Триєдина мета уроку

Опис документу:
На допомогу молодому вчителя

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Триєдина мета уроку

Навчальна мета

 Навчальні (дидактичні) цілі орієнтовно можна  формулювати так: 

сформувати в учнів уявлення про ...;

дати  поняття ... (чого  саме), розкрити його зміст.

Вчити: 

розв’язувати задачі на ... ;

раціональним способам виконаннядій, прийомів обчислень;

застосовувати знання (вказати які) при розв’язанні задач (виду типу), вправ, прикладів,

виділяти головне, істотне...;

користуватись  приладом  (конкретно яким) тощо. 

Вивчити:

       властивості ...;

       умови...

       закон... тощо.

Продовжити  вивчення...

Виробити  уміння, навички....

Продовжити  формування  умінь, навичок....

Навчити застосовуватизнання, уміння (якісаме) в нестандартних  завданнях.

Закріпити  знання (уміння   навички) ...

Завершити   формування...

Навчити  раціональній, логічній   послідовності при.... (розв’язуванні задач...)

Узагальнити  знання...( з якої теми, розділу, тощо)

Виробити (або  розвивати) конструкторсько-технічніуміння...

Розвивати  уміння ...

Розширити   знання ...

Встановлювати   взаємозв’язок...

Систематизувати    знання...(з якої теми)

Поглибити    знання з....

Показати: 

перевагу (даногоприйому методу, способу тощо);

недоліки...;

роль, значення (фізики, біології, географії, хімії ...) в...


Пояснити: 

         суть;

         прийом;

         принцип. 


Виявити   рівень  знань ...(умінь, навичок)

Продемонструвати, показати...взаємозв’язок , призначення , перевагу, недоліки....тощо

Підвести    дітей до висновку про...

Добитися   свідомого  засвоєння...(поняття, властивостей)

Дослідити    залежність   між...

Провести: 

                  контроль;

         аналіз (контрольної, самостійної)


Навчальних  цілей  можна   досягти  тоді, коли навчання буде таким що забезпечуватиме  достатній  рівень  інтелектуального  розвитку  учнів, їх пізнавальнихз  дібностей, сприймання.   Нерозривно з навчанням  пов’язаний всебічний розвиток  дитини.

На уроках необхідно 
розвивати:  

         логічне  мислення;

         правильнее  наукове  мовлення;

         увагу;

         пам'ять;

         зосередженість;

         окомір;

         зоровупам'ять;

         допитливість;

         спостережливість;

         уважність;

         розумові здібності;

         творчі здібності;

         організаторські  здібності;

         впевненість в своїх силах;

         активність на уроці.

                                    Варіанти  розвивальної мети уроку

Розвивати  інтелект  учнів, уміння   аналізувати, класифікувати, порівнювати, робити умовиводи за аналогією.

Формувати в учнів загально-навчальні вміння: культуру мовлення, чіткість і точність думки, критичність   мислення, здатність   відчувати красу ідеї, методу розв'язання  задачі  або   проблеми.

Розвивати  алгоритмічну культуру учнів як здатність  діяти за заданим алгоритмом, а також  уміння   самостійно   конструювати  нові  алгоритми на основі  аналізу й узагальнення  послідовності   виконуваних   операцій і дій, що ведуть до шуканого результату.

Розвивати  вміння   працювати    самостійно, а також  самостійно  здобувати знання.

Розвивати  логічне   мислення, просторову   уяву, увагу, пам'ять, розумову активність, інтуїцію, пізнавальну  самостійність, пізнавальний  інтерес, потребу в самоосвіті, ініціативу, творчість, обґрунтованість   суджень.

Формувати  науковий  світогляд, розуміння  важливості  свідомого і міцного володіння системою ...(яких) знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному    житті, майбутній  трудовій   діяльності, достатніх для вивчення  інших   дисциплін та продовження   освіти.

Формувати   уявлення про ідеї і методи (вказати науку, навчальний предмет) та її роль у пізнанні   навколишнього  світу.

Розвивати   вміння  логічно    аргументувати та розвивати тему, формулювати висновок, чітко   будувати свою відповідь.

Навчання (вказати предмет) повинно бути прекрасною школою виховання характеру і почуттів. Воно   дає    потенціал для постійного систематичного виховання, звички до наполегливої   праці.

На уроці  природничих  дисциплін  потрібно 
виховувати самостійність, працездатність, охайність,

Діловитість, виконавську  дисципліну, об’єктивність, пунктуальність, кмітливість, старанність, впевненість, сумлінність, справедливість  тощо.

Прищеплювати   уміння   самостійно (в парі) працювати.

Привчати до аргументованих    відповідей.

Стимулювати   розвиток    інтересу до ...

Привчати до ... (охайності,  самостійності    тощо).

Викликати     почуття ...(захоплення, радості, поваги та інші).

Виробляти (риси характеру).

Навчити     проводити    самооцінку, взаємооцінку.

Навчити   висловлювати    власну думку, критичнее     зауваження.

Сприяти   розвитку   умінь   переборювати   труднощі.

Спонукати до пізнавальної, наукової, творчої, трудової  діяльності.

Виробляти   естетичний смак, ділові   якості, моральні погляди.

                           
    Варіанти виховної мети уроку

 Виховувати    інтерес до вивчення ..., потяг до наукової  творчості.

 Виховувати   розуміння   ролі ... в житті, розуміння  важливості ... знань.

 Виховувати  загальнолюдські   цінності: національну   свідомість, повагу до національної  культури   України, уявлення про ... як невід'ємну   складову загально  людської  культури.

 Виховувати  позитивні  риси характеру: чесність і правдивість, наполегливість і силу волі, культуру думки і поведінки, відповідальність за доручену справу, ініціативу.

 Виховувати  естетичну, правову, патріотичну, екологічну культуру, здоровий спосіб життя

 Виховувати  такі   людські   якості як: сумлінність, здатність до переборення труднощів, працелюбність.

 Виховувати  патріотичну   свідомість шляхом ознайомлення  учнів з іменами та біографіями  видатних  учених, що  створювали ..., зокрем   авидатних українських ...

 Виховувати  дисципліну, звичку до систематичної   розумової  праці

 Виховувати   зібраність, самовладання, комунікативність ( уміння  працювати в колективі)

 Виховувати  позитивнее   ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності.

 Виховувати  уміння  сконцентруватися,  слухатиі  нших, співпереживати, формувати   сприятливий   моральний  клімат.

Новий  матеріал  учні   повинні  усвідомити і засвоїти на уроці, а йогоповторення і закріплення  може бути пов'язано з пройденим  раніше  матеріалом.

У процесі  навчальної  роботи   вчителеві треба виявити    які є труднощі в окремих  учнів, це  дає  можливість   вчасно  допомагати  учням.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
9
дн.
0
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!