Зміст зображувальної діяльності молодших школярів

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Зміст зображувальної діяльності молодших школярів

Основна частина навчальних завдань з образотворчого мистецтва у початкових класах загальноосвітньої школи присвячена зображувальній діяльності.

Зображувальна діяльність полягає у відтворенні на площині та в об’ємі об’єктів та явищ оточуючої дійсності у художньо-образній формі.

Зображувальна діяльність лежить в основі живопису, графіки та скульптури. Зображуючи людину, природу, предмети, художник виражає свої думки і почуття, своє ставлення до дійсності. У живопису і графіці художні образи творяться на площині. Скульптурні зображення об’ємні або напівоб’ємні.

Живопис – вид образотворчого мистецтва, головна відмінна особливість якого полягає в тому, що зображення форми і простору, образів і подій будується за допомогою кольору.

Колір – основний засіб вираження мистецтва живопису. У живописному творі глядач сприймає насамперед його колорит, кольорову гаму. Колір може “ліпити” форму предмету, відображати красу навколишнього світу, виражати почуття, настрій, певний емоційний стан. Колір змушує радіти і викликає роздратування, тривогу, відчуття смутку, справляє на людей емоційний вплив. Одні кольори заспокоюють (зелений, голубий, синій), інші збуджують (червоний, оранжевий).

Колір основний, але не єдиний засіб художнього вираження у живопису. Є ще лінійна композиція, світлотіньове або тональне вирішення. Тон картини – ступінь світлоти її колориту. Колорит і тон картини зазвичай виражають її основну ідею. Важливими засобами вираження також є пляма та характер мазка, фактура поверхні й рефлекси, що з’являються від взаємодії кольорів, які знаходяться поряд.

Графіка – вид образотворчого мистецтва, у якому художній образ створюється на площині за допомогою ліній, плям, штрихів. Вони є основними засобами вираження графічного мистецтва. Активну участь у створенні загального враження від графічного твору бере білий аркуш паперу.

До мистецтва графіки належать рисунок і друковані художні зображення. Іноді графіку називають мистецтвом чорно-білого, однак у ній може використовуватися колір, він підпорядковується особливостям зображення властивим рисунку.

Художньо-виражальні якості графіки полягають у лаконізмі, образності, певній недосказаності. Умовне позначення предмета є особливою значущою рисою графічного зображення, розрахованого на активну роботу глядача.

Скульптура – особливий вид образотворчого мистецтва, твори якого мають матеріальний, тримірний обєм. Основними засобами вираження мистецтва скульптури є об’ємна пластична форма та фактура (характер зовнішньої поверхні форми). Тематика скульптурних творів дещо обмежена. Це зображення людини, тварин, стилізовані орнаментально-рослинні форми. Основними засобами вираження цього виду мистецтва є обєм, форма, фактура матеріалу. Колір може використовуватися в скульптурі для підвищення художньої виразності.

У процесі освоєння зображувальної діяльності молодші школярі опановують зміст таких навчальних категорій: форма (способи відображення форми різноманітних об’єктів на площині та в об’ємі), колір (основні властивості кольору та його виражальні можливості); простір (способи відображення глибини простору в малюнку) та композиція (принципи гармонійної організації зображення).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.