• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Хімія
  • Календарне планування з ХІМІЇ (2018-2019 н.р.) за Новою програмою для 10-го класу для РІВНЯ СТАНДАРТ та ПРОФІЛЬ

Календарне планування з ХІМІЇ (2018-2019 н.р.) за Новою програмою для 10-го класу для РІВНЯ СТАНДАРТ та ПРОФІЛЬ

Опис документу:
Календарне планування з ХІМІЇ (2018-2019 н.р.) за Новою програмою для 10-го класу для РІВНЯ СТАНДАРТ (52 год, 1,5 год на тиждень) та для ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ (4 год на тиждень, усього 140 годин) за Програмою з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України(наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарне планування з ХІМІЇ

10-А, 10-Б класи

Рівень стандарту

(52 год, 1,5 год на тиждень)

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарта (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України(наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

Укладачі: Дубовик О.А. (голова робочої групи), Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазунов М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В.

з/п

Дата

Д/з

Тема уроку

Практична частина уроку

Д/з §

Тема 1. (8 год). "Теорія будови органічних сполук"

Повторення початкових понять про органічні речовини. Склад, властивості, застосування вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).

Навчальні проекти

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

Д/з §

Склад, властивості, застосування оксигеновмісних органічних речовин (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота).

Д/з §

Склад, властивості, застосування нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

Д/з §

Розрахункові задачі

1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Д/з §

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

Д/з §

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Д/з §

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук.

Демонстрації

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

Д/з §

Класифікація органічних сполук.

(Тематична)

Навчальні проекти

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

Д/з §

Тема 2.1. (7 год). "Вуглеводні" Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія.

Д/з §

Розрахункові задачі

2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду.

Д/з §

Контрольна робота № 1

Д/з §

Алкани. Систематична номенклатура.

Д/з §

Розрахункові задачі

2. Виведення молекулярної формули речовини за густиною або відносною густиною.

Д/з §

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

Д/з §

Захист навчальних проектів. (Навчальні проекти 4. Октанове число та якість бензину. 5.  Цетанове число дизельного палива. 6. Ароматичні сполуки навколо нас. 7. Смог як хімічне явище. 8. Коксування вугілля: продукти та їх використання. 9. Біогаз. 10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.)

(Тематична)

Д/з §

Тема 2.2. (7 год). "Вуглеводні"

Алкени. Загальні та молекулярні формули, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Д/з §

Алкіни. Загальні та молекулярні формули, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Д/з §

Хімічні властивості етену та етину.

Д/з §

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

Д/з §

Хімічні властивості бензену.

Д/з §

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

Д/з §

(Тематична)

Розрахункові задачі

3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Д/з §

Тема 3. (8 год). "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Насичені одноатомні спирти, хімічні властивості, одержання.

Демонстрації 4. Окиснення етанолу до етаналю.

Навчальні проекти

18. Біодизельне пальне.

Д/з §

Поняття про багатоатомні спирти. Гліцерол, хімічні властивості. Фенол.

Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу. 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

Д/з §

Альдегіди. Склад, будова, формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Етаналь.

Демонстрації.

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідр

оксидом (віртуально).

Д/з §

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Склад, будова, формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

Лабораторні досліди

1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

Д/з §

Хімічні властивості карбонових кислот. Реакція естерифікації. Етанова кислота.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практичні роботи

1. Розв’язування експериментальних задач.

Д/з §

Естери, формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів.

Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

Навчальні проекти

17. Етери та естери в косметиці.

Д/з §

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза. Сахароза, крохмаль і целюлоза. (Тематична)

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

Лабораторні досліди

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Навчальні проекти

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення. 14. 15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

Д/з §

Тема 4-5. (12 год). "Нітрогеновмісні органічні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі ". Насичені й ароматичні аміни. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості. Метанамін, анілін.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

Д/з §

Амінокислоти: склад і будова молекул, формули, характеристичні групи, систематична номенклатура.

Д/з §

Пептидна група. Аміноетанова кислота. Пептиди.

Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

Д/з §

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Д/з §

Захист навчальних проектів "Нітрогеновмісні органічні сполуки.". (Навчальні проекти 19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування. 20. Анілін – основа для виробництва барвників. 21. Синтез білків. 22.

  Збалансоване харчування – запорука здорового життя. 23. Виведення плям органічного походження.)

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.

Д/з §

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми

Д/з §

Пластмаси. Каучуки, гума.

Д/з §

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Д/з §

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Демонстрації

13. Зразки синтетичних волокон.

Д/з §

Захист навчальних проектів "Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі " (Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості. 25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів. 26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу. 27. Перспективи одержання і застосування полімерів із
наперед заданими властивостями. 28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас. 29. Виготовлення виробів із пласт. пляшок.)

Д/з §

Контрольна робота № 2. (Тематична)

Д/з §

Тема 6. (7 год). "Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин"

Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

Д/з §

Зв’язки між класами органічних речовин.

Д/з §

Зв’язки між класами органічних речовин.

Д/з §

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Навчальні проекти

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

Д/з §

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної проблем.

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

Д/з §

Роль органічної хімії у розв’язуванні продовольчої проблем.

Д/з §

Роль органічної хімії у створенні нових матеріалів.

Календарне планування з ХІМІЇ

10-й клас

ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ

10-Б клас

(4 год на тиждень, усього 140 годин)

Програма з хімії для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень (затверджена наказом МОН України наказ № 1407 від 23.10.2017 р). Укладачі програми : Бобкова О.С., Бухтіяров В.К., Валюк В.Ф., Величко Л.П., Дубовик О.А., Павленко В.О., Пугач С.В.

Органічна хімія

з/п

Дата

Д/з

Тема уроку

Практична частина уроку

Д/з §

Тема 1.1. (8 год) "Повторення основних відомостей про органічні сполуки"

Склад вуглеводнів.

Д/з §

Властивості, застосування вуглеводнів.

Д/з §

Склад оксигеновмісних органічних речовин.

Д/з §

Властивості оксигеновмісних органічних речовин.

Д/з §

Властивості, застосування оксигеновмісних органічних речовин.

Д/з §

Склад нітрогеновмісних органічних речовин.

Д/з §

Властивості, застосування нітрогеновмісних органічних речовин.

Д/з §

(Тематична)

Розрахункові задачі

1.Розв'язування розрахункових задач різних типів, що вивчалися в основній школі.

Д/з §

Тема 1. 2. (8 год) "Теорія будови органічних сполук "

Короткі відомості з історії становлення й розвитку органічної хімії.

Навчальні проекти

1. І.Я. Горбачевський. Учений і особистість.

Д/з §

Розрахункові задачі

2. Установлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Д/з §

Теорія як вища форма наукових знань.

Навчальні проекти

2. Історія перших синтезів органічних речовин

Д/з §

Передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук.

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук ( у тому числі 3D-проектування ).

Д/з §

Теорія хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова.

Д/з §

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Д/з §

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №1

1. Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферному тиску. Перекристалізація.

Д/з §

Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин.

Демонстрації

2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Д/з §

Приклади ізомерії органічних речовин.

Д/з §

Основні напрями розвитку теорії хімічної будови органічних речовин, її значення.

Навчальні проекти

3. Ізомери у природі.

Д/з §

(Тематична)

Розрахункові задачі

2. Установлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Д/з §

Тема 2.1. (16 год). "Вуглеводні. Алкани, циклоалкани"

Метан. Будова молекули. -гібридизація електронних орбіталей атома Карбону.

Д/з §

Основні характеристики ковалентного зв’язку. Гомолітичне та гетеролітичне розривання ковалентного зв’язку.

Д/з §

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Гомологічний ряд метану. Просторова будова насичених вуглеводнів.

Навчальні проекти

4.Що таке "українські числа"? Передбачення числа ізомерів вуглеводнів.

5.Паперова хроматографія.

Д/з §

Структурна ізомерія алканів. Поняття про конформації. Систематична номенклатура.

Д/з §

Поняття про методи ідентифікації та встановлення структури органічних сполук.

Д/з §

Хімічні властивості алканів. Механізм реакції заміщення.

Демонстрації

3. Визначення якісного складу метану за продуктами згоряння.

Д/з §

Розрахункові задачі

3. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Д/з §

Хімічні властивості алканів.

Демонстрації

5. Відношення насичених вуглеводнів до розчину калій перманганату (віртуально), лугів, кислот.

Д/з §

Хімічні властивості алканів.

Д/з §

Галогенопохідні алканів. Індукційний ефект. Реакції з активними металами, водою, лугами.

Демонстрації

4. Моделі молекул вуглеводнів та їхніх галогенопохідних (у тому числі 3D-проектування).

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №2

Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах.

Д/з §

Добування алканів. Біогаз. Застосування алканів та їхніх галогенопохідних. Добування синтез-газу й водню з метану.

Навчальні проекти

6.Сучасні фізичні методи дослідження хімічних сполук:

а) IЧ- та електронна спектроскопія,

б) ЯМР-спектроскопія,

в) мас-спектроскопія,

г) ЕПР-спектроскопія.

Д/з §

Циклоалкани, їхній склад, будова, ізомерія. Поняття про конформації циклогексану

Д/з §

Залежність властивостей циклоалканів від будови циклів. Добування і застосування циклоалканів.

Д/з §

Урок узагальнення та систематизації знань за темою "Вуглеводні. Алкани, циклоалкани".

Розрахункові задачі

3. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Д/з §

Контрольна робота № 1

(Тематична)

Д/з §

Тема 2.2. (10 год). "Вуглеводні. Алкени. Алкадієни."

Етен. Будова молекули. -Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Подвійний карбон-карбоновий зв’язок, - та -зв’язки.

Демонстрації

5. Добування етену.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №3

3. Добування етену та досліди з ним.

Д/з §

Алкени. Гомологічний ряд етену. Фізичні властивості.

Д/з §

Структурна і просторова (цис- транс-) ізомерія, номенклатура алкенів.

Д/з §

Хімічні властивості алкенів.

Правило В.Марковнікова.

Демонстрації

6. Горіння етену, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату (віртуально).

Д/з §

Хімічні властивості алкенів.

Д/з §

Добування та застосування алкенів.

Д/з §

Алкадієни. Будова молекул. Хімічні властивості.

Д/з §

Застосування алкадієнів. Природний каучук.

Д/з §

(Тематична)

Розрахункові задачі

3. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Д/з §

Тема 2.2. (14 год). "Вуглеводні. Алкіни. Арени"

Етин. Будова молекули. - Гібридизація електронних орбіталей атома Карбону. Потрійний карбон-карбоновий зв’язок.

Д/з §

Алкіни. Гомологічний ряд етину. Фізичні властивості, ізомерія, номенклатура алкінів.

Д/з §

Хімічні властивості.

Демонстрації

8. Горіння етину, взаємодія з бромною водою, розчином калій перманганату (віртуально).

Д/з §

Хімічні властивості.

Д/з §

Розрахункові задачі

2. Установлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Д/з §

Добування та застосування етину.

Демонстрації

7. Добування етину карбідним способом.

Д/з §

Бензен, його склад, будова молекули, фізичні властивості.

Демонстрації

9. Бензен (толуен) як розчинник.

Д/з §

Хімічні властивості бензену.

Демонстрації

10. Відношення бензену й толуену до розчину калій перманганату (віртуально).

11. Горіння бензену.

12.Відношення бензену до бромної води (віртуально).

13. Нітрування бензену (віртуально).

14. Окиснення толуену (віртуально).

15. Бромування толуену (віртуально)..

Д/з §

Добування, застосування бензену.

Д/з §

Арени. Гомологи бензену. Взаємний вплив атомів у молекулі (на прикладі толуену). Уявлення про орієнтацію замісників у бензеновому ядрі.

Д/з §

Контрольна робота № 2

Д/з §

Поняття про вуглеводні з кількома бензеновими ядрами (нафтален, антрацен).

Д/з §

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

Д/з §

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

(Тематична)

Розрахункові задачі

3. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Д/з §

Тема 3. (7 год) "Гетероциклічні сполуки"

Загальні відомості про гетероциклічні сполуки.

Д/з §

Розрахункові задачі

2. Установлення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Д/з §

Гетероцикли як складники біологічно активних речовин, барвників, ліків.

Д/з §

Піридин. Порівняння хімічних властивостей бензену та піридину.

Д/з §

Захист проектів (Навчальні проекти

7. Історія хлорофілу. 8.Нітрогеновмісні гетероцикли на службі медицини.)

Д/з §

Взаємозв’язок і взаємоперетворення насичених, ненасичених, ароматичних вуглеводнів.

Д/з §

(Тематична)

Розрахункові задачі

3. Установлення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Д/з §

Тема 4. (9 год) "Природні джерела вуглеводнів та їх переробка"

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.

Д/з §

Нафта. Склад, властивості нафти

Д/з §

Фракційна перегонка нафти. Крекінг

Демонстрації

16.Модель нафтоперегінної установки.

Лабораторні досліди № 1-2.

1. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів.(колекція).

Д/з §

Ароматизація нафтопродуктів. Продукти нафтопереробки, їхнє застосування. Детонаційна стійкість бензину.

Д/з §

Кам’яне вугілля, його переробка, продукти переробки.

Лабораторні досліди № 1-2.

1. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування кам’яного вугілля (колекція).

Д/з §

Основні види палива та їхнє значення в енергетиці країни.

Лабораторні досліди № 2.

2. Ознайомлення з різними видами палива (колекція).

Д/з §

Проблеми добування рідкого палива з вугілля та інших джерел.

Д/з §

Охорона навколишнього середовища від забруднень вуглеводневою сировиною та продуктами переробки.

Д/з §

Урок узагальнення та систематизації знань за темою "Природні джерела вуглеводнів та їх переробка" (Тематична)

Навчальні проекти

9. Альтернативні джерела енергії в моїй місцевості.

10.Сланцевий газ: за і проти.

Д/з §

Тема 5.1. (14 год) "Оксигеновмісні органічні сполуки. Спирти, фенол, альдегіди і кетони"

Класифікація оксигеновмісних органічних сполук. Функціональна група. Насичені одноатомні спирти. Гідроксильна група.

Д/з §

Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів; первинні, вторинні, третинні спирти.

Д/з §

Електронна природа водневого зв’язку, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Демонстрації

17. Порівняння властивостей спиртів у гомологічному ряді (розчинність у воді, горіння).

Д/з §

Хімічні властивості спиртів.

Демонстрації

18. Взаємодія етанолу з натрієм. 19. Взаємодія етанолу з гідроген бромідом.

Д/з §

Хімічні властивості спиртів.

Д/з §

Добування та застосування спиртів. Фізіологічна дія спиртів.

Д/з §

Розрахункові задачі

4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Д/з §

Етиленгліколь і гліцерол. Їхні фізичні та хімічні властивості.

Демонстрації

20. Взаємодія гліцеролу з натрієм.

Д/з §

Фенол, його склад, будова. Фізичні, хімічні властивості.

Демонстрації

21. Розчинність фенолу у воді за кімнатної температури та при нагрівання.

22. Добування натрій феноляту.

23. Витіснення фенолу з натрій феноляту дією вуглекислого газу.

24. Взаємодія фенолу у водному розчині з ферум(ІІІ) хлоридом.

Д/з §

Хімічні властивості фенолу. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Добування та застосування фенолу.

Д/з §

Склад, будова альдегідів і кетонів. Карбонільна група. Ізомерія, номенклатура. Фізичні властивості.

Демонстрації

25. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.

Лабораторні досліди №3-4

3. Окиснення метаналю (етаналю) купрум(ІІ) гідроксидом.

4. Окиснення спирту до альдегіду.

Д/з §

Хімічні властивості альдегідів і кетонів. Реакції окиснення і відновлення. Поліконденсація метаналю з фенолом.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №4

4. Розв’язування експериментальних задач.

Д/з §

Добування альдегідів і кетонів. Застосування метаналю, етаналю, пропанону. (Тематична)

Д/з §

Тема 5.2. (10 год) "Оксигеновмісні органічні сполуки. Карбонові кислоти та їх похідні"

Насичені одноосновні карбонові кислоти, їх склад, будова. Карбоксильна група. Фізичні властивості карбонових кислот, їхня номенклатура.

Д/з §

Хімічні властивості карбонових кислот.

Демонстрації

26. Взаємодія метанової кислоти з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.

27. Добування естеру.

Д/з §

Хімічні властивості карбонових кислот. Залежність сили карбонових кислот від складу і будови їхніх молекул.

Д/з §

Розрахункові задачі

4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Д/з §

Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Багатоманітність карбонових кислот. Застосування і добування.

Д/з §

Естери. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів.

Застосування естерів.

Демонстрації

28. Ознайомлення зі зразками естерів.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №5

5. Синтез етилетаноату.

Д/з §

Жири, їх склад, хімічна будова. Омилення, гідрування жирів. Переестерифікація жирів. Біодизельне пальне. Біологічна роль жирів.

Демонстрації

29. Омилення жирів. Добування мила.

30. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

Лабораторні досліди №5-6

5. Відношення олеїнової кислоти до бромної води та розчину калій перманганату (віртуально).

6. Розчинність жирів у воді та органічних розчинниках.

Д/з §

Урок узагальнення та систематизації знань за темою " Оксигеновмісні органічні сполуки".

Д/з §

Контрольна робота № 3 (Тематична)

Д/з §

Тема 5.3. (10 год) "Оксигеновмісні органічні сполуки. Вуглеводи". Класифікація вуглеводів. Глюкоза, її склад, фізичні властивості й поширеність у природі.

Д/з §

Глюкоза як альдегідоспирт. Циклічні форми глюкози. Поняття про оптичну ізомерію.

Хімічні властивості глюкози.

Демонстрації

31. Взаємодія глюкози з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду.

Лабораторні досліди №7

7.Окиснення глюкози купрум(ІІ) гідроксидом.

Д/з §

Застосування глюкози, її біологічне значення. Фруктоза, рибоза та дезоксирибоза.

Д/з §

Сахароза, її склад, будова. Фізичні властивості. Поширеність у природі. Хімічні властивості. Добування цукру з цукрових буряків.

Демонстрації

32. Гідроліз сахарози.

33. Взаємодія сахарози з гідроксидами металічних елементів.

Д/з §

Крохмаль, його склад. Будова крохмалю. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Біологічне значення крохмалю.

Демонстрації

34. Гідроліз крохмалю (целюлози).

Д/з §

Целюлоза, її склад. Будова целюлози. Фізичні властивості. Хімічні властивості.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №6

6. Розв’язування експериментальних задач.

Д/з §

Застосування целюлози та її похідних.

Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна.

Д/з §

Урок узагальнення та систематизації знань за темою " Оксигеновмісні органічні сполуки. Вуглеводи".

Д/з §

Захист навчальних проектів (Навчальні проекти: 11.Хімія запаху. 12.Створення колекцій (з описом-рефератом до них): а) жири природні та синтетичні, б) мило та мийні засоби, в) вуглеводи. 13. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу. 14. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

15. Збалансоване харчування. 16. Натуральні рослинного походження волокна: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.) (Тематична)

Д/з §

Тема 6. (10 год). "Нітрогеновмісні органічні сполуки".

Класифікація нітрогеновмісних органічних сполук. Нітросполуки, їх склад. Найважливіші представники, їх застосування.

Д/з §

Аміни, їх склад, будова, класифікація, номенклатура. Аміни як органічні основи.

Демонстрації

35. Досліди з метанаміном (або з іншим летким аміном): горіння, лужні властивості розчину, утворення солей.

Д/з §

Ароматичні аміни. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Демонстрації

36.Взаємодія аніліну з кислотами.
37. Взаємодія аніліну з бромною водою.

38. Колекція природних і синтетичних барвників.

39. Окиснення аніліну. Добування барвника анілінового чорного.

Навчальні проекти

17.Історія синтезу анілінових барвників.

Д/з §

Добування амінів. Реакція М.Зініна. Значення аніліну в органічному синтезі.

Анілінові барвники.

Д/з §

Амінокислоти. Склад, будова молекул. Ізомерія, номенклатура.

Демонстрації

40. Доведення наявності характеристичних груп у молекулах амінокислот.

Д/з §

Особливості хімічних властивостей амінокислот. Біполярний йон. Пептиди. Пептидні зв`язок та група.

Д/з §

Добування -амінокислот, їх біологічне значення.

Д/з §

Білки. Білки як високомолекулярні сполуки. Рівні структурної організації білків. Властивості білків.

Демонстрації

41. Каталітичні властивості білків.

Лабораторні досліди №8-9

8. Розчинення й денатурація білків.

9. Кольорові реакції білків.

Д/з §

Успіхи у вивченні та синтезі білків. Поняття про біотехнологію.

Д/з §

Нуклеїнові кислоти, їх склад. Подвійна спіраль ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

(Тематична)

Навчальні проекти

18. Як розшифрували структуру ДНК.

19. Дія йонізуючого випромінювання на органічні сполуки.

Д/з §

Тема 7. (год). "Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їх основі"

Особливості високомолекулярних сполук, їхня відмінність від низькомолекулярних сполук.

Д/з §

Класифікація полімерів. Хімічна будова полімерів. Залежність властивостей полімерів від їхньої будови.

Лабораторні досліди №10.

10.Дослідження властивостей термопластичних полімерів.

Д/з §

Термопластичні й термореактивні полімери.

Методи синтезу високомолекулярних речовин: полімеризація, поліконденсація.

Д/з §

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирен.

Демонстрації

42.Зразки пластмас.

Д/з §

Поліакрилова кислота та її похідні, фенолоформальдегідні смоли.

Д/з §

Синтетичні каучуки, їхні властивості та застосування. Гума.

Лабораторні досліди №11

11. Порівняння властивостей каучуку і гуми.

Демонстрації

42.Зразки каучуків.

Д/з §

Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування.

Демонстрації

42.Зразки синтетичних волокон.

Лабораторні досліди №12.

12. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислот і лугів.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №7

7. Розпізнавання деяких пластмас і волокон.

Д/з §

Композиційні полімерні матеріали. Маркування пластмас. Клеї, герметики, лакофарбові матеріали.

Демонстрації

42.Зразки клеїв, герметиків, лакофарбових матеріалів. Навчальні проекти

20.Рециклінг як цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

Д/з §

Контрольна робота № 3 (Тематична)

Д/з §

Тема 8. (10 год). "Органічна хімія в сучасному суспільстві"

Багатоманітність органічних речовин, причини багатоманітності. Природні і синтетичні органічні речовини.

Навчальні проекти

21. Рослини як індикатори стану навколишнього середовища.

22. Малі молекули (СО2, СО, азот, NO) у живих організмах.

23. Роль хімії у підвищенні родючості ґрунтів.

24. Ліки природні й синтетичні. Синтез, механізм дії.

25. Наркоманія і алкоголізм: хімічний аспект проблеми.

26.Хімія смаку.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №8

8. Функціональний аналіз органічних речовин.

Д/з §

Рівні структурної організації органічних речовин та їхня ієрархія.

Навчальні проекти

22. Малі молекули (СО2, СО, азот, NO) у живих організмах.

Д/з §

Генетичні зв’язки між органічними та органічними й неорганічними речовинами.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №9

9. Розв’язування експериментальних задач: генетичні зв’язки між органічними речовинами, дослідження їхніх властивостей.

Д/з §

Роль органічної хімії в розв’язуванні проблем сталого розвитку суспільства.

Поняття про синтетичні лікарські засоби.

Демонстрації

44.Зразки лікарських препаратів.

Навчальні проекти

24. Ліки природні й синтетичні. Синтез, механізм дії.

Д/з §

Інструктаж з БЖД

Практична робота №10

10. Властивості ацетилсаліцилової кислоти.

Д/з §

Поняття про хімічні засоби захисту рослин. Пестициди, інсектициди, гербіциди, фунгіциди, регулятори росту рослин, кормові добавки. Фосфор-органічні сполуки.

Демонстрації

43.Зразки пестицидів.

Навчальні проекти

21. Рослини як індикатори стану навколишнього середовища.

23. Роль хімії у підвищенні родючості ґрунтів.

Д/з §

Харчові добавки. Е-числа. Калорійність їжі.

Токсикоманія та запобігання їй.

Навчальні проекти

25. Наркоманія і алкоголізм: хімічний аспект проблеми.

26.Хімія смаку.

Д/з §

Забруднення навколишнього середовища. Діоксини. Смог. Забруднення води та ґрунтів. (Тематична)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
6
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!