Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Опис документу:
Наведу окремі здоров’язбережувальні засоби освітнього середовища, які вчитель зможе використовувати в роботі з молодшими школярами. Ароматерапія – передбачає використання ароматів, що відповідають вимогам навчальної діяльності. Музичний супровід - допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку. Дихальна гімнастика та динамічні вправи, пальчикова гімнастика - ігрові ритмічні рухи рук, пальців, що супроводжують віршовані рядки. Арттехніка, в основі якої - малювання та кольоротерапія.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Сутність та класифікація здоров’язбережувальних технологій навчання

Нова якість освіти, яка забезпечила б розвиток сучасного суспільства, може бути досягнута лише за умов організації такого навчально-виховного середовища, що не зашкодить здоров’ю дітей і буде спрямоване на збереження, зміцнення й формування здоров’я учасників освітнього процесу.

Зберегти та зміцнити здоров’я учнів допомагає учителеві вміння використовувати здоров’язбережувальні технології.

Вітчизняні та зарубіжні науковці (М. Безруких, О. Ващенко, М. Смірнов та ін.) вважають, що під здоров’язбережувальними освітніми технологіями необхідно розуміти всі педагогічні технології, які не шкодять здоров’ю учнів [3, 2].

І. Волкова, О.Марінушкіна, Л. Покроєва, З. Рябова під здоров’язбережувальними технологіями пропонують розуміти:

 • сприятливі умови навчання дитини в школі ( відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

 • оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

 • повноцінний та раціонально організований руховий режим [2].

О.Ващенко, О. Свириденко пропонують виокремити поняття “здоров’яформувальні виховні технології”, розуміючи під цим такі психолого-педагогічні технології, програми, методи, які спрямовані на виховання в учнів культури здоров’я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню та зміцненню, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, а також мотивацію на здоровий спосіб життя [1].

Аналіз існуючих здоров’язбережувальних технологій дає підстави виокремити такі їхні типи:

 • здоров’язбережувальні – такі, що створюють безпечні умови для перебування та навчання в освітній установі, враховуючи вікові, статеві, індивідуальні особливості дітей та гігієнічні норми;

 • оздоровлювальні – такі, що сприяють зміцненню здоров’я дітей, використовуючи для цього фізичну підготовку, фізіотерапію, аромотерапію, загартування, гімнастику, масаж, фітотерапію, музичну терапію;

 • здоров’яформувальні – такі, що забезпечують формування уявлення про здоров’я як цінність та необхідних життєвих навичок в психічному та фізичному аспектах за допомогою предметів загально-навчального та варіативного циклів.

Вважаю, що розмежовувати ці напрями роботи в загальноосвітніх закладах недоцільно. Навпаки, їх інтеграція створить оптимальні умови для задоволення життєвих потреб дитини та забезпечення потреби суспільства у здоровому поколінні.

На мою думку, основними компонентами інтегрованої технології, що забезпечить існування й формування культури здорового способу життя в освітньому середовищі, є такі, як:

- аксіологічний, що забезпечить ціннісно-орієнтовану настанову на здоров’я, здоров’язбереження; усвідомлення свого здоров’я як найвищої цінності, яка допоможе найбільш повно реалізувати життєві завдання;

- гносеологічний, що формує систему знань щодо способів оздоровлення та зміцнення організму, побудови системи здорового способу життя;

- емоційно-вольовий, на його основі формуються такі якості особистості, як організованість, дисциплінованість, обов’язок, честь, гідність тощо, необхідні для підтримання здорового способу життя, взаємодії в колективі, суспільстві;

- екологічний, що дасть розуміння правил поведінки в природі, макро- та мікросередовищі, сформує навички гуманістичного ставлення до оточуючого світу, від якого й залежить здоров’я людини;

- фізкультурно-оздоровчий, що забезпечить формування навичок особистої та суспільної гігієни, загартовування, способів запобігання гіподинамії.

На мою думку, впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій потребує комплексного використання медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), соціально-адаптивних, екологічних заходів, методів, засобів для створення відповідного освітнього середовища.

Наведу окремі здоровязбережувальні засоби освітнього середовища, які вчитель зможе використовувати в роботі з молодшими школярами.

Ароматерапія – передбачає використання ароматів, що відповідають вимогам навчальної діяльності: можуть стимулювати мозкову активність, цікавість до навчання, сприяти концентрації уваги, покращенню пам’яті (наприклад, грейпфрут, розмарин, лимон).

Уперше термін “ароматерапія” запровадив французький хімік-парфюмер Рене-Морріс Гаттенфосс, відкривши цілющі сили лавандового масла.

Діти дуже чутливі та вразливі, вони сприймають дію ароматерапії без упередження й тому їхня реакція на ефірні масла завжди позитивна!

Більш за все діти полюбляють теплі та солодкуваті запахи. Проте, в силу того, що їх організм знаходиться у стані розвитку, застосовувати засоби ароматерапії слід у мінімальних дозах.

Вченими визначено головне правило користування ефірними маслами в ароматерапії: зробити перевірку на алергію у дитини на певні ефірні масла.

Заспокоюють дитину, яка занадто збуджена, плаксива, аромати анісу, рози, ладану, сандалу та апельсина.

При подоланні комплексу Я поганийта У мене нічого не виходить рекомендують вдихання ароматів майорану, базиліку, герані, апельсину та кориці. При поганій адаптації до нових соціальних умов (садочок, школа) – дуже корисний лимон, при агресіях – потрібно вдихати запах лаванди та ладану, при апатії – ялівець.

Музичний супровід - допомагає знімати стреси, стимулювати роботу мозку, сприяє кращому засвоєнню матеріалу, естетичному вихованню. В музиці знаходиться величезний здоров’язміцнювальний потенціал.

Дослідження американських психологів засвідчують, що учні, починаючи з молодших класів, витрачають близько 10500 годин на прослуховування музики, що вдвічі більше шкільного часу, а спостереження за учнями 3-4 класів вказують на те, що будь-які дії, приклади, розповіді під музичний супровід залишаються в пам’яті дитини набагато довше. Крім того, учень, випадково почувши знайому музику знову, згадує не лише про цікавий урок, а й пригадує вивчений матеріал. Найкраще добирати музику, нейтральну до певного стилю. Це можуть бути звуки живої природи або сучасна інтерпретація класичної музики, фонограми досить відомих сучасних музичних композицій [5].

Спеціалісти встановили, яка класична музика здатна ефективно впливати на дітей.

Для зменшення почуття тривоги, невпевненості у собі:

 • Л.Бетховен - Мазурки і прелюдії;

 • Штраус - Вальси;

 • Рубінштейн Мелодія.

Для зняття втоми необхідно слухати:

 • Е. Гріг. "Ранок";

 • П. Чайковський. "Пори року";

 • А. Вівальді. "Пори року" (літо, зима);

 • і надзвичайно допоміжними є твори Йоганна Себастьяна Баха.

Творчий імпульс стимулюють:

 • М. Равель. "Болеро";

 • В. А. Моцарт. "Турецький марш";

 • Д. Хачатурян. "Танець з шаблями" з балету "Гаяне".

Дихальна гімнастика та динамічні вправи, що містять комплекси вправ для постави, очей, рук, шиї, ніг. Вправи під музичний супровід допомагають зняти втому, відновити психічну рівновагу в учнів. Їх можна поєднувати з елементами гри. Вони поліпшують кровообіг і дихання, сприяють підвищенню розумової працездатності, позитивно впливають на емоційний стан дітей. Варто використовувати такі вправи як: Боксери,Ростуть дерева,Ручки-лапки,Комарики,Будь уважним [4].

Пальчикова гімнастика - ігрові ритмічні рухи рук, пальців, що супроводжують віршовані рядки.

Ігри з пальцями були створені для дітей дошкільного віку, але ними досить доречно користуватися у початковій школі, вони допоможуть не тільки розвивати мовлення та інтелектуальні здібності дитини, а й знімуть психічне напруження, стануть у пригоді для створення робочого ритму впродовж дня.

Ось для прикладу можна застосовувати такі вправи для проведення пальчикової гімнастики як: Зайчик,Зайченя ховається під сосною,Ножиці,Малюк,Місток.

Арттехніка, в основі якої - творча діяльність, передусім малювання. Творчий розвиток є головним терапевтичним механізмом: дитина має можливість виразити свої переживання, почуття, ставлення; творча діяльність допомагає зняти напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних силах. Основна задача не в тому, щоб навчити дітей малювати, а сприяти духовному розвитку, самопізнанню через творчість.

Кольоротерапія. Від народження нас оточують кольори, що впливають на організм, нервову систему та психіку людини, налаштовуючи її на унісон з оточуючим світом. Колір зумовлює раптові почуття і навіть фізіологічні реакції: від припливу крові до почуття холоду. Колір може й лікувати. Наприклад, біль знімають відтінки блакитного, а сил надає помаранчевий; зелений колір заспокоює.

Отже, сутність здоров’язбережувальних технологій - у створенні комплексу умов виховання і навчання, що дозволяють зберігати стан здоров’я учнів і зміцнювати його, формувати навички здорового способу життя, здійснювати моніторинг індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні заходи для забезпечення успішності в навчальній діяльності.

Таким чином, знання, володіння і застосування здоровязбережувальних технологій є важливою складовою професійної компетентності сучасного педагога.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.