Календарно - тематичне планування уроків хімії в 10 класі за новим державним стандартом

Опис документу:
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ХІМІЇ В 10 КЛАСІ (НОВИЙ ДЕРЖСТАНДАРТ) (Усього 52 години, 1,5 годин на тиждень, 2 год резерв) І семестр 24 години ІІ семестр 28 годин Складено згідно: Навчальної програми для закладів загальної середньої освіти затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.) Укладачі: Дубовик О.А. (голова робочої групи), Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазунов М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ ХІМІЇ В 10 КЛАСІ (НОВИЙ ДЕРЖСТАНДАРТ)

(Усього 52 години, 1,5 годин на тиждень, 2 год резерв)

І семестр 24 години

ІІ семестр 28 годин

Складено згідно: Навчальної програми для закладів загальної середньої освіти затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

Укладачі: Дубовик О.А. (голова робочої групи), Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазунов М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В.

Підручник:

№ п\ч

Дата

Тематика заняття

Примітка

Дом. завд.

Повторення початкових понять про органічні речовини 3 години

1

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин)

2

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

3

Діагностична контрольна робота за курс 9 класу

Тема 1. Теорія будови органічних сполук 3 +1

4

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Захист навчальних проектів:

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

Дем.: 1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

5

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Захист навчальних проектів: 1. Ізомери у природі.

Дем.: 2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

6

Класифікація органічних сполук. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Захист навчальних проектів:

3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

7

Розрахункові задачі 1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Узагальнення знань з теми «Теорія будови органічних сполук»

ТО

Тема 2. Вуглеводні ( 13 годин)

8

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

9

Хімічні властивості алканів.

Дем. 3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

10

Розрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

11

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

12

Хімічні властивості етену та етину.

13

Розрахункові задачі 2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

14

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

15

Хімічні властивості бензену.

16

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

17

Розрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

18

Розрахункові задачі 3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

19

Захист навчальних проектів:

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

9. Біогаз.

10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

20

Контрольна робота №1 з теми «Вуглеводні››

ТО

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки (18 годин)

21

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

22

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

Дем.4. Окиснення етанолу до етаналю.

23

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

24

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Захист навчальних проектів:

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

25

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

26

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

Дем.5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

27

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

28

Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

29

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Одержання етанової кислоти.

Лаб. досліди 1ІБЖ Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

30

Узагальнення знань з теми « Оксигеновмісні органічні сполуки» ч1. ( Спирти, фенол, альдегіди, карбонаві кислоти)

ТО

31

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Захист навчальних проектів:

17. Етери та естери в косметиці.

Дем7.  Ознайом

лення зі зразками естерів

32

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Дем.8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

33

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі.

Захист навчальних проектів:

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

34

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози

Лаб. досліди 2.  ТБ Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Дем. 10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

35

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідроліз.

Захист навчальних проектів:

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

18. Біодизельне пальне.

36

Розрахункові задачі 4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

37

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач. ТБ

38

Контрольна робота № 2 з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки ч2.» ( естери, вуглеводи, глюкоза,сахароза, крохмаль, целюлоза)

ТО

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки ( 4 години )

39

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

40

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Захист навчальних проектів:

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

Дем.

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

41

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

42

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Захист навчальних проектів:

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

21. Синтез білків.

22. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

Лаб. досліди :

ТБ

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція (віртуально).

43

Узагальнення знань з теми « Нітрогеновмісні органічні сполуки»

ТО

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі ( 5 годин)

44

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси. Каучуки, гума.

Дем. 13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

45

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

46

Захист навчальних проектів :

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

47

Захист навчальних проектів :

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

48

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Захист навчальних проектів:

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин ( 4 годин)

49

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).Зв’язки між класами органічних речовин.

50

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичноїї проблем, продовольчої проблеми, створенні нових матеріалів.

51

Захист навчальних проектів

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

52

Узагальнення знань з теми: «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі . Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»

ТО

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.