Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з хімії для 11 класу на 2019/2020 н.р. Рівень стандарту

Хімія

Для кого: 11 Клас

01.10.2019

623

13

0

Опис документу:
Календарне планування з хімії для 11 класу на 2019/2020 н.р. згідно навчальній програмі для закладів загальної середньої освіти. Хімія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.). Укладачі: Дубовик О.А. (голова робочої групи), Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазунов М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В. Календарне планування розроблено відразу на І та ІІ семестри.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

4

Затверджено: «__» вересня 201_ року

Заступник директора з НВР _________ _______________

/підпис/ /ПІБ/

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти.

ХІМІЯ. Рівень стандарту.

11-й клас

(2 год. на тиждень, разом 70 год. із них 4 год. – резервних)

п/п

Зміст навчального матеріалу

Кіль-ть годин

Дата проведення

Первинний інструктаж з БЖД під час занять з хімії. Інструкція з БЖД* №1. ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (6 год.). Повторення основних понять про будову атома. Структура ПСХЕ Д.І. Менделєєва.

Демонстрації: 1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D). Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії». Демонстрації: 2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування). 3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування). Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Навчальні проекти:

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Демонстрації: 2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування). 3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування). Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Навчальні проекти:

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. Тематичне оцінювання.

1

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ (7 год.). Природа хімічного зв’язку. Ковалентний зв'язок.

1

Природа хімічного зв’язку. Йонний зв'язок.

1

Природа хімічного зв’язку. Металічний зв'язок.

1

Природа хімічного зв’язку. Водневий зв'язок.

Навчальні проекти:

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію). Демонстрації: 5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

Навчальні проекти:

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Демонстрації: 6. Зразки кристалічних і аморфних речовин.

Навчальні проекти:

4. Застосування рідких кристалів. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. Демонстрації: 4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування). Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10. Тематичне оцінювання.

1

ТЕМА 3. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ (8 год.). Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

1

Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей.

Лабораторні досліди:

1.Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Гідроліз солей.

1

Розрахункові задачі: 1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

1

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

1

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Навчальні проекти:

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Розрахункові задачі: 1. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

1

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1

ТЕМА 4. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ І ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ (40 год.). Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Демонстрації: 8. Зразки неметалів. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Галогени. Хлор.

1

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота.

1

Розрахункові задачі: 2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

Розрахункові задачі: 2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Оксиген. Кисень і озон.

1

Алотропія. Сульфур. Сірка. Окисні та відновні властивості неметалів.

Демонстрації: 9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Сульфуру (у тому числі 3D-проектування). Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування. Гідроген сульфід. Сульфідна кислота.

1

Сульфатна кислота. Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

1

Сульфатна кислота. Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною кислотою.

1

Нітроген. Азот. Окисні та відновні властивості неметалів.

Навчальні проекти:

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування. Амоніак.

1

Нітратна кислота. Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою.

1

Нітратна кислота. Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою.

1

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів. Фосфор.

1

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

Навчальні проекти:

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Алотропія. Явище адсорбції. Карбон.

Лабораторні досліди: 2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

Демонстрації: 9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти:

7. Штучні алмази у техніці. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Кислотні дощі. Оксиди неметалічних елементів в атмосфері.

Навчальні проекти:

11. Кислотні дощі. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Силіцій оксид. Сучасні силікатні матеріали.

1

Проміжний контроль знань з теми «Загальна характеристика неметалічних елементів та металів». Самостійна робота.

1

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

1

Застосування металів та їхніх сплавів.

Демонстрації: 7. Зразки металів і їхніх сплавів. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію. (Лужні елементи)

1

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію. (Лужні елементи)

1

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Кальцію. (Кальцій і Магній)

1

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. (Кальцій і магній)

Навчальні проекти:

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Алюміній: фізичні і хімічні властивості. Основи.

1

Алюміній: фізичні і хімічні властивості. Основи.

1

Ферум. Залізо. Фізичні і хімічні властивості. Основи.

Демонстрації: 10. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально), Барію, амонію. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Ферум. Залізо. Фізичні і хімічні властивості. Основи.

1

Якісні реакції на деякі йони. Лабораторні досліди: 3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію. 7-8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Навчальні проекти:

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

1

Практична робота №2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами. Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Розрахункові задачі: 2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

Розрахункові задачі: 2. Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

1

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

1

ТЕМА 5. ХІМІЯ І ПРОГРЕС ЛЮДСТВА (5 год.). «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

1

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій.

1

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

1

Навчальні проекти:

15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті». Інструкція з БЖД №1, 3, 6, 10.

1

Захист навчальних проектів. Тематичне оцінювання.

1

Резерв часу

1

Резерв часу

1

Резерв часу

1

Резерв часу

1

*Примітка: інструкції з техніки безпеки згідно нумерації у паспорті кабінету хімії

Календарне планування розроблено за програмою:

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. ХІМІЯ. 10-11 класи. Рівень стандарту. Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.). Укладачі: Дубовик О.А. (голова робочої групи), Бобкова О.С., Вороненко Т.І., Глазунов М.М., Іваха Т.С., Рогожнікова О.В.

Підручник:

_____________________________________________________________________________

Вчитель: ____________ _________________________

/підпис/ /ПІБ/

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.