Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарне планування з фізики (нові вимоги). 11 клас. 2019-2020 н.р.

Фізика

Для кого: 11 Клас

25.02.2021

378

40

0

Опис документу:
Календарне планування з фізики (11 клас) на 2019-2020 навчальний рік рівня стандарт, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М. (3 години на тиждень) з очікуваними результатами
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ФІЗИКА

11 КЛАС

І семестр

(105 год, 3 год на тиждень)

рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

48

Електродинаміка

33

1

Постійний електричний струм

19

2

Електромагнетизм

14

Електромагнітні коливання та хвилі

15

3

Електромагнітні коливання й хвилі

15

2-й семестр

57

Оптика

33

4

Оптика

33

Атомна та ядерна фізика

21

5

Атомна та ядерна фізика

21

Резерв навчального часу

3

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

1

Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників

09.09

1

Електродинаміка. Електричний струм

10.10

2

Електродинаміка. Електромагнетизм

21.11

2

Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

19.09

3

Електромагнітні коливання і хвилі

23.12

3

Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

24.09

4

Вимірювання індуктивності котушки

12.12

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

І. Електродинаміка (33 год.)

  1. Постійний електричний струм (19 год.)

1

Електричний струм

02.09

2

Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори

03.09

3

Розв’язування задач з теми «З’єднання провідників»

05.09

4

Експериментальна робота № 1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників

09.09

5

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца

10.09

6

Розв’язування задач з теми «Робота і потужність електричного струму»

12.09

7

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

16.09

8

Розв’язування задач з теми «Закон Ома для повного кола»

17.09

9

Експериментальна робота № 2. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

19.09

10

Електричний струм в металах

23.09

11

Експериментальна робота № 3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

24.09

12

Електричний струм в електролітах. Електроліз

26.09

13

Розв’язування задач з теми «Електричний струм в металах»

30.09

14

Електричний струм у газах

01.10

15

Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади

03.10

16

Електричний струм у напівпровідниках

07.10

17

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

08.10

18

Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Електричний струм»

10.10

19

Захист навчальних проектів

15.10

2. Електромагнетизм (14 год.)

20 (1)

Магнітне поле

17.10

21 (2)

Сила Ампера

21.10

22 (3)

Розв’язування задач з теми «Сила Ампера»

22.10

23 (4)

Сила Лоренца

24.10

24 (5)

Розв’язування задач з теми «Сила Лоренца»

04.11

25 (6)

Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції

05.11

26 (7)

Розв’язування задач з теми «Закон електромагнітної індукції»

07.11

27 (8)

Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

11.11

28 (9)

Розв’язування задач з теми «Енергія магнітного поля»

12.11

29 (10)

Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

14.11

30 (11)

Електромагнітне поле

18.11

31 (12)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

19.11

32 (13)

Контрольна робота № 2 з теми «Електродинаміка. Електромагнетизм»

21.11

33 (14)

Захист навчальних проектів

25.11

IV. Електромагнітні коливання і хвилі (15 год.)

34 (1)

Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

26.11

35 (2)

Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона

28.11

36 (3)

Розв’язування задач з теми «Формула Томсона»

02.12

37 (4)

Змінний струм. Генератори змінного струму

03.11

38 (5)

Розв’язування задач з теми «Змінний струм»

05.12

39 (6)

Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму

09.12

40 (7)

Розв’язування задач з теми «»

10.12

41 (8)

Експериментальна робота № 4. Вимірювання індуктивності котушки

12.12

42 (9)

Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор

16.12

43 (10)

Розв’язування задач з теми «Опори в колі змінного струму»

17.12

44 (11)

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи

19.12

45 (12)

Контрольна робота № 3 з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»

23.12

46 (13)

Захист навчальних проектів

24.12

47 (14)

Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца

26.12

48 (15)

Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення

Календарне планування

ФІЗИКА

11 КЛАС

ІІ семестр

(105 год, 3 год на тиждень)

рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

48

Електродинаміка

33

1

Постійний електричний струм

19

2

Електромагнетизм

14

Електромагнітні коливання та хвилі

15

3

Електромагнітні коливання й хвилі

15

2-й семестр

57

Оптика

27

4

Оптика

27

Атомна та ядерна фізика

18

5

Атомна та ядерна фізика

18

Резерв навчального часу

3

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

1

Спостереження інтерференції світла

07.03

1

Електромагнітні коливання і хвилі

07.02

2

Спостереження дифракції світла

07.03

2

Відбивання та заломлення світла

25.02

3

Спостереження неперервного й лінійчастого спектрів речовини

08.04

3

Хвильова і квантова оптика

21.03

4

Атомне ядро. Ядерна енергетика

06.05

4

Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

02.05

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Вимоги до учня

Дата

При-мітка

IV. Оптика (27 год.)

49 (1)

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення, поглинання та розсіюван-ня світла

оперує основними поняттями геомет-ричної оптики: світловий промінь, зображення

13.01

50 (2)

Відбивання світла. (Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Застосування)

знає закони відбивання світла; вміє будувати зображення, одержані за допомогою дзеркала

14.01

51 (3)

Розв’язування задач з теми «Відбивання світла»

розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики

16.01

52 (4)

Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення, його зв’я-зок зі швидкістю світла в середовищі

знає закони заломлення світла; розуміє сутність показника заломлення світла

20.01

53 (5)

Повне відбивання світла.

оперує поняттям повне відбивання

21.01

54 (6)

Розв’язування задач з теми «Заломлення світла»

розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики

23.01

55 (7)

Інструктаж з БЖД. Експеримен-тальна робота № 5 «Дослідження заломлення світла».

володіє експериментальними способа-ми спостереження заломлення світла

27.01

56 (8)

Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.

оперує поняттям лінзи; вміє будувати зображення, одержані за допомогою лінзи

28.01

57 (9)

Розв’язування задач з теми «Лінзи»

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони відбивання і заломлення світла

30.01

58 (10)

Формула тонкої лінзи.

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони геометричної оптики

03.02

59 (11)

Розв’язування задач з теми «Лінзи»

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони відбивання і заломлення світла

04.02

60 (12)

Інструктаж з БЖД. Експеримен-тальна робота № 6 «Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз»

володіє експериментальними способами дослідження характеристик лінз та систем лінз

06.02

17.02

61 (13)

Кут зору. Оптичні системи та оптичні прилади та їх застосування

користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі; пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині

07.02

18.02

62 (14)

Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

розуміє дисперсії світла, голографії; здатний пояснити дисперсійний спектр світла

10.02

20.02

63 (15)

Контрольна робота з теми: «Відбивання та заломлення світла»

11.02

24.02

64 (16)

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтер-ференція світла. Інтерференційні кар-тини в тонких пластинках і плівках.

розуміє сутність світла як електромагнітної хвилі, інтерференції світла; здатний пояснити утворення інтерференційних картин

13.02

25.02

65 (17)

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка.

знає принцип Гюйгенса-Френеля; розуміє сутність дифракції світла; здатний пояснити утворення дифракційних картин

17.02

27.02

66 (18)

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 7 «Вимірювання довжини світлової хвилі»

володіє експериментальними способами визначати довжину світлової хвилі

18.02

02.03

67 (19)

Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла.

знає гіпотезу М.Планка, квантові властивості світла; здатний пояснити тиск світла; здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи формулу енергії та імпульсу кванта світла.

20.02

03.03

68 (20)

Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція.

знає закони зовнішнього фотоефекту; розуміє сутність фотоефекту; здатний пояснити фотохімічні реакції і люміне-сценцію; здатний розв’язувати задачі, використовуючи рівняння фотоефекту

24.02

05.03

69 (21)

Розв’язування задач з теми «Фотоефект. Закони фотоефекту»

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони фотоефекту

25.02

10.03

70 (22)

Розв’язування задач з теми «Фотоефект. Закони фотоефекту»

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони фотоефекту

27.02

12.03

71 (23)

Шкала електромагнітних хвиль. Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів.

знає принцип дії квантових генерато-рів та їх практичне застосування

02.03

16.03

72 (24)

Підготовка до контрольної роботи

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони оптики

03.03

17.03

73 (25)

Контрольна робота з теми: «Хвильова і квантова оптика»

05.03

19.03

74 (26)

Захист учнівських проектів

10.03

30.03

75 (27)

Захист учнівських проектів

12.03

V. Атомна і ядерна фізика (18 год.)

76 (1)

Розвиток уявлень про атоми. Дослід Резерфорда. Планетарна модель атома, її якісне обґрунтування на основі постулатів Бора. Енергетичні рівні атома. Гіпотеза де Бройля

знає ядерну модель атома, квантові постулати Н.Бора; здатний пояснити енергетичні стани атома;

16.03

31.03

77 (2)

Розв’язування задач з теми «Дослід Резерфорда. Постулати Бора»

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи квантові постулати Н.Бора

17.03

02.04

78 (3)

Випромінювання та поглинання світла атомами. Лінійчасті спектри

здатний пояснити природу рентгенівського випромінювання; розуміє сутність спектрального аналізу та його застосування

19.03

06.04

79 (4)

Квантово-оптичні генератори (лазери)

володіє експериментальними способа-ми спостереження спектрів речовини

30.03

07.04

80 (5)

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер

здатний пояснити існування ізотопів, протонно-нейтронну модель атомного ядра

31.03

09.04

81 (6)

Розв’язування задач з теми «Ядерні сили»

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи енергію зв’язку атомного ядра

02.04

10.04

82 (7)

Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

здатний пояснити стійкість ядер; розуміє сутність ядерних сил та їх особливості

06.04

13.04

83 (8)

Розв’язування задач з теми «Радіоактивність»

здатний розв’язувати фізичні задачі на ядерні реакції

07.04

14.04

84 (9)

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 8. Моделювання радіоактивного розпаду

розуміє сутність ядерних реакцій, ланцюгової реакції поділу ядер урану; здатний розв’язувати фізичні задачі на ядерні реакції

09.04

16.04

85 (10)

Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

здатний розв’язувати фізичні задачі на ядерні реакції (на ККД ядерних реакторів)

10.04

21.04

86 (11)

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

знає види радіоактивного випромінювання; розуміє сутність радіоактивності

13.04

23.04

87 (12)

Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

знає закон радіоактивного розпаду; розуміє сутність періоду піврозпаду; здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закон радіоактивного розпаду

14.04

27.04

88 (13)

Розв’язування задач з теми «Термоядерні реакції»

знає види радіоактивного випромінювання; розуміє сутність радіоактивності

16.04

04.05

89 (14)

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок.

знає загальну характеристику елемен-тарних частинок; вміє класифікувати елементарні частинки; володіє експе-риментальними способами дослід-ження треків заряджених частинок, розуміє сутність кваркової моделі елементарних частинок; вміє класифікувати склад космічного випромінювання

21.04

05.05

90 (15)

Підготовка до контрольної роботи

здатний розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони оптики

23.04

07.05

91 (16)

Контрольна робота з теми: «Атомне ядро. Ядерна енергетика»

27.04

12.05

92 (17)

Захист учнівських проектів

04.05

14.05

93 (18)

Захист учнівських проектів

05.05

15.05

94-105

Резерв навчального часу

07.05

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.