Планування з хімії 9 клас

Хімія

Для кого: 9 Клас

14.09.2021

116

7

0

Опис документу:

Календарно-тематичний план з хімії 9 клас на 2020/2021 навчальний рік

За Навчальною програмою Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. За Типовою освітньою програмою затвердженою Наказом МОН від 20.04.2018 №405.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії

9-й клас на 2021-2022 н.р.

(68 год, 2 год. на тиждень)

За Навчальною програмою Хімія. 7-9 класи (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804. За Типовою освітньою програмою затвердженою Наказом МОН від 20.04.2018 №405.

Підручник: Хімія: підруч. для 7 кл. закл.заг.сер.освіти/ Павло Попель, Людмила Крикля. – Київ: «Академія», 2020.

Тема

Кількість контрольних робіт

Кількість лабораторних робіт

Кількість практичних робіт

1.

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

-

-

-

2.

Розчини

1

9

2

3

Хімічні реакції

1

1

1

4..

Початкові поняття про органічні сполуки

1

4

2

5.

Роль хімії в житті суспільства

-

-

-


всього

3

14

5Дата

Тема уроку

Наскрізні змістові лінії

9-А

9-Б

Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу

02.09

01.09

Вступний інструктаж з БЖ. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук


02.09

01.09

Склад і властивості основних класів неорганічних сполук. Хімічний зв'язок і будова речовини


Тема 1. Розчини

Навчальні проекти

1. Електроліти в сучасних акумуляторах.

2. Вирощування кристалів солей.

3. Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.

4. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.

5. Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин.

6. Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі.

7. Дослідження природних об’єктів в якості кислотно-основних індикаторів.

8. Дослідження рН середовища мінеральних вод України.

07.09

02.09

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі

Громадянська відповідальність

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі.

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Здоров’я і безпека

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про суспензії, емульсії, аерозолі. Колоїдні та істинні розчини.

Безпечне поводження з речовинами.

Електроліти й неелектроліти.

Поняття про рН розчину.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Поняття про рН розчину.

Застосування якісних реакцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Розв’язування розрахункових задач за цією темою.

Розчинність речовин.

Електроліти й неелектроліти.

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

Поняття про рН розчину.

Застосування якісних реакцій.

07.09

02.09

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок

09.09

08.09

Розчинення як фізико-хімічний процес. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.

09.09

08.09

Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини

14.09

09.09

Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів

14.09

09.09

Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів

16.09

15.09

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти16.09

15.09

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину. Лабораторні досліди № 1-2. Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. Лабораторний дослід № 3 Дослідження рН харчової і косметичної продукції


21.09

16.09

Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах Дослідження рН харчової і косметичної продукції.

21.09

16.09

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу

23.09

22.09

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій

23.09

22.09

Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Лабораторні досліди № 3-5. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються випаданням осаду, виділенням газу, утворенням води

28.09

23.09

Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах

28.09

23.09

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Лабораторний дослід № 6. Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах. Якісні реакції на хлорид-, бромід-, йодид-іонів у розчинах

30.09

29.09

Якісні реакції на сульфат-, ортофосфат-, карбонат-йони.

30.09

29.09

Застосування якісних реакцій. Лабораторні досліди № 7-9. Виявлення хлорид-іонів, сульфат-іонів та карбонат-іонів у розчинах

05.10

30.09

Застосування якісних реакцій. Лабораторні досліди № 7-9. Виявлення хлорид-іонів, сульфат-іонів та карбонат-іонів у розчинах

05.10

30.09

Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач

07.10

06.10

Представлення результатів навчальних проектів

07.10

06.10

Узагальнення знань з теми «Розчини»

12.10

07.10

Контрольна робота №1


Тематична

Тема 2. Хімічні реакції

Навчальні проекти

9. Ендотермічні реакції на службі людині.

10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.

12.10

07.10

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну


19.10

13.10

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники


19.10

13.10

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій


21.10

20.10

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій


21.10

20.10

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці21.10

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.21.10

Оборотні й необоротні реакції
Оборотні й необоротні реакції
Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Лабораторний дослід № 10. Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою
Практична робота № 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій
Представлення результатів навчальних проектів
Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»
Контрольна робота №2


Тематична

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

Навчальні проекти

11. Використання полімерів: еколого-економічний аспект.

12. Альтернативні джерела енергії.

13. Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.

14. Виготовлення мила з мильної основи.

15. Дослідження хімічного складу їжі.

16. Хімічний склад жувальних гумок.

17. Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.

18. Друге життя паперу.

19. Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).
Метан як представник насичених вуглеводнів
Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули та назви. Фізичні властивості метану і його гомологів.
Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Розв’язання задач
Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули
Горіння вуглеводнів. Застосування вуглеводнів.
Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену
Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів
Поняття про спирти на прикладі етанолу і гліцеролу, їхні молекулярні, структурні формули, фізичні властивості
Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Лабораторний дослід № 11. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом
Отруйність етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини
Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.
Хімічні властивості етанової кислоти. Застосування
Практична робота № 4. Властивості етанової кислоти
Контрольна робота


ТематичнаПоняття про вищі карбонові кислоти. Мило, його склад, мийна дія
Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів
Вуглеводи: глюкоза та сахароза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Якісна реакція на глюкозу. Лабораторний дослід № 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом
Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісна реакція на крохмаль. Лабораторні досліди № 13-14. Відношення крохмалю до води. Взаємодія крохмалю з йодом. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.
Практична робота № 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах
Застосування вуглеводнів та їх біологічна роль
Поняття про амінокислоти. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків
Природні й синтетичні органічні сполуки
Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів
Представлення результатів навчальних проектів
Узагальнення знань з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»


Тематична

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

Навчальні проекти

20. Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.

21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.

22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.

23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення
Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу
Хімія та екологія
Хімічна наука і виробництво в Україні.
Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки
Повторення з теми «Початкові поняття про органічні сполуки»Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.