Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з фізики (нові вимоги). 7 клас. 2019-2020 н.р.

Фізика

Для кого: 7 Клас

30.04.2020

901

72

0

Опис документу:
Календарне планування з фізики (7 клас) на 2019-2020 навчальний рік, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І. (2 години на тиждень) в редакція 2017 року з очікуваними результатами
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ФІЗИКА

7 КЛАС

І семестр

(70 год, 2 год на тиждень)

за програмою «Фізика. 7-9 класи» (нова редакція 2017)

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

32

1

Вступ

1

2

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

10

3

Механічний рух

17

4

Взаємодія тіл. Сила

4

2-й семестр

38

4

Взаємодія тіл. Сила

21

5

Механічна робота та енергія

14

Резерв

3

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

1

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

18.09

1

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

07.10

2

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів

23.09

2

Механічний рух

11.12

3

Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

25.09

4

Визначення періоду обертання тіла

20.11

5

Дослідження коливань нитяного маятника

02.12

6

Вимірювання маси тіл методом зважування

23.12

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

1. Вступ (1 год.)

1

Фізика як навчальний предмет у школі. Правила безпеки під час роботи з фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті. Фізичні тіла й фізичні явища. Речовина і поле.

знає правила безпеки у фізичному кабінеті; розташування й призначення основних зон шкільного фізичного кабінету та свого ро-бочого місця; дотримується правил без-печної поведінки під час роботи з фізични-ми приладами та обладнанням; усвідомлює роль шкільного кабінету та значення фізич-них приладів у навчанні фізики, відпові-дальність за поведінку у фізичному кабінеті

02.09

2. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (10 год.)

2 (1)

Фізичний експеримент і фізичні досліди

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ; наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл; висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

04.09

3 (2)

Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення; розуміє відмінності між речовиною і полем; усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними

09.09

4 (3)

Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

наводить приклади фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізич-них величин; записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць; користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали; порівнює значення фізичних величин; вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

11.09

5 (4)

Розв’язування задач з теми "Фізичні величини та їх вимірювання"

застосовує отримані знання під час розв’язування різних видів чи типів задач

16.09

6 (5)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали; порівнює значення фізичних величин; вимі-рює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів; проводить дослі-ди (індивідуально, в групі) за власним пла-ном або за інструкцією з допомогою вчит-еля, аналізує результати, робить висновки

18.09

7 (6)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів; проводить досліди (індивідуально, в групі) за власним планом, інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки

23.09

8 (7)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

вимірює лінійні розміри тіл; проводить досліди (індивідуально, в групі) за власним планом, інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки

25.09

9 (8)

Навчальний проект № 1

ситуативні вправи щодо прояву й впливу фізичних явищ на здоров’я й безпеку життєдіяльності, вирішення проблем довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо

30.09

10 (9)

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

застосовує отримані знання під час розв’язування різних видів чи типів задач

02.10

11 (10)

Контрольна робота з теми: «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

07.10

3. Механічний рух (17 год.)

12 (1)

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

називає види механічного руху; розуміє відносність руху; уміє застосовувати поняття «матеріальна точка» та визначати межі застосування цієї фізичної моделі; розрізняє види механічного руху за формою траєкторії та характером руху тіла

09.10

13 (2)

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, переміщення,) і вміє обрати її одиницю; називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості; описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів

16.10

14 (3)

Розв’язування задач з теми "Прямолінійний рівномірний рух"

застосовує формули прямолінійного рівно-мірного руху під час розв’язування різних видів чи типів задач; розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху

21.10

15 (4)

Графіки рівномірного прямолінійного руху

уміє описати механічний рух графічно й аналітично і провести його аналіз; представляє результати вимірювань у вигляді таблиць і графіків

23.10

16 (5)

Розв’язування задач. Самостійна робота

застосовує формули прямолінійного рівно-мірного руху під час розв’язування різних видів чи типів задач; розраховує пройдений тілом шлях, визначає швидкість руху

04.11

17 (6)

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (швидкість, переміщен-ня,) і вміє обрати її одиницю; називає вживані одиниці часу, шляху, швидкості; описує фізичну величину відповідно до узагальнених планів

06.11

18 (7)

Розв’язування задач з теми «Нерівномірний прямолінійний рух»

застосовує формули непрямолінійного рів-номірного руху під час розв’язування різ-них видів чи типів задач; розраховує прой-дений тілом шлях, визначає швидкість руху

19 (8)

Розв’язування задач. Самостійна робота

застосовує формули непрямолінійного рів-номірного руху під час розв’язування різ-них видів чи типів задач; розраховує прой-дений тілом шлях, визначає швидкість руху

11.11

20 (9)

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання

називає вживані одиниці періоду обертання; володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (період обертання) і вміє обрати її одиницю

13.11

21 (10)

Розв’язування задач з теми «Рівномірний рух по колу»

застосовує отримані знання під час розв’язування різних видів чи типів задач

18.11

22 (11)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

застосовує набуті знання під час виконання лабораторної роботи

20.11

23 (12)

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

називає вживані одиниці періоду та частоти коливань; володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (амплітуда коливань, період та частота коливань) і вміє обрати її одиницю

25.11

24 (13)

Розв’язування задач з теми «Коливальний рух»

застосовує отримані знання під час розв’язування різних видів чи типів задач

27.11

25 (14)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

застосовує набуті знання під час виконання лабораторної роботи

02.12

26 (15)

Навчальний проект № 2

ситуативні вправи на аналіз механічного руху учасників дорожнього руху та його наслідки для власної безпеки; задачі з прикладами логістики пасажирських і вантажних перевезень в Україні й світі; уміння вибрати оптимальну траєкторію руху в конкретних життєвих ситуаціях

04.12

27 (16)

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

застосовує отримані знання під час розв’язування різних видів чи типів задач

09.12

28 (17)

Контрольна робота з теми: «Механічний рух»

11.12

4. Взаємодія тіл. Сила (25 год.)

29 (1)

Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

знає і описує фізичні явища і процеси (інерція); володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (маса) та вміє обрати її одиницю; знає і розуміє будову та принцип дії терезів; користується терезами;

16.12

30 (2)

Густина речовини

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (густина речовини) та вміє обрати її одиницю;

18.12

31 (3)

Розв’язування задач з теми «Густина речовини»

застосовує формули густини тіла під час розв’язування різних видів чи типів задач

32 (4)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

застосовує набуті знання під час виконання лабораторної роботи

23.12

Орієнтовні теми навчальних проектів

1: Видатні вчені-фізики

Фізика в побуті, техніці, виробництві.

Спостереження фізичних явищ довкілля.

Дифузія в побуті.

2: Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.

Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.

Обертальний рух в природі – основа відліку часу.

Коливальні процеси в техніці та живій природі.

Календарне планування

ФІЗИКА

7 КЛАС

ІІ семестр

(70 год, 2 год на тиждень)

за програмою «Фізика. 7-9 класи» (нова редакція 2017)

з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

32

1

Вступ

1

2

Фізика як природнича наука. Пізнання природи

10

3

Механічний рух

17

4

Взаємодія тіл. Сила

4

2-й семестр

38

4

Взаємодія тіл. Сила

21

5

Механічна робота та енергія

14

Резерв

3

План виконання навчальної програми

Назва

Дата

Назва

Дата

Лабораторні роботи

Контрольні роботи

7

Визначення густини речовини

13.01

1

Взаємодія тіл. Сила

19.02

8

Дослідження пружних властивостей тіл

22.01

2

Тиск твердих тіл, рідин і газів

18.03

9

Визначення коефіцієнта тертя ковзання

17.02

3

Механічна робота

20.05

10

З`ясування умов плавання тіла

04.03

11

Вивчення умови рівноваги важеля

22.04

12

Визначення ККД похилої площини, простого механізму

06.05

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Вимоги до учнів

Дата

Примітка

4. Взаємодія тіл. Сила (25 год.)

33 (5)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

застосовує навички виконання зважування на важільних терезах під час лабораторної роботи;

13.01

34 (6)

Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (сила) та вміє обрати її одиницю;

графічно зображує сили;

15.01

35 (7)

Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

знає і описує фізичні явища і процеси (деформація);

формулює закон Гука;

пояснює залежність сили пружності від деформації;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили пружності в практичних ситуаціях; користується динамометром; знає і розуміє будову та принцип дії динамометра.

20.01

36 (8)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 8. «Дослідження пружних властивостей тіл»

застосовує закон Гука під час виконання лабораторної роботи;

22.01

37 (9)

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

знає і описує фізичні явища і проце-си (тяжіння, вага, невагомість);

27.01

38 (10)

Розв’язування задач з теми «Сила тяжіння. Вага тіла»

застосовує формули сили тяжіння, ваги тіла під час розв’язування різних видів чи типів задач;

29.01

39 (11)

Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

знає і описує фізичні явища і процеси (тертя);

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (коефіцієнт тертя) та вміє обрати її одиницю;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення сили тертя в практичних ситуаціях;

03.02

40 (12)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 9. «Визначення коефіцієнта тертя ковзання»

застосовує формули сили тертя ковзання під час виконання лабораторної роботи;

05.02

17.02

41 (13)

Розв’язування задач з теми: «Сила тертя»

застосовує формули сили тертя ковзання під час розв’язування різних видів чи типів задач;

10.02

42 (14)

Контрольна робота з теми: «Взаємодія тіл. Сила»

12.02

19.02

43 (15)

Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

знає і описує фізичні явища і процеси (тиск);

володіє поняттям, формулює визна-чення фізичної величини (тиск, сила тиску) та вміє обрати її одиницю;

здатен (здатна) запропонувати способи зменшення/збільшення тиску в практичних ситуаціях;

17.02

24.02

44 (16)

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

формулює закон Паскаля;

пояснює залежність тиску на дно і стінки посудини від висоти стовпчика й густини рідини;

19.02

45 (17)

Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

пояснює причини виникнення атмосферного тиску та його залежність від висоти;

знає і розуміє будову та принцип дії барометра;

читає покази шкали барометра.

24.02

26.02

46 (18)

Сполучені посудини. Манометри. Насоси

знає і розуміє будову та принцип дії манометра;

читає покази шкали манометра.

26.02

47 (19)

Розв’язування задач з теми: «Сила тиску»

застосовує закон Паскаля, формули сили тиску під час розв’язування різних видів чи типів задач;

48 (20)

Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

формулює закон Архімеда; знає формули виштовхувальної сили

02.03

49 (21)

Розв’язування задач. Умови плавання тіл

застосовує закон Архімеда, умови плавання тіл, формули виштовху-вальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач;

знає умову плавання тіл;

50 (22)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 10. «З`ясування умов плавання тіла»

застосовує закон Архімеда, умови плавання тіл, формули виштовхувальної сили під час виконання лабораторної роботи;

04.03

51 (23)

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

застосовує закони Гука, Паскаля, Архімеда, умови плавання тіл, формули сили тяжіння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили під час розв’язування різних видів чи типів задач

11.03

52 (24)

Навчальний проект №3

ситуативні вправи і задачі на аналіз явища інерції, сил тертя і пружності, їх наслідки для власної безпеки; матеріали з досягнення українських конструкторів у судно-будуванні, повітроплаванні тощо

16.03

53 (25)

Контрольна робота з теми: «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

18.03

5. Механічна робота (14 год.)

54 (1)

Механічна робота. Потужність

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (механічна робота, потужність) і вміє обрати її одиницю;

застосовує формули роботи, потужності під час розв’язування задач різних типів;

30.03

55 (2)

Розв'язування задач з теми: «Механічна робота. Потужність»

застосовує формули роботи, потужності під час розв’язування задач різних типів;

01.04

56 (3)

Механічна енергія та її види

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (кінетична і потенціальна енергія) і вміє обрати її одиницю.

06.04

57 (4)

Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

розуміє сутність закону збереження механічної енергії;

застосовує закон збереження енер-гії та формули роботи, потужності, кінетичної енергії тіла, потенці-альної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла у практичній діяльності;

оцінює прояви закону збереження механічної енергії в природі, техніці, побуті;

оцінює роль видатних учених у розвитку знань про перетворення енергії.

08.04

58 (5)

Розв’язування задач з теми: «Механічна енергія»

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потужності, кінетичної енергії тіла, потенціальної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла під час розв’язування задач різних типів;

13.04

59 (6)

Момент сили. Умови рівноваги важеля

володіє поняттям, формулює визна-чення фізичної величини (момент сили) і вміє обрати її одиницю;

розуміє сутність умови рівноваги важеля; знає різновиди важеля.

15.04

60 (7)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 11. «Вивчення умови рівноваги важеля»

застосовує формулу моменту сили під час виконання лабораторних робіт

22.04

61 (8)

Рухомий і нерухомий блоки

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина);

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності.

27.04

62 (9)

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

володіє поняттям, формулює визначення фізичної величини (коефіцієнт корисної дії) і вміє обрати її одиницю;

розуміє принцип дії простих механізмів;

користується простими механізмами (важіль, нерухомий та рухомий блоки, похила площина);

використовує набуті знання для безпечної життєдіяльності;

оцінює ефективність використання простих механізмів.

29.04

63 (10)

Розв’язування задач з теми: «Прості механізми»

застосовує формули ККД простого механізму, моменту сили під час розв’язування задач різних типів

04.05

64 (11)

Інструктаж з БЖД. Лабораторна робота № 12. «Визначення ККД простого механізму»

застосовує формули ККД простого механізму під час виконання лабораторних робіт

06.05

65 (12)

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

застосовує закон збереження енергії та формули роботи, потуж-ності, ККД простого механізму, кінетичної енергії тіла, потенціаль-ної енергії тіла, піднятого над поверхнею Землі, деформованого тіла, моменту сили під час розв’язування задач різних типів

13.05

66 (13)

Навчальний проект №4

ситуативні вправи й задачі на застосування закону збереження енергії, розрахунок параметрів простих механізмів, умов їх безпечного використання; інфор-маційні матеріали про досягнення українських конструкторів у машинобудуванні й будівництві

18.05

67 (14)

Контрольна робота з теми: «Механічна робота»

20.05

68

Повторення розділів 1-2

використовує набуті знання у навчальній і практичній діяльності.

25.05

69

Повторення розділів 3-4

27.05

70

Екскурсія

Орієнтовні теми навчальних проектів

3: Розвиток судно- та повітроплавання

Дослід Торрічеллі.

Спостереження за зміною атмосферного тиску.

Насоси.

4: Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і механізмів.

Прості механізми у побутових пристроях.

Біомеханіка людини.

Використання енергії природних джерел.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.