СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Опис документу:
Згідно закону України "Про освіту" шкільні заклади мають стати інститутом розвитку обдарованості кожної особистості. Творчий потенціал особистості є історичним резервом, актуалізації якого дає змогу значна підвищити якість будь-яких суспільних реформ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Новоолександрівська загальноосвітня школа I-III ступенів

Запорізького району Запорізької області

Адреса: 70433, Запорізька область, Запорізький район, с.Новоолександрівка,

вул. Шкільна, 14

Телефон : (061)287 -91- 83

Електронна адреса: novole2016@qmail.com

Автор досвіду Когут Світлана Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Учитель-методист» Новоолександрівської

загальноосвітньої школи I-III ступенів Запорізького району, Запорізької області

Тема досвіду:

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Об`єкт дослідження - організація навчально-виховного процесу для обдарованих дітей в Новоолександрівській ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Предмет дослідження - робота педагогічного колективу школи щодо особливості розвитку обдарованих дітей.

Актуальність і перспективність досвіду Згідно закону України "Про освіту" шкільні заклади мають стати інститутом розвитку обдарованості кожної особистості. Творчий потенціал особистості є історичним резервом, актуалізації якого дає змогу значна підвищити якість будь-яких суспільних реформ. Обдарованість є одним із основних факторів економічного розвитку України в умовах переходу її до нових відносин; творчість і обдарованість є невід'ємною частиною людської духовності, соціальним механізмом, який протидіє регресивним лініям у розвитку суспільства. Сьогодні це актуально для нашої держави.

Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Наявність обдарованості та високого інтелектуального потенціалу нації – запорука найбільших успіхів у будь-якій сфері діяльності держави.

Головна мета навчальної діяльності в Новоолександрівській ЗОШ І – ІІІ ступенів – впровадження ефективних методичних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання й самовдосконалення обдарованих дітей.

Для досягнення даної мети було поставлено такі завдання:

· реалізація державної політики щодо створення сприятливих умов для виявлення й розвитку обдарованої молоді, залучення педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми;

· забезпечення умов для науково-методичного й організаційного супроводу дитячої обдарованості;

· здійснення моніторингу розвитку обдарованості як одного з пріоритетних способів оцінювання якості освіти;

· популяризація здобутків обдарованої молоді й педагогічного колективу;

· створення ситуації успіху для творчої та інтелектуально обдарованої.

Виконання поставлених завдань є головною запорукою успіху на шляху формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості, бо саме така особистість може по-справжньому керувати майбутнім, лише така творча людина може впевнено подивитися в обличчя новому світу.

Теоретичною базою досвіду є дослідження вчених А.Г. Савенкова, О.В.Запорожця, В.О.Сухомлинського; питань вияву й розвитку обдарованості учнів (І. Аверіна, В. Крутецький, Ю. Бабанський, П. Торренс); Питання підтримки обдарованих дітей (А. Вишина, В. Горбунова, О. Савченко); Педагогічна робота з обдарованими дітьми (Є. Аксьонова, В. Алфімов, О. Матюшкін, В. Паламарчук, О. Савенков, Д. ).

Досвід за інноваційним потенціалом носить комбінаторний характер, так як передбачає конструктивні поєднання, інтеграцію сучасних педагогічних технологій та методик, спрямованих на розвиток творчої особистості. Це дозволяє вчителю самому творчо інтерпретувати різні підходи до організації навчально-виховного процесу з розвитку творчих здібностей дітей та школярів .

Інформаційно-педагогічна модель досвіду ґрунтується на системному підході до вивчення та розвитку обдарованості, що дає можливість забезпечити ефективність навчально-пізнавальної, наукової і практичної роботи учнів, спрямованої на реалізацію їх здібностей та обдарувань як у

навчальній, так і поза навчальній діяльності.

Результати запровадження досвіду

- виявлення успіхів обдарованих дітей в тій чи іншій галузі науки, мистецтва, літератури;

- вступ  до вищих навчальних закладів .

- створення умов для розвитку та реалізації науково - пізнавального, творчого потенціалу кожного учня;

- впровадження сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

- спонукання дітей до розширення кола своїх інтересів і дослідження нових для себе напрямків пізнання;

- участь у Всеукраїнських, Міжнародних інтелектуальних конкурсах та Малій Академії Наук;

- сприяння позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні.

Зміст

І. Вступ ……………………………………………………………………..…….6

ІІ. Теоретичний аспект проблеми розвитку обдарованих дітей.

2.1.Обдарованість: суть, види, ознаки…………………………….……………..8

2.2. Навчання обдарованих дітей………………………………...…… ……10

ІІІ Система роботи з обдарованими дітьми

3.1. Етапи роботи з обдарованими дітьми ……………………...….…12

3.2.Форми роботи………………………………………………………………..13

І V. Методичний аспект

4.1.Орієнтовані заходи по організації роботи з обдарованими дітьми ....…...14

4.2. Результативність роботи педагогів з обдарованими учнями……………18

V. Висновки ………………………………………………………………..…..22
VІ. Список використаної літератури……………...…………...……..…..23

ВСТУП

«Вірте в талант і творчі сили кожного вихованця.

Людина – неповторна»

В.Сухомлинський

Складність інтеграційних процесів, актуальність глобальних проблем сьогодення у різних сферах життя вимагають від людини особистісної зрілості. У суспільстві виникає потреба у громадянах, здатних до адекватного сприйняття змін і продуктивного впровадження інновацій: у людях, які мають нестандартне мислення, привносять новий зміст у соціальне, культурне, виробниче життя, уміють ставити та розв’язувати перспективні задачі щодо проектування майбутнього — тобто в неординарних творчих особистостях. У сучасних документах про освіту — законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти — визначено вимоги суспільства до особистості: бути самостійною, брати відповідальність на себе, мати усвідомлену громадянську позицію, толерантно ставитися до життєвих принципів інших людей.

Робота з обдарованими є одним із варіантів конкретної реалізації права особистості на індивідуальність, унікальність, внутрішню свободу, особистісну самореалізацію. На сучасному етапі розвитку суспільства подальшого розв’язання потребує проблема забезпечення особистісної, соціальної самореалізації та професійного самовизначення обдарованих дітей у нових соціально-економічних умовах. Саме тому в системі освіти XXI століття великого значення набуває робота з обдарованими дітьми.

Обдарованість дитини... Що це таке? Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а спалахнути полум’ям. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його “локомотивом”. Саме їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі. Тому кожен педагог часто запитує себе: “Як знайти та визначити обдарованість?”. Адже через свою зайнятість, брак інформації, методичної підтримки він обмежений у виборі інструментарію, який допоміг би дати відповідь на це запитання.
Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від цього залежить кого й на підставі яких критеріїв ми відбиратимемо чи за якими програмами і як навчатимемо. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів педагог звертатиме увагу.

Обдарована дитина - це дитина, що виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності.

Одним із основних завдань Новоолександрівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів є створення умов для розвитку творчої обдарованості, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Здібність, обдарованість, талант розглядається з різних точок зору з урахуванням вікових особливостей учнів.

Для того щоб творча обдарованість змогла себе проявити і далі розвиватися, потрібні сприятливе культурне оточення, опіка і заохочення, а іноді - тиск зовні. Для цього створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної  життєдіяльності.

Реалізація потенціалу обдарованих учнів є актуальним завданням сучасної освіти, яке визначає основні напрями щодо роботи з такою категорією школярів.

ІІ. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

2.1.Обдарованість: суть, види, ознаки

Обдарованість - це індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. В умовах загальноосвітньої школи важливо правильно організувати роботу учителя з обдарованими дітьми, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання.

Обдаровані діти - діти, в яких у ранньому віці виявляють здібності до виконання певних видів діяльності. Вони вирізняються серед однолітків яскраво вираженими можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який перевищує певний умовний «середній» рівень. Їх успіхи не є випадковими, а виявляються постійно.

Для виявлення обдарованих дітей вчителі мають бути обізнані з Концепцією обдарованості, розуміти зміст понять «талант», «обдарованість», «здібність», «обдарована дитина», знати психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей, види обдарованості, специфіку роботи з такими дітьми. Платон вважав, що юні обдарування треба навчати окремо, а Конфуцій пропонував інтенсивно розвивати саме таких дітей, бо в них вбачав гарантію майбутнього нації.

Здібності - це такі індивідуально-психологічні особливості людини, які сприяють успішному виконанню нею тієї чи іншої діяльності й не зводяться тільки до знань, умінь та навичок, які вона має. Від народження людина має лише задатки здібностей, з яких під впливом зовнішнього середовища, навчання й виховання розвиваються загальні, розумові, інтелектуальні, спеціальні здібності.

Оновлення діяльності закладів освіти не лише сприяє забезпеченню досягнення учнями високого рівня знань, умінь і навичок, але й стимулюють розвиток їх власного творчого потенціалу. Одним з важливих напрямків діяльності вчителя в умовах школи нового типу є його робота з учнями, яким властиві підвищені навчальні можливості. Такі учні характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам’ятовуванням навчального матеріалу, добрими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, великою працездатністю тощо. Для них характерна неординарність, свобода вираження, уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми.

Маємо переконання, що кожний справжній вчитель повинен формувати свою власну педагогічну систему, яка допоможе створити найкращі умови для отримання знань учнями, перетворення здобутих знань на переконання і застосування їх у життєвих ситуаціях. Наше завдання обрати педагогічні стратегії, що забезпечать здатність учня ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, продуктивно розв’язувати в повсякденному житті реальні проблеми.

На рівні школи. Активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, запровадження інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на розвиток обдарованості учасників педагогічного процесу, зростання якості освіти та виховання, вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості школярів, що забезпечує максимально сприятливі умови  для задоволення освітніх потреб, розвитку самосвідомості, самореалізації кожної дитини у творчому середовищі, збільшення кількості випускників, що обрали професію, яка в найбільшій мірі відповідає їхнім здібностям та потребам суспільства.

На рівні особистості фахівця. Усвідомлення пріоритетів креативної освіти, комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.

На рівні особистості учня.   Активізація творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності  учнів.

Успішний вчитель для обдарованих - передусім прекрасний вчитель-предметник, глибоко знає і любить свій предмет. На додаток до цього він повинен володіти такими якостями, які істотні спілкування з будь-яким обдарованим школярем.  

2. 2 Навчання обдарованих дітей

При виявленні дітей з неабиякими розумовими можливостями постає проблема: чому і як їх вчити, як сприяти їх оптимальному розвитку. Програми для обдарованих повинні відрізнятися від звичайних навчальних програм. Хотілося б, щоб навчання таких дітей відповідало їхнім головним потребам. Обдаровані діти володіють деякими загальними особливостями, які повинні враховувати навчальні програми для них. До таких загальних особливостей належать наступні.

Здатність швидко схоплювати зміст принципів, понять положень. Така особливість вимагає широти матеріалу для узагальнення.

Потреба зосереджуватися на зацікавили сторонах проблеми і прагнення розібратися в них. Ця потреба рідко задовольняється при традиційному навчанні, і їй треба дати реалізуватися в спеціальних навчальних програмах через самостійну роботу, завдання відкритого типу, розвиток необхідних пізнавальних умінь.

Здатність помічати, міркувати і висувати пояснення. Цілеспрямований розвиток вищих пізнавальних процесів у спеціальних навчальних програмах піднімає ці здібності на якісно новий рівень і позбавляє від тягаря нескінченних повторень очевидного.

Заняття обдарованої дитини у звичайному класі за стандартною навчальній програмі схожі на той випадок, коли нормальної дитини поміщають в клас для дітей з затримкою розумового розвитку. Дитина в таких умовах починає пристосовуватися, він намагається бути схожим на своїх однокласників, і через якийсь час його поведінка буде схоже на поведінку всіх інших дітей у класі. Він почне підлаштовувати виконання завдань за якістю та кількістю під відповідні очікування вчителя. У неуважного, непідготовленого педагога така дитина може надовго затриматися в розвитку.

Але прискорення не є універсальною стратегією, необхідної всім обдарованим. Прискорення лише скорочує число років, проведених у школі.

Основні вимоги при включенні учнів у навчальні програми, побудовані з використанням прискорення, наступні:

1) учні повинні бути зацікавлені в прискоренні, демонструвати інтерес і підвищені здібності в тій сфері, де буде використовуватися прискорення;

2) діти повинні бути достатньо зрілими в соціально-емоційному плані;

3) необхідна згода батьків, але не обов'язково їх активну участь.

Вважається, що прискорення - найкраща стратегія навчання дітей з математичними здібностями і обдарованістю до іноземних мов.

Існують деякі форми прискорення, наприклад, ранній вступ до школи. З одного боку, ранній прийом виявляє найбільш сприятливі боку прискорення, з іншого - є можливості негативних наслідків, насамперед у стосунках з оточуючими та емоційному розвитку дітей. Ранній прийом до школи повинен проводитися ретельно, на основі комплексу показників, коли інтелектуальної готовності відповідає і особистісна зрілість дитини.

ІІІ СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

3.1. Етапи роботи з обдарованими дітьми

Згідно із шкільною програмою «Обдаровані діти»( додаток 1) визначено алгоритм роботи з обдарованими дітьми та визначено структуру роботи вчителя з обдарованими та здібними дітьми.

Алгоритм роботи школи з обдарованими дітьми

1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів:

• використання методик «Оперативна пам'ять», «Пам'ять на образи», «Кількісні відношення», «Методика Равена»;

• проведення тесту А. Фурмана для визначення інтелектуального потенціалу дитини;

• запровадження діагностики для вивчення інтересів особистості, діагностики інтелекту;

• створення банку даних «Обдарована дитина».

2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів діяльності.

3. Організація системної роботи:

• ступенева профілізація навчання;

• введення додаткових предметів, спецкурсів, курсів за вибором;

• робота гуртків;

• самоосвітня діяльність учнів;

• робота в мережі Інтернет;

• робота консультаційного центру;

• змістовна позанавчальна робота;

• співпраця з позашкільними установами.

3.2 Форми роботи з обдарованими учнями

У навчальному процесі школи робота з обдарованим дітьми базується на індивідуальному, диференційованому підході, що сприяє розширенню і поглибленню навчального простору кожного предмета. Для цього систематизовані наступні форми роботи:

Урочна діяльність включає в себе фронтальну форму навчання (бесіди, дискусії, дебати, організаційно – діяльні ігри, рольові ігри, шкільні лекції, семінарські заняття тощо), групові (парні, постійні групи з переміною функцій їх учасників) та індивідуальні заняття (додаток 2).

Позаурочна навчально – пізнавальна діяльність учнів здійснюється в позаурочний час. Ця робота спрямована на оволодіння учнями фактичним матеріалом, який використовують на наступних уроках, а також на закріплення, розширення, поглиблення і застосування певної частини змісту після її вивчення.

Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх учнів класу. Позакласна робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, формувати стійкі потреби самостійного пізнання.

Важливо, щоб позакласна робота не дублювала програми, а розширювала її, стимулювала інтерес учнів до науки, сприяла вихованню учнів.

Урочна, позаурочна та позакласна робота учнів тісно взаємопов’язані. Лише в їх нерозривній єдності досягається увесь комплекс освітніх, розвивальних і виховних цілей .

ІV. МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

4.1.Орієнтовані заходи по організації роботи з обдарованими дітьми

Найважливішою умовою ефективної організації роботи з обдарованими учнями учнів є компетентне своєчасне управління цим процесом. У школі таке управління здійснюється заступником директора з НВР .

Заступник директора з НВР:

- здійснює загальне керівництво над діяльністю педагогів щодо організації роботи з обдарованими учнями ;

- проводить методичну роботу з головами методичних об’єднань;

- складає план роботи на навчальний рік;

- надає постійне консультування вчителям;

- здійснює контроль виконання основних етапів роботи.

Багаторічний досвід роботи на посаді заступника директора з НВР, спілкування з колегами, аналіз підходів до виконання функціональних обов”язків дає можливість управлінські повноваження реалізувати через формування відповідної мотивації роботи педагогів, через створення умов кожному вчителю для оптимального самостійного розв”язання освітянських проблем. Велику увагу приділяємо науково-методичній діяльності, зростанню педагогічної майстерності вчителів (додаток 3).

Успіх праці вбачаємо насамперед у забезпеченні раціонального планування своєї діяльності та роботи школи в цілому. Підтвердженням цього є річний план роботи школи, розділ річного плану роботи "Методична робота з педагогічними кадрами", орієнтовна таблиця стану контролю та керівництва за навчально-виховним процесом .

Під час контролю за викладанням предметів забезпечуємо поєднання контролюючих та інструктивних методичних функцій.

Як заступник директора школи звертаю особливу увагу на ефективність праці педагога, його здатність якісно організувати навчально-виховний процес, домагання максимально можливого засвоєння учнями програмного матеріалу, використання сучасних методів, форм навчання та виховання, вміння розвивати здібності та інтереси дітей, здійснювати диференційований підхід до школярів тощо.

У роботі з обдарованими учнями необхідно дбати про цілковите задоволення їх запитів у поглибленому вивченні предметів. У роботі з такими учнями ефективні групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. У методах навчання цих учнів мають переважати самостійна робота, частково-пошукові і дослідницькі підходи до засвоєних знань, умінь та навичок.

Контроль за їх навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у новій ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні бути творчими.

Навчальні заняття доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи. Індивідуальні форми позашкільної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в олімпіадах.

Важливу роль у підтримці інтелектуально розвиненої дитини здатної до наукової творчості, належить Малій академії наук України.

У процесі роботи з обдарованими дітьми особливе місце посідають дії вчителя. Він має розробити чітку систему цілей в роботі з обдарованими дітьми, системний і водночас творчий підхід до вирішення завдань, вироблення в учнів позитивної мотивації навчання. При складанні навчального індивідуального плану обдарованого учня з предметів треба враховувати: ступінь та міру саморозкриття, самовираження, само презентації у стосунках учитель – учень; задоволення потреб у новій інформації; комунікативну адаптованість; такі форми роботи, як гнучкий та мобільний навчальний план, незалежне просування учня при вивченні тем, конструювання навчального плану на базі інтересів учня; можливість прискореного навчання обдарованих учнів.

Усебічний розвиток здібностей школярів здійснюється не лише в процесі навчальної діяльності, а й під час різноманітних конкурсів, олімпіад, турнірів, змагань, завдяки яким учні мають змогу поглибити знання з предметів, розвинути інтелект, ерудицію, уміння спілкуватись, змагатись. Участь у конкурсах допомагає реалізувати особистісно-зорієнтований підхід до навчання і виховання дітей. Творчість – обов’язкова умова всебічного розвитку людини, вона робить життя дитини повнішим, радіснішим. Успіху в творчості можна досягти лише завдяки добре продуманій індивідуальній роботі з обдарованими дітьми.

Талановиті діти – це той ресурс, з якого створюється інтелектуальна еліта. А інтелектуальну еліту будь-якого народу становлять особистості творчі, яскраві, неординарні, креативні. Щоб це потенційне національне багатство зберегти й примножити, треба вміти помічати таких дітей, допомагати їм повірити в себе, стимулювати їхній розвиток.

Педагогічний колектив школи докладає значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодівання учнями базовими, загально-навчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації. У центрі уваги педагогічних працівників – учні з їхніми інтересами, поглядами, проблемами, потребами, індивідуальними здібностями.

Професійний розвиток педагогічного колективу розуміється як процес входження кожного педагога у професійне інноваційне середовище, оволодіння новими стандартами та цінностями професійного співтовариства з урахуванням перспективи індивідуального зростання. Науковий супровід у навчально-виховному процесі відбувається з використанням інтерактивних технологій управління, інформаційних технологій, інновацій, що сприяє професійному зростанню вчителів, їх здатності до комунікативної діяльності та розвитку учнів, яких вони виховують.

Школа організовує роботу з обдарованою молоддю як систему діяльності закладу, спрямовану на розвиток обдарованої особистості через створення сучасних умов для розвитку творчого потенціалу учня, піднесення статусу обдарованої молоді шляхом надання можливості дітям реалізувати власні творчі здібності у форматі школи. Таким чином варіативна складова робочого плану школи спрямована на організацію додаткових занять з окремих предметів і введення додаткових курсів з інформатики, біології, історії. Підсилюються такі необхідні для вивчення предмети як українська мова і математика.

Для реалізації поставлених завдань у школа і створено програму «Обдарованість», яка є логічним впровадженням шкільної методичної проблеми, передбачає певні етапи та систему роботи з обдарованими дітьми (додаток 4), план роботи (додаток 5).

Напрями реалізації роботи з обдарованими дітьми:

- організаційно-методичний

- науково-методичний

- психолого-педагогічний

Організаційно-методичний напрям:

- Цикл педрад з проблематики роботи з обдарованими дітьми, моніторингу обдарованості, психолого-педагогічного супроводу (у формі “круглого столу”, консиліумів, диспутів, бесід).

- Запровадження технології портфоліо.

- Видання творчих доробок учнів, вчителів.

- Робота творчих груп, творчих майстерень вчителів.

- Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми.

Науково-методичний напрям:

- Науково-пізнавальна організація учнів школи.

- Методичні тижні, творчі звіти, презентації.

- Моніторинг, рейтинг методичних об’єднань, вчителів, класів за показниками результативності в роботі з обдарованими дітьми.

Психолого-педагогічний напрям:

- Діагностика, створення банку, картотеки обдарованих дітей (додаток 6).

- Корекційно розвивальні заняття з обдарованими дітьми.

- Інтегровані уроки, інноваційні технології..

- Моніторинг інтелектуального розвитку та пізнавальної активності обдарованих дітей.

Одним із основних напрямків роботи вчителів у школі є підготовка учнів з інтелектуальною обдарованістю до участі в предметних олімпіадах.

Олімпіади – це унікальна можливість перевірити знання й уміння учнів і результативність роботи вчителя. Бо успіх дитини залежить від успіху вчителя.

Обдарований учень потребує індивідуального підходу до розвитку його нахилів та здібностей. І тут треба пам’ятати, що без системної роботи на уроці та після уроків перемога в олімпіаді неможлива. Учителю підготовка до олімпіад надає широкі можливості для експериментів. Усі творчі знахідки, методичні напрацювання впроваджуються педагогічну практику. Олімпіади безумовно потрібні дітям як шлях до самовираження, до розвитку. Вони допомагають школярам повірити в себе, наблизитися до якіснішої освіти й зміцнити свій соціальний статус. Цьому передує копітка наполеглива щоденна праця учня й учителя, методичної служби районного методичного кабінету.

Секретами успішного виступу на олімпіаді є:

- психологічна підготовка учня до виконання нестандартних завдань;

- уміння швидко зосередитися на виконанні певних завдань;

- грамотність учасника;

- володіння знаннями з предмета на високому рівні.

4.3 Результативність роботи педагогів з обдарованими учнями

Про ефективність такої системи роботи з обдарованими учнями свідчить результативність роботи.

Порівняльний аналіз участі учнів в ІІ( районному) етапі олімпіад з базових дисциплін за три роки

Навч.рік

Укр.мова

Математика

Англ.мова

Історія

Біологія

Екологія

Хімія

Фізика

Астрономія

Основи правознавства

Інформатика

Географія

Основи економіки

Педагогіка і психологія

Рос. Мова

Інформ.техн.

Фізична культура

Юні знавці Біблії

Трудове навчання

2014-2015

ІІІ м.

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІV м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

2015-2016

ІІІ м.

ІІІ м

ІІІ м

ІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІІ м

ІІ м

ІІІ м

ІІІ м

2016-2017

ІІІ м

ІІ м.

ІІІ м.

ІІІ м.

ІІІ м.

ІІІ м.

ІІІ м

ІІІ м.

ІІ м.

Порівняльна діаграма учнів-переможців олімпіад за 2014-2017 н. р.

Участь учнів

у конкурсах ім.П.Яцика та ім. Т.Шевченка

Рік

Конкурс

Переможці

2016/2017н.р.

Конкурс ім. П.Яцика ІІ тур

Душкіна В. 4 клас ІІІ місце

Білик А.- 9 клас ІІ місце

Щербинко Є.- 6 клас ІІ місце

Конкурс ім. Т.Шевченка ІІ тур

Гетьман В.– 7 клас ІІІ місце

Білик А.- 9 клас ІІ місце

Порівняльний аналіз переможців ІІ( районних) етапах

Міжнародного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка,

мовно- літературного конкурсу ім. П.Яцика, МАН за три роки

Результати участі свідчать про позитивні зрушення щодо роботи зі здібними та обдарованими учнями, з біології, екології, англійської мови. Перший раз посіли призові місця з географії, покращили свої результати учні з інформаційних технологій, постійними переможцями ІІ районного етапу являються учні з таких предметів як: українська мова, біологія та основи економіки.

Крім олімпіад учні нашої школи активно беруть участь у різноманітних інтелектуальних конкурсах та змаганнях (додаток 7). Кількість учасників з кожним роком збільшується, як це видно з порівняльної діаграми.

Порівняльна діаграма участі учнів в Інтелектуальних змаганнях та Міжнародних конкурсах за 3 роки

Із заохочувальною метою щороку в Новоолександрівській ЗОШ І – ІІІ ступенів проводиться «Парад зірок», на якому відзначають всі успіхи обдарованих дітей і нагороджують їх призами та подарунками (додатки 8,9).

Наша школа – це школа розвитку, яка закладає фундамент загальноосвітньої підготовки учнів, забезпечує всебічний розвиток дитини, її нахилів, здібностей та виховання громадянина України. У школі здійснюється реалізація особистісного підходу до учнів. Новітні педагогічні технології викладання сприяють максимальній самореалізації кожної дитини, впливають на якість освіти.

ВИСНОВКИ

Обдарованість – комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності порівняно з іншими людьми.

Одним з найважливіших компонентів, що сприяють створенню і підтримці на високому рівні науково-технічного, політичного, культурного й управлінського потенціалу країни, є налагоджена система пошуку і навчання обдарованих індивідуумів. Формування інтелектуальної еліти, яка, власне кажучи, задає темп розвитку науки, техніки, економіки, культури, визначає ефективність цього розвитку.

Яку б стратегію навчання не використовували педагоги, слід пам’ятати по формування соціальної компетентності, здатності розбиратися в людях і встановлювати з ними ділові відносини. Працюючи з обдарованими дітьми, варто використовувати активні й інтерактивні методи, методи активізації творчого пошуку.

Учитель повинен бути для обдарованої дитини не лише наставником, мудрим порадником, а й старшим другом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Матюшкин А.М. Загадки одаренности. - М., 1992.

2. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // Обдарована дитина. - 1998. - №8. - С.5-12.

3. Барко В.І. Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К.: Знання 1991. 

4. Васюра С. Як навчати обдаровану дитину ? // Дитина. Сім’я. Школа. - 2001. - №4. - С.11-15.

5. Бажанюк В.С. системний підхід при вивченні особливостей розвитку науково-обдарованої молоді /В.С.Бажанюк //Обдарована дитина. – 2010. -№3. – С. 2-8.

6. Бойко Т. Робота з обдарованими дітьми / Т. Бойко// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. - № 12. – С. 9.

7. Вєліканова А. Обдарована дитина - хто вона? / А. Вєліканова // Психолог. – 2006. - № 42. – С. 18-21.

8. Воронцова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми / Е. Воронцова // Психолог. – 2006. - № 25-28. – С. 5-26.

9.  Гандрабура Л. Робота з обдарованими учнями // Школа. – 2012. - №10(82). – С.28.

10. Грабовський А. Види дитячої обдарованості // Обдарована дитина. – 2004. - №1. – С. 38-47.

11. Зазимко О. Теоретичні засади визначення особистісних чинників розвитку обдарованості //Обдарована дитина. – 2008. - №8. – С. 2-8.

12. Сорич І. Організація роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах / І. Сорич // Психолог. – 2006. - № 25-28. – С. 26-37

13. Лоткова І.В. Плекаймо обдарованість / І.В.Лоткова // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – №11-12.

14. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка. – К. : Випол, 1993. – 75 с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Ефективні комунікації (soft skills) учителя з батьками»
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.