Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Дотримання академічної доброчесності у використанні інтернет-джерел для освітнього контенту
»
Взяти участь Всі події

Анотація курсу

На цьому курсі, що складається з трьох частин, Ви зможете заглибитися у жанр казок – розібрати методи роботи з казкою та відпрацювати власний проєкт.

Переваги навчання на нашому сайті

Неймовірно низька вартістьнавчання при високій якості навчальних програм.

Офіційність документів можна перевірити за посиланням.

Пройти навчання можливо за індивідуальним прискореним графіком.

Можливість оплати курсу за рахунок Вашої організації.

Підсумкова атестація в дистанційному режимі.

Часті формування нових навчальних груп. Групи формуються щодня.

Поєднання навчання і роботи, так як навчання проходить в дистанційному режимі.

Сертифікат. Сторона №1 Сертифікат. Сторона №2

Видається документ*:

Після закінчення навчання видається Сертифікат про проходження курсу із зазначенням академічних годин, офіційність якого можна перевірити за посиланням. *Документ видається лише в електронному форматі.

 

Опис Курсу

Багатим джерелом для оповідань здавна були казки. На цьому курсі Ви будете досліджуватиме елементи жанру казки, розглядати техніки роботи з казкою, перебувати у магічному просторі та розвивати свою інтуїтивну логіку за допомогою практичних, творчих завдань. Модульний час включатиме поєднання мінілекцій, написанням своїх казок, проєкту. До кінця нашого курсу Ви матимете глибше розуміння казкотерапії в освітньому процесі, що передбачає використання різноманітних прийомів фантазування, спрямованих на розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного віку, їхнього сприймання, уваги, уяви, пам’яті, творчого мислення, мовлення, естетичного смаку, пізнавальних здібностей.

Актуальність

Цей курс містить три модулі, кожний з яких передбачає теоретичний та практичний матеріал, практичну роботу, тестове опитування, творчу та випускову роботи. Для глибшого занурення у цю проблему, курсом передбачена додаткова література. Щоб отримати додаткову інформацію з цієї теми варто переглянути вебінари автора:

Використання арттерапевтичних технологій у роботі із дитячими страхами

https://vseosvita.ua/webinar/vykorystannia-artterapevtychnykh-tekhnolohii-u-roboti-iz-dytiachymy-strakhamy-661.html

Стабілізація емоційного стану дітей дошкільного віку засобами арттерапії

https://vseosvita.ua/webinar/stabilizatsiia-emotsiinoho-stanu-ditei-doshkilnoho-viku-zasobamy-artterapii-662.html

Майстер-клас арттерапії у роботі з дітьми дошкільного віку

https://vseosvita.ua/webinar/maister-klas-artterapii-u-roboti-z-ditmy-doshkilnoho-viku-697.html

Казкотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія у просторі сучасного ЗДО

https://vseosvita.ua/webinar/kazkoterapiia-iak-innovatsiina-zdoroviazberezhuvalna-tekhnolohiia-u-prostori-suchasnoho-zdo-698.html

Ефективні методи зняття стресу засобами арттерапії

https://vseosvita.ua/webinar/efektyvni-metody-zniattia-stresu-zasobamy-artterapii-791.html

Методична скарбничка вихователя: практика ігротерапії у роботі з дітьми дошкільного віку

https://vseosvita.ua/webinar/metodychna-skarbnychka-vykhovatelia-praktyka-ihroterapii-u-roboti-z-ditmy-doshkilnoho-viku-795.html

Удосконалення емоційно-етичної компетентності сучасного педагога: основні методи арттерапії

https://vseosvita.ua/webinar/udoskonalennia-emotsiino-etychnoi-kompetentnosti-suchasnoho-pedahoha-osnovni-metody-artterapii-825.html

Цільова аудиторія

науково-педагогічні працівники, фахівці Центрів професійного розвитку, методисти відділів дошкільної освіти обласних/міських інститутів післядипломної освіти, ОТГ; педагогічні працівники закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку, корекційні педагоги, батьки.

Мета навчального курсу

Мета курсу полягає в ознайомленні педагогів з основними характеристиками казкотерапії як виду арттерапії; як працювати з казкою, складати терапевтичні казки, аналізувати створені дитиною казки, використовувати казку з метою профілактики та реабілітації дитини. Удосконалення загальних та фахових компетентностей педагогічних працівників щодо актуалізації креативного мислення, формування евристичного досвіду вирішення складних завдань, активізації інноваційного потенціалу.

Завдання навчального курсу

  • ознайомлення із базовими категоріями казкотерапії, закономірностями роботи з казкою та структурою корекційно-розвивального казкотерапевтичного заняття;

  • опанування техніками та прийомами складання терапевтичних казок для дітей дошкільного віку;

  • формування умінь та навичок використання казкотерапії у роботі з дитячими страхами, формування цінностей дитини та сприяння її духовному розвитку тощо;

  • набуття основних операційних навичок роботи з казкою, яка створена дитиною.

Очікувані результати навчання

розвиток професійних компетентностей, усвідомлення щодо наявності контролю за власними діями для входження у творчий процес; здійснювати збір та аналіз інформації у вирішенні поставленого завдання; уміння здійснювати рефлексивний аналіз процесу і отриманого результату.

Опис досягнутих результатів навчання

Теоретичні знання про, що казкотерапія – це процес терапії, який використовує мистецтво як засіб відновлення. Ознайомити з особливостями діагностичної та терапевтичної роботи з казками та метафорами. Розвивати здатність до ефективної організації процесу розв'язання психологічних проблем дітей та дорослих з використанням казкотерапії. На основі аналізу феноменологічно-екзистенційного змісту казки визначати особливості актуальних життєвих ситуацій та пошуку ресурсів для їх вирішення. Отримати можливість для особистісного зростання через самоусвідомлення, пропрацювання власних проблем та активізацію творчих ресурсів самореалізації та самозцілення.

Уміння (навички): працювати в команді, використовувати сучасні інноваційні технології в організації освітнього процесу ЗДО, допомагати дітям максимально адаптуватися до нового середовища, співпраця з батьками допомогти їм дізнатися, що адаптивність належить до початкової реакції або реакції дитини на нові події, людей та ідеї.

Навчальний план 30 годин

Програма підвищення кваліфікації
Найменування розділів, модулів, тем
Всього
годин
Лекції
Самостійна
робота
Практична
робота
Години
контролю
Вид
контролю
Модуль 1. Казкотворчість як технологія розвитку здібностей та обдарованості дітей дошкільного віку
1. Обдарована дитина: хто вона?
2. Дидактична казка.
3. Нетрадиційна робота з казкою.
Всього годин: 12
Лекції: 6
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 2. Практикум по роботі з казкою
1. Алгоритм роботи з казкою.
2. Як писати казку?
Всього годин: 8
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 2
Години
контролю:
2
Вид контролю:Проєкт
Модуль 3. Інструменти казкотерапії у роботі з дітьми та батьками
1. Казкові ритуали.
2. Казкотворчість у роботі з батьками.
Всього годин: 10
Лекції: 4
Самостійна робота: 0
Практична робота: 4
Години
контролю:
2
Вид контролю:Тест + Проєкт
590 грн Зареєструватися

Обсяг курсу: 30 академічних годин

*Всеосвіта гарантує 100% повернення коштів!

Якщо ви маєте причини не проходити придбаний курс — протягом 60 днів ви можете звернутися в службу зворотного зв'язку з запитом повернути вам кошти за придбаний курс. Повернення коштів відбувається у зручний для вас спосіб на картку, чи ваш внутрішній рахунок.

Якщо минуло понад 60 днів з моменту придбання курсу — кошти можуть бути поверненні виключно на ваш внутрішній рахунок.

Всеосвіта завжди дбає про своїх користувачів та їх інтереси! *

Інформація про організацію

Найменування:
ТОВ «Всеосвіта».
Мова навчання:
Українська.
Адреса для листування:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256.
Режим і графік роботи:
з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Контактний телефон:
Служба підтримки 0 (800) 331 031 (дзвінок безкоштовний).