Сьогодні відбувся
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу, І семестр

Хімія

Для кого: 9 Клас

29.08.2020

1090

78

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу складено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 №804 та за підручником Хімія: підручник для 8 класу загальноосвіт. навч.закл./О.В.Григорович. - Х.: Вид-во «Ранок», - 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії, 9 клас, І семестр

за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 №804

за підручником Хімія: підручник для 8 класу загальноосвіт. навч.закл./О.В.Григорович. - Х.: Вид-во «Ранок», - 2017.

з/п

Дата

Дата

скори

гова

на

Тема уроку

Хімічний експеримент

Домашнє завдання

І семестр

9-А

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу (3 год.)

1.

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

Вивчити §1, 2, виконати завдання для засвоєння матеріалу 6 (г,д,е), 7, 8 (б,в) на с.10.

2.

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

Вивчити § 3, відповідати на запитання 29-33 на с.24, виконати вправи 37-38 на с.24.

3.

Хімічний звязок і будова речовини.

Повторити § 1-3

Тема 1. Розчини (20 год.)

4.

Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.

Домашній експеримент. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

Вивчити §3, відповідати на запитання 29-34 (усно); вправи 35-37 на с.24; виконати домашній експеримент 1 на с.24.

5.

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.

Вивчити §5, виконати вправи 54-59 на с.34-39.

6.

Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

Вивчити §6, відповідати на запитання 60-63 на с.37 виконати вправи 67, 68, 71 на с.38.

7.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Кристалогідрати.

Вивчити §4, відповідати на запитання 42-47 на с.30, виконати вправи 51, 52 на с.31.

8.

Розвязування задач на приготування розчинів.

Вивчити §7, виконати вправи 84, 85 на с.43.

9.

Розвязування задач на приготування розчинів.

Повторити §7, виконати вправи 86-88 на с.44.

10.

Розвязування розрахункових задач. Захист навчальних проектів: «Виготовлення розчинів для надання медичної допомоги».

Повторити § 7

11.

Узагальнення знань з теми 1.

Повторити § 1-7, виконати вправи 89-91 на с.44.

12.

Контрольна робота №1 з теми «Розчини».

Повторити § 1-7

13.

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти.

Вивчити § 8, відповідати на запитання 92-94 (усно); вправи 95-98 на с.49

14.

Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах.

Вивчити § 9, 11

15.

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

Вивчити § 10

16.

Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Лабораторний дослід 1.

Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчині. Лабораторний дослід 2. Встановлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора. Лабораторний дослід 3.

Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

Вивчити § 12

17.

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Демонстрація 3. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

Вивчити § 12

18.

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Лабораторний дослід 4.

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.

Лабораторний дослід 5.

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.

Лабораторний дослід 6.

Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.

Повторити § 12

19.

Практична робота №1 «Реакції йонного обміну між розчинами електролітів»

Повторити § 12

20.

Якісні реакції на деякі йони. Виявлення в розчині гідроксид-іонів та іонів Гідрогену.

Лабораторний дослід 7.

Виявлення хлорид-іонів у розчині.

Лабораторний дослід 8.

Виявлення сульфат-іонів у розчині.

Лабораторний дослід 9.

Виявлення карбонат-іонів у розчині.

Вивчити § 13

21.

Практична робота №2 «Розв’язування експериментальних задач»

Повторити

§ 12-13

22.

Застосування знань про розчини електролітів.

Захист навчальних проектів:

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

2. Вирощування кристалів солей.

3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

Домашній експеримент 1.

Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

23.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини».

Повторити

§ 8-13

24.

Контрольна робота №2 з теми «Розчини».

Повторити

§ 3-13

25.

Корекція знань з теми «Розчини».

Тема 2. Хімічні реакції (10 год.)

26.

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрація 4. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

Вивчити § 21, виконати завдання 245-247 с.131.

27.

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

Повторити § 21, скласти по 3 приклади реакцій сполучення, розкладу, заміщення та обміну.

28.

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

Вивчити § 14-17, виконати завдання 170 на с.87, 179 на с.94.

29.

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

Вивчити § 18, 19, виконати завдання 211, 212 на с.115; підготувати навчальні проекти.

30.

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

Захист навчальних проектів:

6. «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів».

7. «Ендотермічні реакції на службі людини».

Вивчити § 18, 19, виконати завдання 211, 212 на с.115.

31.

Підсумковий урок.

Вивчити § 14-21.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.