Календарне планування з фізичної культури 3 клас

Фізична культура

Для кого: 3 Клас

27.08.2021

471

121

0

Опис документу:
Укладено відповідно до навчальної програми «Нова українська школа. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти розроблена під керівництвом О.Я.Савченко (1-4 клас)», затверджена Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року. 46 уроків, 1 семестр
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

(3-й клас, І семестр)


Тема уроку

Кіл-ть

год

Дата проведення


Стрибки. Пересування.

Положення тіла у просторі. Рухливі ігри.1

Правила безпеки поведінки на уроках фізкультури. Вплив позитивних та негативних чинників на стан здоров’я учнів. Біг з різних вихідних положень. Вправи для розвитку координації рухів. Рухливі ігри.2

Оцінка фізичного стану за частотою серцевих скорочень, диханням та самопочуттям в процесі занять фізичною культурою. ЗРВ в русі. Вправи для постави. Вправи з присідання та упорів. Рухливі ігри.3

Історія виникнення Олімпійських ігор. Біг «протиходом», «змійкою», по діагоналі. Вправи на відчуття правильної постави. Виси та упори. Рухливі ігри.4

Символи, ритуали і церемонії Олімпійських ігор. Біг із різних вихідних положень. Комплекс ранкової гімнастики. Стрибки у довжину з місця, з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухливі ігри, естафети.5

Організовуючі вправи. Ходьба зі зміною частоти та довжини кроку. ЗРВ зі скакалками. «Човниковий» біг 4x9м. Біг із високого старту до 30м. Стрибки «у кроці». Естафети зі стрибками.6

Ходьба зі зміною частоти та довжини кроку. ЗРВ зі скакалками. Вправи зі зміною положення тіла у просторі. Ходьба із високим підніманням стегна. Стрибки у висоту з прямого розбігу (через гумову мотузку). Рухливі гри.7

ЗРВ. Вправи для профілактики плоскостопості. Біг до 30м. Біг із зміною швидкості та напрямку за звуковим сигналом. Згинання і розгинання рук в упорі на стегнах, в упорі лежачи. Рухливі ігри.8

Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки зі скакалкою. Рівномірний біг почергово з ходьбою до 1200м. Рухливі ігри.9

Загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки через перешкоди. Упор на перекладині. Рівномірний біг почергово з ходьбою. Рухлива гра.10

Організовуючі вправи. Ходьба та біг «протиходом», «змійкою», по діагоналі. Вправи для розвитку витривалості. Рівномірний біг до 900м. Рухлива гра.11

Вправи для профілактики плоскостопості. Загальнорозвивальні вправи. Бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки з просуванням уперед, назад. «Човниковий» біг 4х9м. Рухлива гра.12

Вправи для профілактики плоскостопості. Загальнорозвивальні вправи. Бігові та стрибкові вправи. Пересування із підкиданням дрібних предметів. Чергування ходьби та бігу. Рухлива гра.13

Біг із закиданням гомілок. Загальнорозвивальні вправи в русі. Стрибки на місці на одній, двох ногах з просуванням. Стрибки у довжину з місця. Рухлива гра.14

Біг з різних вихідних положень. Загальнорозвивальні вправи. Стрибки на двох ногах з просуванням. Біг до 500м (малої інтенсивності). Стрибки у довжину з місця. Рухлива гра.15

Різновиди ходьби та бігу. Загальнорозвивальні вправи. Бігові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки з просуванням. «Човниковий» біг 3х10м. Рухлива гра.16

Бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку сили. Визначення резервних можливостей учнів за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей.17

ЗРВ. Вправи для розвитку гнучкості. Визначення резервних можливостей учнів за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних якостей.18

Вправи для розвитку координації рухів. Стрибки по «купинах», вистрибування з присіду. Стрибки в глибину з висоти до 80см з м’яким приземленням. Естафети.19

Вправи для розвитку швидкості. Стрибки зі скакалкою. Стрибки у глибину. Вправи з виконанням упорів. Стрибки у висоту через гімнастичну палицю, гумову мотузку з місця, з прямого розбігу. Рухливі ігри20

Вправи для формування правильної постави. Застрибування на підвищену опору. Підтягування у висі, у висі лежачи (дівчата). Стрибки через перешкоди висотою до 50см поштовхом однією та двома ногами.21

«Повторний» біг 3х10м. Різновиди ходьби по підвищеній опорі. Подолання перешкод. Стрибки в довжину з місця поштовхом однієї, двох ніг та із просуванням вперед. Сіди та упори. Рухливі ігри. Естафети.22

Загальнорозвивальні вправи. Вправи для профілактики плоскостопості. Стрибки у висоту. Стрибки у глибину. Вис стоячи, лежачи, на зігнутих руках.23

Біг на місці. Вправи для розвитку гнучкості. Вправи з предметами. Зіскок із гімнастичної лави. Підтягування у висі, у висі лежачи (дівчата). Рухливі ігри.
Лазіння та перелізання. Танцювальні вправи.24

Спортивний інвентар для різних видів спорту. ЗРВ. Вправи для формування правильної постави з гімнастичними палицями. Танцювальні кроки.25

Організовуючі вправи. Вправи для формування правильної постави з гімнастичними палицями. ЗРВ. Лазіння по похилій гімнастичній лаві. Поєднання кроків та підскоків.26

Комплекси ранкової гігієнічної гімнастики з предметами. Комплекс фізкультурної паузи. Вправи з лазіння та перелізання. Ритмічне поєднання рухів і кроків, підскоків.27

Вправи з предметами. Вправи для розвитку координації. Підтягування на похилій гімнастичній лаві. Танцювальні імпровізаційні вправи босоніж.28

Різновиди ходьби та бігу. Вправи для постави. Лазіння по гімнастичній стінці різнойменним та однойменним способом. Рухливі ігри.29

Вправи з предметами. Дихальні вправи. Вправи для розвитку гнучкості. Перелізання через прешкоди висотою до 100см. Танцювальні кроки. Рухливі ігри.30

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімнастичною палицею. Рухи руками, ногами і тулубом з поступовим збільшенням амплітуди рухів. Ритмічне поєднання рухів.31

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Лазіння по похилій гімнастичній лаві. Вправи з обручами. Вправи на розтягування. Рухлива гра.32

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Лазіння по горизонтальній гімнастичній лаві однойменним та різнойменним способом. Танцювальні кроки. Рухлива гра.33

Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Вправи для розвитку координації рухів. Нахили тулуба в положенні стоячи, сидячи. Рухливі ігри.34

Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. У положенні лежачи на спині піднімання прямих ніг до кута 90 градусів. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці). Естафети.35

Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Загальнорозвивальні вправи. Повторний біг 3–10м. Ходьба по підвищеній і обмеженій за площиною опорі з різним положенням рук. Лазіння по похилій гімнастичній лаві. Рухливі ігри.36

Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Підлізання під перешкодою. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці). Дитячий фітнес.37

Комплекс фізкультурної паузи. «Повторний» біг 3х10м. Пересування із підкиданням дрібних предметів. Вправи з лазіння. Дитячий фітнес.38

ЗРВ. Вправи на відчуття правильної постави. Вправи на розтягування; викрути рук вперед і назад, тримаючи скакалку. Танцювальні кроки.39

ЗРВ. Вправи на відчуття правильної постави. Лазіння по гімнастичній стінці вгору і вниз однойменним та різнойменним способом. Танцювальна аеробіка.40

Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості. Вправи для розвитку координації рухів. Ритмічне поєднання рухів і кроків, підскоків.41

Загальнорозвивальні вправи з предметами. Вправи для розвитку сили. Лазіння та перелізання. Танцювальна аеробіка.42

Ходьба на пальцях, п’ятах у напівприсіді і присіді. Фізкультурна хвилинка. Вправи біля гімнастичної стінки. Підтягування у висі лежачи на низькій перекладині. Рухливі ігри.43

Загальнорозвивальні вправи. Лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухливі ігри.44

Комплекс фізкультурної паузи. «Човниковий» біг 4х9м. Вправи для розвитку координації. Вправи біля гімнастичної стінки. Танцювальні вправи.45

Вправи з предметами. Дихальні вправи. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Пересування із підкиданням дрібних предметів (тенісні м’ячі, мішечки тощо). Рухливі ігри.46

Загальнорозвивальні вправи. Лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві. Танцювальні імпровізаційні вправи. Рухливі ігри.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.