Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Інструктаж БЖД. Лабораторний дослід № 1: Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

Хімія

Для кого: 10 Клас

22.10.2021

69

2

0

Опис документу:

Мета:

 • освітня: формувати знання учнів про хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот, зумовлені карбоксильною характеристичною групою; вивчити хімічні властивості на прикладі етанової кислоти, спільні з неорганічними кислотами та специфічні;

 • розвивальна: розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оцтової кислоти; вміння застосовувати отримані знання про властивості кислот у побуті;

 • виховна: виховувати інтерес до предмету, відповідальність, самостійність.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас

Урок 23

Тема. Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Інструктаж БЖД. Лабораторний дослід № 1: Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

Мета:

 • освітня: формувати знання учнів про хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот, зумовлені карбоксильною характеристичною групою; вивчити хімічні властивості на прикладі етанової кислоти, спільні з неорганічними кислотами та специфічні;

 • розвивальна: розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі хімічних властивостей оцтової кислоти; вміння застосовувати отримані знання про властивості кислот у побуті;

 • виховна: виховувати інтерес до предмету, відповідальність, самостійність.

Матеріали та обладнання: підручник, штатив з пробірками, розчини: оцтової кислоти, хлоридної кислоти, фенолфталеїну, лакмусу, метилового оранжевого, лугу, металічний магній або цинк, харчові продукти, зошити для виконання лабораторного досліду.

Очікувані результати: учні вміють:

 • використовувати набуті з рішення хімічних реакцій;

 • визначати коефіцієнти у хімічних реакціях органічних сполук;

 • виконують рівняння;

 • роблять висновки, обґрунтовують вивчене.

Наскрізні змістові лінії:

Громадянська відповідальність.

Навчатися працювати в команді, відповідально ставитися до завдань визначених робочою групою, ретельно виконувати свій обсяг роботи.

Здоров’я і безпека.

Дотримуватись правил безпечного поводження з речовинами і матеріалами в лабораторії, побуті, довкіллі

Підприємливість і фінансова грамотність

Реакція естерифікації

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовин, маси або об’єму за кількості речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері культури, математична компетентність: логічне мислення, вирішення творчих завдань.

Тип уроку: комбінований урок.


ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап уроку

Привітання, побажання гарної роботи на уроці.


ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання

2. Повідомлення учнів.

• Застосування оцтової кислоти.

• Знаходження карбонових кислот у природі .

• Застосування карбонових кислот.

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку

Вчитель повідомляє тему уроку, записує її на дошці, разом з учнями формулюють мету уроку.

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми продовжимо вивчати карбонові кислоти. Спробуємо дати відповіді на ряд запитань. Чому вони можуть бути кислі? Чому масло і соняшникова олія прогуркають і змінюється їх запах? Чому масло на повітрі в теплому жовтіє? Та на інші запитання які у вас виникнуть.
V. Вивчення нового матеріалу

І. Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот

1. Вплив кислот на індикатор

Кислотні властивості карбонових кислот обумовлені наявністю полярного зв’язку О – Н у карбоксильній групі.

Завдяки більшій рухомості гідроксильного атома Гідрогену карбонові кислоти можуть дисоціювати:

CH3 - COOH ↔ CH3 - COO- + H+

 1. Взаємодія з металами

Реакція відбувається дещо повільніше, ніж із сильними мінеральними кислотами.

Завдання Записати рівняння реакції взаємодії етанової кислоти з металічним натрієм і магнієм.

Демонстрація досліду «Взаємодія оцтової кислоти з металами»

У дві пробірки з розчином оцтової кислоти занурюємо шматочок магнію і натрію. Що спостерігаємо? (Виділення бульбашок газу) Що це за газ? (Водень) Сіль що утворилася – магній етаноат, натрій етаноат.

Записуємо рівняння реакції..

2СН3 – СООН + Мg → (СН3 - COO)2Mg2

2СН3 – СООН + 2Na → 2СН3 - COONa2

 1. Взаємодія з лугами

У пробірку налити лугу і додати декілька крапель фенолфталеїну. Потім по краплях додавати розчин оцтової кислоти до знебарвлення розчину.

Завдання Запишіть рівняння реакції. Зазначте середовище і зміну забарвлення індикатора. (У нейтральному – безбарвний, лужному – малиновий. При взаємодії лугу і кислоти – реакція нейтралізації.)Дайте назви солям, що утворилися.

НСООН + КОН → НСООК +Н2О

СН3 – СООН + NаОН → СН3 – СООNа + Н2О

 1. Взаємодія з солями

Карбонові кислоти належать до слабких кислот, однак вони сильніші за деякі неорганічні кислоти, наприклад карбонатну.

Розгляньмо на досліді. У пробірку з розчином натрій карбонату додамо оцтової кислоти. Що спостерігаємо? Запишіть рівняння хімічної реакції в молекулярній та йонній формах.

2СН3 – СООН +СаСО3 → (СН3 – СОО)2Са + СО2↑ +Н2О

2СН3 – СОО- + Н+ +Са2+ + СО32- → 2СН3 – СОО- + Са2+ + СО2↑ +Н2О

Н+ + СО32- → СО2↑ +Н2О

 1. Взаємодія з спиртами. Реакція етерифікації

Карбонові кислоти вступають у реакції етерифікації зі спиртами.

CH3 - COOH + C2H5OH   CH3 - COOC2H5 + H2O

Утворюється естер — етиловий естер етанової кислоти (етилацетат, етилетаноат).

Виконання лабораторного досліду №1 (за зошитом Н. Титаренко)

 1. Одержання етанової кислоти

а) Оцтову кислоту добувають з природного газу за такою схемою:

2СН4 → НС ≡ СН CН3 – СОН CН3 – СООН.

Завдання

Записати рівняння відповідних реакцій за схемою.Дати назви продуктам реакції.

б) Перспективним є економічно вигідніший спосіб добування оцтової кислоти окисненням бутану киснем повітря за наявності каталізатора:

2СН3 – СН2 – СН2 – СН3 + 5О2 →СН3 – СООН + 2Н2О.

Схема. Хімічні властивості карбонових кислот

VI. Узагальнення та систематизація знань

 1. Поясніть такі дані.

а) Чому карбонові кислоти проявляють властивості, подібні до неорганічних кислот?

б) Які специфічні властивості карбонових кислот? Чим вони зумовлюються?

в) Яка з кислот: метанова чи етанова, сильніша? Чим це пояснюється?

2. Напишіть молекулярні та йонні рівняння реакції між речовинами:

а) СН3 – СООН + Mg → ; С2Н5 – СООН +Na→.

б) СН3 – СООН + СаО →; Н – СООН + КОН →.

VIІ. Підсумок уроку

Підсумок

• Органічні кислоти, завдяки сильному впливу карбонільної групи > С=О на гідроксил –ОН, мають, на відміну від спиртів, яскраво виражені кислотні властивості.

• Загальні властивості карбонових кислот аналогічні відповідним властивостям неорганічних кислот: дисоціація, взаємодія з металами, основними оксидами, лугами, солями летких кислот.

• Карбонові кислоти мають й деякі специфічні властивості, зумовлені наявністю в їхніх молекулах радикалів. Так оцтова кислота реагує з хлором, спиртами.

VIІІ. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручникаВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.