Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Москалець Валентин Віталійович – Методичні матеріали

52 матеріала
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
Обліпихова муха - біологічні та екологічні особливості
Обліпихова мухаОбліпихова муха (Rhagoletis obscuriosa Kolomiets, 1970) –найнебезпечніший серед шкідн...
23.09.2021
Біологія
Наукова робота
71
0
Фітосанітарна діагностика основа для отримання достовірної інформації про фітосанітарний стан саду т...
23.09.2021
Екологія
Наукова робота
154
1
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"АГРОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД КОНКУРЕНТНОГО ВПЛИВУ БУР'ЯНІВ "
Надано аналіз результатам вивчення біотичної взаємодії рослин тритикале озимого та угрупувань сегета...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
138
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКО-БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ"
Забезпечення повноцінним білком – одна з основних проблем харчування людства. Гостроту проблеми пом’...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
183
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"ПРОЯВ АДИТИВНОГО ЕФЕКТУ В АГРОФІТОЦЕНОЗІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО"
Зростання рівня антропогенного навантаження призводить до деформації рослино-мікробних угруповань, щ...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
134
0
Висвітлено стан і перспективи вирощування культури тритикале на теренах провідних держав світу у час...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
115
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОТОСИНТЕТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО "
Досліджено вплив агроекологічних чинників на фотосинтетичну діяльність посівів тритикале озимого. З’...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
142
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS ON THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF AGROPHYTOCENOSES WINTER TRITICALE"
Investigated the effect of agroecological factors on the photosynthetic activity of crops of winter ...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
156
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"КОНСОРТИВНА РОЛЬ ЕНТОМОКОМПЛЕКСУ В ФУНКЦІОНУВАННІ ТРИТИКАЛЕВОГО ПОЛЯ "
Досліджена консортивна роль комах-фітофагів у функціонуванні тритикалевого поля. Встановлено склад, ...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
125
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"СТАН ТА УПРАВЛІННЯ ЕПІФІТОПАРАЗИТИЗМОМ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО "
На синекологічному рівні оцінено стан геоценоконсорцій тритикале озимого за епіфітопаразитизмом. З’я...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
119
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ТА ВПЛИВ СИДЕРАТІВ ІЗ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СТАН КОМПОНЕНТІВ АГРОЕКОСИСТЕМ "
На чорноземах типових середньогумусних, чорноземах опідзолених та чорноземах малогумусних легкосугли...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
116
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СЕГЕТАЛЬНОЇ РОСЛИННОСІ В АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА СИНЕКОЛОГІЧНОМУ РІВНІ"
Результати досліджень розширюють і систематизують уявлення про синекологічні особливості сегетальної...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
145
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"ТРИТИКАЛЕ (TRITICOSECALE WITT.): ЗНАЧЕННЯ, СТАН У ЧАСІ НА ПРИКЛАДІ ЄВРАЗІЙСЬКОГО ПРОСТОРУ"
Висвітлено стан і перспективи культури тритикале на теренах провідних Європейських держав у часі та ...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
161
1
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"СТАН ТА ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗА РІЗНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ "
У працях вітчизняних і зарубіжних авторів приділяється значна увага проблемі узгодження екологічних ...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
115
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"СОРТ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО «СЛАВЕТНЕ»: ПОХОДЖЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ, АГРОБІОТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ"
Викладено агробіологічну характеристику сорту тритикале озимого «Славетне», виведеного шляхом індиві...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
164
0
Селекція пшениці озимої майже завжди впливала на загальний напрямок землеробства та була основною ча...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
199
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ОЗНАКИ НОВОГО СОРТУ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО "
Одним із важливих досягнень селекції рослин є виведення тритикале, яке набуло практичної цінності як...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
112
1
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"ВИВЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ГЕНОТИПІВ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО НА ДІЮ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ "
Вивчено чутливість генотипів тритикале озимого на дію мікробних препаратів альбобактерину і діазобак...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
136
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО"
Однією з головних проблем сучасного сільськогосподарського виробництва в Україні залишається підвище...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
133
0
Статус модерації Пройшов перевірку. Матеріал допускається для участі в розіграшах та конкурсах.
"МІЖВИДОВА КОНКУРЕНЦІЯ В АВТОТРОФНОМУ БЛОЦІ «ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ-БУР’ЯНИ»"
Конкурентні взаємодії між рослинами складають основу системної організації будь-якого рослинного спі...
22.12.2020
Екологія
Наукова робота
124
1
52 матеріала