Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу, ІІ семестр

Хімія

Для кого: 9 Клас

30.08.2020

753

49

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу складено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 №804 та за підручником Хімія: підручник для 9 класу загальноосвіт. навч.закл./О.В.Григорович. - Х.: Вид-во «Ранок», - 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії, 9 клас, ІІ семестр

за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН від 07.06.2017 №804

за підручником Хімія: підручник для 8 класу загальноосвіт. навч.закл./О.В.Григорович. - Х.: Вид-во «Ранок», - 2017.

з/п

Дата

Дата

скори-гована

Тема уроку

Хімічний

експеримент

Домашнє

завдання

ІІ семестр

Тема 2. Хімічні реакції (продовження)

(4 год.)

33.

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.

Оборотні й необоротні реакції.

Вивчити § 19.

34.

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Практична робота 3.

Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.

Демонстрація 5. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу та концентрації кислоти.

Лабораторний дослід 10.

Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.

Вивчити § 20,

впр.231, 233 с.135

35.

Узагальнення і систематизація знань з теми «Хімічні реакції».

Повторити § 14-21

36.

Контрольна робота №3

Повторити § 14-21

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки (23 год.)

37.

Особливості будови органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи –органогени.

Вивчити § 22,

впр.257-259 с.137

38.

Метан як представник насичених вуглеводнів. Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

Вивчити § 23, впр.265с.142

39.

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

Демонстрація 6. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

Вивчити § 24,

впр. 268, 269 с.143.

40.

Хімічні властивості метану (реакції заміщення, горіння).

Демонстрація 7. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

Вивчити § 25,

впр. 290-291 с.152.

41.

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.

Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

Вивчити § 27,

впр. 309, 313 с.160.

42.

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння вуглеводнів.

Вивчити § 27,

впр. 318-319 с.160.

43.

Розв’язування розрахункових задач 2. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

Вивчити § 26,

впр. 299-302 с.155.

Приготувати навчальний проект.

44.

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. Захист навчального проекту

8. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

9. Альтернативні джерела енергії.

Демонстрація 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

Вивчити § 28,

впр. 330-333 с.165. Приготувати навчальний проект.

45.

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.

Вивчити § 29,

впр. 350-351, 353 с.171.

46.

Контрольна робота №4 з теми «Органічні сполуки. Вуглеводні».

Повторити § 22-29

47.

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи.

Вивчити § 30, 32,

впр. 366-368 с.176.

48.

Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

Лабораторний дослід 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.

Вивчити § 31

49.

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини

50.

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти.

Демонстрація 9. Дія етанової кислоти на індикатори. Демонстрація 10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

Вивчити § 33,

впр. 398-399 с.188.

51.

Практична робота №4 «Властивості етанової кислоти».

Повторити § 33,

впр. 403-406 с.188.

Вивчити § 33,

впр. 400-402 с.188.

52.

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Домашній експеримент 2.

Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

Вивчити § 33,

впр. 400-402 с.188.

53.

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

Вивчити § 34, 35,

впр. 416-420 с.195; 427, 435 с.202.

54.

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

Лабораторний дослід 12. Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом.

Вивчити § 36,

впр. 446-447 с.210.

55.

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Лабораторний дослід 13. Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).

Лабораторний дослід 14. Взаємодія крохмалю з йодом.

Домашній експеримент 3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

Вивчити § 37,

впр.460-462 с.216. Виконати домашній експеримент 3 на с.213.

56.

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

Вивчити § 38,

вправи 476-477 с.224, підготувати навчальні проекти

57.

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Захист навчальних проектів:

11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних гумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

Вивчити § 39,

впр. 485 с.230.

58.

Практична робота №5 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах».

Повторити § 34-37

59.

Узагальнення знань з теми «Органічні сполуки»

Повторити § 34-37

60.

Контрольна робота №5.

Повторити§ 30-39

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

(5 год.)

61.

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

Вивчити § 40,

впр. 487, 488, 490 с.234.

62.

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Вивчити

§ 41, впр. 492-496 с.238.

63.

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

§ 43, впр.509-513 с.250.

64.

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

§ 42, впр.504-506 с.244, підготувати навчальні проекти.

65.

Захист навчальних проектів:

20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.

Повторити § 26-35.

66.

Повторення. Метан, його фізичні і хімічні властивості, застосування.

67.

Повторення. Етен і етин, їх фізичні і хімічні властивості, застосування.

68.

Повторення. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.

69.

Повторення. Етанол, його отруйність.

70.

Підсумковий урок. Повторення вивченого за рік.

Повторити § 36-43.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.