Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з фізики (нові вимоги). 10 клас. 2019-2020 н.р.

Фізика

Для кого: 10 Клас

26.04.2020

848

62

1

Опис документу:
Календарне планування з фізики (10 клас) на 2019-2020 навчальний рік рівня стандарт, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М. (3,5 годин на тиждень) з очікуваними результатами
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ФІЗИКА

10 КЛАС

І семестр

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(рівень стандарту, за навчальною програмою

авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

56

І. Вступ

3

ІІ. Механіка

53

1

Кінематика

17

2

Динаміка

21

3

Механічні коливання і хвилі

15

2-й семестр

66

ІІІ. Елементи спеціальної теорії відносності

5

IV. Молекулярна фізика і термодинаміка

39

1

Молекулярна фізика

25

2

Основи термодинаміки

14

V. Електричне поле

19

Резерв навчального часу

3

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

1

Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

19.09

1

Кінематика

1010

2

Динаміка

07.11

2

Вивчення руху тіла по колу

03.10

3

Динаміка та закони збереження в механіці

28.11

3

Дослідження руху зв'язаних тіл

25.10

4

Механічні коливання і хвилі

20.12

4

Визначення центра мас плоскої фігури

06.11

5

Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння

06.12

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

І. Вступ (3 год.)

1

Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку

оперує поняттями і термінами про основні етапи розвитку фізики; усвідомлює необхідність саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів, розуміє важливість природничої освіти та розвитку природничих наук

04.09

2

Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань.

вміє оцінювати похибки (невизначеності) прямих і непрямих вимірювань; розрізняє одиниці величин, знає принципи вимірювань; вміє здійснювати перевірку одиниць у отриманих формулах

05.09

3

Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів.

вміє застосовувати векторні величини

05.09

ІІ. МЕХАНІКА (69 год.)

1. Кінематика (17 год.)

4 (1)

Основні поняття кінематики: простір і час, механічний рух, його відносність, система відліку, способи опису руху, траєкторія, шлях, переміщення. Основна задача механіки.

Оперує основними поняттями механіки,

характеристиками різних типів руху та взаємодії тіл, поняттям матеріальної точки як моделі реального тіла, термінами: механічний рух, система відліку, траєкторія, переміщення, шлях.

06.09

5 (2)

Середня швидкість і середня шляхова швидкість. Поняття про миттєву швид-кість руху. Прямолінійний рівномірний рух як найпростіший вид руху

Оперує термінами: швидкість рівномірного прямолінійного руху, миттєва швидкість, середня швидкість;

11.09

6 (3)

Закон додавання швидкостей

Оперує термінами: закон додавання швидкостей

12.09

7 (4)

Розв'язування задач з теми «Середня швидкість і середня шляхова швид-кість. Закон додавання швидкостей»

Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного руху

13.09

8 (5)

Прискорення, рух з постійним приско-ренням. Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки залеж-ності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

Оперує термінами: прискорення, прискорений рух в полі сили тяжіння, відносність механічного руху; вміє аналізувати та будувати графіки прямолінійного рівноприскореного руху

18.09

9 (6)

Розв'язування задач з теми «Рівняння рівноприскореного прямолінійного руху»

Розв’язує задачі на використання формул прямолінійного рівномірного та рівноприскореного рухів

19.09

10 (7)

Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприс-кореного прямолінійного руху

Володіє найпростішими методами експе-риментального дослідження руху тіл.

19.09

11 (8)

Вільне падіння

Оперує терміном вільне падіння:

20.09

12 (9)

Розв'язування задач з теми «Вільне падіння»

Розв’язує задачі на використання формул руху тіла під дією постійної сили тяжіння

25.09

13 (10)

Криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння

Оперує термінами: прискорений рух в полі сили тяжіння

26.09

14 (11)

Розв'язування задач з теми «Криволінійний рух під дією постійної сили тяжіння»

Розв’язує задачі на використання формул руху тіла під дією постійної сили тяжіння

27.09

15 (12)

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Кутова швидкість. Період обертання та обертова частота. Доцентрове (нормальне) прискорення

Оперує термінами: період, частота, кутова швидкість, доцентрове прискорення

02.10

16 (13)

Розв'язування задач з теми «Рівномірний рух матеріальної точки по колу»

Розв’язує задачі на використання формул рівномірного руху по колу

03.10

17 (14)

Лабораторна робота № 2. Вивчення руху тіла по колу

Володіє найпростішими методами експе-риментального дослідження руху тіл.

03.10

18 (15)

Розв'язування задач з теми «Період обертання та обертова частота»

Розв’язує задачі на використання формул рівномірного руху по колу

04.10

19 (16)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Розв’язує задачі на використання формул рівномірного руху по колу

09.10

20 (17)

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Кінематика»

10.10

2. Динаміка (21 год.)

21 (1)

Види сил у механіці. Вимірювання сил, додавання сил. Рівнодійна. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея. Перший закон Ньютона

Оперує термінами: сила, рівнодійна сил, інерціальні системи відліку; вміє сформулювати перший закон Ньютона

11.10

22 (2)

Інертність і маса. Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

Оперує термінами: сила, маса, інертність; вміє записати другий та третій закони Ньютона

16.10

23 (3)

Гравітаційна взаємодія та гравітаційне поле, сила тяжіння. Вага та неваго-мість. Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок укра-їнських учених у дослідження космосу

Оперує термінами: гравітаційне поле, сила тяжіння, вага, невагомість. Оцінює внесок українських вчених у розвиток космонавтики

17.10

24 (4)

Розв'язування задач з теми «Інертність і маса. Сила. Маса. Закони Ньютона»

Розв’язує задачі на використання формул руху тіла під дією постійної сили тяжіння

17.10

25 (5)

Сила пружності. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.

Оперує термінами: сила пружності, сила ковзанні, коефіцієнт тертя ковзання

18.10

26 (6)

Розв'язування задач з теми «Сила пружності. Сила тертя»

Розв’язує задачі на використання формул руху тіла під дією сили тертя

23.10

27 (7)

Рух тіла під дією кількох сил. Алгоритм розв’язання задач динаміки

Вміє застосовувати закони динаміки Ньютона, формули сил, алгоритм розв’язання задач динаміки;

24.10

28 (8)

Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

Володіє найпростішими методами експе-риментального дослідження руху тіл.

25.10

29 (9)

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги

Вміє застосовувати умови рівноваги тіл;

06.11

30 (10)

Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоскої фігури

Володіє найпростішими методами експе-риментального визначати центр мас.

07.11

31 (11)

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Динаміка»

07.11

32 (12)

Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

Оперує поняттям механічна робота різних тіл, кінетична енергія, потужність

08.11

33 (13)

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

Оперує поняттям імпульс, потенціальна енергії, нульовий рівень потенціальної енергії.

13.11

34 (14)

Розв'язування задач з теми «Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергії. Потужність»

Розв’язує задачі на використання формул роботи, потужності та енергій

14.11

35 (15)

Консервативні (потенціальні) сили. Застосування законів збереження енер- гії та імпульсу в механічних явищах.

Вміє застосовувати закони збереження в механіці; визначає умови, за яких викону-ються закони збереження в механіці

15.11

36 (16)

Реактивний рух у природі та техніці. Друга космічна швидкість. Пружне та непружне зіткнення

Оперує поняттям реактивного руху, пружного та непружного з’єднання

20.11

37 (17)

Розв'язування задач з теми «Реактивний рух у природі та техніці»

Розв’язує задачі на використання формул реактивного руху

21.11

38 (18)

Сила опору під час руху тіла в рідині або газі. Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

Оперує поняттям сила опору при русі тіла в суцільному середовищі, умови рівноваги, підіймальна сила крила

21.11

39 (19)

Розв'язування задач з теми «Сила опо-ру під час руху тіла в рідині або газі»

Розв’язує задачі на використання формул роботи, потужності та енергій

22.11

40 (20)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Розв’язує задачі на використання формул роботи, потужності та енергій

27.11

41 (21)

Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Динаміка та закони збереження в механіці»

28.11

3. Механічні коливання і хвилі (15 год.)

42 (1)

Застосування законів механіки до коливального руху. Гармонічні коли-вання. Рівняння гармонічних коливань

Вміє знаходити характеристики коливань найпростіших коливальних систем та встановлювати зв‘язок між ними;

29.11

43 (2)

Розв'язування задач з теми «Застосування законів механіки до коливального руху»

Розв’язує задачі на застосування законів механіки в коливальному русі

04.12

44 (3)

Умови виникнення вільних коливань. Найпростіші коливальні системи (математичний, пружинний маятники). Енергія коливань.

Розрізняє види коливань (вільні, згасаючи, вимушені, авто-) в різних коливальних системах та види маятників

05.12

45 (4)

Розв'язування задач з теми «Умови виникнення вільних коливань. Енергія коливань»

Розв’язує задачі на застосування законів механіки в коливальному русі

05.12

46 (5)

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння.

Володіє найпростішими методами вимірювання прискорення вільного падіння, через дослідження коливань нитяного маятника.

06.12

47 (6)

Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового годинника як приклад автоколивань

Оперує поняттям вимушених коливань, резонансу; автоколивань та розуміє їх природу

11.12

48 (7)

Розв'язування задач з теми «Вимушені коливання. Резонанс»

Розв’язує задачі на застосування законів механіки в коливальному русі

12.12

49 (8)

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі. Інтерференція та дифракція хвиль.

Розуміє фізичну природу виникнення та поширення хвиль; розрізняє плоскі та сферичні, поперечні та поздовжні хвилі; оперує поняттям інтерференція та дифракція хвиль

13.12

50 (9)

Розв'язування задач з теми «Поширення механічних коливань у пружному середовищі»

Розв’язує задачі на застосування законів механіки в коливальному русі

18.12

51 (10)

Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків, їх характеристики. Акустичний резонанс

Розуміє фізичну природу виникнення та поширення звукових хвиль; вміє класифікувати звуки

19.12

52 (11)

Розв'язування задач з теми «Звукові явища. Швидкість звуку»

Розв’язує задачі на застосування законів механіки в коливальному русі

53 (12)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

Розв’язує задачі на застосування законів механіки в коливальному русі

19.12

54 (13)

Контрольна робота № 4 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

20.12

55 (14)

Захист учнівських проектів

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях; оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних законів природи, що стосуються будь-яких явищ

26.12

56 (15)

Захист учнівських проектів

Виявляє ставлення та оцінює на якісному рівні результати застосування знань з механіки для розв’язання основної задачі механіки в реальних життєвих ситуаціях; оцінює важливість законів збереження як найбільш загальних законів природи, що стосуються будь-яких явищ

27.12

Календарне планування

ФІЗИКА

10 КЛАС

ІІ семестр

(122 год, 3,5 год на тиждень)

(рівень стандарту, за навчальною програмою

авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

56

І. Вступ

3

ІІ. Механіка

53

1

Кінематика

17

2

Динаміка

21

3

Механічні коливання і хвилі

15

2-й семестр

66

ІІІ. Елементи спеціальної теорії відносності

5

IV. Молекулярна фізика і термодинаміка

39

1

Молекулярна фізика

25

2

Основи термодинаміки

14

V. Електричне поле

19

Резерв навчального часу

3

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

6

Дослідження ізотермічного процесу

20.02

1

Молекулярна фізика

26.02

7

Вимірювання відносної вологості повітря

28.02

2

Молекулярна фізика

19.03

8

Вимірювання поверхневого натягу рідини

11.03

3

Основи термодинаміки

23.04

4

Електричне поле

22.05

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Вимоги до учня

Дата

При-мітка

ІІІ. Елементи спеціальної теорії відносності (5 год.)

57 (1)

Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ). Принцип відносності А. Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності

знає основні положення спеціальної теорії відносності; розуміє сутність принципу відносності А.Ейнштейна

15.01

58 (2)

Швидкість світла у вакуумі. Релятивістський закон додавання швидкостей.

знає релятивістський закон додавання швидкостей; здатний розв’язувати фізичні задачі на релятивістський закон додавання швидкостей

16.01

59 (3)

Відносність довжини і часу. Відносність одночасності подій.

здатний пояснити відносність довжини і часу, відносність одночасності подій в рухомій і нерухомій системі відліку

16.01

60 (4)

Взаємозв'язок маси та енергії.

знає взаємозв’язок маси та енергії; здатний розв’язувати фізичні задачі на формулу взаємозв’язку маси та енергії

17.01

61 (5)

Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.

знає взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки; формулює сучасні уявлення про простір і час, зв’язок класичної та релятивістської фізики

22.01

IV. Молекулярна фізика і термодинаміка (40 год)

  1. Молекулярна фізика (26 год)

62 (1)

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

знає основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування

23.01

63 (2)

Розв'язування задач з теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

24.01

64 (3)

Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини. Стала Авогадро. Молярна маса. Вимірювання швидкості руху молекул.

розуміє сутність сталої Авогадро; формулює визначення фізичної величини (кількість речовини, молярна маса, швидкість руху молекул) і її одиниці; здатний розв’язувати фізичні задачі на розрахунок кількості речовини та швидкості руху молекул

29.01

65 (4)

Основне рівняння МКТ ідеального газу

оперує поняттям основного рівняння МКТ

30.01

66 (5)

Розв'язування задач з теми «Основне рівняння МКТ ідеального газу»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

30.01

67 (6)

Температура. Температурна шкала Кельвіна

оперує поняттям температури та температурної шкали Кельвіна

31.01

31.01

68 (7)

Розв'язування задач з теми «Температура»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

05.02

69 (8)

Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

оперує поняттями ідеальний газ, тиск газу, газові закони, рівняння стану ідеального газу, ізопроцеси

06.02

19.02

70 (9)

Розв'язування задач з теми «Ізопроцеси»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

07.02

71 (10)

Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

володіє експериментальними способами дослідження ізотермічного процесу

12.02

20.02

72 (11)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

13.02

21.02

73 (12)

Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»

13.02

26.02

74 (13)

Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.

Кипіння

вміє розрізняти насичену і ненасичену пару; розуміє сутність процесів пароутворення, конденсації, кипіння

14.02

27.02

75 (14)

Вологість повітря. Точка роси

формулює визначення фізичної величини (вологість повітря, точка роси) і її одиниці; знає методи вимірювання вологості повітря

19.02

27.02

76 (15)

Розв'язування задач з теми «Вологість повітря»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

20.02

77 (16)

Лабораторна робота № 7. Вимірю-вання відносної вологості повітря

володіє експериментальними способами вимірювання вологості повітря

21.02

28.02

78 (17)

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.

здатний пояснити властивості рідин; знає визначення поверхневого натягу; здатний розв’язувати фізичні задачі на розрахунок поверхневого натягу

26.02

04.03

79 (18)

Змочування. Капілярні явища

розуміє природу змочування, капілярних явищ

27.02

05.03

80 (19)

Розв'язування задач з теми «Поверхневий натяг рідини»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

27.02

06.03

81 (20)

Лабораторна робота № 8. Вимірю-вання поверхневого натягу рідини

володіє експериментальними способами вимірювання поверхневого натягу рідини

28.02

11.03

82 (21)

Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали

вміє розрізняти кристалічні й аморфні тіла; здатний пояснити будову і властивості твердих тіл; розуміє сутність анізотропії кристалів;

04.03

12.03

83 (22)

Механічні властивості твердих тіл

знає визначення рідких кристалів, полі-мерів та їх властивостей і застосування в техніці

05.03

12.03

84 (23)

Розв'язування задач з теми «Механічні властивості твердих тіл»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

06.03

13.03

85 (24)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

11.03

18.03

86 (25)

Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика»

12.03

19.03

2. Основи термодинаміки (14 год.)

87 (1)

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодина-мічна рівновага. Температура

розуміє сутність статистичного і термо-динамічного підходів до пояснення теплових явищ, термодинамічної рівно-ваги; здатний пояснити природу тепло-вих явищ, фізичний зміст температури

12.03

20.03

88 (2)

Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла

знає способи зміни внутрішньої енергії тіла; формулює визначення фізичної величини (внутрішня енергія тіла)

13.03

01.04

89 (3)

Розв’язування задач з теми «Внутрішня енергія»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

18.03

02.04

90 (4)

Робота і кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність

формулює визначення фізичної величини (робота і кількість теплоти, теплоєм-ність) і їхні одиниці; здатний розв’язу-вати фізичні задачі на розрахунок роботи термодинамічного процесу, визначення кількості теплоти за зміною температури

19.03

02.04

91 (5)

Розв’язування задач з теми «Робота і кількість теплоти»

20.03

03.04

92 (6)

Перший закон термодинаміки

знає перший закон термодинаміки; здатний розв’язувати фізичні задачі на використання першого закону термодинаміки

01.04

08.04

93 (7)

Адіабатний процес

розуміє сутність адіабатного процесу

02.04

09.04

94 (8)

Розв’язування задач з теми «Перший закон термодинаміки»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

02.04

10.04

95 (9)

Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів

знає принцип дії теплових двигунів; здатний пояснити принцип дії двигунів; здатний розв’язувати фізичні задачі на розрахунок ККД теплової машини;

03.04

15.04

96 (10)

Розв’язування задач з теми «Теплові машини»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

08.04

16.04

97 (11)

Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

розуміє сутність необоротності теплових процесів;

09.04

16.04

98 (12)

Розв’язування задач з теми «Теплові машини»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

10.04

17.04

99 (13)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

15.04

22.04

100 (14)

Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

16.04

23.04

V. Електричне поле (17 год)

101 (1)

Абетка електростатики

оперує основними поняттями електричних явищ вивченими в 9 класі

16.04

24.04

102 (2)

Розв'язування задач з теми «Абетка електростатики»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

17.04

29.04

103 (3)

Електричне поле

оперує основними поняттями: електричне поле, напруженість, принцип суперпозиції, силові лінії; визначає енергію електричного поля

22.04

30.04

104 (4)

Розв'язування задач з теми «Електричне поле»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

23.04

30.04

105 (5)

Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

оперує поняттям потенціал, визначає роботу з переміщення заряду в полі

24.04

06.05

106 (6)

Розв'язування задач з теми «Робота з переміщення заряду»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

29.04

07.05

107 (7)

Розв'язування задач з теми «Потенціал»

30.04

08.05

108 (8)

Провідники та діелектрики в електричному полі.

оперує основними поняттями: провідники та діелектрики

30.04

13.05

109 (9)

Розв'язування задач з теми «Провідники та діелектрики в електричному полі»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

06.05

14.05

110 (10)

Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

оперує основними поняттями: діелект-рична проникність, потенціал, електро-ємність конденсатора, енергія електрич-ного поля; визначає електроємність конденсатора та батареї конденсаторів за різних типів з’єднань конденсаторів; енергію зарядженого конденсатора

07.05

14.05

111 (11)

Розв'язування задач з теми «Електроємність»

08.05

15.05

112 (12)

Розв'язування задач з теми «Електроємність»

вміє розв’язувати задачі різних типів, застосовуючи теоретичні знання, отримані в ході вивчення теми

13.05

20.05

113 (13)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

14.05

21.05

114 (14)

Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

14.05

22.05

115

(15)

Захист учнівських проектів

ситуативні вправи й задачі на застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів електричного поля

15.05

27.05

116 (16)

Захист учнівських проектів

20.05

28.05

117 (17)

Захист учнівських проектів

21.05

28.05

118

(18)

Повторення матеріалу вивченого за 2 семестр

22.05

29.05

119

(19)

Повторення матеріалу вивченого за рік

27.05

120

Резерв навчального часу

28.05

121

Резерв навчального часу

28.05

122

Резерв навчального часу

29.05

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.