Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування 9 клас хімія

Хімія

Для кого: 9 Клас

09.01.2019

1155

38

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування відповідає чинній навчльній програмі 2018-2019. В календарному плануванні є посилання на лабораторний, демонстраційний, домашній експеримент. Відповідає підручнику з хімії 9 класу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас

(68 годин, 2 години на тиждень)

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія, 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 №804

І СЕМЕСТР

Тема уроку

Дата

Примітка

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

(5 годин)

1

Первинний інструктаж з БЖД під час НВП.

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома. Повторення української хімічної термінології.

04.09

2

Хімічний зв’язок і будова речовини. Повторення української хімічної термінології.

06.09

3

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Повторення української хімічної термінології.

11.09

4

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Повторення української хімічної термінології.

13.09

5

Діагностична контрольна робота.

18.09

тематична

Тема 1. Розчини

(25 годин)

6

1

Інструктаж з БЖД. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі. Домашній експеримент №1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо). Вивчення української хімічної термінології.

20.09

7

2

Будова молекули води. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати. (Демонстрація 1. Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді)

25.09

8

3

Поняття про водневий зв’язок. Вивчення української хімічної термінології.

27.09

9

4

Розчинність, її залежність від різних чинників.

02.10

10

5

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині. Вивчення української хімічної термінології.

04.10

11

6

Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

09.10

12

7

Розв’язування задач за рівняннями реакцій

11.10

13

8

Розв’язування задач за рівняннями реакцій

16.10

14

9

Навчальні проекти:

2. Вирощування кристалів солей;

3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

18.10

15

10

Проміжний контроль НДУ з теми «Розчини»: перевірна робота

23.10

тематична

16

11

Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. (Демонстрація 2. Дослідження речовини та їх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлорид на кислота). Навчальний проект: 1. Електроліти в сучасних акумуляторах. Вивчення української хімічної термінології.

25.10

17

12

Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах.

06.11

18

13

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Вивчення української хімічної термінології.

08.11

19

14

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища. Лабораторний дослід№1-3: №1. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині. №2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора; №3. Дослідження рН харчової і косметичної продукції. (Інструктаж з БЖД)

13.11

20

15

Навчальні проекти:

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних обєктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

15.11

21

16

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння. (Демонстрація 3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах)

20.11

22

17

Йонно-молекулярні рівняння реакцій. Лабораторні досліди №4-6: №4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду. №5. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу. №6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води. (Інструктаж з БЖД)

22.11

23

18

Закріплення навичок складання йонно-молекулярних рівнянь.

27.11

24

19

Практична робота №1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. (Інструктаж з БЖД)

29.11

25

20

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Лабораторні досліди №7-9: №7. Виявлення хлорид-йонів у розчині; №8. Виявлення сульфат-йонів у розчині; №9. Виявлення карбонат-йонів у розчині. (Інструктаж з БЖД)

04.12

26

21

Практична робота №2. Розвязування експериментальних задач (Інструктаж з БЖД)

06.12

27

22

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Розчини».

11.12

28

23

Семестрова контрольна робота

13.12

29

24

Аналіз контрольної роботи та коригування рівня навчальних досягнень учнів.

18.12

30

25

Узагальнення вивченого з теми «Розчини».

20.12

тематична

ІІ СЕМЕСТР

Тема 2. Хімічні реакції (9 годин)

31

1

Інструктаж з БЖД. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

15.01

32

2

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Вивчення української хімічної термінології.

17.01

33

3

Окисники і відновники

22.01

34

4

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

24.01

35

5

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Вивчення української хімічної термінології.

Навчальні проекти:

9. Ендотермічні реакції на службі людині;

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

29.01

36

6

Оборотні й необоротні реакції. Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Лабораторний дослід №10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою. (Інструктаж з БЖД). (Демонстрація 5. Залежність швидкості реакції металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від природи металу та концентрації кислоти). Вивчення української хімічної термінології.

31.01

37

7

Практична робота №3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій. (Інструктаж з БЖД).

05.02

38

8

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну. (Демонстрація 6.1. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну). Вивчення української хімічної термінології.

07.02

39

9

Проміжний контроль НДУ з теми «Хімічні реакції»: перевірна робота

12.02

тематична

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

(20 годин)

40

1

Інструктаж з БЖД. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени. (Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних сполук.) Вивчення української хімічної термінології

14.02

41

2

Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів. Фізичні властивості.

19.02

42

3

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви. (Демонстрації 6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування). Вивчення української хімічної термінології

21.02

43

4

Реакція заміщення для метану. Горіння насичених вуглеводнів. (Демонстрації: 7. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згорання). Застосування насичених вуглеводнів. Вивчення української хімічної термінології

26.02

44

5

Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях Розрахункові задачі 2. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Вивчення української хімічної термінології.

28.02

45

6

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння ненасичених вуглеводнів. Застосування ненасичених вуглеводнів. Вивчення української хімічної термінології

05.03

46

7

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. (Демонстрації: 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів). Вивчення української хімічної термінології

07.03

47

8

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів. Вивчення української хімічної термінології.

12.03

48

9

Проміжний контроль рівня НДУ з теми «Початкові поняття про органічні сполуки. Вуглеводні»: перевірна робота.

14.03

тематична

49

10

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини. Вивчення української хімічної термінології.

19.03

50

11

Гліцерол: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Якісна реакція на гліцерол. Лабораторні досліди: 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом. (Інструктаж з БЖД). Вивчення української хімічної термінології.

21.03

51

12

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти. (Демонстрації: 9. Дія етанової кислоти на індикатори.10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами). Вивчення української хімічної термінології

02.04

52

13

Практична робота №4: Властивості етанової кислоти. (Інструктаж з БЖД)

04.04

53

14

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія. Домашній експеримент 2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника. (Інструктаж з БЖД) Вивчення української хімічної термінології.

09.04

54

15

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів. Вивчення української хімічної термінології.

11.04

55

16

Вуглеводи: глюкоза, сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісні реакції на глюкозу. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Лабораторні досліди: 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом. (Інструктаж з БЖД). Вивчення української хімічної термінології.

16.04

56

17

Вуглеводи: крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Лабораторні досліди: 13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).14. Взаємодія крохмалю з йодом. (Інструктаж з БЖД) Домашній експеримент: 3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах. Вивчення української хімічної термінології.

18.04

57

18

Практична робота №5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. (Інструктаж з БЖД)

23.04

58

19

Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Вивчення української хімічної термінології.

25.04

59

20

Значення природних і синтетичних органічних сполук.

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів. Навчальні проекти:

11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних гумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

30.04

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

(6 годин)

60

1

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

02.05

61

2

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Навчальні проекти:

20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

07.05

62

3

Семестрова контрольна робота

14.05

63

4

Аналіз контрольної роботи та коригування рівня навчальних досягнень учнів.

16.05

64

5

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

21.05

65

6

Узагальнення вивченого у 9 класі

23.05

тематична

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.