Урок хімії у 9 класі на тему «Складання рівнянь окисно-відновних реакцій»

Опис документу:
Урок хімії у 9 класі на тему «Складання рівнянь окисно-відновних реакцій». Урок містить сучасні методи та методичні прийоми для роботи учнів на уроці, що спонукають до розвитку пізнавальної активності учнів, критичного мислення. Конспект уроку містить систему вправ для повторення теоретичного матеріалу, завдання для відпрацювання вмінь і навичок, завдання для контролю знань учнів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок хімії у 9 класі на тему

«Складання рівнянь окисно-відновних реакцій»

МЕТА: - розвивати навички складання окисно-відновних реакцій;

- закріпити навички складання хімічних рівнянь на прикладі найпростіших

окисно-відновних реакцій, визначати процеси окиснення та відновлення;

- довести важливість окисно-відновних процесів для життєдіяльності

організмів, у техніці та побуті;

- вчити застосовувати знання на практиці, уміння пояснювати результати,

робити висновки; розвивати пам’ять, увагу, мислення;

- формувати практичні навички.

ОБЛАДНАННЯ: періодична система хімічних елементів Д.І Менделєєва, таблиця

розчинності, ряд активності металів.

МЕТОДИ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ: інформаційно-рецептивний: словесні

(розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди, повідомлення учнів); наочні

(демонстрація таблиць, демонстраційний експеримент); репродуктивні (бесіда)

та проблемко- пошуковий (проблемні питання); інтерактивні (мультимедійна

презентація); самостійна робота з підручником.

ТИП УРОКУ: Урок удосконалення та систематизація знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Підготовка учнів до уроку, організація уваги, налаштування.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ.

Фронтальне опитування

- Які ви знаєте типи хімічних реакцій?

- Які реакції називають окисно-відновними?

- Що відбувається під час процесів окиснення та відновлення?

- Які речовини називаються окисниками, а які відновниками?

- Назвіть основні положення алгоритму складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу.

Хімічний тренінг

Варіант 1: процес окиснення

Варіант 2: процес відновлення

1.Al 0 – 3e → Al +3

2.2H+1 +2e → H 20

3.Ca0 – 2e →Ca+2

4.2N+5 +10e → N20

5.Mg0 – 2e → Mg+2

6.N+5 +8e → N-3

(учні працюють по черзі коло дошки).

III. МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

Девіз уроку: «Щоб удосконалювати розум, потрібно більше роздумувати,

ніж заучувати» (Демокріт)

Повідомлення теми уроку (учні записують тему у зошити).

Сьогодні на уроці ми маємо з`ясувати.

Пояснення учителя.

На сьогоднішньому уроці ви розширите і закріпите свої знання про закріпити навички складання хімічних рівнянь на прикладі найпростіших окисно-відновних реакцій; з’ясуєте важливість окисно-відновних процесів для життєдіяльності організмів, у техніці та побуті.

IV. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

1. (розповідь учителя, складання схеми). По ходу уроку учні роблять висновки та виконуються диференційовані завдання.

1. Вибірковий диктант Учні відповідають на запитання. Підвести учнів до правильної відповіді. (прогнозовані відповіді учнів)

Випишіть з поданих рівнянь ті, що належать до рівнянь окисно-відновних реакцій.

1.H2 +Br2 = 2HBr

2.CH4 + 2O2 =CO2 +2 H2O

3.CaCO3 = CaO + CO2

4.2C + O2 =2CO

5.2NaNO3 =2NaNO2 + O2

6.HCl + NaOH =NaCl + H2O

2. роботав парах

завдання: знайдіть ступені окиснення елементів.

завдання: яка з реакцій є окисно-відновною? Чому? Поставте коефіцієнти. Для окисно-відновних складіть електронний баланс. Знайдіть окисник і відновник.

А)

1) Al2O3 , Al2(SO4)3

2)Fe +HCl → FeCl2 +H2

ZnO +HNO3 → Zn(NO3)2 +H2O

Б)

1)SO2 , Ca3 (PO4)2

2)Na +H2O → NaOH +H2

MgO + HCl →MgCl2 +H2O

3. самостійна робота

Завдання: допишіть рівняння реакцій, поставте ступені окиснення елементів, складіть електронний баланс. Знайдіть окисник, відновник.

I варіант: Mg +O2

II варіант: Zn +Br2

III варіант: Fe +Cl2

IV варіант: S +O2


2. (випереджальне завдання учня: повідомлення учня).

Використовуючи текст підручника, додатковий матеріал складіть і презентуйте міні-доповідь.

Робота з підручником: складання схеми «Значення окисно-відновних реакцій»

У природі:

Окисно-відновні реакції:

Процеси горіння:

дров, торфу, природного газу,

бензину, дизельного палива,

водню, органічних речовин.

Процеси дихання:

у рослин, тварин, людей.

Процеси фотосинтезу:

У рослин, фотосинтезуючих бактерій.

Для людини:

Відновлення металів.

Добування оксидів, солей.

Очищення стічних вод, природних.

Очищення викидів промисловості.

(учні відповідають на поставленні запитання)

ЦЕ ЦІКАВО! (міні-презентація)

Додаткова інформація для самостійного сприйняття. Висновки.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ. Диференційовані , індивідуальні.

І. Бліц-опитування. (фронтально)

ІІ. Зворотній зв’язок. Контрольно-перевірні завдання.

Закінчіть схеми хімічних реакцій. Укажіть окисно-відновні реакції:

а) Al +O2

б) CO2+H2O→

в) CaO +H3PO4 →

г) NH3→

д) Zn +HCl→

Зробіть висновок: яка з реакцій – сполучення, заміщення, розкладу, обміну – завжди є окисно-відновною.

ІІІ. Перевір себе.

Тестові завдання:

1. Виберіть сполуку, в якій Сульфур проявляє тільки відновні властивості:

а) H2SO4; б) SO3;

в) SO2; г) H2S;

2. Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості:

а) NH3; б) HNO3;

в) HNO2; г) NO2.

3. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:

а) відновником; б) ізотопом;

в) окисником; г) приймачем;

4. Розставте коефіцієнти в рівнянні методом електронного балансу, вкажіть окисник і відновник:

а) Ca +HNO3 → Ca(NO3)2 +N2 +H2O

б) Mg +H2SO4 → MgSO4 +S +H2O

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ.

Фронтальна бесіда.

Учитель 1. РЕФЛЕКСІЯ

Що вам сподобалося на уроці? Що виявилося складним? Чи досягли ми мети уроку? Який вид діяльності вам сподобався найбільше? Ви сьогодні для себе довідалися щось нове?

«Найважливішим з отриманої інформації для мене є відомості про …, тому

що …». «Урок допоміг мені зрозуміти, що …». «Що сподобалося та не сподобалося на уроці…».

Оцінювання.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Обов’язкове: прочитати §, виконати вправи №№ .

Індивідуальне: а) підготувати міні-презентацію про значення окисно-відновних

реакцій у житті людини, природі й техніці.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі НУШ: технології, методики, вправи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.