Програма факультативного морально-етичного курсу "Етичні стежини" для учнів 5 класу

Опис документу:
Програма складається з пояснювальної записки в якій розміщені завдання факультативного курсу, коротко подано структуру програми та вказано загальну кількість годин. Зміст самої програми, котра поділена на чотири розділи, які мають загальну кількість годин для його вивчення, зміст навчального матеріалу, а також вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Програма містить також уроки узагальнення та систематизації знань після кожного розділу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Програма «Етичні стежини», 5 клас

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В сьогоднішніх реаліях життя суспільство все частіше звертає увагу на духовну спадщину українського народу та його моральні цінності. Саме тому важливим завданням для вчителя є виховання високодуховної, високоморальної особистості школяра, формування в нього громадських чеснот, якими є доброзичливість, працьовитість, чесність, патріотизм, повага до старших, любов до батьків та Батьківщини.

Основною метою факультативного курсу «Етичні стежини» є формування моральних цінностей особистості, правил етикету та культури поведінки, виховання належного ставлення до проявів аморальності, формування в учнів активної життєвої позиції.

Виходячи з цього головними завданнями факультативного курсу «Етичні стежини» є:

 • поглибити знання учнів про моральні норми та цінності, правила етикету в різноманітних життєвих ситуаціях, про культуру поведінки;

 • вчити учнів керувати своїми емоціями та почуттями в різних життєвих ситуаціях;

 • оцінювати та регулювати свої взаємовідносини з іншими, робити правильний вибір у складних ситуаціях, спираючись на моральні норми та цінності;

 • розвивати в учнів мовленнєві, комунікативні навички та навички самостійного мислення та роботи;

У факультативній програмі «Етичні стежини» враховано концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх закладах предметів духовно-морального спрямування, затверджених Рішенням Комісії Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2006 року № 8/1-2.

Матеріал програми підібрано відповідно до віку п’ятикласників, а також приведено у відповідність до назви та суті. Програма відзначається між предметними зв’язками з такими навчальними предметами інваріативної складової як українська мова та література, історія України.

Курс програми структурований за такими загальними розділами:

Вступ. Навіщо вивчати етичні засади

1. Моральні якості особистості

2. Культура поведінки

3. Культура мови

4. Зовнішній вигляд людини та етикет

Відповідно до сучасних методів викладання в програмі застосовані аксіологічний, соціокультурний, культурологічний та діяльнісний підходи. Саме вони дають можливість учням гарно засвоїти матеріал курсу.

У програмі «Етичні стежини» загальна кількість 35 годин (1 година на тиждень), вказано кількість годин на вивчення кожного розділу, а також в кінці кожного розділу передбачено 1 годину для уроку узагальнення та систематизації знань.

Кількість годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

Вступ. Навіщо вивчати етичні засади

Учень:

розповідає про значення в житті людини моральних засад; характеризує основні моральні цінності українського народу; наводить приклади, спираючись на свій життєвий досвід

13

Розділ І. Моральні якості особистості

Моральні цінності українців. Честь та гідність. Совість – внутрішній суддя. Як розрізнити добро та зло. Поняття любові. Щастя. Гостинність та щедрість.

Вміння прощати. Дружба та товаришування. Безкорисливість та альтруїзм. Повага до людей.

Мужність та патріотизм. Як уникнути сварок та конфліктів

Учень:

пояснює зміст понять «честь», «гідність», «совість», «добро», «зло», «любов», «дружба», «товаришування», «альтруїзм», «патріотизм», «конфлікт»; оцінює вчинки людей відповідно до моральних норм; моделює ситуації та розв’язує їх; наводить приклади як уникнути сварок та конфліктів, альтруїзму, патріотизму; розповідає про важливість прощати інших, про безкорисливість, про повагу один до одного; обґрунтовує важливість для людини щастя та любові

1

Урок узагальнення та систематизації знань

9

Розділ ІІ. Культура поведінки

Правила поведінки вчора й сьогодні. Привітання та знайомство. Як себе поводити в громадських місцях. Поведінка в транспорті. Правила поведінки в лісі, біля водоймищ. Як себе поводити в гостях. Поведінка за столом. Як організувати та провести свято. Як обирати та приймати подарунки

Учень:

обґрунтовує важливість дотримання правил поведінки; пояснює зміст поняття «громадські місця»; моделює та розв’язує ситуації, пов’язані з дотриманням правил за столом, в транспорті, в громадських місцях, в лісі, біля водоймищ, в гостях; наводить приклади застосування правил поведінки під час привітання та знайомства; аналізує власну поведінку та поведінку інших людей, враховуючи правила поведінки; оцінює правильність вибору подарунку

1

Урок узагальнення та систематизації знань

5

Розділ ІІІ. Культура мови

Що таке мовний етикет. Правила листування. Спілкування по телефону. Особливості невербального спілкування. Мова квітів

Учень:

обґрунтовує важливість дотримання правил мовного етикету; пояснює особливості правил спілкування за допомогою листування, в тому числі в мережі Інтернет, а також за допомогою телефонних розмов; моделює та розв’язує ситуативні завдання, використовуючи вербальне та невербальне спілкування, словесні формули та правила мовного етикету; характеризує жести та рухи; оцінює спілкування своє та інших

3

Розділ ІV. Зовнішній вигляд людини та етикет

Як пов’язані мода та етикет. Стиль в одязі. Косметика в житті людини

Учень:

пояснює зміст понять «мода», «стиль», «етикет», «макіяж»; розповідає про різні стилі одягу, про призначення косметики; обґрунтовує роль моди та стилю в житті людини; використовує правила, щодо використання макіяжу

1

Урок узагальнення та систематизації знань

1

Повторювально-узагальнюючий урок

 • 15.08.2019
 • Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році
 • Інші методичні матеріали
 • 146
 • 0
 • 6
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.