РОЗВИТОК ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНЯ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Опис документу:
Викладання іноземної мови в сучасній українській школі дає вчителеві широкі можливості з виховання громадянськості, патріотизму, правової культури, високих етичних якостей особи. Цьому сприяє спрямованість предмету до вивчення побуту, звичаїв, традицій іншого народу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Бодик О.П.,

канд. філол. наук, доцент

РОЗВИТОК ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНЯ

ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Інтеграційні процеси сучасності зумовлюють підвищений інтерес до вивчення іноземних мов. Разом із тим, учні, отримуючи знання про народи і держави, чиї мови вони вивчають, мають змогу порівняно глибше пізнати надбання власного народу, велич власної історії і самобутність українського етносу. Вивчення чужої культури за допомогою мови стає можливим лише на сформованій національно-культурній базі рідної мови.

Викладання іноземної мови в сучасній українській школі дає вчителеві широкі можливості з виховання громадянськості, патріотизму, правової культури, високих етичних якостей особи. Цьому сприяє спрямованість предмету до вивчення побуту, звичаїв, традицій іншого народу.

Під час вивчення іноземної мови здебільшого використовується матеріал географічного характеру (природа, пам’ятки, зовнішній вигляд, міста і т.д.). Значущість краєзнавчих матеріалів набагато вища під час використання їх у середній ланці, коли відбувається активне становлення школярів, формується їх світогляд, виробляється соціальна позиція. Використання місцевого і регіонального матеріалу розширює світогляд учнів, розвиває їхній пізнавальний інтерес, допомагає у виборі професії і є одним із засобів підвищення рівня позитивної мотивації навчання.

Використання різних типів уроку, міжпредметних зв’язків та прийому порівняльного аналізу, ненав’язливе повторення отриманих знань з історії, географії, народознавства, української літератури іноземною мовою дозволяє не лише поповнювати словниковий запас, а й формувати критичне мислення, збагачувати уроки актуалізацією опорних знань українознавства.

Технологія формування критичного мислення розрахована на висунення певної проблеми і способу її розв’язання. Вона містить три стадії:

  1. актуалізація наявних знань учнів, пробудження інтересу до теми, визначення мети вивчення матеріалу, для чого використовуються різноманітні прийоми: мозковий штурм, напрацювання версій розвитку подій тощо;

  2. осмислення нового матеріалу, тобто опрацювання всіх можливих джерел інформації з цієї теми;

  3. роздуми, або рефлексія, тобто формування власної думки. На цій стадії можливі дискусія, написання есею, висновків тощо [1, с. 141].

Посилити виховний вплив іноземної мови в школі допоможуть інтегровані уроки з використанням цікавих матеріалів із різних видів мистецтв (музики, образотворчого мистецтва, історії, архітектури, театру, кіномистецтва, скульптури тощо). Причому істотний результат матимуть не поодинокі випадки застосування інтеграції, а ціла система інтегрованих уроків.

Особливо хотілося б відзначити інтеграцію словесної та музичної творчості, адже саме мова в поєднанні з музикою має найбільший вплив на емоційність, уяву та асоціативність учнів. Такі уроки формують здатність сприймати мову емоційно, всебічно, поєднувати її з іншими галузями життя, виховують почуття національної свідомості, гордості за свою землю, за талановитих земляків. Уроки доповнюються системою занять на факультативах, у гуртках і клубах.

На нашу думку, саме комунікативна спрямованість іноземних мов надає вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як важлива стійка характеристика людини, що виражається в її світогляді, моральних ідеалах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає різні його етапи.

Початкова школа. Патріотизм зароджується разом із формуванням родинних почуттів до своєї сім’ї: матері, батька, бабусі, дідуся, родичів.

Провідною темою у вивченні іноземної мови у початковій школі є, безумовно, тема „Сімʼя”, упродовж якої учні розповідають про своїх найближчих людей і родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми „Свята і традиції” молодших школярів слід ознайомити з елементами культури країни, мова якої вивчається. Знання, які учні отримують на уроках іноземної мови мають подаватися крізь призму знань, сформованих у процесі оволодіння рідною культурою. Тому, знайомлячись із святковими традиціями зарубіжних ровесників, необхідно обговорити сімейні традиції, традиції святкування у власній родині та у дитячому колективі, в якому перебувають діти.

При вивченні теми „Помешкання” (4 клас) звернути увагу учнів на будинки в українському стилі сільської місцевості, що викликає почуття трепетної поваги до домівок батьків і дідів. При вивченні теми „Погода” учням можна дати завдання намалювати карту України і порівняти кліматичні особливості країни, мова якої вивчається.

Основна школа. Це час для виховання любові до своєї малої батьківщини (села, міста), учнівського колективу, місцевих традицій, історії.

В основній школі учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає можливим діалог із зарубіжними ровесниками засобами Інтернету чи проектної діяльності, в ході яких відбувається самоідентифікація маленького українця. Матеріал навчально-методичного забезпечення сприяє розумінню важливості розвитку уміння співпрацювати і контактувати із представниками інших країн. В основній школі відбувається формування навичок та умінь школярів розповідати про своїх друзів, рідне місто, село, країну, національні свята, столицю своєї Батьківщини, надавати інформацію про основні пам’ятки культури, особливості вітчизняної шкільної освіти тощо. Широко застосовуються драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини, конкурси тощо.

Для учнів середньої школи завдання стають складнішими і відповіді на питання, вимагають певної аргументації. Тому при вивченні теми „Подорож” учням можна запропонувати екскурсії у фортецю Хотин, Подорож у Карпати. При вивченні теми „Україна” учні повинні презентувати столицю з метою заохотити іноземних туристів приїхати у Київ. У цьому ж розділі учні вивчають матеріал про Україну та її історичні і пам’ятні місця, описують світлини мальовничих куточків нашої Батьківщини. Виховують почуття патріотизму і матеріали про народні свята (Різдво в Україні, колядки, щедрівки), фото з державною символікою під час святкування Дня Незалежності 24 серпня.

У 6-му класі слід звернути увагу на розповіді про відомих сучасних українських співаків (Руслана, Олег Скрипка, Славко Вакарчук), на особливості відпочинку у Карпатах і на Півдні України, на тему місто (Київ, вулиця Грушевського, Європейська площа, Володимирська Гірка, легенда про заснування м. Києва, карта столиці України).

У 7 класі варто більш широко висвітлити теми „Подорож” (діалоги про Україну), „Дозвілля”, „Туризм” (додати тексти про переваги зеленого туризму у регіоні Карпат, про національні парки України).

У 8 класі у темі „Місто” учням варто запропонувати розповідь про 7 чудес України та проаналізувати фото Камʼянець-Подільського чи фортеці Хотин; розповісти про народні звичаї та традиції, характерні для певного регіону; бажано організувати дискусійний клуб на тему „Що ви можете запропонувати місцевій владі, щоб відродити древні традиції наших предків, символи України?”

Старша школа. Це час на формування власне патріотизму, виховання любові до України як своєї Батьківщини. Розвиток уміння презентувати свою країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності, національні особливості та реалії життя в спілкуванні із зарубіжними ровесниками та гостями набуваються засобами активізації отриманих у попередні роки навичок та умінь за допомогою рольових ігор, творчих проектів, організації молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів і т. п. У навчально-методичному забезпеченні з іноземної мови для цього етапу є чимало культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають використання інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування українознавчої інформації, на проведення соціокультурних паралелей, на виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати свою Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації. Для старшокласників цікавими стануть вечори відпочинку та мюзикли іноземною мовою, в тематиці яких можна об’єднати навчальні, патріотичні та естетичні цілі. Наприклад, урок-дискотека, до якого учні підготують презентації сучасних українських співаків іноземною мовою [2].

Перевага вчителів іноземних мов у тому, що знання мови створюють можливість скористатися методичними напрацюваннями західних методистів, а це, своєю чергою, дозволяє не лише зрозуміти стандарти та навички культури мови, а й збагатити власний досвід, пересвідчитися, з якою увагою там ставляться до власної історії, культури, традицій, держави.

Допомогу в доборі необхідних методів та засобів роботи для здійснення патріотичного виховання у процесі вивчення іноземних мов можуть надати фахові видання „Англійська мова та література”, „Еnglish”, „Англійська мова в початковій школі”, „Німецька мова в школі”, „Deutsch”, „Le français” тощо.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Бєлкіна-Ковальчук, О.В. Формування критичного мислення учнів початкових класів у процесі навчання : дис. канд. педагог, наук : 13.00.09. – теорія навчання [Текст] / О.В. Бєлкіна-Ковальчук. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2006. – 215 с.

  2. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.