Педагогу на замітку: Консультація юриста та профспілкового комітету «Педагогічне навантаження учителя»

Опис документу:
Педагогічне навантаження учителя - це час, призначений на здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя на ставку - 18 годин на тиждень. Окрім виконання педагогічного навантаження, робочий час вчителя можуть складати і інші види педагогічної діяльності: перевірка зошитів, завідування кабінетом, тематичне планування, методична робота тощо.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Консультація юриста та профспілкового комітету

«Педагогічне навантаження учителя»

Педагогічне навантаження учителя - це час, призначений на здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя на ставку - 18 годин на тиждень. Окрім виконання педагогічного навантаження, робочий час вчителя можуть складати і інші види педагогічної діяльності: перевірка зошитів, завідування кабінетом, тематичне планування, методична робота тощо. Таким чином, робочий час учителя і час виконання педагогічного навантаження не співпадають. Заробітна плата педагогічного працівника розраховується на основі окладу встановленого при тарифікації з розрахунку ставки - 18 годин на тиждень. Встановити навантаження менше тарифної ставки без письмової згоди працівника керівник закладу не має права.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 27 серпня 2010 р. № 778, за педагогічним працівником, прийнятим на ставку, зберігається навчальне навантаження на ставку. Працівникові за його згодою може встановлюватися менше навчальне навантаження. Навантаження більше, ніж на ставку, може встановлюватися без згоди працівника. Колективним договором можуть бути встановлені умови щодо ознайомлення працівників з попереднім чи остаточним розподілом навантаження.

Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством. Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

Працівникові, що прийнятий на ставку, не мають права без його згоди встановити неповне навантаження. Якщо педагогічного навантаження для його розподілу між усіма працівниками недостатньо, а працівники не погоджуються на неповне навантаження, вирішується питання про скорочення працівників.

Законодавством не встановлено обов’язку роботодавця погоджувати з працівником предмети, години, з  яких надаються працівникові. Проте, навантаження, менше ставки, встановлюється лише з письмової згоди працівника. Окрім того, розподіл навантаження погоджується з виборним органом первинної профспілкової організації, яка діє у Вашому закладі.

Законодавством не встановлено обов'язковості погодження з працівником розподілу класів, у яких він буде виконувати педагогічне навантаження. Передбачено лише обов'язок роботодавця погодити з працівником встановлення неповного (менше ставки) навантаження.

Законодавством передбачено обов'язок роботодавця навантажити працівника повним навантаженням (неповним - за попередньою згодою працівника). Обов'язку навантажувати працівника такими предметами, які бажає саме працівник (якщо інше не передбачено трудовим договором), роботодавець не має. Тому, якщо Ваша освіта дозволяє викладати даний предмет, керівництво навчального закладу може довантажити Вас цим предметом.

Законодавством не встановлено переваг при розподілі навантаження залежно від стажу роботи та кваліфікаційної категорії працівника. Проте встановити працівникові, якого було прийнято на ставку, навантаження менше тарифної ставки можна лише за його письмовою згодою.

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Робочий час вчителя складається не лише з педагогічного навантаження, а й з інших видів педагогічної роботи: перевірка зошитів, класне керівництво, завідування кабінетом та інші. Таким чином, тривалість робочого дня вчителя за сумісництвом має складати не більше 4 годин на день, в які входить педагогічне навантаження та інші види роботи. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Зважаючи на те, що загальна тривалість робочого часу вчителя, вираховується, як правило, виходячи з педнавантаження - 18 годин на тиждень, вважаємо, що педагогічне навантаження вчителя, який працює за сумісництвом, має не перевищувати 9 годин на тиждень.

Оплата за години індивідуальної роботи провадиться за тарифікацією. Тобто місячна заробітна плата визначається шляхом множення ставки заробітної плати на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, в тому числі на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. Якщо працівникові при тарифікації встановлено години індивідуального навчання і таке навчання проводиться більше, ніж 2 місяці, погодинна оплата праці не допускається. А тому при нарахуванні заробітної плати за години, не вичитані у зв'язку з хворобою учня оплата праці не зменшується.

Погодинна оплата праці педагогічних працівників застосовується у виключних випадках. Йдеться про оплату за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців.

Заява до профспілки. Впродовж одного місяця Вам повинні надати відповідь на звернення, якщо інше не передбачено Положенням про первинну профспілкову організацію.


Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»