Лабораторна робота – один із шляхів організації дослідницької діяльності учнів на уроках геометрії

Опис документу:
В роботі розглядається один із видів дослідницької діяльності на уроках геометрії як лабораторна робота, її означення та види. Надано рекомендації щодо організації лабораторних робіт на уроках. Наведені розробки лабораторних робіт з геометрії для 7 класу з використанням пакету динамічної геометрії DG.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Лабораторна робота – один із шляхів організації дослідницької діяльності учнів на уроках математики

Потреби сьогодення визначають ті якості, навички і уміння, які доцільно розвивати в учнів, щоб вони були успішними у подальшому житті: критичне мислення, креативне мислення; використання ІКТ та інформаційна грамотність ; дослідницька діяльність та винахідливість; підприємливість та співробітництво; робота в команді та персональна відповідальність; вміння інтегрувати знання та досвід з різних галузей.

Умовою сучасного успішного існування людини є навички дослідницької діяльності, які можуть бути сформовані на уроках математики, зокрема на уроках геометрії.

Одним із шляхів впровадження в навчання елементів дослідження вбачаю в проведенні лабораторних робіт .

Лабораторна робота – форма організації навчальної діяльності учнів, при якій вони під керівництвом вчителя та за визначеним планом самостійно виконують завдання з математики [2].

Існують різні види лабораторних робіт на уроках математики:

 • лабораторні роботи по навчанню використання креслярських і вимірювальних приладів та вимірювання ;

 • лабораторні роботи на конструювання;

 • з використанням ІКТ.

Лабораторна робота повинна відповідати темі уроку, бути спрямована на досягнення поставлених цілей, містити інструкція до виконання, кожен крок якої зрозумілий учням. Лабораторна робота може бути частиною уроку або займати цілий урок, тобто повинна укладатися в тимчасові рамки уроку. При організації лабораторної роботи на цілий урок учні заздалегідь розподіляються на групи. На уроках геометрії в 7 -9 класах проводжу комп’ютерні експеременти і дослідження, використовуючи DG – пакет динамічної геометрії, створений авторським колективом співробітників ХДПУ ім. Г.С. Сковороди для комп’ютерної підтримки шкільного курсу планіметрії. 

Така діяльність, як лабораторна робота, сприяє формуванню в учнів уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формувати гіпотези, розвитку пізнавальної активності учнів і урізноманітнює освітній процес.

Нижче запропоновані розробки лабораторних робіт з геометрії для 7 класу із використанням DG.

Лабораторна робота

«Дослідження властивостей вимірювання кутів»

Мета: Встановити властивість вимірювання кутів .

Обладнання : ПК, DG – пакет динамічної геометрії.

Хід роботи :

 1. Повторення правил безпечної поведінки за ПК.

 2. Інструктаж вчителя.

 3. Інструкція ( послідовність дій):

 • Побудуйте промінь АВ .

 • Побудуйте промінь АС.

 • Виміряйте градусну міру утвореного кута ВАС

 • Динамічно перетворіть даний кут на прямий, гострий, тупий.

 • Побудуйте промінь АD, що проходить між сторонами кута ВАС.

 • Виміряйте градусну міру кутів BAD, DAC

 • Динамічно змінюйте положення точок С, А, В, D.

 • Дослідіть зміни.

 • Зробіть висновок:

Градусна міра кута дорівнює __________ градусних мір кутів, на які він розбивається будь – яким променем, що проходить між його сторонами.

Лабораторна робота

«Дослідження властивостей суміжних кутів»

Мета: Встановити властивість суміжних кутів.

Обладнання : ПК, DG – пакет динамічної геометрії.

Хід роботи :

1. Повторення правил безпечної поведінки за ПК.

2. Інструктаж вчителя .

3. Інструкція ( послідовність дій):

 • Побудуйте розгорнутий кут АСВ (Побудувати пряму АВ, позначити на ній точку С) .

 • Побудуйте промінь CD.

 • Вставте пропущені назви сторін кутів у речення:

Кути ÐACD та ÐDCB – суміжні, якщо ______ – спільна сторона кутів, а сторони _____ та _____ є доповняльними півпрямими.

 • Виміряйте кути ADC іDCB .

 • Динамічно змінюйте положення точок В, С, D,А.

 • Дослідіть зміни. Заповніть таблицю

Кут DCA

Кут DCB

Сума кутів DCA іDCB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Зробіть висновок:

Сума суміжних кутів дорівнює __________°.

Лабораторна робота

«Дослідження властивостей вертикальних кутів»

Мета: Встановити властивість вертикальних кутів.

Обладнання : ПК, DG – пакет динамічної геометрії.

Хід роботи :

1. Повторення правил безпечної поведінки за ПК.

2. Інструктаж вчителя .

3. Інструкція ( послідовність дій):

 • Побудуйте пряму АВ

 • Побудуйте пряму CD .

 • Позначте точку перетину прямих Е .

 • Вставте пропущені назви сторін кутів у речення:

Кути ÐAEC та ÐDЕB – вертикальні, якщо сторони другого кута _____ i _____ є додатковими півпрямими сторін _____ i _____ першого кута.

 • Виміряйте кути ÐAEC та ÐDЕB

 • Динамічно змінюйте положення точок В,А,С,D

 • Зробіть висновок:

Вертикальні кути ______________.

Лабораторна робота

«Дослідження властивостей паралельних прямих»

Мета: Встановити властивість паралельних прямих.

Обладнання : ПК, DG – пакет динамічної геометрії.

Хід роботи :

1. Повторення правил безпечної поведінки за ПК .

2. Інструктаж вчителя.

3. Інструкція ( послідовність дій):

 • Побудуйте пряму АВ .

 • Побудуйте пряму CD, паралельну прямій АВ.

 • Побудуйте січну EF.

 • Виміряйте градусну міру внутрішніх односторонніх кутів. Обчислість їх суму (можна скористатись інструментом Добавити надпис).

 • Динамічно змінюйте положення точок E і F.

 • Дослідіть зміни. Заповніть таблицю

Кут DGI

Кут GIB

Сума кутів DGI і GIB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Зробіть висновок :

Якщо дві паралельні прямі перетинає третя, то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює_______________°.

Лабораторна робота

«Сума кутів трикутника»

Мета: Встановити властивість суми кутів трикутника.

Обладнання : ПК, DG – пакет динамічної геометрії.

Хід роботи :

1. Повторення правил безпечної поведінки за ПК .

2. Інструктаж вчителя .

3. Інструкція ( послідовність дій):

 • Побудуйте три довільних точки А, В, С так, щоб вони не лежали на одній прямій .

 • Послідовно з’єднайте точки А, В, С відрізками та побудуйте трикутник АВС.

 • Виміряйте кути трикутника АВС .

 • Обчисліть суму кутів трикутника АВС .

 • Змініть положення вершин трикутника АВС, так щоб він став:

- гострокутним, обчисліть і запишіть суму його кутів;

- тупокутним, обчисліть і запишіть суму його кутів;

- прямокутним, обчисліть і запишіть суму його кутів;

 • Зробіть висновок щодо суми кутів трикутника:

Сума кутів трикутника _________________.

 1. Бевз Г. П. Методи навчання математики: навч.-метод. посібник / Г.П. Бевз. – К. : Генеза, 2010. – С. 56-60.

 2. Терех О.Я. Лабораторні роботи у навчанні геометрії учнів основної школи/ О.Я.Терех// Вісник Черкаського університету.- 2015-.№17(350) -С.112-116

 3. Васильєва Д. В. Науково-дослідницька діяльність учнів в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання математики / Д. В. Васильєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. -2016. - № 2. -С. 196-202.

 • 13.08.2019
 • Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році
 • Інші методичні матеріали
 • 70
 • 0
 • 3
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Емоційна ефективність учителя: теорія і практика»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.