

2

Ковалентний зв’язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок. Електронні формули молекул. Вивчення української хімічної термінології.

22.11

22

3

Йони. Йонний зв’язок, його утворення. Вивчення української хімічної термінології.

26.11

23

4

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. (Демонстрація 4: Моделі кристалічних ґраток різних типів.) Вивчення української хімічної термінології.

29.11

24

5

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. (Демонстрація 5: Зразки речовин атомної, молекулярної та йонної будови) Л.д.№1: Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови (Інструктаж з БЖД).

03.12

25

6

Практична робота №1. Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток (наприклад, цукру, кухонної солі, графіту) (Інструктаж з БЖД)

06.12

26

7

Поняття про ступінь окиснення хімічного елемента.

10.12

27

8

Семестрова контрольна робота

13.12

28

9

Аналіз контрольної роботи та коригування рівня навчальних досягнень учнів.

17.12

29

10

Захист навчальних проектів:

  1. Використання кристалів у техніці;

  2. Кристали: краса і користь.

Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічний звязок і будова речовини»

20.12

тематична

ІІ СЕМЕСТР

уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

(7 годин)

30

1

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Стала Авогадро. Вивчення української хімічної термінології.

14.01

31

2

Розрахункові задачі: 6. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

17.01

32

3

Молярна маса. Розрахункові задачі: 5. Обчислення молярної маси речовини. 7. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою. Вивчення української хімічної термінології.

21.01

33

4

Закон Авогадро. Молярний об’єм газів. Розрахункові задачі: 8. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов. Вивчення української хімічної термінології.

24.01

34

5

Відносна густина газів. Розрахункові задачі: 9. Обчислення з використанням відносної густини газів. Вивчення української хімічної термінології.

28.01

35

6

Розвязування розрахункових задач різних типів:

5. Обчислення молярної маси речовини.

6. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.

7. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.

8. Обчислення об’єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов.

9. Обчислення з використанням відносної густини газів.

31.01

36

7

Тематичний контроль рівня НДУ з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»: перевірна робота.

04.02

тематична

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

( 28 годин)

37

1

Інструктаж з БЖД . Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура. Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів. Фізичні властивості оксидів. Вивчення української хімічної термінології.

07.02

38

2

Кислоти, їх склад і назви. Класифікація кислот. Фізичні властивості кислот. Вивчення української хімічної термінології.

11.02

39

3

Основи, їх склад і назви. Класифікація основ. Фізичні властивості основ. Вивчення української хімічної термінології.

14.02

40

4

Солі (середні), їх склад і назви. Фізичні властивості середніх солей. Вивчення української хімічної термінології.

18.02

41

5

Оксиди. Фізичні властивості оксидів. Поширеність у природі та використання оксидів. Вплив на довкілля. (Демонстрації 7. Зразки оксидів)

21.02

42

6

Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами. (Демонстрації

8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою)

25.02

43

7

Розрахункові задачі: 10.1. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

28.02

44

8

Основи. Фізичні властивості основ. Поширеність у природі та використання основ. Вплив на довкілля.

(Демонстрації 11. Зразки основ)

04.03

45

9

Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Заходи безпеки під час роботи з лугами. (Демонстрації 12. Хімічні властивості лугів. 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.) Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. (Демонстрація 13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ) Вивчення української хімічної термінології.

07.03

46

10

Узагальнення знань про основи. Лабораторний дослід: №2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині (Інструктаж з БЖД)

11.03

47

11

Кислоти. Фізичні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Поширеність у природі та використання кислот. Вплив на довкілля. (Демонстрації 9. Зразки кислот)

14.03

48

12

Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Реакція нейтралізації. (Демонстрації 10. Хімічні властивості кислот. 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.) Вивчення української хімічної термінології.

18.03

49

13

Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Лабораторний дослід №3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами. №4. Взаємодія металів із солями у водному розчині. (Інструктаж з БЖД) Вивчення української хімічної термінології.

21.04

50

14

Солі. Фізичні властивості середніх солей. Поширеність у природі та використання солей. Вплив на довкілля. (Демонстрації 16. Зразки солей)

01.04

51

15

Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Лабораторні досліди: №5. Взаємодія солей з лугами у водному розчині. №6. Реакція обміну між солями в розчині. (Інструктаж з БЖД) (Демонстрації 17. Хімічні властивості солей. 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.)

04.04

52

16

Розвязування розрахункових задач за хімічними рівняннями.

08.04

53

17

Проміжний контроль рівня НДУ з теми «Основні класи неорганічних сполук»: перевірна робота.

11.04

тематична

54

18

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні) (Демонстрації 14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду. 15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.)

15.04

55

19

Загальні способи добування оксидів

18.04

56

20

Загальні способи добування кислот, основ і солей (Демонстрації 18. Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження утвореного розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.)

22.04

57

21

Практична робота №2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук. (Інструктаж з БЖД)

25.04

58

22

Генетичні звзки між основними класами неорганічних сполук Лабораторний дослід №7. Розвязування експериментальних задач. (Інструктаж з БЖД)

02.05

59

23

Практична робота №3. Розвязування експериментальних задач. (Інструктаж з БЖД)

06.05

60

24

Розрахункові задачі: 10.1. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції.

13.05

61

25

Семестрова контрольна робота

16.05

62

26

Аналіз контрольної роботи та коригування рівня навчальних досягнень учнів.

Навчальні проекти:

7. Сполуки основних класів у будівництві й побуті.

8. Хімічний склад і використання мінералів.

9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.

20.05

63

27

Узагальнення вивченого у 8 класі

23.05

тематична

64

28

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.