Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу (рівень стандарт) на 2019-2020 навчальний рік

Хімія

Для кого: 10 Клас

14.10.2019

592

19

1

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу (рівень стандарт) за новою програмою для загальноосвітніх навчальних закладів на 2019-2020 навчальний рік, за підручником Ярошенко О. Г. Всього 50 годин на рік - 1,5 години на тиждень.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 10 КЛАС

(50 год, 1,5 год на тиждень)

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Хімічний експеримент

та проекти

Домашнє завдання

Примітки

І СЕМЕСТР

Повторення початкових понять про органічні речовини

(3 години)

1.

Вступний інструктаж з БЖД.

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин) органічних речовин.

с. 7-9

2.

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) органічних речовин.

с. 9, 10 завд. 13-22

3.

Склад, властивості, застосування окремих представників нітрогеновмісних (аміно-етанова кислота) органічних речовин.

с. 10, 11 завд. 1-4

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (5 годин)

4.

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

§1, с. 18

завд. 1,2

5.

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Навчальний проект:

1) Ізомери у природі.

§1, с. 18 завд. 3,4

6.

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Навчальний проект:

2) Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

§2, с. 24 завд. 1-3

7.

Класифікація органічних сполук.

Навчальний проект:

3) 3D-моделі молекул органічних сполук.

§2, с. 25 завд. 8,9

8.

Розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

§2, с. 25

завд. 4-7

Тема2. Вуглеводні (12 годин)

9.

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

§3 с. 33

завд. 1-7

10.

Хімічні властивості алканів.

§4, с. 39

завд. 1-4

11.

Алкени. Загальна та молекулярні формули алкенів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

§5, с. 44

завд. 1-5

12.

Розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

§5, с. 44

завд. 6-8

13.

Хімічні властивості етену.

§6, с. 50

завд. 1.6

14.

Розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

§6, с. 50

завд. 2-5, 7,8

15.

Алкіни. Загальна та молекулярні формули алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості етину.

§7, с. 57

завд. 1-9

16.

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

§8, с. 61

завд. 1-4

17.

Хімічні властивості бензену.

Навчальні проекти:

4) Октанове число та якість бензину.

5) Цетанове число дизельного палива.

6) Ароматичні сполуки навколо нас.

§8, с. 61

завд. 5-7

18.

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену.

§9, с. 66

завд. 1-3

19.

Застосування вуглеводнів.

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Теорія будови органічних сполук. Вуглеводні».

Навчальні проекти:

7) Смог як хімічне явище.

8) Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9) Біогаз.

10) Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

§10, с. 67

завд. 1-25

20.

Контрольна робота з теми: «Теорія будови органічних сполук. Вуглеводні».

§1-10 пов.

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (17 годин)

21.

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

§11, с. 75 завд. 1-8

22.

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

§12, с. 80

завд. 1-3

23.

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

§12, с. 80 завд. 4-7

ІІ СЕМЕСТР

24.

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Навчальні проекти:

11) Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12) Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

§14, с. 87 завд. 1-3

25.

Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

§13, с. 83

завд. 1-3

26.

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

§15, с. 93 завд. 1-3

27.

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

§15, с. 93 завд. 4,5

28.

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

§16, с. 99

завд. 1-5

29.

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

Л. д. № 1.

Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

§17, с. 104 завд. 1-4

30.

Одержання етанової кислоти.

§17, с. 104 завд. 5-7

31.

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Навчальні проекти:

16) Етери та естери в косметиці.

17) Біодизельне пальне.

§18, с. 111 завд. 1-3

32.

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

§18, с. 111 завд. 4,5

33.

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Л. д. № 2.

Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

§19, с. 119 завд. 1-4

34.

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

Навчальний проект:

13) Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

§20, с. 125 завд. 1-3

35.

Практична робота №1. Розв’язування експериментальних задач.

§21, с. 126

36

Узагальнення та систематизація знань з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки».

§22, с. 127 завд. 1-31

37.

.

Самостійна робота з теми: «Оксигеновмісні органічні сполуки».

§11-22 пов.

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки (6 годин)

38.

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

Навчальний проект:

18) Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

§23, с. 138 завд. 1-3

39.

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Навчальний проект:

19) Анілін – основа для виробництва барвників.

§23, с. 138 завд. 4,5

40.

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

Навчальні проекти:

20) Синтез білків.

21)  Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

22) Виведення плям органічного походження.

§24, с. 143 завд. 1-4

41.

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Л. д. № 3, 4.

Біуретова реакція.

Ксантопротеїнова реакція.

§25, с. 150 завд. 1,2

.

42.

Біологічна роль амінокислот і білків. Узагальнення та систематизація знань з теми: «Оксигеновмісні і нітрогеновмісні органічні речовини».

§26, с. 154 завд. 1-4 §27, с. 154 завд. 1-12

43.

Контрольна робота з теми: «Оксигено- вмісні і нітрогеновмісні органічні речовини».

§11-27 пов

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини

і полімерні матеріали на їх основі (3 години)

44.

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси.

§28, с. 162 завд. 1-6

§29, с. 170 завд. 1-6

45.

Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Навчальні проекти:

24) Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

25) Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

26) Перспективи одержання і застосування полімерів із

наперед заданими властивостями.

27) Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

28) Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

§30, с. 176 завд. 1-5

46.

Волокна. Штучні й синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Навчальні проекти:

14) Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

15) Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

23) Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

§31, с. 183 завд. 1

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки

між класами органічних речовини (4 години)

47.

Багатоманітність і зв’язки між класами органічних речовин.

§32, с. 186 завд. 1-3

48.

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

§33, с. 192 завд. 1-4

49.

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної і енергетичної проблем.

Навчальний проект

29) Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

§34, с. 197 завд. 1,2

50.

Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми і у створенні нових матеріалів.

Навчальний проект

30) Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок

§34, с. 197 завд. 3,4

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.