Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу. Рівень стандарту.

Хімія

Для кого: 10 Клас

01.09.2020

821

91

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу складено за Програмою з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 №1407 та за підручником Хімія: підручник для 10 класу загальноосвіт. навч.закл./О.В.Григорович. - Х.: Вид-во «Ранок», - 2018.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу складено

за Програмою з хімії для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту, затвердженою наказом МОН від 23.10.2017 №1407 та за підручником Хімія: підручник для 10 класу загальноосвіт. навч.закл./О.В.Григорович. - Х.: Вид-во «Ранок», - 2018.

п./п

Дата

Дата скоригована

Тема уроку

Хімічний експеримент

Домашнє завдання

І семестр

Повторення початкових понять про органічні речовини (2 год.)

1.

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

Виконати завдання в зошиті

2.

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигено- (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

Виконати завдання в зошиті

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

(5 год.)

3.

Теорія будови органічних сполук.

Розрахункові задачі 1.

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Вивчити § 1, 2

4.

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Демонстрації 1, 2.

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Вивчити § 1, 2

5.

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Вивчити § 3,

приготувати проект

6.

Класифікація органічних сполук.

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

Вивчити § 1

7.

Розвязування розрахункових задач.

Розрахункові задачі 1.

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Вивчити § 4

Тема 2. Вуглеводні (6 год)

8.

Класифікація вуглеводнів.

Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Хімічні властивості алканів.

Демонстрація 3.

Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

Розрахункові задачі 2.

Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

Вивчити § 5, 6, 7

9.

Алкени. Загальні та молекулярні формули алкенів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Розрахункові задачі 3.

Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Вивчити § 8, 9

10.

Алкіни. Загальні та молекулярні формули алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Вивчити § 10

11.

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

Хімічні властивості бензену.

Вивчити § 11,

приготувати проект

12.

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5. Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

Вивчити § 12,

повторити § 1-11

13.

Контрольна робота №1

Повторити § 1-12

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

(10 год.)

14.

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Розрахункові задачі 4.

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Вивчити § 13

15.

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

Демонстрація 4.

Окиснення етанолу до етаналю.

Вивчити § 14

16.

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Вивчити § 15, 16

17.

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

Демонстрації 5, 6.

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

Вивчити § 17

18.

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

Вивчити § 18

19.

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

Одержання етанової кислоти. Розвязування розрахункових задач на домішки.

Лабораторний дослід 1.

Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

Вивчити § 19, 20

20.

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрація 7.

Ознайомлення зі зразками естерів.

Вивчити § 21

21.

Контрольна робота №2.

Повторити

§ 13-21

22.

Повторення. Основні класи органічних сполук.

Повторити

§ 1, 2

23.

Підсумковий урок.

Повторити

§ 1, 2

з/п

Дата

Дата

скоригована

Тема уроку

Хімічний експеримент

Домашнє

завдання

ІІ семестр

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (7 год.)

24.

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Вивчити § 22

25.

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Демонстрація 10.

Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

Лабораторний дослід 2.

Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Вивчити § 25

26.

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

Вивчити § 26

27.

Практична робота 1.

Розв’язування експериментальних задач.

Підготувати навчальні проекти.

28.

Захист навчальних проектів.

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

15. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

16. Етери та естери в косметиці.

17. Біодизельне пальне.

Повторити § 25, 26

29.

Узагальнення знань з теми.

Повторити § 21-26, вправа 410 на с.162

30.

Контрольна робота №3.

Повторити § 21-26

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (6 год.)

31.

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

Вивчити § 26

32.

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації 11, 12.

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

Вивчити § 27

33.

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група.

Вивчити § 28

34.

Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

Вивчити § 28

35.

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Лабораторні досліди 3, 4.

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

Вивчити § 29,

приготувати проект.

36.

Узагальнення знань.

Захист навчальних проектів.

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20.Анілін – основа для виробництва барвників.

21. Синтез білків.

22.Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження.

Повторити § 26-29

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали

на їх основі (6 год.)

37.

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.

Вивчити § 30-32

38.

Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Демонстрація 13.

Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

Вивчити § 33

39.

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Вивчити § 34,

приготувати проект.

40.

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Захист навчальних проектів.

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

Повторити § 30-32

41.

Узагальнення знань.

Повторити § 30-34

42.

Контрольна робота №4.

Повторити § 30-34

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин (7 год.)

43.

Зв’язки між класами органічних речовин.

Вивчити § 35

44.

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Вивчити § 36

45.

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної і енергетичної проблем.

Вивчити § 37,

приготувати проекти.

46.

Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів.

Вивчити § 37,

приготувати проекти.

47.

Захист навчальних проектів.

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

Повторити § 35-37

48.

Залік з теми 6.

Повторити § 35-37

49.

Повторення. Зв’язки між класами органічних речовин.

Повторити § 35

50.

Повторення. Зв’язки між класами органічних речовин.

Повторити § 35

51.

Підсумковий урок.

Повторити § 35-37

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.