Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування. Хімія 9 клас 2020-2021нр

Хімія

Для кого: 9 Клас

01.09.2020

3087

306

0

Опис документу:
Скореговане календарно-тематичне планування для уроків хімії в 9 класі на 2020-2021н.р. До підручника П. Попіль, Л крикля. Під час складання КТП відводиться 1 урок на діагностичний контроль та 4 на повторення матеріалу 8 класу який був пройдений під час карантину.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімія

9 клас

(70 год – 2 год на тиждень)

Дата

Тема уроку

Демонстрації Навчальні проєкти

Примітка

І СЕМЕСТР

Корегуюче повторення найважливіших питань курсу 8 класу

1

Вступний інструктаж БЖД. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук

2

Діагностичний контроль

3

Хімічні властивості оксидів, кислот основ і солей

4

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

5

Розвязування експерементальних задач

Тема 1. Розчини

6

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі

7

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

8

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

9

Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Демонстрації 1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

10

Поняття про кристалогідрати. Масова частка розчиненої речовини в розчині, виготовленому з кристалогідратів

11

Розв’язування розрахункових задач

12

Узагальнення знань. Самостійна робота ТО

13

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти

Демонстрації

2. Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

14

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

15

Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації

16

Поняття про рН розчину. Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища. Інструктаж ТБ Лабораторні досліди № 1-2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Дослідження рН харчової і косметичної продукції

17

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу

Демонстрації

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах

18

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій Інструктаж ТБ. Лабораторні досліди № 3-5. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються випаданням осаду, виділенням газу, утворенням води

19

Тренувальні вправи, йонно-молекулярні рівняння

20

Інструктаж ТБ Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах ТО

21

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Інструктаж ТБ Лабораторний дослід № 6. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах

22

Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій. Інструктаж ТБ Лабораторні досліди № 7-9. Виявлення хлорид-іонів, сульфат-іонів та карбонат-іонів у розчинах

23

Інструктаж ТБ Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач

24

Представлення результатів навчальних проектів

Н.П:

1 Електроліти в сучасних акумуляторах.

2 Вирощування кристалів солей.

3 Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

25

Розв’язування розрахункових задач і вправ

26

Контрольна робота № 1 з теми «Розчини» ТО

Тема 2. Хімічні реакції

27

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну

Демонстрації

  1. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

28

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки

29

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів

30

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів

31

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники

32

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

ІІ Семестр

33

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

34

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці ТО

35

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння

Н.П

Ендотермічні реакції на службі людині.

Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів

36

Оборотні й необоротні реакції

37

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Інструктаж ТБ Лабораторний дослід № 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою

Демонстрації

5.Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

38

Інструктаж ТБ Практична робота № 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

39

Самостійна робота з теми «Хімічні реакції» ТО

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

40

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени

41

Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів

Демонстрації

  1. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

42

Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули та назви

43

Фізичні й хімічні властивості гомологів метану. Реакція заміщення для метану

44

Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Розв’язання задач

45

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули

53

Фізичні й хімічні властивості ненасичених вуглеводнів. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Горіння вуглеводнів.

Демонстрації

  1. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

54

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену

48

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів

Н.ПАльтернативні джерела енергії.

Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

Хімічний склад жувальних гумок.

Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

49

Розвязування розрахункових задач і вправ

50

Розвязування розрахункових задач і вправ

51

Контрольна робота №2 ТО

52

Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи

53

Метанол, етанол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини

54

Гліцерол: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Якісна реакція на гліцерол. Інструктаж БЖД Лабораторний дослід № 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом

55

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти. Застосування

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами.

56

Інструктаж БЖД Практична робота № 4. Властивості етанової кислоти

57

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія ТО

58

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів

Н.П Виготовлення мила з мильної основи.

59

Вуглеводи: глюкоза та сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на глюкозу. Лабораторний дослід № 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом

60

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісна реакція на крохмаль. Інструктаж БЖД Лабораторні досліди № 13-14. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.

Н.П Друге життя паперу

61

Інструктаж БЖД Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

62

Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків

63

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів

Н.П Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).

64

Розвязування розрахункових задач і вправ

65

Самостійна робота з теми «Початкові поняття про органічні сполуки» ТО

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

66

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення

67

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

68

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства

69

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки ТО

70

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.