Розробка уроку Розв'язування розрахункових задач.

Хімія

Для кого: 10 Клас

09.02.2021

198

13

0

Опис документу:
План-конспект уроку , мета якого – познайомити з алгоритмами розв’язування розрахункових задач ; розширити знання про органічні речовини їхній склад і будову, продовжити формування навиків розв’язування розрахункових задач розвивати вміння пошукової діяльності і логічного мислення..
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Розв’язування розрахункових задач..

Мета: Продовжити формування навиків розв’язування розрахункових задач розвивати вміння пошукової діяльності і логічного мислення..

Матеріальне забезпечення: алгоритмічні вказівки для розв’язування різних типів задач, періодична система Д.І. Менделєєва, картки-завдання.

Тип уроку : урок формування вмінь і навичок.

Хід уроку:

I Організаційна частина.

II. Актуалізація опорних знань

(ознайомлення учнів з алгоритмами розв’язування різних типів задач).

1. Алгоритм розвязування розрахункових задач , якщо одна із реагуючих речовин береться у надлишку.

1.Зробити схематичний запис умови задачі.

2.Записати рівняння реакції.

3.Записати в рівнянні реакції дані (масу , об’єм , молярну масу, молярний об’єм, кількість речовини) про речовини, що реагують і що утворюються.

4.Зясувати яка саме з вихідних речовин взята у надлишку, тому що надлишок не реагуватиме.

При цьому необхідно використати формули

ν = m: M ν = V:VM

5.Дальші обчислення робити за тією речовиною, яка прореагувала повністю.

2. Алгоритм pозвязування розрахункових задач на обчислення виходу продукту реакції.

1.Запишіть скорочено умову задачі.

2.Складіть рівняння реакції.

3.Запаишіть дані про вихідні речовини і продукти реакції( маса, молярна маса, об’єм, молярний об’єм, кількість моль).

4.Визначте теоретичний вихід продукту реакції.

5. Використовуючи формули:  

η (Х) =; φ(Х) =

обрахуйте вихід продукту реакції.

3. Алгоритм розвязування задач на визначення масової частки розчиненої речовини.

1.Під масовою часткою розчиненої речовини розуміють відношення маси розчиненої речовини до маси розчину.

2. Визначається масова частка розчиненої речовини за формулою:

3. Масова частка показує скільки грамів розчиненої речовини міститься в 100г розчину.

ІІІ. Визначення теми і мети уроку.

ІV.Система практичних дій та формування умінь та навичок (розвязування задач) .

Задачі із застосуванням масової частки розчиненої речовини.

  1. Визначте масову частку оцтової кислоти в розчині, добутому при змішуванні 200г розчину оцтової кислоти з масовою часткою СН3СООН 40% з води.

  2. У воді масою 250 г розчинений формальдегід , який добули при окисленні 13г метилового спирту . Яка масова частка формальдегіду в розчині?

  3. Чи вистачить 30г 20% розчину мурашиної кислоти ,щоб розчинити 4г цинку.

Задачі на визначення масової або обємної часток виходу продукту.

  1. При окисленні 200г метилового спирту добуто 180г мурашиного альдегіду. Яка масова частка виходу альдегіду?

  2. Яку кількість оцтового альдегіду можна добути з 500 куб.м ацетилену(н.у.),практичний вихід якого становить 90%.

  3. Які обєми бутану і кисню необхідно для виробництва 1т оцтової кислоти окисненням бутану, якщо масова частка виходу становить 80%.

Задачі на надлишок однієї з речовин.

  1. Скільки грамів естеру утвориться в результаті взаємодії 50г мурашиної кислоти з 50г етилового спирту?

  2. На 200г мурашиної кислоти подіяли 50г: а) натрію ; б)гідроксиду натрію ; в) карбонату натрію. Обчислити , скільки г форміату натрію можна добути в кожному випадку.

Задачі з екологічним змістом.

1.В скільки разів концентрація формальдегіду перевищує ГДК ,якщо при спалюванні бензину в атмосферу попадає 100 мг/м³ НСООН. ГДК формальдегіду визначається так: 1 м³ повітря пропускають через аміачний розчин оксиду срібла. Маса срібла при цьому становить 7,2мг.

2. Після оприскування кукурудзи гербіцидом атразином в початках масою 600 г виявлено 0,18 мг атразину. Чи можна використовувати початки в їжу , якщо ГДК атразину в початках становить 0,25мг /кг.

Задачі практичного змісту.

1.Оцет є 8% розчином оцтової кислоти. Скільки треба взяти оцтової кислоти з масовою часткою 80%, щоб приготувати 5 кг оцту?

2. Скільки води і льодяної оцтової кислоти (99,8%) необхідно для добування 2 т есенції з масовою часткою оцтової кислоти 75%.

Комбіновані і ускладнені задачі.

  1. Для добування 1т 99% оцтового альдегіду було витрачено 1,5 т 87% гідролізного спирту . Обчисліть вихід альдегіду у процентах.

  2. Який обєм розчину гідроксиду натрію з масовою часткою NaOH 20% буде витрачений на нейтралізацію 60 г розчину оцтової кислоти з масовою часткою СН3СООН 15%?

V. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.