Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Методична розробка уроку з виробничого навчання на тему "Зварювання трубного з’єднання стиковим швом,у нижньому поворотному положенні РА."

Професійна освіта

Для кого: 11 Клас

14.09.2021

284

16

0

Опис документу:

Методична мета: вдосконалення ефективності проведення уроку виробничого навчання шляхом використання мультимедійних засобів навчання.

Тип уроку: урок закріплення та вдосконалення знань, умінь і навичок, комбінований

Перегляд
матеріалу
Отримати код


Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

«Куп’янський регіональний центр професійної освіти»
Методична розробка


МОДУЛЬ 12 Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2)Зварювання трубного зєднання стиковим швом,у нижньому поворотному положенні РА.


Підготував :

майстер виробничого навчання

Воронченко О.В.


Куп’янськ 2021ПЛАН УРОКУ

Тема : «Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2)»

Тема уроку: «Зварювання трубного зєднання стиковим швом, у нижньому поворотному положенні РА.


Мета уроку:

 • навчальна - вивчити технологію зварювання виробів, формувати уміння і навички виконання простих операцій; організації робочого місця

 • розвиваюча – розвивати навички аналізу інформації, увагу, вміння виражати професійними термінами свою уяву про виявлений дефект;розвивати аналітичне, логічне та технічне мислення при вирішенні виробничих ситуацій;

 • виховна - виховувати у учнів почуття відповідальності за результати колективної праці та взаємопідтримки; виховувати ініціативність, відповідальність, вміння працювати в колективі, дбайливе ставлення до інструментів, повагу до обраної професії.

Методична мета: вдосконалення ефективності проведення уроку виробничого навчання шляхом використання мультимедійних засобів навчання.

Тип уроку: урок закріплення та вдосконалення знань, умінь і навичок, комбінований

Вид уроку: урок - вправи

Дидактичне забезпечення: міні-конспекти, інструкційно – технологічні картки, картки-завдання, мультимедійна презентація «Охорона праці при механізованному дуговому зварюванні плавким металевим електродом», відеоролики, роздатковий матеріал «Дефекти зварних швів».

Матеріально-технічне забезпечення: зварювальне обладнання, інструменти та пристосування: напівавтомат, балон з СО, зварювальний стіл, пальник, зварювальні кабелі, молоток – шлаковіддільник, щітка по металу, зубило, сталева лінійка, кутник, крейда, рисувалка, напилок; обладнані робочі місця; мультимедійна техніка: ноутбук, проектор.

Міжпредметні зв’язки: з охороною праці, спецтехнологією зварювання, матеріалознавством, кресленням, електротехнікою, фізикою, математикою, інформатикою,

Форми організації навчальної діяльності:

фронтальна: під час вступного інструктажу для актуалізації знань.

робота в групах: використовується під час поточного і заключного

інструктажу.


Перелік практичних робіт: виконання різних видів зварювальних з’єднань в різних просторових положеннях


Місце проведення уроку: майстерня зварників.

ХІД УРОКУ


І. Організаційна частина:

 • привітання;

 • перевірка присутності учнів на уроці ;

 • перевірка готовності учнів до уроку (зовнішній вигляд, наявність і стан спецодягу).

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Мотивація навчальної діяльності

1. Повідомлення теми уроку, мети та завдань уроку;

2. Цільова установка уроку.

3. Демонстрація презентації.

 1. Актуалізація опорних знань

 • Фронтальне опитування;

Питання для актуалізації знань:

 1. Отже який необхідно виконати зазор між зварювальними деталями для товщини металу у 3мм?

 2. Яку вибираємо силу зварювального струму?

 3. Який тиск СО2 вибираємо для зварювання?

 4. Які види зварних з’єднань Ви знаєте?

 5. Скажіть будь ласка як підготувати робоче місце до зварювання?

 6. У яких просторових положеннях можна виконувати зварювання даних швів?

 1. Викладення нового матеріалу

 • інструктаж з безпеки праці при механізованому дуговому зварюванні;

 • перегляд відео на тему: «Охорона праці при механізованому дуговому зварюванні»;

 • робота з інструкційно – технологічними картами;

 • робота з картками – завданнями;

 • повідомлення нової навчальної інформації: сила струму для зварювання в різних просторових положеннях, тиск СО2 для зварювання в різних просторових положеннях.

ІV. Поточний інструктаж.

1. Розподіл учнів по робочих місцях,читання креслення виробу.

2. Режими зварювання, техніка зварювання виробу.

3. Виконання учнями робіт, робота з опорним конспектом

4. Закріплення нового матеріалу

5. Цільовий обхід робочих місць з метою контролю за:

 • дотриманням правил безпеки праці;

 • технологічною послідовністю виконання зварювальних робіт;

 • раціональним використанням робочого часу.

V. Заключний інструктаж.

  1. Підведення підсумків.

 • Аналіз виконання роботи групи;

 • Відзначення кращих робіт;

 • аналіз причин помилок учнів і способи їх усунення;

 • аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочих місць;

 • повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих учнями на уроці.


Конспект уроку1. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Активізація пізнавальної діяльності учнів – застосування вчителем спеціальних методичних засобів з метою стимулювання, приведення в діяльний стан інтелектуальних, моральних та фізичних сил учнів для досягнення конкретної мети.

Активність пізнавальна – діяльне ставлення людини до сприймання і перетворення світу; виявлення через запитання, прагнення мислити у процесі сприймання, відтворення, розуміння, творчого застосування.

Валик – це метал наплавлений або переплавлений за один прохід

Виробнича практика – це складова частина навчальної роботи вищої, професійно-технічної і загальноосвітньої школи. Проводиться на промислових і сільськогосподарських підприємствах, у науково-дослідних інститутах, школах тощо.

Виробниче навчання – складова частина професійної підготовки учнів професійно-технічних закладів освіти. Виробниче навчання виконує інтеграційну функцію в системі навчання і виховання майбутніх робітників, у ході його перевіряються міцність знань, здобутих учнями, умінь переносити ці знання на навчально-виробничу діяльність, засвоюються основи професійної майстерності.

Зазор – відстань між притупленими кромками.

Зварний шов – це ділянка зварного з`єднання, утворена в результаті кристалізації металу зварювальної ванни.

Інструкційно-технологічна карта – письмово-графічна форма інструктажу в трудовому і виробничому навчанні. Використовується для спостереження за ходом технологічного процесу під час підготовки кваліфікованих робітників.

Кваліфікований робітник – освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або загальної середньої освіти здобув спеціальні знання та вміння, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Кромки – це торцеві поверхні деталей, що підлягають зварюванню

Навички – дії, складові частини яких у процесі багаторазового повторення стають автоматичними.

Навчальна програма з виробничого навчання – документ, що визначає зміст професійних знань, умінь, навичок, способи і методи їх формування.

Програма навчальна – документ, що визначає зміст, обсяг знань, умінь та навичок з кожної дисципліни, які підлягають засвоєнню, а також зміст розділів і тем з розподілом їх за роками навчання.

Професія – вид трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних теоретичних та практичних навичок, набутих в результаті фахової підготовки, досвіду роботи.

Уміння – здатність людини належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні нею набутих знань і навичок.

Якість знань – співвіднесення знань з елементами змісту освіти і таким чином з рівнями засвоєння.2.ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ

Загальні відомості про механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом.


Напівавтоматичне зварювання MIG-MAGНапівавтоматичне зварювання

Напівавтоматичне зварювання - процес зварювання, при якому електродний дріт подається з постійною швидкістю в зону зварювання і одночасно в цю ж зону надходить вуглекислий газ, аргон або інший газ, який забезпечує захист розплавленого або нагрітого електродного та основного металів від шкідливого впливу навколишнього повітря. Захисний газ при цьому подається з балона через редуктор. Очищення і підготовка труб Очищення і підготовка труб під зварювання спільні процеси. Перш за все цей процес залежить від стану труб в якому вони приймаються. Не дарма на деяких зварників покладають відповідальність за різку труб та виконання скосу кромок. Але часто буває що скіс кромок і різання труб виконується кимось ще до того, як зварювальник отримав трубу. Правильно підготовлені стики труб - незалежно від того, скошені кромки чи ні - повинні забезпечувати доступ до стику і глибоке проникнення зварювального шва вглиб оброблення крайок. Після того, як труба була розрізана газовим пальником, плазмовим різанням або механічним інструментом, а скіс кромок виконаний шліфувальною машиною або механічно слід очистити внутрішню і зовнішню поверхню стику труб і скоса. Якщо труба розрізається механічними методами, напевно використовувалася мастило, тому її необхідно видалити перед зварюванням, щоб зменшити ризик потрапляння водню в зварювальний шов. Газова і плазмова різка зазвичай залишає на кромці шар шлаку і оксидів. Обов'язково очистіть його, щоб запобігти тверді включення і пористість. Перед зварюванням поверхню очищають від фарби, масла і бруду на основному металі щоб запобігти ймовірність появи дефектів і зберегти цілісність зварювального шва. Очистити необхідно принаймні 2-5 см від зварного шва і точок прихватки. У той час як деякі види зварювальних процесів і зварювальних матеріалів дозволяють вести зварювання по які зачищені крайках і маслу, не варто покладатися на це при зварюванні труб. Трубопроводи - відповідальні конструкції, де потрібно мінімізувати ризики появи дефектів і продовжити максимально термін експлуатації труб. Збірка труб під зварювання Правильна збірка треб під зварювання гарантує, що зварювальне з'єднання має однаковий зазор по всьому колу труби. Це дозволяє запобігти проблемам з недостатнім проваром кореня шва, що може знизити термін служби готового шва. Підбирати деталі слід з співпадаючими внутрішніми діаметрами труб. Затискають деталі в спеціальні складальні пристосування, які повинні утримувати труби при зварюванні, щоб в процесі зварювання кореня шва або проходу деталі не міняли зближувалися і не віддалялися один від одного. Збірка виконана за допомогою прихваток вимагає ретельного їх огляду на предмет наявності в них дефектів. Якщо такі є, прихватку вирізають і зварюють повторно. Під час зварювання все прихватки переплавляються. Поширені помилки Дуже часто виправлення дефектів і доопрацювання зварювальних з'єднань викликає саме неакуратно підготовка шва. Щоб отримати хороші результати зварювання, уникайте цих поширених помилок: Дуже часто можна зустріти скіс кромок із занадто гострим кутом, що призводить до поганого проникненню зварювального шва в глиб зварювального з'єднання. Мало хороша очищення від масла, бруду, фарби або лаку основного металу. Неправильні методи очищення можуть викликати пористість шва. Використання шліфувальних машин найбільш швидкий спосіб очищення зони зварювання. Переконайтеся що ви очистили принаймні 2-5 см від торця деталі, щоб запобігти попаданню в шов сторонніх матеріалів. Не дотримання технологічних процесів виконання зварних швів може здатися зручним для економії часу і збільшення продуктивності, але це також може привести до подальших доопрацюванням, виправлень і невдалим зварних швах. Перед зварюванням труб слід ознайомитися з специфікаціями і технологічними процесам, там зазвичай містяться правильний кут скоса, розмір зазору, розмір кореня шва і інші важливі деталі.

Крім того, що напівавтоматичне зварювання забезпечує високу якість шва, значно полегшується підпал дуги, різко зростає зручність і швидкість роботи - зварювальник позбавлений необхідності зміни електродів і зачистки швів від шлаку.

Напівавтоматичне зварювання MIG-MAG

MIG / MAG - Metal Inert / Active Gas - дугове зварювання електродом, що плавиться, металевим електродом (дротом) в середовищі інертного / активного захисного газу з автоматичною подачею присадного дроту. Це напівавтоматичне зварювання в середовищі захисного газу - найбільш універсальний і поширений в промисловості метод зварювання сталі. Іноді цей метод зварювання позначають GMA (Gas Metal Arc). Застосування терміну «напівавтоматичне» не цілком коректно, оскільки мова йде тільки про автоматизацію подачі присадного дроту, а сам метод MIG / MAG з успіхом застосовується при автоматизованому і роботизованому зварюванні.

Даний метод найчастіше застосовується при зварюванні нержавіючої, вуглецевої і низьковуглецевої сталей, зварюванні сталевих труб. Словосполучення «в вуглекислому газі», до якого звикли багато фахівців, навмисне опущено, так як при цьому методі все частіше використовуються багатокомпонентні газові суміші, до складу яких крім вуглекислого газу можуть входити аргон, кисень, гелій, азот та інші гази.

Дугове зварювання в середовищі захисних газів - інертних (MIG) або активних (MAG) є найбільш поширеним методом в Європі, США і Японії. Висока продуктивність, притаманна цьому методу зварювання сталей, і проста можливість автоматизації процесу сприяли його популярності.

Основний принцип зварювання MIG-MAG полягає в тому, що металевий дріт під час зварювання подається автоматично в зону зварювання через зварювальний пальник і розплавляється теплом дуги. У цьому сенсі зварювання MIG-MAG часто називається напівавтоматичним зварюванням, тому що зварювальник зазвичай переміщує пальник уздовж шва вручну. Дріт при цьому методі грає подвійну роль - він є і струмопровідним електродом, і служить присадним матеріалом. Результат (якість) зварювання MIG-MAG в значній мірі залежить від правильності вибору режимів роботи зварювального апарату (напруга дуги, струм, швидкість подачі дроту, швидкість зварювання), а також від правильності вибору і витрати захисного газу (швидкість подачі газу через сопло). Для регулювання витрати захисного доцільно використовувати редуктори з витратомірами поплавкового виду.

Захисний газ, який подається в зону зварювання через газове сопло, захищає дугу і зварювальну ванну з розплавленим металом. Метал в розплавленому стані хімічно активний і може взаємодіяти з захисним газом. Інертний захисний газ, такий як аргон або гелій, хімічно не реагує з металом в зварювальній ванні в процесі горіння дуги. Прикладом активних захисних газів є вуглекислота і суміші аргону (рідше гелію) з невеликими добавками вуглекислоти або кисню. До недавнього часу вуглекислота була найбільш поширеним видом захисного газу для напівавтоматичного зварювання.

Як вже зазначалося вище, метод MIG-MAG може використовуватися для зварювання як низько-, так і високолегованих (неіржавіючих) сталей, а також для зварювання конструкцій з алюмінію і його сплавів. Відносно новим застосуванням методу MIG-MAG є високопродуктивна пайка MIG Brazing в середовищі захисного газу. Причому можливе різне поєднання матеріалів, що з'єднуються: сталь-сталь, мідь-мідь, мідь-сталь та інші.

За матеріалами сайту www.intertehno.ruЗварювальні матеріали

Зварювальний дріт

При виготовленні конструкцій з високоміцних сталей широко застосову-ється автоматичне й механізоване зварювання в захисних газах. У якості захисного середовища використовують вуглекислий газ і суміші на основі аргона.

При зварюванні у вуглекислому газі застосовують дроти суцільного перетину Св-08Г2С, Св-10ХГ2СМА й Св-08ХН2Г2СМЮ і порошкові дроти

ПП-АН54 і ПП- АН55.

Хімічний склад зварювальних дротів наведений у табл. 6. Дріт

Св-10ХГ2СМА використовують при зварюванні стикових з'єднань товщиною до 30 мм, до яких не пред'являються підвищені вимоги по холодостійкості ме-талу шва.

Таблиця 6. Вміст зварювальних дротів, %

Марка дроту

С

Si

Мп

Сг

Св-08Г2С Св-10ХГ2СМА Св-08ХН2ГМЮ Св-08ХН2Г2СМЮ

0.05...0.11 0,06...0,12 0.06...О.11 0.06..0,11

0,7...0,95 0,6...0,9 0,25...0,55 0.4...07

1,5...2,1 1,7...2,1 1...1.4 1,5...1,9

<0,2 0,8...1,1 0,7...1,1 0,7...1

 О.2> 580МПа;   в > 680МПа;   5> 18 %; KCU > 25 Дж/см2 при - 60°С. Метал шва, виконаного дротом Св-08ХН2Г2СМЮ, має більш високі значения міцнос-ті й холодостійкості:   О.2 > 750 МПа;   в > 850 МПа;   5 >15 %; KCU >40 Дж/см2 при - 70° С. При механізованому зварюванні у вуглекислому газі сталей із границею текучості 550...700 МПа найбільш сприятливі механічні властивос-ті металу шва дозволяють одержувати порошкові дроти ПП-АН54 і ПП- АН55. Вони забезпечують досить близький хімічний склад наплавленого металу: <0,1% С; 0,7...1 ,3 % Мn; 0,15.:.0,4 % Sі; 0,4...0,8 % Сг; 1,3...1 ,8 % Nі; 0,3...0,5 % Мо; < 0,03 % S; < 0,03 % Р. Дріт ПП- АН55 призначений для зварювання ста-лей із границею текучості 550...610 МПа, дріт ПП-АН54 забезпечує більш ви-сокий рівень механічних властивостей швів:   0 2 > 630 МПа;   в > 750 МПа;

 5 > 19 %; KCU > 60 Дж/см2 при - 60° С.

Зварювання високоміцних сталей з низьколегованими сталями 10Г2С1, 09Г2,14Г2, 10ХСНД, 15ХСНД, а також зі сталлю Ст3 виконують дротом

Св-08Г2С.

В останні роки при зварюванні високоміцних сталей для виготовлення відповідальних виробів, що працюють при низькій температурі, широке засто-сування знаходять захисні суміші на базі аргону.

При зварюванні низьколегованих сталей плавким електродом у чистому аргоні при критичних струмах наступає струминний перенос металу в дузі. При цьому практично відсутнє розбризкування, шви мають гарний зовнішній виг-ляд. Однак через сповільненість металургійних процесів і інших причин при зварюванні із цим газовим захистом шви досить схильні до пороутворенню. Зменшити схильність швів до пороутворенню при зварюванні в інертному газі можна шляхом додавання до нього в невеликих кількостях активних газів. При цьому зберігаються всі переваги зварювання в чистому аргоні. При зварюванні високоміцних сталей залежно від умов і характеру виробництва, оснащення його устаткуванням для зварювання, транспортування, газифікації, зберігання й змішання застосовують наступні суміші газів на базі аргону: 78 % Аг + 22%СО2 і 75 % Аг + 20 % СО2+5%О2.

Процес зварювання електродом, що плавиться, у сумішах газів на основі аргону має ряд особливостей: при досягненні критичного струму перенос металу в дузі переходить у струминний; при збільшенні добавки активного газу до аргону змінюється форма провару: від так званої пилоподібної вона прагне до еліптичного, як при звичайному зварюванні у вуглекислому газі; при зварюванні в сумішах газів на основі аргону через рафінуючу дію суміші шви містять неметалічних включень менше, ніж при зварюванні у вуглекислому газі.

Тому пластичність і особливо ударна в'язкість наплавленого метала при низьких температурах випробувань вище, ніж при зварюванні у вуглекислому газі.

При зварюванні високоміцних сталей у сумішах на базі аргону може бути використаний зварювальний дріт Св-08ХН2ГМЮ. Це дозволяє забезпечити до-сить високі механічні властивості металу шва (табл. 7). Для зварювання куто-вих швів з катетом понад 10 мм можуть бути використані дроти Св-0ХГ2СМА, ПП- АН54, ПП- АН55. Для кутових швів з меншим катетом більш бажаний дріт Св-08Г2С (табл. 8).

Таблиця 8 - Механічні властивості металу кутових швів при зварюванні у захисних газах таврових з'єднань високоміцних сталей

Дріт марки Св-10ХГ2СМА забезпечує міцність металу шва до 680 МПа й ударну в'язкість до 25 Дж/см2 при температурі -60 °С. Метал шва, виконаного дротом марки Св-08ХН2Г2СМЮ, має показники міцності до 850 МПа й KCU до 40 Дж/см2 при температурі -70 °С. Благоприятное сполучення показників механічних властивостей металу швів при зварюванні сталей з міцністю 580 ... 700МПа дозволяють одержувати порошкові дроти із сердечником рутилфлю-оритного типу.

Дроти зазначених марок рекомендуються й для зварювання кутових швів з катетом понад 15 мм. Для кутових швів з меншим катетом у більшості випад-ків використовують дріт марки Св-08Г2С. Цей дріт застосовують також при зварюванні низьковуглецевих бейнітно- мартенситних сталей з низьколегова-ними сталями підвищеної міцності 09Г2, 10Г2С1, 14Г2, 10ХСНД і 15ХСНД.

Захисні гази

У якості активних захисних газів при зварюванні використають вуглекислий газ і суміші газів (Аг—О2, Аг— З02, З02-ПРО2 і ін.). До активних газів можуть бути також віднесені, азот і водень, використовувані в деяких зварювальних процесах як складова частина захисного газу.

Вуглекислий газ, або двоокис вуглецю, оксид З (IV), вищий оксид вуглецю, може перебувати в газоподібному, зрідженому й твердому (у вигляді сухого льоду) станах. Щільність двоокису вуглецю залежить від тиску, температури й агрегатного стану, у якому вона перебуває. При атмосферному тиску й температурі — 78,5°С двоокис вуглецю, минаючи рідкий стан, перетворюється в білу снігообразну масу «сухий лід».

Вуглекислий газ — широко розповсюджений у природі безбарвний газ, має слабкий кислуватий захід і смак, добре розчиняється у воді й, образуя вугільну кислоту Н2СО3, надає їй кислий смак. У повітрі втримується 0,03 % З2. При нульовій температурі й тиску 101,3 кПа щільність вуглекислого газу дорівнює 0,001976 г/см3 і стосовно повітря становить 1,524.

Рідкий двоокис вуглецю — безбарвна рідина. Вона існує при кімнатній температурі лише при тиску більше 5,85 МПа. Щільність рідкої З0,771 г/см3 (20 °С). При температурі нижче +11°С вона важче води, а вище +11 °С — легше. Питома маса рідкого двоокису вуглецю значно змінюється з температурою, тому кількість двоокису вуглецю визначають і продають по масі. Розчинність води в рідкому двоокисі вуглецю в інтервалі температур 5,8— 22,9°С не більше 0,05 %. Двоокис вуглецю добре розчиняє машинне масло.

Рідкий двоокис вуглецю перетворюється в газ при підведенні до неї теплоти. При нормальних умовах (20 °С и 101,3 кПа) при випарі 1 кг рідкої вуглекислоти утвориться 509 л газу. При надмірно швидкому відборі газу, зниженні тиску в балоні й недостатнім підведенні теплоти вуглекислота прохолоджується, швидкість її випару знижується й при тиску 0,53 МПа й температурі —56,6°С вона перетворюється в сухий лід. При нагріванні сухий лід безпосередньо перетворюється у вуглекислий газ, минаючи рідкий стан. Для випару сухого льоду необхідно підвести значно більше теплоти, чим для випару вуглекислоти; тому якщо в балоні утворився сухий лід, то випаровується він повільно.

Двоокис вуглецю термічно стійка, дисоціює на окис вуглецю й кисень тільки при температурі вище 2000 °С.

Оскільки для одержання швів високої якості необхідний вуглекислий газ високої чистоти, для зварювання використають двоокис вуглецю вищого й першого сортів.

Відповідно до ГОСТ 8050-85 двоокис вуглецю не повинна містити сірководень, кислоти, органічні сполуки (спирти, ефіри, альдегіди й органічні кислоти), аміак, етаноламіни й ароматичні вуглеводні.

Вуглекислий газ одержують у промисловості декількома способами, з яких найпоширеніші наступні.

1. З газів, що утворяться при шумуванні спирту, пива, розщеплення жирів. газ, що відходить, у цих випадках являє собою майже чистий вуглекислий газ і є дешевим побічним продуктом виробництва.

2. З газів, що відходять, хімічних виробництв, у першу чергу синтетичного аміаку й метанолу. гази, що відходять, містять 90 % СО.2.

3. З димових газів промислових котелень, що спалюють вугілля, природний газ і інше паливо. Димовий газ містить 12—20 % СО2.

Двоокис вуглецю нетоксичний, невибухонебезпечний. Однак при концентраціях більше 5 % (92 г/м3) двоокис вуглецю впливає на здоров'я людини, тому що він важче повітря в 1,5 рази й може накопичуватися в слабко провітрюваних приміщеннях у підлоги й у приямках, а також у внутрішніх обсягах устаткування для одержання, зберігання й перевезення газоподібного, рідкого й твердого двоокису вуглецю. При цьому знижується об'ємна частка кисню в повітрі, що може викликати явища кисневої недостатності і ядухи. Гранично припустима концентрація двоокису вуглецю в повітрі робочої зони 9,2 г/м3 (0,5 %).

Приміщення, де проводиться зварювання з використанням як захист двоокису вуглецю, повинні бути обладнані загальобмінною приточно-витяжною вентиляцією.

Рідкий двоокис вуглецю при зниженні тиску до атмосферного перетворюється в газ і сніг температурою —78,5°С, які можуть викликати обмороження шкіри й поразкою слизуватої оболонки очей.

При огляді внутрішньої посудини експлуатації, що була в експлуатації для транспортування й зберігання рідкого двоокису вуглецю цистерна повинна бути відігріта до температури навколишнього середовища, внутрішня посудина провентильована або продутий повітрям. Робота усередині посудини повинна проводитися в шланговому протигазі. Працювати без протигаза дозволяється тільки після того, як об'ємна частка двоокису вуглецю усередині посудини (устаткування) буде нижче 0,5%.

Техніка і технологія механізованого дугового зварювання плавким металевим електродом


Касифікація механізованого дугового зварювання плавким металевим електродом

3.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ

Охорона праці при виконанні зварювальних робіт

Охорона праці – це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних і гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Створення безпечних умов праці найважливіша задача будь-якого виробництва. За правильну організацію і стан охорони праці несе відповідальність керівництво підприємства. Безпека зварювальних робіт цілком залежить від рівня професійної майстерності, знань і уміння виконання їх зварником.

До виконання електрозварювальних робіт допускаються особи не молодше 18-літнього віку, які пройшли медичний огляд, навчені за програмою теоретичної і практичної підготовки, склали іспит кваліфікаційній комісії і мають посвідчення установленого зразка.

Всі методи зварювання вимагають дотримання певного комплексу правил охорони праці. На зварювальника під час зварювання плавленням в тій чи іншій мірі існує можливість небезпечних впливів в зв’язку з наступними факторами:

ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих частин електричного кола;

ураження променями електричної дуги очей і відкритої поверхні шкіри;

опіки від крапель металу і шлаку при зварюванні;

отруєння шкідливими газами, що виділяються при зварюванні і при забрудненні приміщень пилом і випарами різних речовин;

вибухи через неправильне поводження з балонами стисненого газу або через виробництво зварювання в ємностях з-під горючих речовин, або виконання зварювання поблизу легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин;

пожежі від розплавленого метал у і шлаку в процесі зварювання;

травми різного роду механічного характеру при підготовці важких виробів до зварювання і в процесі зварювання.

Для запобігання небезпеки ураження електричним струмом необхідно, щоб джерела живлення мали автоматичні пристрої, що відключають їх при обриві дуги протягом не більше 0,5 с.

З метою зменшення небезпеки ураження електричним струмом зварювальнику слід дотримуватися наступних заходів:

надійна ізоляція всіх, проводів, пов’язаних з живленням джерела струму і зварювальної дуги;

надійний пристрій електродотримача з гарною ізоляцією, яка гарантує, що не буде випадкового контакту струмоведучих частин електродотримача зі зварним виробом або руками зварника;

робота у справно-сухому спецодязі і рукавицях. При роботі в тісних відсіках і замкнутих просторах обов’язкове використання гумових калош і килимків, джерел освітлення з напругою не більше 6-12 В;

Для запобігання небезпеки ураження бризками розплавленого металу і шлаку використовують спецодяг (брюки, куртку і рукавиці) з брезентової або спеціальної тканини. Куртки при роботі не слід вправляти у штани, а взуття повинне мати гладкий верх, щоб бризки розплавленого металу не потрапляли всередину одягу, так як в цьому випадку можливі важкі опіки.

Небезпека виникнення пожеж від розплавленого металу і шлаку існує в тих випадках, коли зварювання виконують по металу, що закриває дерево або горючі матеріали, на дерев’яних лісах, поблизу легкозаймистих матеріалів тощо

Техніка безпеки при механізованому дуговому зварюванні

Техніка безпеки – це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Зварювальні роботи відносяться до категорії особливо небезпечних як для самого зварника, так і для людей, що знаходяться в безпосередній близькості. Тому дуже важливо дотримання техніки безпеки при підготовці та проведенні будь-яких видів зварювальних робіт.

Існує ряд несприятливих факторів, здатних викликати порушення здоров'я при зварюванні:


 • Можливість ураження електричним струмом.

 • Пошкодження очей і поверхні шкіри в результаті впливу випромінювання електричної зварювальної дуги.

 • Попадання на тіло побічних продуктів зварювання і бризок розплавленого металу.

 • Поразка дихальних органів отруйними випарами і газами.

 • Висока ймовірність виникнення пожежі в зв'язку з сильним розігрівом задіяних в робочому процесі конструкцій.

 • Небезпека вибуху використовуваних газових балонів.

 • Отримання механічних травм.

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

З огляду на перелічені вище можливі ускладнення при виконанні зварювальних робіт, надзвичайно важливо виконати всі доступні запобіжні заходи:


 • перевірка готовності електричної мережі до безаварійного підключення наявного зварювального обладнання;

 • підтвердження цілісності ізоляційних покриттів силових проводів і наявності надійного заземлення;

 • виявлення несправностей зварювальної установки, супутніх механізмів і пристосувань;

 • організація зручного доступу до місця зварювання і безперешкодного переміщення навколо нього;

 • перевірка роботи вентиляційної системи або забезпечення умов для вільної циркуляції повітря.

ЗАХИСТ ОРГАНІВ ЗОРУ

Негативний вплив випромінювання електричної зварювальної дуги на сітківку ока вважається загальновідомим фактом і є приводом для підвищеної уваги всіх учасників зварювального процесу. Також це стосується напарників, які часто залучаються при виконанні складних і нестандартних робіт.

Для захисту очей і обличчя використовуються зварювальні маски, захисні окуляри і спеціальні щитки. Популярним і поширеним засобом захисту органів зору при проведенні робіт є зварювальна маска хамелеон, що відрізняється різноманітністю регулювань і зручністю налаштувань. Звичайно, можна використовувати і прості маски, але професійні засоби і інструменти вважаються більш ефективними і надійними за всіма параметрами, тому економити на своєму здоров'ї не потрібно.

Якщо функції вашого напарника обмежуються лише підготовчими заходами для виконання основних робіт, цілком ймовірно, що маска зварника стане для нього надмірним аксесуаром. У таких ситуаціях добре підійдуть захисні окуляри.ЗАХИСТ ДИХАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Оскільки виникнення летючих отруйних речовин при проведенні зварювальних робіт відноситься до стандартних наслідків, турбота про органи дихання є не менш важливою темою, ніж попередня.

Надійним елементом для захисту органів дихання вважається респіратор, який зручно одягати під маску зварника. На практиці добре зарекомендували себе респіратори з вуглецевим покриттям. Вони захищають органи дихання від зварювального диму, аерозолів, пилу та органічних запахів нижче гранично допустимих концентрацій. Наявність клапанів видиху полегшує дихання і дозволяє успішно застосовувати такі респіратори при підвищених температурах.ЗАХИСТ ВІД ОПІКІВ

Кращий захист від попадання бризок розплавленого металу або контакту з розпеченими поверхнями надає спецодяг зварника. Область рук добре захищають краги, для інших частин тіла ефективні спеціальні куртки, костюми, комбінезони, штани, а на ноги прийнято взувати черевики зварника. Весь спецодяг повинен підходити за розміром, бути зручним і справним. Дотримання цих умов допоможе виконати заплановану роботу максимально продуктивно і безпечно.


Порядок виконання роботи

 1. Перевірити розміри зварювальних деталей, підготувати їх до зварювання.

 2. Підібрати дріт для зварювання деталей.

 3. Визначити величину зварювального струму і виставити її на джерелі живлення.

 4. Встановити тиск захисного газу.

 5. Виконати зварювання деталей, фіксуючи час зварювання і величину зварювального струму.

 6. Розрахувати коефіцієнти розплавлення, наплавлення і втрат електродного металу.

 7. Перевірити якість зварювального шва.

4.ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБУ

Для закріплення вивченого матеріалу розглянемо виготовлення іншого виробу. А саме, виготовимо до нашого зварювального столу ящик для відходів з електродів.

1. З чого ви почнете? (З читання креслення)

2. Прочитаймо креслення даного виробу.

3. Які особливості зварювання даної сталі? (Добре зварювана сталь, не потребує термічної обробки).

4. Оберіть режими зварювання для даної сталі. У яких просторових положеннях можна виконувати зварювання даних швів? (Зварювання швів можна виконувати у всіх просторових положеннях).

5. Оберіть техніку напівавтоматичного зварювання даного виробу.

СКЛАСТИ СХЕМУ ПОСТА

РОЗШИФРУВАТИ НАПИСИ

ІМЕННИКИ ЗІ ЗВАРЮВАННЯ

КРОСВОРД

5.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Параграф подивитися в підручнику. За параграфом скласти опорний конспект. Приклад опорного конспекту я вам даю, а вам необхідно скласти розширений конспект.ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ

Згідно ГОСТ 12.0.002-74:

"Техніка безпеки – це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів".

"Охорона праці – це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних і гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці".

Всі методи зварювання вимагають дотримання певного комплексу правил техніки безпеки та охорони праці. На зварювальника під час зварювання плавленням в тій чи іншій мірі існує можливість небезпечних впливів в зв'язку з наступними факторами:

1) ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих частин електричного кола;

2) ураження променями електричної дуги очей і відкритої поверхні шкіри;

3) опіки від крапель металу і шлаку при зварюванні;

4) отруєння шкідливими газами, що виділяються при зварюванні і при забрудненні приміщень пилом і випарами різних речовин;

5) вибухи через неправильне поводження з балонами стисненого газу або через виробництво зварювання в ємностях з-під горючих речовин, або виконання зварювання поблизу легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин;

6) пожежі від розплавленого металу і шлаку в процесі зварювання;

7) травми різного роду механічного характеру при підготовці важких виробів до зварювання і в процесі зварювання.

Як показують статистичні дані, 80% травм зварників пов'язано з транспортними операціями важких металевих виробів.

Для запобігання небезпеки ураження електричним струмом необхідно, щоб джерела живлення мали автоматичні пристрої, що відключають їх при обриві дуги протягом не більше 0,5 с.

Враховуючи непостійну величину електричного опору людського тіла, безпечним вважають напругу не вище 12 В (переносне освітлення ). З метою зменшення небезпеки ураження електричним струмом зварювальнику слід дотримуватися наступних заходів:

1) надійна ізоляція всіх, проводів, пов'язаних з живленням джерела струму і зварювальної дуги, пристрій геометрично закритих включаючих пристроїв, заземлення корпусів зварювальних апаратів (заземленню підлягають: корпуса джерел живлення, апаратного ящика, допоміжне електричне обладнання; перетин заземлюючих проводів повинен бути не менше 25 мм2);

2) застосування в джерелах живлення автоматичних вимикачів високої напруги, які в момент холостого ходу розривають зварювальний ланцюг і подають на тримач напругу 12 В;

3) надійний пристрій електродотримача з гарною ізоляцією, яка гарантує, що не буде випадкового контакту струмоведучих частин електродотримача зі зварним виробом або руками зварника (ГОСТ 14651-69);

4) робота у справно-сухому спецодязі і рукавицях. При роботі в тісних відсіках і замкнутих просторах обов'язкове використання гумових калош і килимків, джерел освітлення з напругою не більше 6-12 В;

5) при роботі на електронно-променевих установках запобігання небезпеки ураження променями жорсткого рентгенівського поглинання шкідливих випромінювань, пов'язаних з горінням дуги (особливу небезпеку в сенсі ураження очей представляє світловий промінь квантових генераторів (лазерів) так, як навіть відбиті промені лазера можуть викликати важке пошкодження очей та шкіри).

Захисне скло, вставлене в щитки й маски, зовні закривається простим склом для оберігання його від бризок розплавленого металу. Щитки виготовляють з ізоляційного металу – фібри, фанери і за формою і розмірами вони повинні повністю захищати обличчя та голову зварника (ГОСТ 1361-69).
Для ослаблення різкого контрасту між яскравістю дуги і малою яскравістю темних стін (кабіни) останні повинні бути пофарбовані у світлі тони (сірий, блакитний, жовтий) з додаванням у фарбу окису цинку з метою зменшення відображення ультрафіолетових променів дуги, що падають на стіни.

При роботі поза кабіною для захисту зору зварювальників, що працюють і допоміжних робітників повинні застосовуватися переносні щити й ширми.

Для запобігання небезпеки ураження бризками розплавленого металу і шлаку використовують спецодяг (брюки, куртку і рукавиці) з брезентової або спеціальної тканини. Куртки при роботі не слід вправляти у штани, а взуття повинне мати гладкий верх, щоб бризки розплавленого металу не потрапляли всередину одягу, так як в цьому випадку можливі важкі опіки.

Для захисту від зіткнення з вологою, холодною землею і снігом, а також з холодним металом при зовнішніх роботах і в приміщенні зварювальники повинні забезпечуватися теплими підстилками, матами, підколінника і підлокітниками з вогнестійких матеріалів з еластичним прошарком.

Висока температура дуги (6000-8000°С) неминуче призводить до того, що частина зварювального дроту, покриттів, флюсів переходить в пароподібний стан. Ці пари, потрапляючи в атмосферу цеху, конденсуються іперетворюються на аерозоль конденсації, частинки якої по дисперсності наближаються до димам і легко потрапляють в дихальну систему зварювальників. Ці аерозолі становлять головну професійну небезпеку праці зварювальників. Кількість пилу в зоні дихання зварника залежить головним чином від способу зварювання і зварювальних матеріалів, але певною мірою визначається і типом конструкцій. Хімічний склад електрозварювального пилу залежить від способів зварювання та видів основних і зварювальних матеріалів.

Поряд з пилом при дуговому зварюванні також утворюються і виділяються газоподібні продукти – оксидиазоту, окис вуглецю; при зварюванні електродом з покриттям "Б" і під флюсами – фтористі з'єднання.

Запобігання небезпеки ураження променями електричної дуги. Зварювальна дуга є джерелом світлових променів, яскравість яких може викликати опік незахищених очей при опроміненні їх протягом всього 10-15 с. Більш тривалий вплив випромінювання дуги може привести до пошкодження кришталика ока і втрати зору. Ультрафіолетове випромінювання викликає опіки очей та шкіри, інфрачервоне може викликати помутніння кришталика ока.

У зоні дихання зварювальників концентрація цих газів може досягати (мг/л): N2O5 0,009-0,018; SiF4, HF до 0,004 кожного, СО до 0,46. При зварюванні кольорових металів і їх сплавів в зоні дихання зварника можуть спостерігатися такі шкідливі газоподібні сполуки як наприклад, ZnO, SnO2, MnO2, SiO2 і т.д.

Найбільш небезпечні для здоров'я зварювальників аерозолі марганцю, так як отруєння марганцем може викликати тривале і стійке ураження центральної нервової системи аж до паралічів. Гострі отруєння парами цинку і свинцю можуть викликати ливарну лихоманку, а отруєння хромовим ангідридом – бронхіальну астму. Тривале відкладання пилу в легенях може викликати пневмоконікози.

Всі зазначені ураження можуть виникнути, якщо зварювання виконують з грубим порушенням правил техніки безпеки та охорони праці, що стосуються забезпечення загальної та місцевої вентиляції, застосування індивідуальних засобів захисту (масок, респіраторів), особливо при зварюванні кольорових металів і їх сплавів, а також при зварюванні в тісних, замкнутих відсіках при недостатній вентиляції і т. п.

Існують суворі вимоги в області вентиляції при зварювальних роботах. Для уловлювання зварювального аерозолю на стаціонарних постах, а де це можливо, і на нестаціонарних потрібно встановлювати місцевівідсмоктувачі у вигляді витяжної шафи вертикальної та ін. При автоматичному зварюванні під флюсом, в захисних газах, електрошлакового зварювання застосовують пристрої з місцевим відсмоктуванням газів.

При використанні балонів із стисненими газами необхідно дотримуватися встановлених заходів безпеки: не кидати балони, не встановлювати їх поблизу нагрівальних приладів, не зберігати разом балони з киснем та горючими газами, балони зберігати у вертикальному положенні. При замерзанні вологи в редукторі балона з СО2відігрівати його тільки через спеціальний електричний обігрівач або обкладаючи ганчірками, намоченими в гарячій воді. Категорично забороняється відігрівати будь балони із стисненими газами відкритим полум'ям, тому що це майже неминуче призводить до вибуху балона.

При виробництві зварювальних робіт на ємностях, раніше використаних, потрібно з'ясувати тип продукту, що зберігався і наявність його залишків. Обов'язкове ретельне очищення судини від залишків продуктів і 2-3-кратна промивка 10%-вим розчином лугів, необхідне також подальше продування стисненим повітрям для видалення запаху, який може шкідливо діяти на зварювальника.

Категорично забороняється продувати ємності киснем, тому що в цьому випадку потрапляння кисню на одяг і шкіру зварювальника за будь-якому відкритому джерелі вогню викликає інтенсивне загорання одягу і призводить до опіків зі смертельним результатом.

Вибухонебезпечність існує і при виконанні робіт в приміщеннях, що мають велику кількість пилоподібних органічних речовин (харчового борошна, торфу, кам'яного вугілля). Цей пил при певній концентрації може давати вибухи великої сили. Крім ретельної вентиляції для виробництва зварювальних робіт у таких приміщеннях потрібно спеціальний дозвіл пожежної охорони.

Небезпека виникнення пожеж від розплавленого металу і шлаку існує в тих випадках, коли зварювання виконують по металу, що закриває дерево або горючі матеріали, на дерев'яних лісах, поблизу легкозаймистих матеріалів тощо.

Для запобігання травм, пов'язаних зі складальними і транспортними операціями (травми механічного характеру) важливе значення має впровадження комплексної механізації та автоматизації.

Основними причинами травматизму при зборці і зварюванні є:

 • відсутність транспортних засобів для транспортування важких деталей та виробів;

 • несправність транспортних засобів;

 • несправність такелажних пристроїв;

 • несправний інструмент: кувалди, молотки, гайкові ключі, зубила і т. п.;

 • відсутність захисних окулярів під час очищення швів від шлаку;

 • відсутність спецодягу та інших захисних засобів.

В такому випадку застосовують наступні заходи захисту:

 • всі зазначені засоби та інструменти слід періодично перевіряти;

 • такелажні роботи повинні проводити особи, які пройшли спеціальний інструктаж;

 • від робочих необхідно вимагати дотримання всіх правил з техніки безпеки, включаючи роботу в

 • спецодязі, рукавицях;

 • використання засобів індивідуального вентиляції (де це необхідно) і т. д.

Важливе значення має впровадження комплексної механізації та автоматизації, що значно зменшує небезпеку травм такого роду.ДОДАТКИ2. Інструкційно-технологічні карти

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1.1

Тема уроку: Підготовка металу до зварювання

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Зачистка металевих пластин
Металевою щіткою зачистити поверхню пластини від бруду і окалини. При необхідності поверхню обезжирити за допомогою кислотних та лужних розчинів.

Забороняється очищати метал за допомогою вогню (паяльні лампи, різаки, тощо)


Навчитися виконувати зачистку пластин від бруду та окалини


Молоток, щітка по металу, окуляри, крейда, металева лінійка, кутник, металеві пластини і полоса, кислотні розчини


2

Правка металевої смугиНа випуклому боці крейдою позначають межі згинів, після чого лівою рукою, попередньо одягнувши рукавицю, беруть смугу, а правою – молоток і займають робоче положення. Удари наносити по випуклим частинам. В міру виправлення смуги силу удару зменшують до повного виправлення.

Навчитися виконувати виправлення металевих полос

3


Правка металевого листа
Покласти лист опуклістю догори і обвести опуклість крейдою. Підтримуючи лист лівою рукою, правою наносити удари молотком від країв листа у напрямку до опуклості (дивись схему). Під дією ударів рівна частина листа витягується, а опуклість поступово випрямиться.

Навчитися виконувати правку металевого листа

4

Контроль якості


Контроль якості виконується за допомогою металевого кутника або лінійки

Навчитися самостійно виконувати візуальний контроль рівності поверхні.


ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1.2

Тема уроку: Підготовка металу до зварювання

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Зачистка металевих пластинМ еталевою щіткою зачистити поверхню пластини від бруду і окалини. При необхідності поверхню обезжирити за допомогою кислотних та лужних розчинів.

Забороняється очищати метал за допомогою вогню (паяльні лампи, різаки, тощо)

Навчитися виконувати зачистку пластин від бруду та окалини


Креслярки,


молоток, щітка по металу, металева лінійка, кутник,кернер, штангенциркуль металева пластина, кислотні розчини


2

Площинна розмітка

1 Прикласти лінійку до заготовки, притиснути її щільно, щоб між нею і заготовкою не було просвіту.

2 Взяти креслярку і провести риску. Креслярку взяти як олівець і не перериваючи рух провести риску.

Не рекомендується проводити риску декілька раз бо це приводить до подвоєння.

Навчитися виконувати площинну розмітку

3


Кернування


Взяти кернер у ліву руку, трохи нахилити його «від себе», встановити його вістря точно на рисці. Перевести кернер перпендикулярно до площини яку розмічаємо і нанести по його голівці не сильний удар розміточним молотком.

Навчитися виконувати кернування на металевому листі

4

Користування розміточним циркулем
Встановити ніжки циркуля на розмір, рівний радіусу кола.

Забороняється користуватися циркулем з послабленим шарніром.

Нерухому ніжку циркуля встановити в накерноване заглиблення, другою ніжкою накреслити на пластині коло.

Навчитися користуватися розміточним циркулем..ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1.3

Тема уроку: Підготовка металу до зварювання

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Засвоєння робочого положення

Прийняти правильне робоче положення. Встановити лещата на висоту відповідно свого росту. Стати прямо так, щоб корпус був зліва від осі лещат під кутом 45̊. Ліва нога має бути попереду на півкроку.


Засвоїти чітко робоче положення біля лещат


Металева пластина та смуга, металева лінійка, кутник,

циркуль, молоток, кернер, зубило штангенциркуль, креслярка.2

Вправи тримання інструменту під час рубання


Зубило беруть у ліву руку за середню частину на відстані15-20 мм від кінця ударної частини (дивись схему). Удари наносять правою рукою.

Молоток беруть правою рукою за рукоятку на відстані 20-30 мм від кінця рукоятки.

Забороняється користуватися несправним інструментом.

Навчитися виконувати виправлення металевих полос

3


Рубання стрічкового металу по рівню губок тисківЗакріпити заготовку в лещатах по рисці розмітки на рівні губок. Кут встановлення зубила регулюють так, щоб лезо знаходилось на лінії зняття стружки, а повздовжня вісь стержня зубила розміщувалася під кутом 30-35̊ до заготовки і під кутом 45̊ до осі губок лещат. Після кожного удару переставляти зубило справа на ліво.

Навчитися виконувати рубання металу в лещатах за допомогою зубила

4

Рубання смуги та листового металуВідмітити кресляркою місце розрубу. Встановити зубило вертикально на риску і надрубати смугу до половини товщини. Надрубати смугу із зворотної сторони. Надрубану смугу переламати в лещатах.

Встановити зубило на листовий метал по розмітці і наносити удари пересуваючи зубило по розмітці.

Навчитися самостійно виконувати рубання смуги та листового металу.ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 1.4

Тема уроку: Підготовка металу до зварювання

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Відпрацювання робочих рухів при обпилюванні
Напилок рухати строго горизонтально обома руками вперед (робочий хід) і назад (холостий хід) . Натискати на напилок тільки при русі вперед.

а) на початку робочого ходу основний натиск виконувати лівою рукою, правою підтримувати напилок в горизонтальному положенні;

б) в середині робочого ходу зусилля натиску обома руками на напилок має бути однакове;

в) в кінці робочого ходу основний натиск виконувати правою рукою а лівою тримати його в горизонтальному положенні;

Витримувати темп 40-60 рухів у хвилину.

Засвоїти чітко робоче положення біля лещат

Металеві поверхні, лещата, напилок2


Обпилювання плоских поверхонь поперечними рухами
Обпиляти плоску поверхню поперечними рухами.

Встановити лещата так, щоб напилок рухався поперек заготовки:

 • після кожного руху назад зміщати напилок вбік на його ширину;

 • під час робочого ходу напилок зміщати на ширину напилка.

Навчитися виконувати обпилювання плоских поверхонь поперечними рухами

3

Обпилювання плоских поверхонь перехресними рухамиОбпиляти поверхню поперечними рухами

Встановити лещата так, щоб напилок рухався під кутом 30-40̊ до заготовки. Обпиляти поверхню зліва на право.

Повернути лещата і обпиляти поверхню справа наліво. Якість обпилювання поверхні перевірити по штрихах: немає штрихів – обпиляно правильно.

Навчитися самостійно виконувати обпилювання поверхні перехресними рухами..
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 3.1

Тема уроку: Зварювання трубного зєднання стиковим швом, у нижньому поворотному положенні РА

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Підготовка труб до зварювання зачистка ,розроблення кромок,притуплення кромок


За допомогою щітки по металу або шліфувальної машинки зачищюємо труби з двох сторін по 20-30 мм на сторону.

Навчитися підготовувати труби до зварювання

Маска із світлофільтром, пальник, молоток, щітка по металу.

Зварювальний дріт d-0,8-1,2mm, газ СО2,труба

розмір (Ǿ100 mm)


2


Виконати прихватки

. Виконати прихватки та виставити зазор 1-3 мм (кількість прихваток залежить від діаметра труби)Навчитися виконувати прихватки

3

Запалити дугу і встановити кут нахилу пальника


Замкнути зварне коло і запалити дугу. Пальник нахилити на себе під кутом 5-15* до вертикальної площини

Навчитися контролювати кут нахилу пальника

4


Виконання коливальних рухів пальникомЗварювання трубного зэднання стиковим швом,у нижньому поворотному положенні РА


Контроль якостіКоливальні рухи пальником виконуються поперек та вдзовж осі шва

Довжина дуги встановлюється індивідуально зварником рухом пальника по його осі.

Нормальною вважається дуга довжиною

L = (0,5 ÷ 1,1) · dел
Конусом молотка оббити шлак вдаряючи по межі шва і основного металу.

Щіткою зачистити залишки шлаку на шві і на основному металі.
Навчитися виконувати коливальні рухи пальником при стиковому зварюванні труб в нижньому положенніНавчитися виконувати зварювання стикових швів в нижньому положенні шва «від себе»Навчитися зачищати зварні шви для візуального контролю

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 3.2

Тема уроку: Зварювання трубного зєднання ,горизонтальним швом у вертикальному поворотному та безповоротному положенні РС

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Запалити дугу і встановити кут нахилу пальника
Замкнути зварне коло і запалити дугу. Пальник нахилити на себе під кутом 5-15* до вертикальної площини.

Навчитися тримати однаковий кут нахилу пальника до кінця шва

Маска із світлофільтром, пальник, молоток, щітка по металу.

Зварювальний дріт d-0,8-1,2mm, газ СО2,

Труба Ǿ 60-100 мм ,h-4-6мм2

Зварювання трубного зєднання ,горизонтальним швом у вертикальному поворотному положенні

Довжина дуги встановлюється індивідуально зварником рухом пальника по його осі.

Нормальною вважається дуга довжиною

L = (0,5 ÷ 1,1) · dел

Навчитися виконувати зварювання

трубного зєднання ,горизонтальним швом у вертикальному поворотному положенні


3

Виконання коливальних рухів пальником


Коливальні рухи пальником виконуються поперек та вдзовж осі шва

Навчитися виконувати коливальні рухи пальником при зварювання

трубного зєднання ,горизонтальним швом у вертикальному поворотному положенні

4

Контроль якостіКонусом молотка оббити шлак вдаряючи по межі шва і основного металу.

Щіткою зачистити залишки шлаку на шві і на основному металі.

Навчитися зачищати зварні шви для візуального контролю


ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 4

Тема уроку: Зварювання трубного зєднання ,у поворотному та безповоротному положенні вертикальним стиковим швом PF

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Запалити дугу і встановити кут нахилу пальника
Замкнути зварне коло і запалити дугу. Пальник нахилити до низу під кутом 20-30* до вертикальної площини.

Навчитися тримати однаковий кут нахилу пальника до кінця шва

Маска із світлофільтром, пальник, молоток, щітка по металу.

Зварювальний дріт d-0,8-1,2mm, газ СО2,

Труба Ǿ 60-100 мм ,h-4-6мм

2

Зварювання трубного зєднання ,у поворотному положенні вертикальним стиковим швом PF


Довжина дуги встановлюється індивідуально зварником рухом пальника по його осі.

Нормальною вважається дуга довжиною

L = (0,5 ÷ 1,1) · dел

Навчитися виконувати зварювання у поворотному положенні вертикальним стиковим швом PF

3

Виконання коливальних рухів пальником


Коливальні рухи пальником виконуються вдзовж осі шва

Навчитися виконувати коливальні рухи пальником при зварюванні ,у поворотному положенні вертикальним стиковим швом PF

4

Контроль якостіКонусом молотка оббити шлак вдаряючи по межі шва і основного металу.

Щіткою зачистити залишки шлаку на шві і на основному металі.

Навчитися зачищати зварні шви для візуального контролю

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 5

Тема уроку: Зварювання трубного зєднання ,стиковим швом у поворотному та безповоротному положенні під кутом 45*

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Запалити дугу і встановити кут нахилу пальникаЗамкнути зварне коло і запалити дугу. Пальник нахилити на себе під кутом 75-85* до вертикальної площини.

Навчитися тримати однаковий кут нахилу пальника до кінця шва

Маска із світлофільтром, пальник, молоток, щітка по металу.

Зварювальний дріт d-0,8-1,2mm, газ СО2,

Труба Ǿ 60-100 мм ,h-4-6мм

2

Зварювання трубного зэднання ,стиковим швом у повротному положенні під кутом 45

Довжина дуги встановлюється індивідуально зварником рухом пальника по його осі.

Нормальною вважається дуга довжиною

L = (0,5 ÷ 1,1) · dел

Навчитися виконувати зварювання трубного зэднання ,стиковим швом у повротному положенні під кутом 45

3

Виконання коливальних рухів пальником

Коливальні рухи пальником виконуються поперек та вдзовж осі шва

Навчитися виконувати коливальні рухи пальником при зварювання трубного зэднання ,стиковим швом у повротному положенні під кутом 45

4

Контроль якості

Конусом молотка оббити шлак вдаряючи по межі шва і основного металу.

Щіткою зачистити залишки шлаку на шві і на основному металі.

Навчитися самостійно виконувати візуальний контроль зварного шва


ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 6

Тема уроку: Приварка відводів ,кутовим швом у поворотному положенні під кутом 45* Н-L045

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Запалити дугу і встановити кут нахилу пальникаЗамкнути зварне коло і запалити дугу. Пальник нахилити на себе під кутом 75-85* до вертикальної площини.

Навчитися тримати однаковий кут нахилу пальника до кінця шва

Маска із світлофільтром, пальник, молоток, щітка по металу.

Зварювальний дріт d-0,8-1,2mm, газ СО2,

Труба Ǿ 60-100 мм ,h-4-6мм

2

Приварка відводів,кутовим швом у поворотному положенні під кутом 45

Довжина дуги встановлюється індивідуально зварником рухом пальника по його осі.

Нормальною вважається дуга довжиною

L = (0,5 ÷ 1,1) · dел

Навчитися виконувати приварку відводів

3

Виконання коливальних рухів пальником

Коливальні рухи пальником виконуються поперек та вдзовж осі шва

Навчитися виконувати коливальні рухи пальником при приварюванні відводів

4

Контроль якості

Конусом молотка оббити шлак вдаряючи по межі шва і основного металу.

Щіткою зачистити залишки шлаку на шві і на основному металі.

Навчитися самостійно виконувати візуальний контроль зварного шва


ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 7

Тема уроку: Приварка відводів ,кутовим швом у ,безповоротному положенні під кутом 45* Н-L045

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Запалити дугу і встановити кут нахилу пальника


Замкнути зварне коло і запалити дугу. Пальник нахилити на себе під кутом 75-85* до вертикальної площини.

Навчитися тримати однаковий кут нахилу пальника до кінця шва

Маска із світлофільтром, пальник, молоток, щітка по металу.

Зварювальний дріт d-0,8-1,2mm, газ СО2,

Труба Ǿ 60-100 мм ,h-4-6мм

2

Приварка відводів,кутовим швом у безповоротному положенні під кутом 45

Довжина дуги встановлюється індивідуально зварником рухом пальника по його осі.

Нормальною вважається дуга довжиною

L = (0,5 ÷ 1,1) · dел

Навчитися виконувати приварку відводів

3

Виконання коливальних рухів пальником

Коливальні рухи пальником виконуються поперек та вдзовж осі шва

Навчитися виконувати приварку відводів

4

Контроль якості

Конусом молотка оббити шлак вдаряючи по межі шва і основного металу.

Щіткою зачистити залишки шлаку на шві і на основному металі.

Навчитися самостійно виконувати візуальний контроль зварного шва


ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА № 7

Тема уроку: Перевірочні роботи

пп

Найменування операції

Схема

Інструкція до виконання

Кінцевий результат

Інструменти та матеріали

1

Підготовка труб до зварювання
Металевою щіткою зачистити поверхню труби від бруду і окалини.


Навчитися виконувати підготовку труб до зварювання


Маска із світлофільтром, електродотримач, молоток, щітка по металу,металевий кутник.

Дріт Ǿ 0,8 мм

вуглецева сталь,труба Ǿ 80м

2

Встановити трубу під кутом 45̊

Зачищену трубу встановити на робочий стіл під кутом 45̊ , використовуючи металевий кутник


Навчитися виконувати встановлення труби під

кутом 45̊.

3


Виконати зварювання труби з розробленням кромок за два проходиЗапалити дугу в нижній точці труби, нахилити пальник під кутом 15-30̊ до вертикалі і виконуючи коливальні рухи зробити корінний прохід,вирізаючи прихватки .Збільшити силу струму і викомати лицювальний шов.


Навчитися якісно і самостійно виконувати зварювання труб під кутом 45.


4

Контроль якості


Молотком оббити та щіткою зачистити шлак на швах і на основному металі.

Підготувати роботу до оцінювання.

Навчитися самостійно виконувати візуальний контроль зварного шва

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.