Доповідь "Активізація пізнавальної діяльності на уроках географії за допомогою ігрових методичних прийомів"

Педагогіка

27.10.2018

442

6

0

Опис документу:
У сучасній практиці навчання географії велику популярність отримали ігрові технології. У методичній літературі описана велика кількість ігрових сюжетів, представлені класифікації, загальнопедагогічні аспекти ігрових способів навчання, що розглядають в основному активні форми навчання, у тому числі і ігрові, які отримали останнім часом широке застосування на уроках географії.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Болотіна О. В.

викладач географії

Активізація пізнавальної діяльності на уроках географії за допомогою ігрових методичних прийомів

У сучасній практиці навчання географії велику популярність отримали ігрові технології. У методичній літературі описана велика кількість ігрових сюжетів, представлені класифікації, загальнопедагогічні аспекти ігрових способів навчання, що розглядають в основному активні форми навчання, у тому числі і ігрові, які отримали останнім часом широке застосування на уроках географії.

Використання ігор в навчанні географії вирішує безліч завдань. Вони розвивають пізнавальний інтерес до предмету, активізують учбову діяльність на уроках, сприяють становленню творчої особистості, оскільки в багатьох іграх часто присутній проблемний характер навчання, бо є початкове питання, на яке треба дати відповідь, а шляхи рішення не ясні. Більшість ігор створює умови для взаємонавчання, оскільки передбачає групові форми роботи і процес обговорення ситуацій чи дій в мікрогрупах. Інтелектуально розвинені діти займають лідируюче положення, навчаючи тих, що відстають в командній грі. Можливість радитись, обговорювати проблеми дозволяє також задовольняти потребу студентів в спілкуванні. Включення в структуру уроку ігрових моментів може бути використане для зняття втоми і для розвитку внутрішньої свободи, особливо у слабких і невпевнених в собі студентів .

Ігри здійснюють сильну емоційну дію на студентів, формують багато умінь і навичок: перш за все комунікативні, уміння працювати в групі, ухвалювати рішення, брати відповідальність на себе. Вони розвивають організаторські здібності, виховують відчуття співпереживання, стимулюють взаємовиручку у вирішенні важких проблем. Таким чином, використання в учбовому процесі ігрових методів дозволяє вирішувати цілий комплекс педагогічних завдань. Ігри на заняттях географії у поєднанні з іншими педагогічними технологіями підвищують ефективність географічної освіти. Але навіть сама краща гра не може забезпечити досягнення всіх освітньо-виховних цілей, тому ігри необхідно розглядати в системі всіх форм і методів учбової роботи, вживаних в навчанні.

У пізнавальній географічній грі закріплюються уміння застосовувати отримані раніше знання, навички користування довідковою і іншою літературою, мультимедійними інформаційними джерелами.

Мета географічних ігор перш за все - учбова: закріпити навички читання карти, уміння використовувати отримані знання, різноманітну додаткову інформацію, викликати інтерес до предмету, бажання ще більше пізнати.

Можна виділити дві великі групи ігор: ігри з правилами (дидактичні) і творчі ігри.

На заняттях з економічної та соціальної географії світу доцільно використовувати наступні ігри.

На першому занятті проводиться дидактична гра «Подорож сторінками підручника географії», під час якої група поділяється на команди. Перша команда – визначає пункти, якими пройде «подорож»(кількість параграфів, теми). Друга команда – шукає джерела інформації, що допоможуть орієнтуватись під час подорожі (карти, схеми, таблиці, графіки). Третя, четверта, п’ята і шоста команди вивчають «місцевість» (зміст окремих розділів).

Дидактична гра «Асоціації» використовується на початку вивчення нових тем. За допомогою ключових слів студенти складають образну характеристику одного з регіонів чи країни. Наприклад: Північна Африка: арабська, нафтова, пустельна, жарка, мусульманська, приморська, тощо.

Дидактична гра «Географічна естафета» має характер змагання і дуже подобається групам хлопців. Проводиться за варіантами та використовується на лекційних заняттях під час актуалізації знань, на етапі закріплення нового матеріалу. Починаючи з першої парти до останньої студенти за ланцюжком виконують певне завдання на швидкість. Наприклад, при вивченні теми «Політична карта світу», з метою перевірки знання карти, перша парта пише на аркуші назви країн, учні других парт пишуть столиці цих держав, треті – форми правління, четверті – державний устрій і т. д.

Дидактична гра «Хто швидше збере карту світу». Студентам необхідно якнайшвидше відновити карту розрізану на прямокутники.

Дидактична гра «Населення світу». Студенти об’єднуються в дві команди: одна – міські жителі, друга – сільські. Кожна команда виконує наступні завдання: 1) описати особливості життя й побуту в місті або селі, звернувши увагу на переваги «свого» способу життя в конкретній країні; 2) розповісти про господарську діяльність населення в місті та селі; 3) охарактеризувати екологічну ситуацію в своїх населених пунктах; 4) розповісти про райони світу де переважає міське або сільське населення.

Дидактична гра «Світовий ринок». Можна проводити на семінарських та лекційних заняттях під час вивчення регіонів світу індивідуально чи за командами. Серед переліку товарів студенти обирають ті, що виготовляють в певній країні. Товари можна представляти у натуральному вигляді (фрукти, спеції, тканини, тощо) або у вигляді карток з малюнками (автомобілі, мінеральні ресурси) .

Серед ролевих ігор найбільше зацікавлення викликають пресс – конференції з використанням проектних технологій, круглі столи, де студенти мають можливість виступити з певної теми з підготовкою мультимедійних презентацій. Такі ігри доцільно проводити з теми «Глобальні проблеми світу» під час семінарських занять. Під час вивчення нових тем з розділу «Регіональна географія» доцільно проводити лекції - подорожі з використанням презентацій підготовлених студентами та відео матеріалів, що ілюструють певні країни.

Більша частина ігор в моїй практиці проводиться на етапі узагальнення і контролю знань. Але я прагну їх включати і в процес вивчення нового матеріалу і закріплення умінь і навичок

Головним недоліком використання ігрових методів на заняттях є складніша організація заняття, великі витрати часу на підготовку до проведення занять, ігри можна використовувати не для усіх тем, іноді важко оцінити діяльність учнів, значну активність проявляють найбільш сильні студенти. З іншого боку ігрова діяльність сприяє підвищенню інтересу до предмету, активізації та кращому засвоєнню, об'єднанню колективу, розвиток мислення, зменшенню напруги, зміні діяльності, розвитку творчих здібностей.

Вплив недоліків, можна зменшити створенням ігрового комплекту з предмету з використанням сучасних комп’ютерних технологій, зв'язаного єдиними цілями з плануванням.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.