Зараз в ефірі:
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

Стаття "ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ на уроках хімії"

Хімія

13.01.2019

1183

29

0

Опис документу:
Мета екологічної освіти полягає в тому , щоб створити умови для інтелектуального , особистісного та соціального розвитку учнів , виховання в них почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища , вміння діяти В статті розглядаються фрагменти уроків з аспектами освіти для сталого розвитку : активні та інтерактивні форми роботи , навчальні проекти , задачі екологічного спрямування.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Антіпова Тетяна Іванівна

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В КОНТЕКСТІ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ

Біосфера – єдина сфера існування людини . Ознакою минулого століття було прагнення людства до забезпечення економічного і технологічного розвитку. Як наслідок – на початку ХХІ століття світ зіштовхнувся з глобальними екологічними проблемами , голодом та збільшенням бідності населення земної кулі. Світ почав замислюватися про необхідність сталого розвитку , збалансованого споживання ресурсів, відповідального ставлення до довкілля . Ці обставини змусили людство виробити принципово новий підхід до подолання глобальних проблем , який отримав назву – концепція сталого розвитку .

Виживання людства залежить від його морального вдосконалення . Сьогодні для подальшого розвитку цивілізації очевидною необхідністю є формування екологічної культури [1.54] . Екологічна культура повинна проявлятися в соціальній активності та громадянській зрілості особистості. Пануюча сьогодні культура відношення людей до природи вперше поставила людство перед альтернативою : жити комфортно і заможно в екологічно нездоровому виснаженому середовищі чи обмежити свої потреби і віддати частину багатства на підтримку стійкого розвитку та створення екологічно здорового середовища [3.34] . Для опису екологічних систем і управління ними необхідні знання хімічних механізмів взаємодії між людиною , середовищем її проживання та окремими екологічними підсистемами . З іншого боку , хімія та хімічне виробництво , як невід’ємні складові частини процесу розвитку цивілізації відповідальні за екологічні проблеми , без них людина не може повноцінно існувати на землі , а також ефективно подолати негативні наслідки своєї діяльності .

Кінцева мета екологічної освіти та виховання полягає в тому , щоб створити умови для інтелектуального , особистісного та соціального розвитку учнів , виховання в них почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища , вміння діяти[2.43] .

В зміст програми з хімії закладені такі ідеї :

- природа у своєму розвитку знаходиться в динамічній рівновазі ;

- результатом взаємодії людини та природи є зміна хімічного складу компонентів навколишнього середовища , що приводить до зміщення природної рівноваги ;

\ При складанні календарно-тематичного планування включаю аспекти сталого розвитку. Наприклад :

Клас

Тема уроку

аспект сталого розвитку

7

Повітря

Забруднення атмосфери

8

Вода-найважливіший природний оксид

Проблеми питної води

9

Поліетилен

Утилізація сміття

10

Прості речовини неметали Алотропія

Руйнування озонового шару причини та наслідки

10

Оксиди неметалів

Кислотні дощі

Парниковий ефект

11

Природні джерела вуглеводнів

Екологічні ризики переробки вуглеводневої сировини

11

Синтетичні миючі засоби

Забруднення поверхневих вод

Позитивні результати дає поєднання активних та інтерактивних методів навчання . Найпоширенішими є : дискусія , дилеми , мозковий штурм , метод-прес та інші . Наприклад : Мозковий штурм

Які основні забруднювачі води : радіоактивний пил та гази , розливи нафти , великі міста , промислові гази та ерозія грунтів , дощові води , пестициди , мінеральні добрива , теплове забруднення ( ТЕС ), забруднення водойм людиною під час відпочинку. Час розкладу речовин у воді : скло – 100 років; цигарковий недопалок – 5 років; поліетиленові вироби- 10 років; нейлонові вироби – 30-40 років; консервні бляшанки – 300 років. Що можете зробити ви для зменшення забруднення?

Робота в групах : Розробіть свій варіант звернення до жителів селища , у якому епіграфом будуть слова : « Ми не можемо творити великі справи , а лише маленькі з великою любов’ю.» Мати Тереза

Практичне завдання: Проаналізуйте колекцію пластмас , які ви використовуєте у повсякденному житті , прокоментуйте маркування . Розробіть агітаційну листівку , яка має переконати школярів у доцільності викидати пластмасові відходи у спеціально призначений контейнер.

Дискусія: Головним регулятором співвідношення СО2 і О2 в атмосфері є фотосинтез. У результаті господарської діяльності людини це співвідношення порушено . Як свідчить легенда , цар Еліади Авгій

уславився неймовірно угноєними стайнями . Очистив їх в один день Геракл , провів через стайню річку, води якої забрали весь гній ( 6 подвиг Геракла ). Так от , Геракла у нас немає. Але ви майбутні господарі країни. Як би ви розв’язали цю проблему ?

Ефективною є робота над дослідницькими проектами : « Паливо з префіксом біо », « Біодизельне пальне : за і проти », « Про що говорить етикетка », « Волокна майбутнього » . На уроках хімії можна яскраво й переконливо висвітлити як негативні наслідки втручання людини у природне середовище, так і можливі шляхи оптимізації антропогенного впливу на нього. Ефективною формою роботи є розв’язання задач екологічного змісту. Наведу приклади :

За добу людина вдихає приблизно 25 кг повітря. Під час роботи двигуна внутрішнього згорання автомобіля витрачається 1825 кг кисню на 100 км. шляху. Скільки часу може дихати людина цим киснем?

Добре відомо, що легкове авто забруднює викидами повітря: за кожні 10 км шляху до атмосфери потрапляє 196 г оксиду Карбону (ІІ) і 30 г оксиду Нітрогену (ІІ). Розрахуйте масу шкідливих речовин, які потрапляють до атмосфери під час поїздки на авто від міста до дачі, якщо заміський будинок розташований на відстані 80 км?

Теплова електростанція спалює за добу до 1 000 т вугілля. У складі вугілля 84% Карбону, 3,75% Сульфуру, 5% вологи, 2,5% негорючих

домішок. Яка повинна бути площа лісу, який міг би компенсувати втрати кисню, що витрачається на спалення вугілля, якщо 1 га лісу на добу виробляє 10 кг кисню?

Особливою формою навчання є інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного знання, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці

із акцентом на питання сталого розвитку (наприклад, інтегровані уроки фізики, хімії та географії з таких тем як: енергоефективне житло, безпека побутової хімії, проблема сміття та урбанізації тощо)

У нашому навчальному закладі ЕКОлогічним бути логічно тому, що збереження планети для майбутніх поколінь – це нагальна проблема людства, яку незабаром вирішувати сучасній молоді.

Джерела інформації :

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки» // Офіційний вісник України. – 2003. - № 18. - 23.05.2003. - С. 116.

2. Білявський Г.О. Основи екологічних знань / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – К.: Либідь, 2003. – 336 с.

3. Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку / О.Є. Висоцька. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2011. – 200 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.