Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

КТП з хімії 11 клас (рівень стандарту)

Хімія

Для кого: 11 Клас

10.09.2021

113

9

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування складене відповідно до очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності відображених у програмі з хімії (рівень стандарт) для 11 класу. До кожного уроку вказані основні компетентності учнів

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії в 11 ___ класі

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Зміст навчального матеріалу

Дата

Д/завдання

Примітка 1. Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Вступний інструктаж з БЖД. Повторення основних питань курсу хімії 10 класу.
 1. Повторення основних питань курсу органічної хімії.
 1. Діагностична самостійна робота.
називає s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;

наводить приклади s-, p-, d-елементів. складає електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів з урахуванням принципу «мінімальної енергії»;

 1. Повторення основних понять про будову атома.

 2. Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрації

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.


пояснює валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах атомів;

складає атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

аналізує відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів;

порівнює можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

обґрунтовує періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

висловлює судження щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів. Підприємливість і фінансова грамотність Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

 1. Збуджений стан атома. Валентні стани елементів.

 2. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Демонстрації

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології


 1. - Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв

’язку;

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

 1. - Йонний хімічний зв’язок.

Демонстрації

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).
установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв

’язку;

пояснює відмінності в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію;

 1. - Ковалентний хімічний зв’язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Демонстрації

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.
установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв

’язку;

оцінює на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів;

 1. - Водневий хімічний зв’язок.

Навчальні проекти

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.
установлює види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади речовин із різними видами хімічного зв

’язку;

 1. - Металічний хімічний зв’язок.

Навчальні проекти

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.
наводить приклади аморфних і кристалічних речовин.

пояснює відмінності між аморфними і кристалічними речовинами;


 1. - Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Демонстрації

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.
прогнозує фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей. висловлює судження щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

Здоров’я і безпека.

Екологічна безпека і сталий розвиток.

Підприємливість і фінансова грамотність.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 1. - Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Узагальнити знання з теми 1,2.

 1. - Розв’язування вправ і задач
Узагальнити знання з теми 1,2.

 1. - Самостійна робота
пояснює вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги,

наводить приклади необоротних і оборотних хімічних реакцій.

розрізняє необоротні і оборотні хімічні реакції;

характеризує суть хімічної рівноваги;

добирає умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

висловлює судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами;

обґрунтовує значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах;

Тема 3. Хімічні реакції

 1. - Необоротні і оборотні хімічні процеси.


 1. - Хімічна рівновага. Принцип Ле - Шательє.обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 1. - Розв’язування розрахункових задач: Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.
обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

 1. - Розв’язування розрахункових задач: Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.
пояснює вплив різних чинників на гідроліз солей;

складає рівняння реакцій гідролізу солей; характеризує суть гідролізу солей; прогнозує можливість реакції гідролізу солей; рН середовища водних розчинів солей;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів; експериментально визначає рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

обґрунтовує вплив гідролізу солей на рН грунтів;

 1. - Гідроліз солей.


 1. - Гідроліз солей.

Лабораторні досліди

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.пояснює принцип дії гальванічного елемента;

оцінює негативний вплив на екологію відпрацьованих гальванічних елементів і дотримується правил їхньої утилізації.

Підприємливість і фінансова грамотність Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело струму.

 1. - Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.


 1. - Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.Узагальнити знання з теми 3.

 1. - Розв’язування вправ та задач з теми № 3.
Узагальнення знань з теми 1-3.

 1. - Контрольна робота № 1
називає найпоширеніші у природі неметалічні елементи;

пояснює суть явища алотропії; відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою;

наводить приклади алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору; характеризує метали;

обґрунтовує значення алотропних перетворень;

висловлює судження щодо біологічної ролі озону і його застосування;

НЕМЕТАЛИ

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

 1. - Загальна характеристика неметалічних елементів.

 1. - Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Демонстрація

8. Зразки неметалів.

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці.досліджує адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів; пояснює суть явища адсорбції;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

робить висновки на основі спостережень; доводить практичну значущість явища адсорбції;

Здоров’я і безпека Екологічна безпека і сталий розвиток

Явище адсорбції.

 1. - Явище адсорбції.


 1. - Біологічне значення неметалічних елементів.

Лабораторні досліди

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

31. - Захист навчальних проектів

Навчальні проекти

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.


складає окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами; відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів;

характеризує неметали, їхні фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів);

порівнює фізичні та хімічні властивості неметалів

доводить практичну значущість неметалів; Підприємливість і фінансова грамотність Застосування неметалів.

 1. Фізичні властивості неметалів.


 1. Галогени. Хлор.


 1. Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном


обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання. Підприємливість і фінансова грамотність. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

35 – Амоніак, гідроген сульфід, хлороводень, їх властивості
обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Підприємливість і фінансова грамотність. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 1. – Розв’язування вправ

обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання. Підприємливість і фінансова грамотність. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 1. - Оксиди неметалічних елементів, їх вміст в атмосфері

називає представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою; наводить приклади сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак);

складає реакцій, які характеризують особливості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами);

характеризує застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку;

порівнює особливості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку; Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Підприємливість і фінансова грамотність Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

 1. - Властивості кислотних оксидів

 2. - Розв’язування вправ

 3. - Кислоти. Кислотні дощі

Демонстрація

10. Виявлення у розчині катіонів амонію. 1. - Сульфідна кислота. Сульфатна кислота (розбавлена)

 1. - Сульфатна кислота (концентрована)складає реакції концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю; характеризує фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) концентрованої сульфатної кислоти;

 1. - Особливості взаємодії з нітратною кислотою (концентрована)
називає представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою; пояснює антропогенні і природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів; складає реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання кислотних оксидів; порівнює фізичні та хімічні властивості оксидів неметалічних елементів; доводить практичну значущість сполук неметалічних елементів; висловлює судження щодо екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру; складає реакції нітратної кислоти з магнієм, цинком, міддю; характеризує фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної кислоти; прогнозує рН середовища кислотних і лужних ґрунтів; дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів; робить висновки на основі спостережень; обґрунтовує причини існування кислотних і лужних ґрунтів; висловлює судження нераціонального використання мінеральних добрив.

 1. - Розв’язування розрахункових задач

«Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку»

 1. - Розв’язування розрахункових задач

«Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку» 1. - Розв’язування задач
 1. - Форфор. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Лабораторні досліди

8. Виявлення у розчинах ортофосфат-іонів.

Навчальні проекти

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

 1. - Мінеральні добрива

Навчальні проекти

12.Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.
називає представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою; наводить приклади взаємозв’язків між речовинами. складає формули кислот, висловлює судження кислотних дощів, парникового ефекту;

Громадянська відповідальність Здоров’я і безпека Екологічна безпека і сталий розвиток Кислотні дощі.

 1. - Захист навчальних проектів

Навчальні проекти

11. Кислотні дощі.

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

робить висновки на основі спостережень;

 1. - Сучасні силікатні матеріали.

Лабораторні досліди 7. Виявлення у розчинах силікат-іонів.
Узагальнення знань з теми 4 (неметали)

 1. - Розв’язування вправ та задач з теми№ 4 (Неметали)
Узагальнення знань з теми 1-4

 1. - Залік з теми «Неметали»
називає найпоширеніші у природі металічні елементи;

характеризує метали, їхні фізичні властивості та застосування;

Підприємливість і фінансова грамотність Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

МЕТАЛИ

 1. - Загальна характеристика металічних елементів. Метали. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Демонстрація

7. Зразки металів. 10. Виявлення у розчині катіонів Барію.
оцінює біологічне значення металічних (Кальцію, Калію, Натрію, Магнію, Феруму) елементів;

 1. - Біологічне значення металічних елементів.
називає представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою; порівнює основ (гідроксидів Натрію і Кальцію);

складає формули основ,

характеризує застосування гідроксидів Натрію і Кальцію;

порівнює фізичні та хімічні властивості оксидів металічних елементів;

доводить практичну значущість сполук металічних елементів;

Здоров’я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотніст.ь Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

 1. - Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію.


 1. - Властивості, застосування гідроксидів Кальцію.складає рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах);

складає реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання амфотерних оксидів; складає формули амфотерних гідроксидів (Алюмінію і Цинку);

характеризує фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів); порівнює фізичні та хімічні властивості металів (алюмінію)

порівнює фізичні та хімічні властивості оксидів металічних елементів;

Підприємливість і фінансова грамотність Алюміній : фізичні і хімічні властивості.

 1. - Алюміній: фізичні і хімічні властивості.


 1. - Алюміній: фізичні і хімічні властивості.

складає рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах);

складає реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання оснόвних, амфотерних оксидів;

характеризує фізичні властивості та застосування;

порівнює фізичні та хімічні властивості металів (заліза)

порівнює фізичні та хімічні властивості оксидів металічних елементів;

характеризує застосування (у тому числі сплавів металів);

доводить практичну значущість металів;

Підприємливість і фінансова грамотність Застосування металів та їхніх сплавів. Підприємливість і фінансова грамотність Залізо: фізичні і хімічні властивості.

 1. - Залізо: фізичні і хімічні властивості.
 1. - Оксиди феруму. Застосування металів та їхніх сплавів.

Демонстрація

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально)

Демонстрація

7. Зразків сплавів.

 1. - Контрольна робота № 2
називає представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою; складає формули середніх і кислих солей; характеризує поширення солей у природі; досліджує якісний склад солей;

аналізує види жорсткості води;

пропонує безпечні способи усунення жорсткості води у побуті;

доводить практичну значущість сполук металічних елементів;

доводить практичну значущість явища адсорбції, металів і неметалів та сполук металічних і неметалічних елементів; доводить уплив жорсткої води на побутові прилади і комунікації;

Громадянська відповідальність Здоров’я і безпека. Підприємливість і фінансова грамотність. Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

 1. - Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.
 1. - Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Навчальні проекти

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.проводить якісні реакції й визначає в розчинах йони: Феруму(2+), Феруму(3+), осаджуючи їх лугами, Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іони;

досліджує якісний склад солей; дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

робить висновки на основі спостережень; складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами;

установлює генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук;

оцінює найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

 1. - Якісні реакції на деякі йони. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Лабораторні досліди

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.
аналізує і тлумачить результати досліджень; робить висновки на основі спостережень;

65. - Практична робота

1. Дослідження якісного складу солей.
аналізує і тлумачить результати досліджень; робить висновки на основі спостережень;

 1. - Практична робота

 Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.
оцінює значення хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем;

усвідомлює значення нової філософії у хімії і власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства; причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність; право на власний вибір і прийняття рішення; відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів; висловлює судження щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини; про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека.

Екологічна безпека і сталий розвиток.

Підприємливість і фінансова грамотність.

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

 1. - Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

Навчальні проекти

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».
наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті;

популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

Громадянська відповідальність.

Здоров’я і безпека.

Екологічна безпека і сталий розвиток.

Підприємливість і фінансова грамотність. «Зелена» хімія.

 1. -«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.


 1. – Повторення курсу

70– Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.