Програма корекційно-розвивальної роботи: "Дружній клас "

Психологія

Для кого: 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас

15.03.2021

190

16

0

Опис документу:
Розробка корекційно-розвивальної програми спрямована на розкриття змісту понять: "дружба", "дружні взаємовмовідносини". В основі змісту програми тренінгу «Дружній клас» лежить вирішення проблем, які близькі і зрозумілі підліткам: • як будувати відносини в колективі і протистояти тиску; • як зрозуміти іншу людину в ході розмови; • як важливо вміти донести свої думки і почуття до співрозмовника.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Програма корекційно-розвивальної роботи:

Дружній клас

Пояснювальна записка

Згуртованість визначається як ступінь, з якою члени групи хочуть залишатися в ній, результуюча сил, що утримують індивіда в групі.

Так, на першій стадії розвитку групи згуртованості як такої немає, члени колективу не знайомі або щойно познайомилися один з одним. Відсутність згуртованості відображається у тому, що в групі практично немає міжособистісного спілкування, завдання перед групою ставляться ззовні і також ззовні контролюється їх виконання, не виникає відчуття «ми». На цій стадії у шкільному колективі при виникненні якихось труднощів учні звертаються за допомогою не один до одного, а до педагога. Наприклад, якщо учень забув ручку, він повідомляє про це вчителеві, педагог просить запасну ручку у когось із однокласників і передає її учневі.

На наступній стадії в навчальному колективі зявляються підгрупи, зав’язуються неформальні відносини між окремими учнями. Як ми бачимо, на цьому етапі формується згуртованість, але вона не поширюється на групу в цілому, а лише на окремі її складові елементи: пари, трійки. Такі підгрупи у шкільному класі часто зумовлені місцем проживання: діти до школи і зі школи добираються разом, обговорюють якісь теми, зав’язуються дружні відносини. На цій стадії з’являється відчуття «ми», але це почуття включає в себе тільки сформовані пари і трійки.

На третій стадії в групі актуалізується боротьба за лідерство. У класі зявляються норми спілкування, члени колективу самостійно вирішують виникаючі труднощі. Розвиток групи на цьому етапі може бути драматичним, якщо не один, а декілька лідерів претендують на владу. У цьому разі клас може розколотися на «групи підтримки» лідерів, між ними найчастіше виникає конфлікт. Але навіть якщо лідер один, ще не вся група об’єднується навколо нього. Відчуття «ми» включає в себе не тільки найближчих друзів, а й окремі угрупування.

І, нарешті, на четвертій стадії розвитку групи відзначається найвища згуртованість, яка проявляється у взаємодопомозі, високій привабливості групи для її членів, розвиненою неформальною структурою. Цілі групи інтеріоризація школярами, клас виступає як єдине ціле. Учні, кажучи «ми», включають в це поняття весь клас, а не окрему підгрупу.

Таким чином, групова динаміка розглядається нами як сукупність динамічних процесів, які відбуваються в одиницю часу і знаменують собою рух групи від стадії до стадії.

З метою розвитку групової згуртованості підліткового колективу з позитивним вектором розвитку її спрямованості розроблена програма Дружній клас”.

Завдання:

 • сприяти створенню оптимального соціально-психологічного клімату у колективі з метою сприяння духовному і творчому саморозкриттю учасників;

 • допомагати усвідомлювати і розуміти свої позитивні та негативні риси;

 • сприяти розвитку навичок самоаналізу.

В основі змісту програми тренінгу «Дружній клас» лежить вирішення проблем, які близькі і зрозумілі підліткам:

 • як будувати відносини в колективі і протистояти тиску;

 • як зрозуміти іншу людину в ході розмови;

 • як важливо вміти донести свої думки і почуття до співрозмовника.

Таким чином, формується комунікативна компетентність підлітків, а на її основі динамічно розвивається групова згуртованість.

Важливим етапом тренінгу є корекція або створення мотивації до навчання. Для цього, зазвичай, використовують ситуацію, вирішуючи яку група виявляє свою компетенцію і починає усвідомлювати неадекватність своєї поведінки. На цьому етапі тренінгу використовуються групові вправи, дискусії та розбори проблемних ситуацій для створення мотивації до навчання і одночасно для згуртування групи і вироблення групових норм.

Форма проведення: групова.

Організація проведення корекційно-розвивальної роботи: тренінг Дружній клас розрахований на 10 занять по 1 годині з періодичність 2 заняття на тиждень.

Очікуванні результати:

 • доброзичливість, інтерес і вміння будувати довірчі відносини один з одним; емоційно співпереживати однокласнику;

 • співпрацювати і діяти спільно;

 • погоджувати свої дії з іншими і спільно вирішувати поставлені завдання;

 • вирішувати конфліктні ситуації.

Тематичний план

п/п

Заняття

Зміст роботи

Дата проведення

1.

Тема: Моя індивідуальність

1.Вправа«Мій образ»(10хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3.Вправа «Очікування» (5хв.)

4. Вправа: «Іскорка добра» (5хв.)

5. Притча «Істина» (5хв.)

6. Вправа «Промінчик сонця» (10хв.)

7. Вправа «Що я даю людям і чого від них чекаю?» (10 хв.)

8. Вправа «Комплімент» (5хв.)

9. Вправа «Cпасибі» (5хв.)

2.

Тема: Самоповага

1.Вправа –знайомство(10 хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3. Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Вправа –розминка(5 хв.)

5. Вправа «Діалог»(10 хв.)

6.Вправа «Самокритика» (10хв.)

7.Вправа «Хороші і погані вчинки»(10 хв.)

8.Вправа «Cпасибі» (5хв.)

3.

Тема :Спілкування – це здорово!

1.Вправа –знайомство(10 хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3. Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Притча «Про рай і пекло» (5хв.)

5.Мозковий штурм «Спілкування – це…»(5хв.)

6.Інформаційне повідомлення «Спілкування» (10хв.)

7.Вправа «Передача інформації» (10хв.)

8.Вправа «Спілкування – це здорово» (5хв.)

9. Вправа «Cпасибі» (5хв.)

4.

Тема : Розвиток комунікативних здібностей. Невербальне спілкування.

1.Вправа «Мій найкращий спогад» (10 хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3. Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Вправа "Побудова"(10 хв.)

5.Інформаційне повідомлення: «Усвідомлення невербальної мови тіла» (10 хв.)

6.Вправа «Розмова через скло»(5 хв.)

7.Вправа «Малюнок на спині» (10 хв.)

8.Вправа «Cпасибі» (5хв.)

5.

Тема :Як тебе сприймають інші

1.Вправа «Мій друг сказав би про мене, що я …»(10 хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3. Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Вправа «Тваринка»(5 хв.)

5.Вправа «Супермаркет»(10 хв.)

6.Вправа «Інша думка»(10 хв.)

7.Вправа «Незакінчене речення»(10 хв.)

8.Вправа «Cпасибі» (5хв.)

6.

Тема: Довірливі відносини

1.Знайомство Вправа «Вірш про себе»(10 хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3. Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Вправа Японська метелик’(10хв.)

5.Вправа «Уявний м'яч»(5 хв.)

6.Вправа «Синхронний рух» (10 хв.)

7.Вправа «Складіть вовняну ковдру» (10 хв.)

8.Вправа «Cпасибі» (5хв.)

7.

Тема: Творімо добро і посміхаємося кожному

1.Вправа «Не хочу хвалитися, але я»(5хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3. Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Вправа «Доброта» (5 хв.)

5.Вправа «Я тобі вибачаю» (10 хв.)

6.Вправа «Поважний стілець» (10 хв.)

7.Вправа «Ситуації» (10 хв.)

8.Притча «Долина і пісок» (5 хв.)

9.Вправа «Cпасибі» (5хв.)

8.

Тема: Прекрасний сад

1.Вправа «Хто я ? Мій девіз у житті»(10 хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3. Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Розминка. Вправа «Привітання» (5 хв.) 5.Вправа «Я- очима іншими»(10 хв.)

6.Вправа «Прекрасний сад» (20 хв.)

7.Вправа «Cпасибі» (5хв.)

9.

Тема: Командоутворення

1.Вправа «Історії з торбинки»(10 хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3.Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Вправа «Знайди і торкнися» (5 хв.)

5.Вправа: «Пазли» (10 хв.)

6.Вправа «Купини» (10 хв.)

7.Вправа «Кульки» (10 хв.)

8.Вправа «Cпасибі» (5хв.)

10.

Тема: Колаж на тему:

« Дружба»

1.Вправа «У дружбі я ціную…»(5 хв.)

2.Вправа«Правила роботи»(5хв.)

3.Вправа «Очікування» (5хв.)

4.Вправа Колаж «Дружба» (35 хв.)

5.Вправа «Побажання на майбутнє»(10хв.)

Заняття № 1

Моя індивідуальність

Мета: розвиток підлітка як особистості, розкриття його позитивних здібностей, засвоєння визначеного життєвими та суспільними потребами обсягу знань про особистість, взаєморозуміння.

Матеріали: м'яка іграшка, плакат із «Правилами роботи», бейджики, вислови філософів

(«У кожної людини є дзеркало, в якому вона може чітко розглядати себе», «Пізнай себе, пізнай свою природу і ти пізнаєш Істину» ).

1.Вправа «Мій образ» (5хв.)

Мета: підготовка учасників до роботи, створення позитивної атмосфери, хорошого настрою, визначення особливостей кожного.

Ведучий вітається з групою, роздає кожному учаснику аркуш паперу А4, на якому потрібно написати своє ім'я і намалювати власний образ (це може бути певний символ, предмет — будь-що).

ІІісля того як учасники виконали завдання, психолог пропонує по черзі назвати своє ім'я і представити власний образ.

Малюнки прикріплюються на дошку. Так створюється «галерея портретів» учасників групи.

2.Вправа «Правила роботи» (5хв.)

Мета: прийняття правил роботи групи. Учасники читають написане на плакаті і приймають правила роботи групи.

Правила роботі:

 1. Бути активним.

 2. Звертатися одне до одного на ім'я.

 3. Не критикувати.

 4. Правило піднятої руки.

 5. Бути щирим.

 6. Не оцінювати одне одного.

 7. Принцип «тут і тепер».

 8. Принцип «конфіденційності».

 9. Дотримуватися запропонованих правил.

3.Вправа «Очікування» (5хв.)

Мета: визначення очікувань учасників щодо занять.

Ведучий на дошку прикріплює плакат із малюнкові чаші, а дітям роздає стікери червоного кольору у вигляді сердечок. Пропонує подумати, чого вони очікують від заняття, і написати на сердечках. Потім прочитати написане і приклеїти їх у символічну чашу, зображену на плакаті.

4.Вправа: «Іскорка добра» (5хв.)

Мета: створювати відчуття згуртованості групи.

Психолог пропонує всім встати і взятися за руки. Далі по колу передає іскорку добра, а учасники передають її іншим учасникам.

5.Притча «Істина» (5хв.)

Колись люди вірили, що є не один, а багато богів. Одного разу боги вирішили створити Всесвіт: створили зірки, сонце, моря, гори. Людину та Істину.

Однак постало питання про те, куди сховати цю Істину, щоб людина її не змогла відшукати.

 • Давайте сховаємо її на далекій зірці, — сказав один із богів.

 • А давайте на найвищій гірській вершині, — запропонував інший.

 • Ні, давайте покладемо її на дно найглибшої безодні, — промовив третій.

 • Може, сховаємо її на Місяці?
  А наймудріший Бог сказав:

 • Ні, ми сховаємо Істину в серці людини. Тоді вона шукатиме її в усьому всесвіті,
  не знаючи, що постійно носить у собі.

Ведучий. Діти, як ви думаєте, що таке Істина? Це те, заради чого живе людина; знання про те, як побороти зло.

Тепер подумайте, чому боги все-таки вирішили сховати Істину в серці людини?

Тому, що кожен із нас — це маленький Всесвіт, це якась Істина. Ми можемо знайти Істину, якщо зазирнемо в себе, вивчимо себе. Давай те зробимо це — пошукаємо Істину.

6. Вправа «Промінчик сонця» (5хв.)

Мета: усвідомлення своїх позитивних і негативних рис характеру

Дітям пропонується на аркуші паперу намалювати сонечко і написати на промінчиках 5 позитивних і 5 негативних рис.

Обговорення:

 • Чи важко було визначити риси характеру?

 • Що важче і чому?

Ведучий говорить: «Хваліть себе. Критика руйнує внутрішній дух, а похвала зміцнює його».

7.Вправа «Що я даю людям і чого від них чекаю?» (5хв.)

Мета: розвиток навичок самоаналізу

Ведучий дає дітям аркуш паперу А4 і пропонує умовно поділити його на дві частинки. На одній намалювати те, що учасник дає людям, а на іншій — що отримує від них.

Обговорення. малюнків:

— Що я відчував, коли працював над малюнком?

8.Вправа «Комплімент» (5хв.)

Мета: підвищення самооцінки іншої людини, усвідомлення своїх позитивних рис.

Ведучий кидає дитині іграшку, при цьому каже комплімент. Комплімент – це люб’язний вислів із похвалою. Отже, згадайте найкращі рими своїх однокласників, скажіть комплімент.

Обговорення:

- Кому було важко сказати товаришеві комплімент?

- Кому було приємно чути гарні слова на свою адресу?

 1. Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті.

Заняття № 2

Тема : Самоповага

Мета: створення оптимального соціально-психологічного мікроклімату у колективі з метою сприяння духовному і творчому саморозкриттю учасників.

1.Вправа знайомство. Встановлення контакту з дітьми.

Учасники підписують бейджики. Ведучий пропонує учасникам назвати своє імя та назвати свої три негативні та три позитивні риси характеру.

2. Вправа Правила роботи . (5хв.)

Потім ведучим встановлюються певні правила роботи в групі, які необхідні для того, щоб усі учасники почували себе комфортно і безпечно. Правила заздалегідь виписуються на аркуші ватману і після прийняття групою, закріплюються на видному місці. Протягом усіх наступних занять правила групи знаходяться там же і нагадуються ведучим спочатку заняття.

Список правил:

1. Уважно слухати один одного.

2. Не перебивати мовця.

3. Поважати думку один одного.

4. Я – висловлювання.

5. Безоціночність суджень.

6. Активність.

7. Правило «стоп».

8. Конфіденційність.

Кожний з пунктів правил пояснюється ведучим.

3.Вправа "Очікування"(5хв.)

Мета: визначити, що учасники очікують від заняття.

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу. Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від їх заняття. Після цього аркуші вивішують на дошці.

4. Розминка «Поміняйтеся місцями» (5хв.)

Опис вправи

Учасники сидять на стільцях у колі. Ведучий виходить на середину кола і говорить фразу: – «Поміняйтеся місцями» ті, хто ... (Вміє смажити яєчню) ». В кінці називається будь-яка ознака чи вміння. Завдання тих, хто володіє даними умінням або ознакою, помінятися місцями. Завдання ведучого – встигнути сісти на будь-яке місце, що звільнилося. Той, хто не встиг сісти, стає новим ведучим.

Психологічний зміст вправи

Розминка, створення умов для того, щоб краще пізнати одне одного, зрозуміти, як багато спільного, підвищити зацікавленість учасників один одним.

5. Вправа Діалог. (10хв.)

Ведучий пропонує кожному учаснику подумати хвилину і відповісти на питання – Що таке самоповага? Усі бажаючі можуть висловитися. Потім ведучий підводить підсумок і розповідає про те, яке значення має самоповага психологічного комфорту людини і від чого залежить самоповага, про почуття, наприклад, як хвастощі, що маскують низьку самоцінність, про бажання бути ідеальною людиною і до чого це може призвести. Потім пропонує виконати завдання.

6. Вправа «Самокритика» (10хв.)

Мета: навчання об'єктивно оцінювати свої якості; усвідомлювання власних слабких сторін; формування адекватної самооцінки.

Кожен учасник отримує модель-малюнок сніговика, на якому записує свої «мінуси» — негативні якості і зачитує написане вголос.

Обговорення:

 • Які труднощі виникали у вас упродовж виконання вправи?

Ведучий. Приймайте свої недоліки. Визнайте, що вони — ваша відповідь на якусь потребу, і зараз ви шукаєте спосіб задовольнити цю потребу. Тому з любов'ю попрощайтеся зі старою негативною поведінкою. Зумійте побороти свої вади за допомогою гарячих, лагідних промінців вашого серця, здатних розтопити все негативне.

(Діти накривають малюнок сніговика аркушем із сонечком, на промінцях якого написані позитивні риси.)

7. Вправа «Хороші і погані вчинки» (10хв.)

Опис вправи

Учасники об’єднуються у дві команди довільно. Кожній команді видається аркуш ватману, фломастери або маркери і папір А4. Завдання однієї команди – написати якомога більше вчинків, які дозволяють людині поважати себе більше. Відповідно, завдання іншої – написати якомога більше вчинків, через які повага людини до себе втрачається. За бажанням, кожна команда може підкріпити слова малюнками відповідних вчинків.

Обговорення

Кожна команда представляє свою тему. Далі продовжується загальне обговорення, в кінці ведучий підсумовує все сказане. Дуже важливо звернути увагу на те, що у кожного є вибір між тими й іншими вчинками, але кожен раз, вибираючи ту чи іншу поведінку, ми набуваємо або втрачаємо повагу до себе.

Психологічний зміст вправи

Усвідомлення дітьми зв’язку між вчинками і самоповагою. Виділення самого поняття «самоповага» і виявлення його зв’язку з взаємоповагою. А це необхідна умова повноцінного спілкування, без якого неможливий розвиток згуртованості.

8. Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті.

Заняття № 3

Спілкування –це здорово!

Мета: сприяння усвідомленню важливості ефективного спілкування.

1.Вправа «Знайомство» (10хв.)

Мета: відпрацювання вміння самопрезентації.

Усі учасники сідають у коло. Кожен по черзі називає своє ім’я і говорить: «У вільний час я люблю…». Наступний учасник повторює ім’я і захоплення попереднього, а потім називає своє ім’я і те, чим полюбляє займатися у вільний час. Останній учасник має назвати імена і захоплення всіх учасників.

2. Вправа Правила роботи (5хв.)

Потім ведучим встановлюються певні правила роботи в групі, які необхідні для того, щоб усі учасники почували себе комфортно і безпечно. Правила заздалегідь виписуються на аркуші ватману і після прийняття групою, закріплюються на видному місці. Протягом усіх наступних занять правила групи знаходяться там же і нагадуються ведучим спочатку заняття.

Список правил:

1. Уважно слухати один одного.

2. Не перебивати мовця.

3. Поважати думку один одного.

4. Я – висловлювання.

5. Безоціночність суджень.

6. Активність.

7. Правило «стоп».

8. Конфіденційність.

Кожний з пунктів правил пояснюється ведучим.

3.Вправа «Очікування» (5хв.)

Мета: усвідомлення того, що ти очікуєш від заняття.

Психолог роздає підліткам стікери у вигляді піщинок, де вони записують свої очікування і прикріплюють до пісочного годинника.

4.Притча «Про рай і пекло» (5хв.)

Якось мудрець звернувся до господа з проханням показати йому рай і пекло.

Господь погодився і відвів мудреця до великої кімнати, серед якої стояв величезний казан з їжею, а навколо нього ходили і плакали голодні й нещасні люди. Вони страждали, бо не могли поїсти, хоча у них були ложки, а ручки у ложок були дуже довгі – довші за руки.

 • Так, це справді пекло, - сказав мудрець.

Тоді Господь відвів мудрець до іншої, точнісінько такої кімнати. Посеред кімнати стояв казан із їжею, а люди тримали в руках точнісінько такі самі ложки, проте вони були ситі, щасливі й веселі.

 • Та це ж рай! - вигукнув мудрець.

Висновок: порозумітися, вирішити проблеми люди можуть, взаємодіючи одне з одним –

спілкуючись.

5.Мозковий штурм «Спілкування – це…»(5хв.)

Мета: визначення, що таке спілкування.

Ведучий запитує в учасників: «Як ви гадаєте, що таке спілкування?». Відповіді учасників записуються на дошці, після чого тренер усе підсумовує і зачитує інформаційне повідомлення «Спілкування».

6.Інформаційне повідомлення «Спілкування» (10хв.)

Мета: ознайомлення учасників із поняттям «спілкування» та способом конструктивного вирішення конфлікту за допомогою спілкування.

Ведучий. Спілкування – один із важливіших процесів у житті людини, це процес розвитку контактів між людьми. Саме у спілкуванні (безпосередньому, за допомогою книжок, телебачення) ми можемо здобути необхідні знання й дізнатися про досвід інших людей. Спілкуючись, можемо реалізувати свої мрії і досягти мети. Лише під час спілкування людина стає особистістю.

Науковці виокремлюють три аспекти спілкування:

 • комунікативний – обмін інформацією між людьми;

 • інтерактивний – організація взаємодії між людьми;

 • перцептивний – процес сприймання партнерами зі спілкування одне одного та встановлення на цій основі взаєморозуміння.

Процес спілкування – не завжди задоволення, іноді це праця і пошук.

Конфлікти – невід’ємна частина взаємодії між людьми, тому що всі ми різні, і кожен із нас прагне свого. Конструктивне вирішення конфлікту – це теж частина спілкування, і дуже важлива.

Ефективне спілкування – шлях до успіху і реалізації задуманого, а тому навичками такого спілкування варто оволодіти. Ефективне спілкування передбачає, по-перше, урахування інтересів тих, із ким спілкуєшся, і, по-друге, зауваження можливих наслідків тих чи інших дій у процесі спілкування.

7.Вправа «Передача інформації» (10хв.)

Мета: показ механізмів неефективної комунікації, виявлення факторів, що впливають на спотворення інформації у процесі спілкування.

Ведучий об’єднує учасників у дві підгрупи. Перша підгрупа виконує роль телефоністів, які передають важливе повідомлення, а друга – експертів. Телефоністи виходять за двері, їм зачитують повідомлення. Потім вони по черзі заходять до кімнати і подають свою версію повідомлення. Експерти оцінюють, наскільки точно кожен із них передає зміст, потім групи можуть помінятися ролями.

Варіант повідомлення.

Сьогодні у нас незвична погода. Зранку я погано почуваюся, та й настрій поганий: болить голова, сумно, нічого не вдається. А в четвер у нас контрольна робота з математики, в неділю о десятій ми поїдемо на виставку котів, що у будинку за кінотеатром «Київ». Потрібно взяти три гривні й не запізнитися.

Обговорення:

 • Чи важко було передавати інформацію і чому?

 • Чи була інформація передана точно?

 • Що заважало передавати інформацію достовірно?

 • Чому інформація спотворювалася?

8.Вправа «Спілкування – це здорово» (5хв.)

Мета: розвиток в учасників навичок ефективного спілкування; сприяння формуванню власного позитивного образу приємного співрозмовника.

Психолог пропонує кожному учаснику індивідуально скласти перелік того, що повинен робити та яким має бути співрозмовник, щоб із ним було приємно спілкуватися. Тобто кожен складає власний список: «Мені приємно спілкуватися з людиною, коли…»

Психолог пропонує учасникам написати плакат: «Добре спілкуватися, коли співрозмовник…». На плакаті записуються лише ті пропозиції, які після обговорення приймаються групою.

Обговорення:

 • Які із зазначених на нашому плакаті якостей і вмінь притаманні вам?

 • Чи мають бути ці вміння та якості у вас?

 • Що для цього потрібно робити?

9.Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті.

Заняття № 4

Розвиток комунікативних здібностей. Невербальне спілкування.

Мета: усвідомлення важливості використання невербальних засобів для спілкування.

 1. Вправа – знайомство Мій найкращий спогад (10 хв.)

Кожен з учасників розповідає про яскравий спогад зі свого дитинства.

2. Вправа Правила роботи (5хв.)

Потім ведучим встановлюються певні правила роботи в групі, які необхідні для того, щоб усі учасники почували себе комфортно і безпечно. Правила заздалегідь виписуються на аркуші ватману і після прийняття групою, закріплюються на видному місці. Протягом усіх наступних занять правила групи знаходяться там же і нагадуються ведучим спочатку заняття.

Список правил:

1. Уважно слухати один одного.

2. Не перебивати мовця.

3. Поважати думку один одного.

4. Я – висловлювання.

5. Безоціночність суджень.

6. Активність.

7. Правило «стоп».

8. Конфіденційність.

Кожний з пунктів правил пояснюється ведучим.

3.Вправа "Очікування"(5хв.)

Мета: визначити, що учасники очікують від заняття.

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу. Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від їх заняття. Після цього аркуші вивішують на дошці.

4. Вправа "Побудова"(10 хв.)

Опис вправи

Ведучий пропонує пограти в гру, де основна умова полягає в тому, що завдання виконується мовчки. Розмовляти і листуватися при цьому не можна, можна спілкуватися тільки за допомогою міміки і жестів. «Подивимося, чи зможете ви: зрозуміти один одного без слів?» У першій частині вправи дається завдання учасникам вишикуватися за зростом, у другій частині завдання ускладнюється – потрібно вишикуватися за датою народження, після чого, по черзі озвучити свої дні народження, при цьому відбувається перевірка правильності виконання вправи.

Психологічний зміст вправи

Розминка. Демонстрація можливості адекватного обміну інформацією без використання слів, розвиток експресії і навичок невербального спілкування. Незвичайні умови, в які потрапляють учасники, включають зацікавленість, змушують знаходити способи донести точніше свою думку до іншої людини, контактувати один з одним заради досягнення спільної мети.

5.Інформаційне повідомлення: «Усвідомлення невербальної мови тіла» (10 хв.)

Дітям пояснюють, що часто міміка, поза, жести, фізіологічні реакції, манера сидіти, стояти, ходити мимоволі виражають внутрішній стан, що невербальні прояви – найважливіші компоненти процесу комунікації. Усвідомлення власного фізичного «Я» допомагає краще зрозуміти себе – ідентифікувати внутрішній стан і почуття, легше висловлювати фізичними діями деякі емоції.

Далі пояснюється, що таке конгруентна комунікація.

Конгруентність, яка має на увазі збіг внутрішніх переживань, їх усвідомлення і форм вираження (відчуття + дотик + повідомлення), визначає надійність комунікації, її чіткість і здійснення без захисних механізмів і бар’єрів. Конгруентність – попередня умова позитивної і продуктивної взаємодії.

Щоб отримати уявлення про неконгруентні комунікації, учасникам пропонується шукати невідповідності (відмінності), розігруючи сцени: наприклад, вимовити слова «Хочу допомогти», «Я люблю тебе» з насупленим обличчям і стиснутими кулаками (невідповідність між вербальним вираженням і «мовою тіла»). Потім пояснюють, що неконгруентність може бути усвідомленою чи ні. Наприклад, людина в гостях весь вечір нудьгувала, але на прощання, посміхаючись, каже господині: «Як приємно було провести у вас вечір ...» Особа свідомо говорить не те, що відчуває, не бажаючи образити господиню. Інший приклад, коли людина, не усвідомлюючи власний гнів і агресивні тенденції, говорить чемно, але його поза і напружена міміка не відповідають словами. У цьому випадку неконгруентність несвідома.

6. Вправа “Розмова через скло”(5 хв.)

Двоє учасників лише за допомогою жестів намагаються про щось домовитися. Тему повідомляють кожному з них і він повинен передати це товаришеві, стоячи через звуконепроникне скло.

7.Вправа «Малюнок на спині» (10 хв.)

Опис вправи

Учасники об’єднуються довільно у три команди і шикуються в три колонки паралельно. Кожен учасник дивиться при цьому в спину свого товариша. Вправа виконується без слів. Ведучий малює якусь просту картинку і ховає її. Потім ця ж картинка малюється пальцем на спині кожного останнього члена команди. Завдання – відчути і передати якомога точніше цей малюнок далі. В кінці, які стоять першими в командах, малюють, те, що вони відчули, на аркушах паперу і показують усім. Ведучий дістає свою картинку і порівнює.

Учасникам пропонується обговорити в командах помилки і знахідки, які були в процесі вправи. Зробити висновки, потім, з урахуванням цих висновків, повторити вправу. При цьому перші і останні члени команд міняються місцями.

Обговорення

Обговорення в загальному колі. Що допомагало зрозуміти і передавати відчуття? Що відчували перші і останні члени команд у першому і в другому випадку? Що заважало виконувати вправу?

Психологічний зміст вправи

Розвиток комунікативних навичок, відповідальності, згуртованості всередині команди. Усвідомити, наскільки важливо налаштуватися на розуміння іншої людини, а також саме бажання зрозуміти іншого. Демонстрація можливості адекватного обміну інформацією без використання слів, розвиток навичок невербального спілкування

8.Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті.

Заняття № 5

Як тебе сприймають інші

Мета: формування і розвиток настановлення на самопізнання і саморозвиток, розвиток особистісно значущих якостей.

Вступне слово ведучого

Для кожного важливо, як його бачать і розуміють інші. Що в ньому хорошого і поганого? Як показати хороше і що робити з поганим? Сьогодні на занятті ми спробуємо це з'ясувати.

1.Вправа "Мій друг сказав би про мене, що я …"(10 хв.)

Мета: відпрацювати вміння позитивної самопрезентації. І говорить фразу, яка починається зі слів: "Мій друг сказав би про мене, що я …". Висловлюються всі, починаючи з ведучого.

2.Вправа "Правила роботи у групі"(5 хв.)

Мета: пригадати правила роботи у групі.

Ведучий пропонує назвати одне правило і пояснити його, при цьому праву руку ставить на плече сусіда справа.

Правила роботи у групі:

" активна участь дітей у занятті;

" один говорить - інші слухають;

" правило піднятої руки;

" конфіденційність;

" дотримуватись принципу "тут і тепер";

" поважати думку одне одного.

3.Вправа "Очікування"(5 хв.)

Мета: визначити, що учасники очікують від заняття.

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу. Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від їх заняття. Після цього аркуші вивішують на дошці.

4.Вправа "Тваринка"(5 хв.)

Мета: визначення особистісних особливостей кожного учасника.

Матеріали: аркуші паперу А4.

Кожному учаснику на папері пропонують написати ім'я, не обов'язково справжнє. Під ім'ям малюють тваринку і називають її.

Після індивідуальної роботи учасники по черзі називають своє ім'я і характеризують свою тваринку. Усі тваринки презентуються.

5.Вправа "Супермаркет"(10 хв.)

Мета: формування навичок самоаналізу, самопізнання, поглиблення знань одне про одного через розкриття якостей кожного учасника.

Ведучий розповідає підліткам, що вони знаходяться у супермаркеті, де можна продавати і купувати риси характеру..

Після цього він роздає їм по 2 смужки паперу. Учасники на одній смужці записують рису характеру, яку хотіли б продати, а на іншій - рису характеру, яку хотіли б купити. Далі всі учасники по черзі зачитують те, що написали на смужках паперу, і кидають їх у картонну коробку. Тренер перемішує смужки, не дивлячись, витягує по 2 смужки і роздає підліткам.

Обговорення:

- Які риси характеру ви змушені були витягнути?

- Чи можете ви прийняти такі риси характеру?

- Для чого, на вашу думку, була ця вправа?

6.Вправа "Інша думка"(10 хв.)

Мета: розвиток моральних якостей особистості, можливість побачити себе очима друзів.

Діти називають по черзі всі пори року й відповідно об'єднуються у 4 групи. Один учасник із кожної групи виходить за двері. Кожна група

Матеріали: аркуші паперу А4, список особистісних якостей.

Діти називають по черзі всі пори року й відповідно об'єднуються у 4 групи. Один учасник із кожної групи виходить за двері. Кожна група складає характеристику свого представника. Діти запрошуються до класу, і представник групи зачитує їхні характеристики. Вправа закінчується, коли кожен учасник отримав характеристику.

Обговорення:

- Що дала вам ця вправа?

- Із чим ви погодилися?

- Із чим не погоджуєтеся?

7.Вправа "Незакінчене речення"(10 хв.)

Мета: усвідомлення значимості своєї ролі у формуванні соціально-психологічного клімату в групі.

Учасники продовжують речення:

" Мені притаманні такі риси характеру…

" Я хотів би, щоб у нашому класі всі були…

" Мені подобаються такі якості в людях…

" У майбутньому я…

Обговорення:

- Чи важко було говорити про притаманні вам риси характеру?

- Що дала вам ця вправа?

8.Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті.

Заняття № 6

Довірливі відносини

Мета : сприяння створенню довірливих відносин у класі.

1. Знайомство Вправа Вірш про себе (10 хв.)

Тренер роздає кожному учаснику бланк Вірш про себе і пропонує продовжити(письмово) незакінчені речення.

Вірш про себе

Я, ніби пташка, тому що……………

Я перетворююся на тигра, коли……

Я можу бути вітерцем, тому що……

Я, ніби мурашка, коли………………

Я- склянка води……………………..

Я почуваю, що шматочок танучого льоду………………

Я – прекрасна квітка………………………………………

Я почуваю, що я скала…………………………………….

Я – стежка………………………………………………….

Я, ніби риба………………………………………………..

Я- цікава книжка………………………………………….

Я – пісенька……………………………………………….

Я- миша……………………………………………………

Я, ніби буква “О”…………………………………………

Я – світлячок………………………………………………

Я відчуваю, що я- смачний сніданок…………………….

Невже це насправді Я!!!!

По завершенні учасники, за бажанням, зачитують Вірш про себе. Коли всі учасники прочитали вірш, ведучий проводить обговорення.

Які враження залишило у вас завдання скласти вірш?

В чому полягає важливість позитивного ставлення до себе?

 1. Вправа "Правила роботи у групі"(5 хв.)

Мета: пригадати правила роботи у групі.

Ведучий пропонує назвати одне правило і пояснити його, при цьому праву руку ставить на плече сусіда справа.

Правила роботи у групі:

" активна участь дітей у занятті;

" один говорить - інші слухають;

" правило піднятої руки;

" конфіденційність;

" дотримуватись принципу "тут і тепер";

" поважати думку одне одного.

3.Вправа "Очікування"(5 хв.)

Мета: визначити, що учасники очікують від заняття.

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу. Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від їх заняття. Після цього аркуші вивішують на дошці.

 1. Вправа Японська метелик’(10хв.)

Поставте столи та стільці в бік. Виберіть учасника, який буде грати роль «торі». «Торі» - це по-японськи «птах». Всі інші - «метелики». Торі стоїть з закритими очима і витягнутими руками в центрі кола. Його пензлю розкриті, долоні вказують вгору. Метелики йдуть по колу навколо Торі. Час від часу одна з Метеликів зупиняється перед Торі і злегка торкається його долонь. Торі намагається зловити руку цього гравця. Як тільки Метелик спіймана, вона теж стає у коло, закриває очі і точно так само витягує руки з розкритими долонями. Тепер учасники дражнять двох Торі, а ті намагаються зловити наступну Метелика. Гра продовжується до тих пір, поки на волі не залишиться тільки один метелик.

 1. Вправа Уявний м'яч’’(5 хв.)

Відставте у бік стільці і столи, щоб учасники могли вільно встати в коло. Групі поясніть, що успіх гри залежить від того, наскільки вони зможуть зосередитися, налаштуватися на інших, підтримати чужу ініціативу і проявити власну активність. Призначте кого-небудь з учасників гравцем № 1. Дайте наступні інструкції: «Щоб почати вправу гравець № 1 перекидає кому-небудь уявний м'яч. Так як уявного м'яча у нас немає, гравець № 1 повинен представити, про яке м'ячі йде мова. Вага, розмір, форма і матеріал м'яча підкажуть, як його потрібно кидати і ловити. Гравець № 1 повинен назвати ім'я того, кому буде кидати м'яч, і сказати, про який м'ячі йде мова ». Наприклад: гравець № 1 зустрічається очима з гравцем № 2, вимовляє його ім'я і каже перед кидком: «Футбольний м'яч» або «Шарик для пінг-понгу».

6.Вправа «Синхронний рух» (10 хв.)

Мета гри: всі учасники повинні синхронно виконувати різноманітні рухи, при цьому постійно ведучого немає. Група тільки працює злагоджено, коли кожен її член може виконувати функції як керівника, так і підлеглого. Спочатку учасники сідають на стільцях. Потім без попередньої домовленості і не перемовляючись все повинні почати рухатися. Головним завданням гравців є синхронне виконання рухів у відсутність явного керівництва з боку окремих учасників. Це вправа на відображення (наслідування). Кожен учасник робить те, що роблять всі інші. А краще, якщо рух будуть неквапливими, навіть уповільненими. Кожен гравець повинен по можливості намагатися утримувати поглядом всіх. Проведіть тренувальний раунд, під час якого учасники залишаються сидіти на своїх місцях і виконують різні рухи, наприклад, повертають голову праворуч, ліворуч, знову завмирають, дивлячись прямо. Коли прості рухи почнуть вдаватися, гравці можуть пробувати рухатися по приміщенню.Важливо, щоб учасники не розмовляли. Нехай члени групи дадуть відповіді на наступні питання:

  • Наскільки добре вдавалося тримати в полі зору всю групу?

  • Наскільки легко змінювати ролі ведучого і веденого?

  • Чи відчували ви себе вправі захопити ініціативу в групі?

  • Яка роль для вас більш звична - провідного або веденого?

 1. Вправа «Складіть вовняну ковдру» (10 хв.)

Гравці розбиваються на команди по 4 людини в кожній. Налаштуйте їх на роботу за допомогою такої розповіді: "Прекрасним літнім днем ви всі разом зібралися на морському березі. Ви розстеляє на піску вовняна ковдра. Потім сідаєте на нього і насолоджуєтеся сонцем, свіжим повітрям і плескотом хвиль. Але раптом збирається гроза. Ви йдете з узбережжя, але перш повинні всі разом скласти вовняну ковдру ». Тепер члени команд повинні спільними зусиллями «скласти вовняну ковдру». На всю операцію дається 2 хвилини. Якщо учасники відчувають труднощі, додайте 2 хвилини.

8 .Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті.

Заняття № 7

Творімо добро і посміхаємося кожному

Мета: формування в учнів почуття власної гідності і поваги до людей; пізнання себе.

 1. Вправа Не хочу хвалитися, але я …(5 хв.)

Кожен з учасників має привітатися, назвати свої імя та продовжити: Не хочу хвалитися, але я …

2.Вправа «Правила групи» (5 хв.)

Мета: актуалізація правил групової роботи.

Ведучий пропонує пригадати правила роботи у групі.

3.Вправа "Очікування"(5 хв.)

Мета: визначити, що учасники очікують від заняття.

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу. Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від їх заняття. Після цього аркуші вивішують на дошці.

4.Вправа «Доброта» (5 хв.)

Мета: визначити і з’ясувати сутність поняття «доброта» і «добрий вчинок».

Учасники пишуть, як вони розуміють поняття «доброта».

Ведучий пропонує дітям згадати і розказати про свої добрі вчинки. Після цього кожен висловлюється. Ведучий допомагає зробити загальний висновок.

Доброта:

 • це допомога ближнім;

 • повага до інших;

 • здатність до співчуття;

 • уміння вибачати.

А зараз ми перейдемо до вправи, яка називається «Я тобі вибачаю».

5.Вправа «Я тобі вибачаю» (10 хв.)

Мета: формування вміння вибачати образи.

Учасники стають у коло, по черзі пригадують образи, які колись і хтось завдав (якщо їх немає, то вигадують). Ведучий вказує на одного з учасників групи і дає йому завдання: підійти до будь-яких трьох членів групи і вибачити їм образи, почуті у групі. Не можна, щоб учасник вибачав образи, висловлені тим учасником, до якого він підійшов.

Наступним гравцем стає той, до кого підійшов попередній гравець. Ведучий наголошує, що учасники групи мають запам’ятовувати висловлювані у групі образи і вибачити, не задумуючись, стосуються вони учасників групи чи ні.

Обговорення:

 • Що ви відчували, коли виконували цю вправу?

 • Що було найважчим?

6.Вправа «Поважний стілець» (10 хв.)

Мета: формування позитивного образу «Я»; підняття самооцінки.

Психолог пропонує учасникам сісти колом. Посередині стоїть порожній стілець, який умовно називають «поважним».

Завдання: сідаючи на стілець, зобразити самоповагу, гідність і з упевненістю охарактеризувати себе з позитивного боку.

Ведучий дає змогу всім учасника посидіти на «поважному стільці».

 1. Вправа «Ситуації» (10 хв.)

Мета: формування навичок аналізу доброзичливого ставлення.

Необхідно знайти позитивні слова у запропонованих ситуаціях (діти працюють у парах, ситуації надруковані на окремих картках):

 • картка 1. Друг занедужав;

 • картка 2. Поділися яблуком;

 • картка 3. Друг одержав погану оцінку;

 • картка 4. Хтось зателефонував;

 • картка 5. Приятель запропонував пограти у гру.

 • картка 6. Поділися цукерками.

 • картка 7. Тебе запросили у гості;

 • картка 8. Однокласник просить поділитися печивом;

 • картка 9. Ти не можеш виконати прохання друга;

 • картка 10. Друг штовхнув тебе;

 • картка 11. Ти заходиш до класу;

 • картка 12. На заміні ти хочеш узяти участь у грі;

 • картка 13. Ви зустрілися після розлуки;

 • картка 14. Сусід тебе скривдив;

 • картка 15. Ти втішаєш і розраджуєш друга.

 1. Притча Долина і пісок (5 хв.)

Дівчина, гуляючи разом із мамою пляжем, запитала:

 • Мамо, як мені поводитися, щоб утримати своїх улюблених друзів?

Мама подумала хвилинку, потім схилилась і взяла дві пригорщі піску. Підняла обидві руки вгору і затиснула міцно одну долоню. А пісок утікав крізь її пальці: що більше стикала пальці, то швидше висипався пісок. Друга долоня була відритою: весь пісок на ній залишився.

Дівчинка дивилася здивовано, а потім вигукнула…

Обговорення:

 • Як ви думаєте, що сказала дівчинка?

 • Що треба робити, що не втрачати друзів?

8. Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті.

Заняття № 8

«Прекрасний сад»

Мета: сприяння розвитку міжособистісних навичок і відносин, зміцнення самооцінки і впевненості в собі.

1.Вправа Хто я ? Мій девіз у житті(10 хв.)

Учасникам пропонується сформулювати та записати свій головний життєвий принцип - девіз життя, який характеризує їхні життєві настанови та називають свій девіз : Мене звати … мій девіз у житті…

2.Вправа «Правила групи» (5 хв.)

Мета: актуалізація правил групової роботи.

Ведучий пропонує пригадати правила роботи у групі.

3.Вправа "Очікування"(5 хв.)

Мета: визначити, що учасники очікують від заняття.

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу. Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від їх заняття. Після цього аркуші вивішують на дошці.

4.Вправа «Привітання» (5 хв.)

Опис вправи

Ведучий пропонує всім привітатися за руку, але особливим чином. Вітатися потрібно двома руками з двома учасниками одночасно, при цьому відпустити одну руку можна тільки тоді, коли знайдеш того, хто теж готовий привітатися, тобто руки не повинні залишатися без діла більше секунди. Завдання – привітатися таким чином з усіма учасниками групи. Під час гри не повинно бути розмов.

Психологічний зміст вправи

Розминка. Встановлення контакту між учасниками. Рукостискання – це символічний жест відкритості та доброї волі. Важливо, що при цьому відбувається контакт очима, – це сприяє виникненню близькості і позитивної внутрішньої установки. Те, що дія відбувається без слів, підвищує концентрацію уваги членів групи і надає дії принадність новизни.

5.Вправа Я очима іншими (10 хв.)

Інструкція:

Опиши як тебе бачать (і що про тебе думають):

твоя мама;

твій товариш;

сусід;

бабуся;

вчителька

той хто тобі подобається.

Як на твою думку чому саме таке враження ти справляєш на оточуючих.

6.Вправа «Прекрасний сад» (20 хв.)

Опис вправи

Учасники сидять у колі. Ведучий пропонує спокійно посидіти, можна закрити очі, і представити себе квіткою. Яким би ти був? Яке листя, стебло, а можуть бути шипи? Високий або низький? Яскравий або не дуже? А тепер, після того, як усі представили це – намалюйте свою квітку. Всім ведучий роздає папір, фломастери, крейду.

Далі учасникам пропонується вирізати свою квітку. Потім усі сідають в коло. Ведучий розстеляє всередині кола полотно будь-якої тканини, бажано однотонне, роздає кожному учаснику по шпильці. Тканина оголошується галявиною саду, яку потрібно засадити квітами. Усі учасники по черзі виходять і прикріплюють свою квітку.

Обговорення

Пропонується помилуватися «прекрасним садом», зафіксувати цю картинку в пам’яті, щоб вона поділилася своєю позитивною енергією. Слід, помітити, що хоч і багато квітів, але всім вистачило місця, кожен зайняв тільки своє, те, яке вибрав сам. Побачити, в оточенні яких різних, несхожих на інші квіти росте твоя. Але є і спільне у когось – забарвлення, у когось – розмір або форма листя. І всім, без винятку, кольором потрібне сонце і увага.

Психологічний зміст вправи

Сама по собі арт-терапія – дуже потужний інструмент, який використовується для психологічної корекції і служить для вивчення почуттів, для розвитку міжособистісних навичок і відносин, зміцнення самооцінки і впевненості в собі.

7.Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті.

Заняття 9

«Командоутворення»

Мета : сприяння розвитку комунікативних навичок, згуртованості всередині команди, вміння узгоджувати свої дії з іншими

1.Вправа “Історії з торбинки”(10 хв.)

Учасники сідають у коло і по черзі витягують з торбинки, не заглядаючи в неї, один з наявних там предметів (олівець, ручка, ґудзик, гумка, кубик, котушка ниток, заколка, цукерка тощо). Після того, як усі отримали якусь річ, кожен по черзі промовляє фразу, яка починається з «Я», презентуючи те, що дісталося з торбинки. Наприклад: «Я - цукерка, солоденька, смачненька, мене всі люблять». Коли всі скажуть свої фрази, можна зробити ще одне коло: передати свій предмет сусіду праворуч і промовити іншу фразу, вже «від імені» нового предмета, але починаючи знову з «Я».

2.Вправа «Правила групи» (5 хв.)

Мета: актуалізація правил групової роботи.

Ведучий пропонує пригадати правила роботи у групі.

3.Вправа "Очікування"(5 хв.)

Мета: визначити, що учасники очікують від заняття.

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу. Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від їх заняття. Після цього аркуші вивішують на дошці.

4.Вправа «Знайди і торкнися» (5 хв.)

Опис вправи

Ведучий пропонує пересуватися по кімнаті і торкатися руками різних предметів і речей. Наприклад, знайдіть і торкніться чого-небудь, холодного, шорсткого, речі, довжина якої приблизно 30 см, того, що важить півкілограма, слова «Незабудка».

Психологічний зміст вправи

Вправа на розігрів. Розвиває сензитивність до оточуючих, але при цьому активізує і наглядові та аналітичні здібності. Учасники контактують між собою, звертаючи увагу на різні аспекти дійсності.

5. Вправа: «Пазли» (10 хв.)

Опис вправи

Група об’єднується довільно на команди, по 5 осіб і кожному члену команди видається пазл. (Ведучий заздалегідь розрізає аркуш паперу, з якою-небудь яскравою великою картинкою на частини і таким чином виходять пазли для цієї вправи). Завдання команди – зібрати картинку якнайшвидше.

Обговорення

Обговорення в загальному колі. Кожна команда розповідає, що допомагало або, навпаки, заважало виконанню завдання.

Психологічний зміст вправи

Розвиток комунікативних навичок, згуртованості всередині команди, вміння узгоджувати свої дії з іншими і вирішувати поставлені завдання.

Далі ведучий пропонує застосувати отриманий досвід з попередньої вправи в наступному завданні.

6. Вправа «Купини» (10 хв.)

Опис вправи

Кожному учаснику видається листок паперу А4. Усі збираються в одному кінці кімнати і ведучий пояснює, що попереду – болото, листи – це купини, всі учасники – жаби, а ведучі – крокодили. Завдання групи – не втративши жодної жаби, дістатися до протилежного кінця кімнати. Наступати можна тільки на купини. Крокодили можуть топити (забирати) залишені без нагляду купини. Якщо жаба оступилася, чи не всі жаби змогли перебратися на інший берег, тому що не залишилося купин, то виграли крокодили, і гра починається спочатку.

Обговорення

Обговорення в загальному колі. Учасники розповідають, що допомагало або, навпаки, заважало виконанню завдання. Що відчували ті жаби, які йшли першими, а що відчували ті, хто замикав ланцюжок.

Психологічний зміст вправи:

 • розвиток комунікативних навичок, згуртованості членів групи;

 • усвідомлення важливості цих якостей для ефективної роботи групи;

 • розвиває вміння йти на поступки, співпрацювати і діяти спільно.

Завершальна вправа.

7. Вправа «Кульки» (10 хв.)

Опис вправи

Учасники, які об’єдналися в трійки, отримують завдання: спочатку якнайшвидше надути 3 повітряних кульки, а потім домогтися, щоб вони луснули, затиснувши їх між своїми тілами. При цьому не можна наступати на них, використовувати будь-які гострі предмети, нігті, деталі одягу.

Психологічний зміст вправи:

 • згуртування;

 • ломка просторових бар’єрів між учасниками.

Обговорення

Досить короткий обмін враженнями.

8.Вправа «Спасибі!» (5хв.)

Опис вправи

Учасники стають в коло, і ведучий пропонує кожному подумки покласти на ліву руку все, те з чим він прийшов сьогодні, свій багаж настрою, думок, знань, досвіду, а на праву руку – те, що отримав на цьому занятті нового. Потім, усі одночасно сильно плескають у долоні і кричать – ТАК! або СПАСИБІ!

Психологічний зміст вправи

Завершальний ритуал. Дозволяє замислитися над змістом і результатом минулого заняття, а також завершити його красиво на позитивній емоційній ноті

Заняття № 10

«Колаж на тему :«Дружба»

Мета: розширення уявлення про себе та оточуючих, як про талановитих, унікальних особистостей, встановлення більш тісного емоційного контакту, розвиток згуртованості,

1.Вправа У дружбі я ціную…(5 хв.)

Кожному учаснику пропонується продовжити речення У дружбі я ціную…

2.Вправа «Правила групи» (5 хв.)

Мета: актуалізація правил групової роботи.

Ведучий пропонує пригадати правила роботи у групі.

3.Вправа "Очікування"(5 хв.)

Мета: визначити, що учасники очікують від заняття.

Учасникам роздають невеликі аркуші паперу. Тренер просить написати на них, чого саме підлітки чекають від їх заняття. Після цього аркуші вивішують на дошці.

4.Вправа Колаж «Дружба» (35 хв.)

Опис вправи

Група об’єднується довільно на команди по 5 осіб і кожній команді видається аркуш ватману. Також видається пачка журналів, брошур, листівок, які підходять за тематикою. Ведучий оголошує тему заняття і пояснює, що мається на увазі під колажем.

Обговорення

Після того, як команди виконали свій колаж, кожна команда представляє його для всіх інших. Ведучий хвалить кожну команду, підводить підсумки і пропонує об’єднати всі роботи, щоб створити загальну картину дружби класу і утворити своєрідний талісман класу.

Психологічний зміст вправи

Вираз почуттів, розширення уявлення про себе та оточуючих, як про талановитих, унікальних особистостей, встановлення більш тісного емоційного контакту, розвиток згуртованості, вміння узгоджувати свої дії з іншими членами команди, а також осмислення і закріплення досвіду, отриманого в процесі тренінгу.

5. Вправа «Побажання на майбутнє» (10хв.)

Психолог повідомляє про закінчення циклу занять. Дякує учасникам за активність, щирість та довірливість. Він закликає учасників висловити один одному подяку за допомогу і підтримку під час тренінгу.

Пропонується скласти побажання на майбутнє. Які побажання ви запишите для інших? Кожен член групи повинен прикріпити собі на спину аркуш паперу, на якому записані побажання. Учасники вільно ходять по класу, зустрічаються, обмінюються подяками і побажаннями.

Завершення тренінгу

Спільне фото на тлі виконаних робіт.

Список використаної літератури

1. Тренінг комунікативних вмінь(методичні матеріали) Практична психологія та соціальна робота, №2, 2001.

2. Тренінги спілкування/ Упорядник Т.Гончаренко.-К.: ред. загальнопед. газ.,2004.-120 с.- (Б-ка «Шк.світу»).

3. Туріщева Л.В. Психологічні тренінги для школярів. – Х.: Вид. група «Основа», 2010.

4. Фопель К. Згуртованість і толерантність в групі. Психологічні ігри та вправи. – М.: Ґенеза, 2006.

5. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие / Пер. с нем., 3-е изд., стер. — М.: Генезис, 2001. — 256 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.