Календарно - тематичне планування на І семестр з хімії для 9 класу

Хімія

Для кого: 9 Клас

24.09.2021

89

3

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування з хімії для 9 класу на 2021-2022 навчальний рік (до підручника О.В. Григорович ) розроблене відповідно до Програми для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновленій), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно – тематичне планування уроків на І семестр

з хімії 9 клас

70 годин (2 години на тиждень)


з/п

Дата

Тема уроку

Практичні та лабораторні роботи

Примітки

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

1


Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності під час занять з хімії. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук2


Склад і властивості основних класів неорганічних сполук3


Хімічний зв'язок і будова речовини4


Діагностична роботаТема 1. Розчини

5


Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі6


Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок7


Розчинність речовин, її залежність від різних чинників8


Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини9


Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.10


Узагальнення теми11


Поняття про кристалогідрати. Масова частка розчиненої речовини в розчині, виготовленому з кристалогідратів12


Розв’язування розрахункових задач13


Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти14


Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах15


Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації16


Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу17


Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Лабораторні досліди № 1-2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Дослідження рН харчової і косметичної продукції

18


Узагальнення теми19


Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.20Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

21


Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену.

Лабораторний дослід № 6. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах

22


Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Лабораторні досліди № 7-9. Виявлення хлорид-іонів, сульфат-іонів та карбонат-іонів у розчинах

23Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач

24


Розв’язування розрахункових задач

Представлення результатів навчальних проектів

25


Контрольна робота № 1Тема 2. Хімічні реакції

26


Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну27


Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки28


Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів29


Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники30


Складання рівнянь окисно-відновних реакцій31


Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці32


Узагальнення теми33


Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.34


Оборотні й необоротні реакції35


Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.

Лабораторний дослід № 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою Практична робота № 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакційВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.