Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарне планування з астрономії (нові вимоги). 2019-2020 н.р.

Астрономія

Для кого: 11 Клас

26.04.2020

685

67

2

Опис документу:
Календарне планування з астрономії (11 клас) на 2019-2020 навчальний рік рівня стандарт, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С. (1 година на тиждень) з очікуваними результатами
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

АСТРОНОМІЯ

11 КЛАС

І семестр

(35 год, 1 год на тиждень)

рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.

з/п

Тема

К-сть годин

1-й семестр

16

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства

1

1

Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері

6

2

Методи та засоби астрономічних досліджень

4

3

Наша планетна система

4

Резерв

1

2-й семестр

19

3

Наша планетна система

2

4

Сонце – найближча зоря

4

5

Зорі. Еволюція зір

3

6

Наша Галактика

2

7

Будова і еволюція Всесвіту

4

8

Життя у Всесвіті

2

Резерв

2

Назва

Дата

Назва

Дата

Практичні роботи

Контрольні роботи

1

Практична робота №1

09.10

1

Контрольна робота №1 з тем 1 і 2

20.11

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії (1 год).

1

Астрономія – фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт у цілому. Галузі астрономії. Зв’язок астрономії з іншими науками. Історія розвитку астрономії. Псевдонауковість астрології та її завбачень. Значення астрономії для формування світогляду та культури людини. Об’єкти дослідження та просторово-часові масштаби в астрономії.

Оперує поняттями і термінами: астрономія; видатні астрономи; сучасні галузі астрономії. Пояснює причи-ни, що зумовили зародження й розвиток астрономії; зв’язок астрономії з іншими науками, значення астро-номії у формуванні світогляду людини, роль астрономії та космонавтики в розв’язанні глобальних проблем людства. Наводить приклади з історії розвитку астроно-мії у світі й в Україні, зв’язку астрономії з іншими нау-ками, внеску видатних вчених світу та України в астро-номічну науку, об’єктів Всесвіту, використання астро-номічних знань в життєдіяльності людини. Характе-ризує головні віхи розвитку астрономії; астрономію як спостережну науку, астрономічні знання як чинник культури; просторово-часові масштаби в астрономії. Формулює визначення астрономії як науки. Висловлює судження про астрономію як фундаментальну фізико-математичну науку, про хибність та ненауковість астрології. Обґрунтовує практичне значення астрономії

04.09

1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері (6 год)

2

Небесні світила й небесна сфера. Сузір’я. Зоряні величини.

Оперує поняттями і термінами: точки й лінії небесної сфери; екліптика; небесна сфера, сузір’я, характерні сузір’я зоряного неба. Називає кількість сузір’їв за сучасним поділом на небі. Наводить приклади небес-них світил, походження назв сузір’їв. Орієнтується на місцевості по Сонцю і Полярною зорею. Виявляє ставлення до зоряного неба і його світил. Характеризує якісно шкалу зоряних величин.

11.09

3

Визначення відстаней до небес-них тіл. Небесні координати.

Оперує поняттями і термінами: небесні координати; горизонтальний паралакс, одиниці вимірювання відстаней в астрономії; видима й абсолютна зоряна величина. Пояснює методи визначення відстаней до небесних тіл, а також їх розмірів і маси, принцип побудови системи небесних координат.

18.09

4

Астрономія та визначення часу. Типи календарів

Оперує поняттями і термінами: місцевий, поясний і всесвітній час; типи календарів. Пояснює принцип виз-начення місцевого часу, принцип побудови календаря. Наводить приклади використання різних типів календарів у країнах світу. Оцінює використання астро-номічних знань для виміру часу та побудови календарів.

25.09

5

Видимий рух Сонця. Видимі рухи Місяця та планет.

Пояснює причини видимих рухів світил по небесній сфері, причини сонячних та місячних затемнень. Описує добовий рух світил на різних географічних широтах. Спостерігає зміну вигляду зоряного неба впродовж року, Місяць, планети Сонячної системи. Користується рухомою картою зоряного неба, зоряними атласами.

02.10

6

Практична робота №1. Робота з рухомою картою зоряного неба. Визначення положення світил на небесній сфері за допомогою карти зоряного неба.

Показує на зоряному небі характерні сузір’я, найяскравіші зорі, планети Сонячної системи, видимі неозброєним оком.

09.10

7

Закони Кеплера. Визначення маси і розмірів небесних тіл.

Оперує поняттями і термінами: закони Кеплера. Наводить приклади застосування законів Кеплера.

16.10

2. Методи та засоби астрономічних досліджень (3 год)

8

Випромінювання небесних тіл. Методи асторономічних досліджень

Оперує поняттями і термінами: телескоп; оптичний телескоп; радіотелескоп; космічний телескоп; астроно-мічна обсерваторія; нейтринна і гравітаційна астроно-мія. Пояснює вплив атмосфери на астрономічні спосте-реження. Наводить методів астрономічних досліджень.

23.10

9

Принципи дії і будова оптичного та радіотелескопа, детекторів нейтрино та гравітаційних хвиль. Приймачі випромінювання. Застосування в телескопобудуванні досягнень техніки і технологій

Оперує поняттями і термінами: діапазони електро-магнітного спектра; приймач випромінювання. Називає діапазони випромінювання небесних тіл, телескопи та приймачі випромінювання для різних діапазонів електромагнітного спектра, найвідоміші детектори нейтрино та гравітаційних хвиль. Пояснює принцип дії оптичного телескопа, відмінності між оптичними телескопами та радіотелескопами, особливості реєстрації випромінювання небесних тіл. Наводить приклади «вікон прозорості» для електромагнітного спектра в атмосфері Землі, приймачів випромінювання небесних тіл. Характеризує застосування в телескопо-будуванні досягнень техніки й технологій.

06.11

10

Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії

Оцінює важливість астрономічних спостережень у всьому діапазоні електромагнітного спектра. Називає провідні астрономічні обсерваторії України та світу. Наводить приклади наземних і космічних телескопів та їх застосування для різних діапазонів випромінювання.

13.11

11

Контрольна робота №1

20.11

3. Наша планетна система (6 год)

12

Земля і Місяць

Пояснює причини парникового ефекту, виникнення припливів і відпливів. Характеризує Землю як планету Сонячної системи. Оцінює значення вивчення Місяця для практичної діяльності людини.

27.11

13

Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс і його супутники

Оперує поняттями і термінами: планети земної групи. Називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця. Описує будову Сонячної системи, природу планет Сонячної системи

04.12

14

Планети-гіганти: Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники

Оперує поняттями і термінами: планети-гіганти. Називає планети Сонячної системи та порядок їх розміщення відносно Сонця. Описує будову Сонячної системи, природу планет Сонячної системи

11.12

15

Карликові планети. Пояс Койпера, хмара Оорта

Оперує поняттями і термінами: карликові планети. Оцінює значення вивчення тіл Сонячної системи для природничих наук.

18.12

16

Резерв

Календарне планування

АСТРОНОМІЯ

11 КЛАС

ІІ семестр

(35 год, 1 год на тиждень)

рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Яцківа Я. С.

з/п

Тема

К-сть годин

1-й семестр

16

Вступ. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства

1

1

Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері

6

2

Методи та засоби астрономічних досліджень

4

3

Наша планетна система

5

Резерв

1

2-й семестр

19

3

Наша планетна система

2

4

Сонце – найближча зоря

4

5

Зорі. Еволюція зір

3

6

Наша Галактика

2

7

Будова і еволюція Всесвіту

4

8

Життя у Всесвіті

2

Резерв

2

Назва

Дата

Назва

Дата

Практичні роботи

Контрольні роботи

2

Практична робота №2

26.02

2

Контрольна робота №2 з тем 3 і 4

04.03

3

Контрольна робота №3 з тем 5, 6 і 7

06.05

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

3. Наша планетна система (6 год)

17 (5)

Малі тіла Сонячної системи – астероїди, комети, метеороїди.

Оперує поняттями і термінами: малі тіла Сонячної системи; астероїдна небезпека для Землі. Називає типи малих тіл Сонячної системи. Наводить приклади відомих комет та метеорних потоків. Описує природу малих тіл Сонячної системи.

15.01

18 (6)

Дослідження тіл Сонячної системи з допомогою космічних апаратів. Гіпотези і теорії формування Сонячної системи

Оперує поняттями і термінами: карликові планети, малі тіла Сонячної системи; астероїдна небезпека для Землі. Називає типи малих тіл Сонячної системи, етапи формування Сонячної системи. Наводить приклади відомих комет та метеорних потоків, дослідження тіл Сонячної системи за допомогою космічних апаратів. Описує природу малих тіл Сонячної системи. Оцінює значення вивчення тіл Сонячної системи для науки.

22.01

4. Сонце – найближча зоря (4 год)

19 (1)

Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця та джерела його енергії.

Оперує поняттями і термінами: основні утворення в атмосфері Сонця (плями, факели, спікули, протуберанці, корональні діри та ін.). Називає головні фізичні характе-ристики Сонця. Пояснює будову Сонця, фізичний меха-нізм генерування енергії Сонця. Усвідомлює значення вивчення Сонця для практичних потреб людства.

29.01

20 (2)

Реєстрація сонячних нейтрино. Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю

Наводить приклади впливу сонячної активності на біосферу Землі. Описує фізичні умови на Сонці, джерела енергії Сонця, особливості реєстрації сонячних нейтрино, прояви сонячної активності та її циклічність. Характеризує «спокійне» й «активне» Сонце.

05.02

19.02

21 (3)

Практична робота №2. Визначення діаметра Сонця за допомогою камери-обскури

Дотримується правил безпеки під час телескопічних спостережень Сонця.

12.02

26.02

22 (4)

Контрольна робота №2

19.02

04.03

5. Зорі. Еволюція зір (3 год)

23 (1)

Зорі та їх класифікація

Оперує поняттями і термінами: зоря; типи зір; спектральна класифікація зір; діаграма Герцшпрунга—Рассела, білий карлик, нова зоря, наднова зоря; нейтронна зоря; чорна діра, екзопланета. Називає методи визначення відстані до зір, основні фізичні характеристики зір, основні стадії еволюції зір, методи відкриття та дослідження екзопланет. Пояснює різницю між типами зір, залежність кольору зорі від її температури. Наводить приклади зір різних типів та спектральних класів, планетних систем інших зір. Описує спектральну класифікацію зір, еволюцію зір (зокрема Сонця), типи екзопланет. Характеризує Сонце як зорю. Обґрунтовує значення вивчення зір для розвитку природознавства.

26.02

11.03

24 (2)

Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично- змінні зорі. Планетні системи інших зір

04.03

18.03

25 (3)

Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діри

11.03

01.04

6. Наша Галактика (2 год)

26 (1)

Молочний шлях. Будова Галак-тики. Місце Сонячної системи в Галактиці. Зоряні скупчення та асоціації. Туманності

Оперує поняттями і термінами: галактика «Молочний Шлях»; зоряне скупчення; зоряна асоціація; туманність; міжзоряне середовище. Називає складові частини будови Галактики. Пояснює причину існування Молочного Шляху на зоряному небі Землі. Наводить приклади зоряних скупчень, туманностей. Характеризує місце Сонячної системи в Галактиці. Висловлює судження про особливість місця Сонячної системи в Галактиці

18.03

08.04

27 (2)

Підсистеми Галактики та її спіральна структура. Надмасив-на чорна діра в центрі галактики

01.04

10.04

7. Будова і еволюція Всесвіту (4 год)

28 (1)

Світ галактик. Активні ядра галактик

Оперує поняттями і термінами: типи галактик; класифікація галактик; активні ядра галактик; закон Габбла; червоне зміщення; космологія; великомасштабна структура Всесвіту; реліктове випромінювання; темна матерія; темна енергія. Називає найяскравіші на небі Землі галактики, типи галактик. Наводить приклади спостережних даних, які підтверджують теорію Великого Вибуху. Описує класифікацію галактик за Габблом, великомасштабну структуру Всесвіту та загальноприй-няті моделі його походження й розвитку, природу актив-ності ядер галактик, спостережні прояви розширення Всесвіту, природу реліктового випромінювання. Харак-теризує природу галактик і квазарів. Усвідомлює проблему «прихованої маси», факт прискореного розширення Всесвіту. Оцінює внесок космології у розвиток природознавства

08.04

15.04

29 (2)

Спостережні основи космології

15.04

30 (1)

Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й еволюція Всесвіту

22.04

22.04

31 (2)

Контрольна робота №3

29.04

06.05

8. Життя у Всесвіті (2 год)

32 (1)

Людина у Всесвіті. Антропний принцип

Оперує поняттями і термінами: антропний принцип; квантове народження Всесвіту, мультивсесвіт. Пояснює суть антропного принципу. Наводить приклади наукових гіпотез щодо виникнення життя на Землі, пошуку життя на інших планетах Сонячної системи, міжнародних наукових проектів з пошуку життя у Всесвіті. Описує імовірність існування життя на інших планетах. Характеризує зв’язок між основними фундаментальними константами й життям, гіпотезу про існування інших всесвітів. Усвідомлює особливість Землі — «колиски життя» в Сонячній системі. Висловлює судження про існування позаземного життя у Всесвіті. Робить висновок про унікальність нашого Всесвіту.

06.05

13.05

33 (2)

Імовірність життя на інших планетах. Формула Дрейка. Пошук життя за межами Землі. Питання існування інших Всесвітів. Мультивсесвіт

13.05

34 (1)

Резерв

35 (2)

Резерв

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.