Система роботи вчителя із забезпечення якості математичної освіти

Опис документу:
В статті обґрунтовано, що інновації в освіті учнів, в першу чергу, повинні бути спрямовані на створення особистості, налаштованої на успіх в будь-якій області застосування своїх можливостей. Головна мета застосування інноваційних технологій в освітньо-виховному процесі сучасної школи – розвиток в учнів уміння мотивувати дії, самостійно орієнтуватися в одержуваній інформації, формування творчого нешаблонного мислення, розвиток дітей за рахунок максимального розкриття їх природних здібностей, вико

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Система роботи вчителя із забезпечення якості шкільної математичної освіти

Одним з важливих напрямків реформування освіти в Україні є створення передумов для формування освіченої, творчої особистості, становлення її морального і фізичного здоров’я, виховання громадянина демократичного суспільства.

Випускник школи повинен швидко адаптуватися в самостійному житті, цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для професійного й особистісного зростання, так і в інтересах суспільства, держави, на це націлює концепція загальної середньої освіти. А що для цього потрібно?– Творчо мислити, мати добре розвинені творчі здібності. Оскільки не кожна дитина може мати їх від народження, то над їх розвитком, формуванням повинен працювати вчитель.

Німецький психолог Фромм говорив, що «…творчість – це здібність дивувати та пізнавати, уміти знаходити рішення в нестандартних ситуаціях…»[3, с. 40–41].

Процес впровадження реформ в освіту України є спробою застосування нових форм роботи в рамках традиційної системи. Жоден найталановитіший учитель не встигає за розвитком науково – технічного прогресу. Тому найголовнішим завданням сучасної шкільної освіти є оволодіння вміннями та навичками саморозвитку особистості, що значною мірою вирішується шляхом упровадження інноваційних технологій, організації навчання, пошуками відповіді на питання: «Як створити сприятливі умови засвоєння нового матеріалу?»

Перш за все, дуже велику роль відіграє особистість учителя. Якщо учні, їхні батьки довіряють педагогу, то немає жодних сумнівів у тому, що навчання та виховання будуть успішними. Ще В.О. Сухомлинський писав: «Ви лише тоді маєте право бути наставником, вихователем, коли, розуміючи й серцем відчуваючи безмежне дитяче довір’я і неминучу в зв’язку з цим дитячу беззахисність, владу свою над дитиною будуєте на цьому довір’ї і цій беззахисності. Бережіть дитяче довір’я, бо воно – це і є любов дитини до педагога – якраз у цьому осереддя мудрої влади педагога над дитиною» [7, 638]. Надзвичайно важко «віддати серце дітям». Значно легше триматися вчителеві на «відстані витягнутої руки», як і поводяться більшість моїх колег. Тому і результати у таких учителів не дуже добрі.

Свідомість і активність учнів – це один із принципів навчання, що включає роз’яснення мети й завдань навчального предмету, значення його для вирішення життєвих проблем, для перспектив самого учня; використання в процесі навчання розумових операцій, поява позитивних емоцій; наявність позитивних мотивів навчання; раціональні прийоми праці на уроці; критичний підхід у процесі викладання матеріалу і його засвоєння; наявність належного контролю й самоконтролю.

Математика- один із найскладніших предметів, тому, на жаль, все частіше нам доводиться стикатися з тим, що з віком у багатьох дітей інтерес до вивчення математики згасає. Щоб бажання вчитися не покидало наших учнів, я використовую різні методи, але в їх основі лежить дуже мудре висловлювання Аристотеля: «Пізнання починається з подиву».

Традиційно я починаю урок з математичної гімнастики розуму, завдяки якій учні вчаться спостерігати, логічно мислити. Наприклад, 5 клас

39

12 ?

6 клас 2; 1; 3; 12; 4; 6 12

3; 18; ? ,?, ? ;1 18

9 клас 14,3 < х ≤ 15,1 15

38,4 ≤ х < 40 ?

Величезну увагу приділяю виробленню навичок усної лічби. Уміння добре обчислювати усно – одне з умов успішного навчання математиці. Усні завдання мобілізують діяльність учнів, захоплюють своєю простотою навіть слабких школярів. Вони сприяють розвитку уваги, пам’яті, швидкості реакцій, зосередженості дітей.

У своїй роботі я використовую два види усної лічби: усні (слухові) вправи та напівусні (зорово–слухові), коли завдання записуються на дошці або читаються з підручника. Усну лічбу проводжу так, щоб учні сприймали її як цікаву гру, починаючи з легкого, а потім бралися за важкі завдання. Школярі уважно стежать за відповідями один одного. Наприклад, в 10 класі можна запропонувати такі завдання: визначити знак виразу

1) а в 6 класі

6 -1,2

: 8

: 5.

Або вправа Спіймай помилку – на уроці математики учням пропонується вказати, яку помилку зроблено в кожному з двох доведень нерівності 3>4:

1) >; > (1)

Прологарифмуємо нерівність (1), узявши для зручності за основу логарифма число . Дістанемо

lоg>lоg; >; 3>4;

2) Використаємо тепер для логарифмування тієї самої нерівності (1) десяткові логарифми. Дістанемо:

lg>lg; 3>4.

Сьогодні, щоб бути успішним, дитина, окрім певної суми знань, умінь та навичок, повинна оволодіти умінням самостійно планувати, аналізувати, контролювати свою діяльність, ставити перед собою нові навчальні задачі та розв’язувати їх. Тому все більш актуальним в освітньому процесі стає використання у навчанні прийомів і методів, які формують у тих, хто навчається, уміння самостійно здобувати свої знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотезу, виконувати висновок та умовивід. Широко відома аксіома: добре вчиться той, хто хоче вчитися.

Мотивація, як один з аспектів системно - діяльнісного підходу, виходить на перший план. Таким чином, дуже важливим етапом конструювання сучасного уроку є етап мотивації. Організаційний етап на початку традиційного уроку не дає гарантії включення учня в урок з самого початку. Щоб організувати школярів з першої хвилини, можна використати наступні прийоми: загадка, яку розгадаємо під час уроку, асоціативний ряд, дивуй і нестандартний вхід в урок.

Учитель на початку уроку висказує добрі побажання, можна просто повернутися один до одного, посміхнутися або просто собі поаплодувати. Також урок можна почати з висловлювання відомих мудрих людей, філософів, вчених. Можна почати урок з притчи, прислів’я, вірша. Наприклад, французький письменник ХІХ століття Анатоль Франс одного разу сказав: «Вчитися можна весело… Щоб переварювати знання, треба поглинати їх з апетитом». Тож нехай ці слова стануть епіграфом нашого уроку.

Етап актуалізації. Мета цього етапу – повторення вивченого матеріалу, необхідного для відкриття нового знання і виявлення утруднень в індивідуальній навчальній діяльності, у виникненні проблемної ситуації. Для роботи на цьому етапі можна використати прийом «Жокей та кінь». Кожний жокей повинен знайти собі пару, свого коня. Кожний, у кого питання, промовляє його(це жокей), а ті, хто має відповіді(коні), встають парою до свого жокея.

7 клас

УвагаУвага! Сьогодні замість уроку геометрії у нас відбудеться аукціон- розпродаж геометричних фігур. 
На наш аукціон надіслано кілька фігур. 
Умова: хто одразу дає точне означення фігури, той її і купує. Якщо в когось будуть уточнення і доповнення, фігуру буде продано тому, хто закінчить повну відповідь. Отже, намагайтеся одразу дати повну відповідь. Бажаючі відповісти (тобто купити фігуру), піднімають руку. Хто перший підніме – той і починає. 
Аукціоніст після кожної неповної відповіді буде вдаряти в гонг до трьох разів, доки не з'явиться учень II.

Розпродаж геометричних фігур і задач 
1)На продаж виставляється довільний трикутник. Дати означення трикутника. 
2)Продається гострокутний трикутник. Дати його означення. 
3)Продається тупокутний трикутник. Дати його означення. 
4)Продається прямокутний трикутник. Дати його означення. 
5)Продається рівносторонній трикутник. Дати його означення. 
6)Продається рівнобедрений трикутник. Дати його означення і назвати властивості. 
7)Продається трикутник зі своєю медіаною. (На моделі довільного трикутника виділити медіану.) Дати означення медіани трикутника
8)Продається трикутник з бісектрисою. (На моделі довільного трикутника виділити будь-яку його бісектрису.) Дати означення бісектриси трикутника. 
9)Продається трикутник з висотою. (На моделі довільного трикутника виділити його висоту.) Дати означення висоти.

Під час вивчення нового матеріалу я використовую несподіванки, які допомагають володіти увагою учнів досить довгий час: використовую вивчення мистецтва, українських народних традицій. Зараз ми подивимося, як це відбувається.

8 клас.

Епіграфом уроку алгебри «Квадратні корені. Розв’язування вправ» є слова М. Рильського про єдність красивого і корисного. Я спробувала поєднати: корисне – квадратний корінь, з красивим – українським рушником.

Український рушник… І сучасну, й традиційну оселю в Україні важко уявити без нього. Тчуть його і вишивають досі. Першоосновою рушника було полотно (обрус), яке виготовлялося вручну і широко використовувалося в побуті, від чого й стало називатися «ручником», а потім «рушником».

Відповідно до функцій, які виконував рушник, йому давалися назви: «утирач» - для обличчя та рук; «стирок» - для посуду та столу; «покутній» - для прикрашання ікон та портретів; «намітка» - головний убір заміжньої жінки (рушник довжиною до 8 м).

А скільки пов`язано з ним звичаїв та обрядів. Без рушника, як без пісні, не обходилися заручини та весілля, народження дитини та проводи, спорудження нової оселі та зустріч гостей.

«І на тім рушникові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, і вірна любов.»

Та загадковим для багатьох поколінь залишається «Диво – рушник» - оберіг від небажаного та небезпечного. Сила його – у візерунках, які можна читати, як читають книжки. То ціла наука ( як сама математика).

Для проведення вікторини клас ділиться на три команди.

Умови вікторини.

За правильну відповідь учень одержує візерунок червоного кольору, за відповідь з недоліками – чорного кольору. Виграє команда, у якої найбільша кількість візерунків червоного кольору.

Запитання вікторини

1.Які орнаменти використовують для вишивання рушників?

Щоб дістати відповідь, обчисліть значення виразів у кожному рядку таблиці 1, порівняйте їх і найбільше значення запишіть у першому стовпчику, а найменше – у другому. (Додаток 1)

Найбільш поширений орнамент «Диво – рушника» - рослинний: дубове листя, виноградне гроно, калина, листя хмелю (демонструються рушники).А з рослинним переплітаються зооморфні (тваринні орнаменти). Насамперед це дивовижні птахи, що символізують людські душі.

Для активізації навчально–пізнавальної діяльності на початкових етапах вивчення певної теми часто використовую роботу в парах. Плюс цієї роботи полягає у тому, що всі діти мають можливість висловитися, обмінятися думками зі своїм напарником, а потому оголосити їх при всьому класі. Крім того, ніхто з учнів не буде відсиджуватися без діла на уроці, як це часто буває, - всі залучені до роботи.

Інколи застосовую роботу в кооперативних групах. Ця технологія орієнтується на групову роботу учнів, навчання в співробітництві, активний пізнавальний процес. Наприклад, у 10 класі під час вивчення теми «Тригонометричні рівняння» учні були розділені на 4 групи. Відповідно було підготовлено 4 консультанти по вивченню питань: 1)спосіб заміни; 2)однорідні рівняння; 3)розкладання на множники; 4)перетворення суми тригонометричних функцій на добуток. Консультанти навчають групи учнів, які змінюються, а потім виконують завдання в групах, яке відображують на дошці з поясненнями (додаток 2)

Вважаю, що дуже важливо проводити дидактичні ігри.

УРОК-ПОДОРОЖ У 8 КЛАСІ 
Учитель. Математика цікава тоді, коли дає поживу нашій винахідливості, уяві, здатності до міркувань. 
Уявіть себе не учнями
8-го класу, а пасажирами математичного поїзда, що вирушає в подорож по країні Геометрія до міста Площеград. Для того щоб потрапити в математичний поїзд, вам потрібно придбати квитки. Але не за гривні. Квитки отримаєте, якщо проявите розум, кмітливість та розв'яжете задачі. 
Станція „Стартова” (Додаток 3)
УчительПосадка закінчується. Провідник перевірить, чи білети справжні. (А він знає свою справу!) Поїзд відбуває до наступної станції. 
Станція „Детективна” 
Учитель. Знайдено аркуші паперу з розмитими цифрами, знаками, буквами (їх позначено зірочками *). Необхідно їх відновити, інакше поїзд далі не рушить. (Додаток 4)
Учитель. Формули ви знаєте, нам дозволено рухатися далі. 
Станція „Історична” 

На станції Історична можна розказати про деякі відомості про те, що 4–5 тисяч років тому вавілоняни вміли знаходити площі прямокутника, трапеції, трикутника. Вони користувалися тими самими правилами, що й нині, але сформульованими словесно. 
А ми продовжимо подорож
Станція „Практична” 
УчительУже недалеко залишилося до нашого міста. Виконана письмова робота (умови завдань записано у картках) буде перепусткою до нього. Задачі 1 і 2 розв'яжіть, виконавши необхідні вимірювання. Перемальовувати малюнки не треба. (Додаток 5)
Учитель. Ми потрапили в місто Площеград. Результати подорожі будуть оголошені на наступному уроці. Подорож закінчу словами математика Олексія Миколайовича Крилова: „Рано чи пізно будь-яка правильна математична ідея знаходить застосування в тій чи іншій справі. Завтра математика стане ще могутнішою, ще важливішою і потрібнішою для людей, ніж сьогодні».[7, 37]

Я вважаю, що дуже важливим моментом навчання є застосування знань не тільки на уроці, а й повсякденному житті. Тому проводжу пленерні уроки, на яких учні розв’язують практичні задачі. Традиційно, це задачі, які розв’язує адміністрація школи для ремонту, модернізації, покращення умов навчання і буття учнів у школі. (Додаток 6)

Найважливішим видом навчальної діяльності під час вивчення математики є розв’язування задач. Виклад навчального матеріалу в підручниках залишається більш за все інформаційним, в них майже немає задач для творчої діяльності учнів. Як показує практика, одним з найефективніших способів розвитку є компетентісно-орієнтовані завдання. Окрім того, розв’язування задач практичного змісту здатне прищеплювати інтерес учнів до вивчення математики. Такі завдання змінюють організацію традиційного уроку. Вони базуються на знаннях і вміннях, і потребують умінь застосовувати накопичені знання в практичній діяльності.

Тема «Дії з десятковими дробами».

Одним з найважливіших компонентів для підтримки нашого організму в тонусі є споживання необхідної кількості вітамінів і мінералів. У весняний період відчувається ослабленість імунітету. Дефіцит заліза призводить до серйозних наслідків: уповільненню розвитку моторики, порушенню координації, уповільненню мовного розвитку, а також недостача заліза в організмі призводить до розвитку анемії.

У понеділок в меню шкільної їдальні на обід було запропоновано: гречана каша(200 г.) з котлетою(100г.) і салат із кольорової капусти(100 г.), а у вівторок в меню пропонували печінкові оладки (150 г.) з салатом із буряку з чорносливом( 100г.). В який день ти одержиш добову норму заліза? В меню якого дня необхідно додати продуктів, які містять залізо? (необхідний додатковий матеріал додається).

Тема «Знаходження відсотка від числа»

Олена Іванівна регулярно купуючи взуття, зробила свій вибір на користь торгового бренда « ЕССО». На розпродажу весняної колекції взуття бренда «ЕССО» у торговому центрі «Караван» на чоботи для хлопчика початковою ціною 3200 гривень була запропонована знижка 25%, а в інтернет - магазині « Е-shoes» пропонують знижки на взуття бренда «ЕССО» ціною 2800 гривень 15%. З’ясуйте, яким чином вигідніше придбати чоботи.

Потім було запропоновано учням самостійно скласти компетентнісно – орієнтовані задачі. Ось таку задачу склали учні.

Мама купила збірку «Енциклопедія історії України», яка складається з 10 томів. Якого розміру треба замовити книжкову полицю у мебельному салоні, щоб на ній розмістити усі книжки?

Таким чином, всі наведені методи, прийоми, технології формують пізнавальну активність учнів, підвищують інтерес до предмета, формують здоров’язбережувальну, комунікативну, міжпредметну естетичну, соціальну компетентності. Мої учні конкурентноспроможні під час олімпіад з математики, з астрономії ( призові місця на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади), добре складають ДПА та ЗНО(високий рівень не менше 35%, рівень успішності – не менше 65%). Більш того, під час розв’язування екзаменаційних завдань вони використовують ті навички, які здобули під час пленерних уроків.

Список використаних джерел

 1. Ващенко О., Свириденко С. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – №8. – С. 1-6.

 2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 352 с.

 3. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред. В. Моляко, О. Музики. – Житомир : Рута, 2006. – 320 с.

 4. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. авт. – укл.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н.; 2002. – 136 с.

 5. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К. : «Шкільний світ», 2002. – 22 с.

 6. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / [Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін.]; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

 7.  Сухарева Л.С. Дидактичні ігри на уроках математики. 7-9 класи.-Харків: Основа, -2006.-144с.

 8. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5-ти т. Т. 2. – К. : Радянська школа, 1977. – С. 419–654.

 9. Державний стандарт Освіти. Електронний ресурс. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti

 10. Закон України «Про освіту». Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

 11. Концепції Нової української школи Електронний ресурс. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Додаток 1

Р

Г

З -

О-

Е -

О

К

С

О -

Л

Р

М -

А

О

И

Н

Р

Л

Ф

Н

П

Й

Н

К

Е

Й

І

Додаток 2

Спосіб заміни

Приклад 2. Розв’язати рівняння .

Однорідні рівняння

Розкладання на множники

Приклад 2.  Розв’язати рівняння .

Перетворення суми тригонометричних функцій на добуток.

Приклад 2

Додаток 3

Квиток 1 
1. Знайти площу трапеції, якщо її основи дорівнюють 7,5 см і 10,5 см, а висота – 11 см. 
2. Знайти площу квадрата, якщо його периметр дорівнює 20 см. 
Квиток 2 
1. Знайти площу ромба, сторона якого дорівнює 21 см, а висота – 10,5 см. 
2
Знайти площу правильного трикутника; сторона якого дорівнює 5 см. 
Квиток 3 
1. Знайти площу квадрата, сторона якого дорівнює 4 см. 
2. Знайти площу прямокутника, довжина якого дорівнює 11 см, а ширина – 10 см. 
Квиток 4 
1.Знайти площу ромба, діагоналі якого дорівнюють 15 см і 20 см. 
2.Знайти площу паралелограма, основа якого дорівнює 25 см, а висота – 10 см. 
Квиток 5 
1. Знайти площу прямокутника, довжина якого дорівнює 9 см, а ширина – 10 см. 
2. Знайти площу квадрата, сторона якого дорівнює 7 см. 
Квиток 6 
1. Знайти площу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 11 см і 20 см. 
2. Знайти площу прямокутника сторона якого дорівнює 15 см, а ширина - 10 см. 
Квиток 7 
1. Знайти площу паралелограма, сторони якого дорівнюють 10 см і 15 см, а кут між ними 30°. 
2. Знайти площу правильного трикутника, сторона якого дорівнює 8 см. 
Квиток 8 
1. Знайти площу ромба, діагоналі якого дорівнюють 25 см і 12 см. 
2. Знайти площу трикутника, основа якого дорівнює
 10 см, а висота – 7 см. 
Квиток 9 
1. Сторона правильного трикутника дорівнює 
 см. Знайти його площу. 
2. Сторона квадрата дорівнює 11 см. Знайти його площу. 
Квиток 10 
1. Знайти площу правильного трикутника, сторона якого дорівнює 
см. 
2. Знайти площу ромба, діагоналі якого дорівнюють 25 см і 16 см. 
Квиток 11 
1. Знайти площу трикутника, якщо основа його дорівнює 11 см, а висота – 10 см. 
2. Знайти площу прямокутника, довжина якого дорівнює 19 см, а ширина – 14 см. 
Квиток 12 
1. Знайти площу квадрата, якщо його периметр дорівнює 24 см. 
2. Знайти площу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 35 см і 20 см. 
Квиток 13 
1. Знайти площу трикутника, дві сторони якого дорівнюють 11 см і 10 см, а кут між ними – 30°. 
2. Знайти площу ромба, діагоналі якого дорівнюють 15 см і 20 см. 
Квиток 14 
1. Площа паралелограма дорівнює 250 см
2, основа – 25 см. Знайти висоту. 
2. Знайти площу рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює 
 м. 
Квиток 15 
1.Знайти площу прямокутного трикутника, катети якого дорівнюють 21 см і 12 см. 
2.Знайти площу ромба, діагоналі якого дорівнюють 21 см і 12 см. 
Квиток 16 
1.Знайти площу прямокутника, довжина якого дорівнює 16 см, а ширина – 9 см. 
2.Знайти площу трикутника, основа якого дорівнює 16 см, а висота – 11 см. 
Квиток 17 
1. Знайти площу паралелограма, сторони якого дорівнюють 11 см і 16 см, а кут між ними 45°. 
2. Знайти площу рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює 
 см. 

Додаток 4

ТРИКУТНИКИ 

1)          
2)          

3)          

4)

5)          

6)          

ЧОТИРИКУТНИКИ 

1)          
2)          

3)          

4)          

5)          

6)          

7)          

Додаток 5

1-й варіант 


 1. Знайти площі заштрихованих частин фігур. 
2. Знайти площу фігури 
ABCDE 
3. Площа паралелограма дорівнює 96м
2, а його висоти – 6 м і 8 м. Обчислити периметр паралелограма. 
2-й варіант 
1. Знайти площі заштрихованих частин фігурі 
2. Знайти площу фігури 
ABCDE 
3. 3.Діагоналі ромба відносяться як 3:4, а йот сторона дорівнює 25 см. Обчислити площу ромба.
 

Додаток 6

 • 14.08.2019
 • Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році
 • Інші методичні матеріали
 • 331
 • 0
 • 3
 • Стежити
 • Поскаржитись

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»