Організація рухової активності дошкільників, як підгрунття здорового способу життя

Опис документу:
Робота педагогів сучасного дошкільного навчального закладу спрямована на збереження і зміцнення здоров'я, зниження захворюваності, на формування у вихованців знань про здоров'я і здоровий спосіб життя, вдосконалення практичних навичок здорового способу життя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Організація рухової активності дошкільників, як підгрунття

здорового способу життя

Здоровя– це не все,

все без здоровя – це ніщо.

Сократ

Діти - це особлива частина популяції, яким властива особлива вразливість і чутливість до впливу навколишнього середовища. Здорова дитина - дошкільник, кажуть лікарі - педіатри, - це активний, життєрадісний, допитливий, стійкий до несприятливих факторів зовнішнього середовища, витривалий і сильний, з високим рівнем фізичного та розумового розвитку. Показники здоров'я дітей визначають стан не тільки медичних, але і педагогічних, соціальних, економічних проблем суспільства. Зберегти здоров’я підростаючого покоління в процесі отримання освіти - це державне завдання, від якої залежить майбутнє нації.

Дитина - дошкільник все пізнає в діяльності. У реальному предметному дії він є і теоретиком, який пізнає світ, і практиком, цей світ перетворює. Знання з основ здорового способу життя, вміння і навички щодо збереження,підтримки і зміцнення здоров'я, отримані в дошкільному віці, є фундаментом формування основ здорового способу життя. Тому важливою ланкою в роботі дитячого садка є валеологічної освіта дошкільників. Навчання дітей дошкільного віку способам зміцнення і збереження свого здоров'я, в процесі якого вони оволодіють системою наукових знань і пізнавальних умінь і навичок, культурою здоров'я особистості.

Зміцнення здоров'я - одне з провідних напрямків діяльності педагога установи дошкільної освіти. Найголовніша вимога тут полягає в тому, щоб не допустити зниження наявного рівня здоров'я дітей, сприяти його підвищенню, шляхом чітко продуманої системи роботи, що включає, фізкультурно - оздоровчі заходи,гігієнічний режим, психологічний клімат, індивідуалізацію всіх режимних моментів.

Робота педагогів сучасного дошкільного навчального закладу спрямована на збереження і зміцнення здоров'я, зниження захворюваності, на формування у вихованців знань про здоров'я і здоровий спосіб життя, вдосконалення практичних навичок здорового способу життя. Планування фізкультурно-оздоровчої роботи виділяються три блоки.

І. Спеціально організована діяльність: ранкова гімнастика, фізкультурні та фізкультурно-пізнавальні заняття, гімнастика після сну. У ранковій гімнастиці використовуємо традиційні, ритмічні, ігрові, сюжетні вправи. В гімнастику після денного сну включаються щадні елементи загартовування (повітряні ванни, вмивання), а також і інші оздоровчі процедури: дихальна, пальчикова гімнастика, профілактика і корекція постави та плоскостопості, вправи для очей, самомасаж.

Фізкультурно-пізнавальні заняття - це оригінальна форма роботи, спрямована на передачу педагогом дитині рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, допитливості, формування уявлень і знань про користь занять фізичними вправами та іграми, самостійності, виховання інтересу до активної рухової діяльності.

Заняття складається з чотирьох частин:

1. Розповідь вихователя або бесіда з дітьми з обов'язковим використанням художнього слова: казка, оповідання або вірш за темою.

2. Виконання подібних фізичних вправ на картках із зображенням тварин і дітей, виконують фізичні вправи.

3. Рухлива гра.

4. Підсумок. Діти діляться враженнями, висловлюють свою думку про те, що нового дізналися на занятті.

На пізнавальних заняттях діти отримують базові знання з гігієни, валеології, про харчування, режим.

Дихальна гімнастика - важливий фактор профілактики і лікування різних захворювань. На занятті використовуються кольорові малюнки правильного дихання, картки з дихальними вправами.

ІІСпільна діяльність дорослого і дітей. Цей блок включає різноманітні активності: читання художньої літератури, віршів, казок; загадування загадок, розучування лічилок, прислів'їв; розглядання ілюстрацій про спорт, рухливі ігри.

Ігрова діяльність - головна складова рухової активності дитини. Цілеспрямовано підібрані ігри, естафети, ігрові вправи, ігри з речитативами, імітаційні ігри розвивають дрібну моторику, координацію рухів, покращують якість звукопроговаривания. Ігри з навантаженням у вигляді бігових, стрибкових вправ, сприяють підвищенню витривалості. А це є профілактикою серцево-судинних і респіраторних захворювань. Також відводиться місце індивідуальній роботі з дітьми (закріплення основних видів рухів), корекційній роботі (профілактика плоскостопості, формування правильної постави), навчання точкового масажу, правильному диханню.Велике місце займають індивідуальні та групові ігри з м'ячами. Це розвиває не тільки координацію, спритність, точність, але й увагу, впевненість, наполегливість.

ІІІ. Вільна самостійна діяльність дітей. Цей блок передбачає формування самостійної рухової діяльності дошкільнят, забезпечує можливість саморозвитку особистості. Діти освоюють уміння діяти в групі однолітків. Ігрові вправи зі спортивним та нестандартним обладнанням сприяють зміцненню організму дитини, а найважливіше - вони викликають у дошкільнят інтерес і бажання займатися фізичною культурою.

Фізкультурні дозвілля - це одна з найбільш ефективних форм активного відпочинку. Його зміст складають фізичні вправи, які проводяться у формі веселих заходів, веселих розваг.

Систематичне використання в режимі дня оздоровчих та коригуючих вправ сприяє зміцненню організму дитини, попереджає відхилення у фізичному розвитку, розвиває самостійність, активність, вміння піклується про своє здоров'я.

Складові компоненти рухової діяльності дошкільників

Суттєвою умовою оптимізації рухового режиму в дошкільному закладі є дозований розподіл організаційних форм і засобів фізичної культури у часі протягом дня та тижня. Певне значення має рухова активність дітей уранці, оскільки малята ще мляві, загальмовані. Рухи в ранкові години мають відповідати певним вимогам: створення у дітей бадьорого емоційного настрою, активізація розумової діяльності, організація спільної діяльності. Необхідно бути уважним до емоційного стану вихованців, прояву їхнього темпераменту, тому в ранкові години краще відмовитися від організації рухових дій, що вимагають від дітей складних дій, розумової напруги. Вранці бажане проведення двох-трьох малорухливих ігор відповідно до пори року ,погодних умов, інтересів дітей, їхнього фізіологічного стану.

Є доцільним проведення ранкової гімнастики . У процесі її організації бажано відпрацьовувати лише ті компоненти, які сприяють оптимальному підвищенню рухової активності , впливають на фізичний розвиток організму. Комплекси ранкової гімнастики добирають так, щоб різні види гімнастичних вправ поступово охоплювали всі великі і дрібні м,язи , а напруга в них постійно збільшувалася, переходила від однієї групи м,язів до іншої, створюючи в організмі дитини оптимальні навантаження. Якість ранкової гімнастики певною мірою залежить від дозування основних і загальнорозвивальних вправ, скорочення пауз статичного положення і регулювання темпу, в якому виконують рухи.

Кількість вправ завжди має бути оптимальною для відповідних вікових груп. Безперечна й оздоровлювальна спрямованість майже всіх елементів ранкової гімнастики, зокрема використання вправ на розслаблення і напруження, коригувальної ходьби, дихальних вправ тощо.

Фізкультурні заняття - найефективніща форма оптимізації рухового режиму в дошкільних закладах. Важливими методичними аспектами тут є: наявність оптимального обсягу (залежно від віку) рухів у кожній структурній частині й підпорядкування їх законам фізіологічної діяльності дитини; добір ефективних методів і прийомів навчання та способів організації дітей під час виконання рухів у основній частині заняття; правильний розподіл часу на основні компоненти заняття.

Найоптимальнішим є фізкультурне заняття побудоване за типовим планом.

Вступна частина може бути короткою (2-3 хв) , а фізичні навантаження – незначні. А в основній частині завдяки правильній регуляції темпу виконання вправ, добору послідовних вправ для різних м,язових груп різноманітним вихідним положенням фізичні навантаження правильно дозують і переводять від середніх, помірно-максимальних до короткочасних максимальних. У результаті моторна щільність загальнорозвивальної частини досягає 25% щільності всього заняття. Дуже важливо ущільнити основну частину заняття, у якій дошкільники навчаються техніці рухів. У доборі рухів належить дотримуватися таких правил: рухи в комплексі повинні формувати певні фізичні якості, впливати на різні м,язові групи; навантаження на м,язи потрібно розподіляти поступово; навантаження мають бути короткочасними – один їх цикл має тривати не більше 2 хв (для старших дітей). Зміст і навантаження заключної частини заняття багато в чому залежить від моторної щільності основної частини і характеру рухливої гри. Якщо її перебіг відбувається в швидкому, інтенсивному темпі, тривалість останньої частини подовжується. Окрім малорухливої гри, у такому разі організовують спокійну ходьбу. Вагомим показником заключної частини вважають заспокоєння дихальної і серцево-судинної системи через 3-5 хв після закінчення заняття.

Важливий оздоровлювальний ефект закладений у правильному доборі виду фізкультурних занять на свіжому повітрі. Збереженню високої працездатності дітей протягом занять сприяє правильнее поєднання фізичного навантаження й активного відпочинку. Тому руховий матеріал добирають так, щоб вправи високої ефективності (біг, стрибки) чергувалися з рухами низької та середньої інтенсивності (хотьба, лазіння, метання тощо). Для підтримки працездатності дітей у подальшій активізації діяльності можливе використання і проведення фізкультурних хвилинок на заняттях пов,язаних з напруженною інтелектуальною діяльністю, і фізкультурних пауз між ними.

На заняттях малювання, ліплення, аплікації, конструювання можна використовувати пальчикові ігри.

Прогулянка – найбільш сприятливий час для проведення різноманітних фізичних вправ та рухливих ігор. Форми фізичного виховання добирають з урахуванням пори року та погодних умов; раціонального використання обладнання та фізкультурного інвентарю на майданчику; активізації самостійності дітей, створення у них позитивних емоцій, стимулювання індивідуальних можливостей кожної дитини. Зі старшими дітьми потрібно частіше проводити ігри спортивного характеру та естафети. Намагаючись збагатити прогулянки рухливими іграми,фізичними вправами та трудовими діями, треба пам,ятати, що фізичні навантаження на дітей наприкінці прогулянки потрібно знижувати. Тому, незалежно від змісту прогулянки, за 10-15 хв до її закінчення рухливість дітей обмежують. Цим забезпечують спокійний перехід їх до обіду та денного сну.

Організація рухової діяльності дітей у другій половині дня теж має бути оптимальною. Гігієнічна гімнастика після сну налаштовує малюків на подальше активне проведення дня. Усілякі ігрові та трудові справи для дітей насичують цікавими іграми вечірню прогулянку. Самостійна рухова активність займає у малюків половину часу від загальної їх діяльності протягом перебування у дитячому садку. Крім того, з усіх форм рухливої діяльності вона менш за все втомлює дітей. А головне, що самостійна рухова активність дітей у вільний від занять час і на прогулянках задовольняє природну потребу дітей у рухах. Таким чином, вивчення динаміки обсягу локомоцій у дошкільників протягом календарного року дозволяє зробити висновки про те, що рухова активність дітей залежить в основному від ефективності системи фізичного виховання в дитячому садку та сім'ї, а також кліматичних умов. Унаслідок впливу цих факторів у дошкільних закладах має місце різний рівень рухової активності дітей. Слід вважати, що рухова активність дошкільників визначається не стільки біологічною потребою скільки цілеспрямованим педагогічним впливом на дітей, який здійснюється у даному напрямку. Потреба дитини у руховій діяльності може бути придушена або навпаки - стимулюватися створеним руховим режимом у дитячому садку.

Система знань і умінь, які старший дошкільник отримає в процесі своєї діяльності, розкрита в навчальній програмі дошкільної освіти в освітніх галузях «Фізична культура», «Дитина і суспільство», «Дитина і природа». Вони забезпечують реалізацію таких напрямків освітнього процесу, як виховання у дітей свідомості того, що людина - частина природи і суспільства; встановлення гармонійних відносин дітей з живою і неживою природою; виховання звичок особистої гігієни; загартовування дитини і підвищення його рухової активності; профілактика і усунення шкідливих звичок.

Мета нашої роботи - формування у дошкільнят розуміння цінності здоров'я людини і способів його досягнення через розумний спосіб життя, допомога в розкритті та реалізації природних потенціалів кожного вихованця, створення стійкої потреби в збереженні свого власного здоров'я і здоров'я оточуючих.

При реалізації навчальної програми особливо важливо не тільки передати знання та сформувати практичні вміння та навички, а й навчити дітей усвідомленого вибору правильного рішення в кожній конкретній ситуації. Від результату цього вибору буде залежати, куди дитина зробить «крок»: в сторону здоров'я або хвороби. У зв'язку з цим ми поставили перед собою наступні завдання:

• розширити і поглибити уявлення дітей про себе, своє

тіло, внутрішніх органах організму, їх функціональні

особливості, засобах захисту;

• формувати у дітей переконання - «Природа - мій друг,

я її частка»;

• ознайомити дітей з правилами безпечного життя в

навколишньому;

• тренувати в умінні управляти своїм здоров'ям;

• формувати стійкий інтерес і потреба в руховій

діяльності;

• усвідомлення основних прикмет здоров'я (коли нічого

не болить, нормальна температура, хороший апетит,

веселий настрій і т.).

Складові здорового способу життя:

• Рухова активність, фізична культура і спорт;

• загартовування;

• раціональний режим;

• раціональне харчування;

• особиста гігієна;

• сприятлива психологічна обстановка в дитячому саду

і сім'ї;

• екологічно-грамотна поведінка.

Створення і поповнення розвиваючого середовища щодо формування навичок здорового способу життя у старших дошкільників відіграє вирішальне значення в роботі педагога.

Розвиваюче середовище - це оточення, з яким дитина вступає в контакт, реагує, взаємодіє. Предметна довкілля є частиною соціального середовища. Вона багато в чому визначає темпи і характер розвитку і виховання дитини. Навколишні предмети є джерелом знань, емоцій, однією з умов міжособистісного спілкування. Ми домагалися того, щоб середовище забезпечувала активність дітей, їх саморозвиток, сприяла фізичному розвитку наших вихованців, зберігала право і свободу вибору кожної дитини на улюблене заняття. При організації просторового середовища ми виходили з необхідності врахування вікових, статеворольових і індивідуальних особливостей дітей, їхніх інтересів, переваг, можливостей.

Ми поповнили в групі центр рухової активності, намагаючись розмістити обладнання так, що б діти могли підійти до нього, не заважаючи один одному,оформили «Куточок здоров'я»,де розмістили дидактичні і розвиваючі ігри з формування ЗСЖ,ОБЖ «Як уникнути неприємностей?»,«Валеологія або здоровий малюк. Шкіра, харчування, сон», «Валеологія або здоровий малюк. Зуби, вуха, очі », «Вчимося

надавати першу медичну допомогу», «Виконуй правила безпеки», Лабіринти «Моє здоров'я, моя безпека», «Вікторина« Що ти знаєш про безпеку і здоров'я? »,« Розкажи про небезпечну ситуацію ».

У куточку здоров'я є демонстраційний матеріал «Спортивні змагання»,пізнавальна література для розглядання «Природа і здоров'я», «Як уберегти себе від біди», «Харчування і здоров'я»,ілюстровані розповіді «Неслухняний Стобед або дітям про правила безпеки».

Для організації роботи з дітьми нами зібрано практичний матеріал по ЗСЖ, ОБЖ, складена картотека фізкультхвилинок, рухливих і пальчикових ігор,фільмотека здоров’я. Для реалізації намічених завдань ми використовуємо допомоги до

сюжетно-рольових ігор «Лікарня», «Аптека",атрибути і шапочки до рухливих ігор,дитячу художню та наукову літературу.

З метою забезпечення еколого-гігієнічних умов в групі створені умови для дотримання санітарних норм - щоденне прибирання групових приміщень, дотримання температурного режиму. Забезпечення психологічного комфорту кожного вихованця групи сприяють умови для вільного вибору діяльності. Забезпечення оптимальної активності дітей протягом дня сприяють умови для самостійної рухової діяльності, включення рухів в усі види дитячої діяльності.

Особливу увагу ми приділяємо організації загартовування наших вихованців. Строго стежимо за слойность одягу в групі і на прогулянках, організуємо короткочасне ходіння босоніж до і після денного сну, при всіх переодяганнях. Пропагуємо види загартовування серед батьків. З індивідуального опитування батьків і дітей ми з'ясували, що 68% батьків намагаються щодня організовують спільні прогулянки та ігри з дітьми на повітрі (в парку, на дитячому майданчику, за містом, на дачі).Все це також сприяє формуванню навичок здорового способу життя у дітей.

Формування навичок ЗСЖ у дошкільнят - це цілісний процес. Він вимагає оволодіння дошкільниками сумою певних знань, застосування різних форм, методів і прийомів роботи з дітьми. Ми використовуємо такі методи і прийоми: ігрові комплекси по емоційному, соціальному, пізнавальному і моральному розвитку, хвилинки психологічного розвантаження, досліди, експерименти і спостереження в рамках пізнавально-практичної діяльності дітей, проблемні ситуації, релаксаційні паузи, елементи психогимнастики і казкотерапії, ігри-драматизації , ігри-тренінги «Мистецтво бути здоровим», ігри та вправи на навчання найпростішим способам саморегуляції, бесіди, розглядання альбомів, ілюстрацій, плакатів, перегляд мультфільмов, відеопрезентацій, слухання аудіозаписів, ознайомлення з художньої та наукової літературою, хвилинки роздуми, комплекси загальнорозвиваючих вправ, коригуючої гімнастики, заучування віршів, прислів'їв, приказок, рухливі, спортивні, дидактичні, театральні, настільні, сюжетно-рольові, пальчикові, логоритмічних гри, конкурси та вікторини, музично-ритмічні і фізкультурні хвилинки, дихальна гімнастика, фізкультпаузи, інсценування і аналіз літературних творів, обговорення небезпечних ситуа ций.

У змісті роботи по формуванню ЗСЖ значне місце займають проведення занять з дітьми різного характеру: пізнавальні, розвиваючі, інтегровані, сюжетні, театралізовані, фольклорні, музично-ритмічні. Всі види занять ми умовно розділили на 3 блоки: 

  • 1блок - «Здоров'я - безцінний дар природи »- спрямований на уточнення і систематизацію уявлень дітей про здоров'я, його фактори, причини виникнення хвороб і формування у дітей поняття про здоровий спосіб життя. 

  • 2 блок - «Рух - шлях до здоров'я» - на формування у дітейуявлень і знань про одне з основних чинників здоров'я - рух; способи досягнення повноцінного здоров'я через організацію оптимального рухового режиму і фізкультурно-оздоровчу, спортивну діяльність.

  • 3 блок -«Якщо хочеш бути здоровим загартовуйся» - спрямований на ознайомлення дітей із способами загартовування організму з метою протистояння різних захворювань.

Пізнавальні заняття проходять з використанням елементів фольклору. Включення фольклору як елемента заняття оживляє процес навчання, робить його доступним дітям дошкільного віку. Як фольклорного матеріалу використовуємо потішки і

примовки, загадки, прислів'я та приказки.

На заняттях дітей знайомимо з елементарними науковими знаннями про зовнішні і внутрішні органи людини, з основами першої допомоги при травмах, з правилами безпечної поведінки в побуті і на природі. Тематика занять різна: «Наші помічники - очі»,«Ці небезпечні тварини», «Я здоров'я бережу - бути здоровим я хочу!», «В гостях у Лісовичка», «Вітаміни на грядці», «Подорож в країну город», «В школі юного пішохода»,«Подорож в природу», «Дорога до здоров'я», «Золотий ключик країни здоров'я», «Моє серце - дивовижний мотор», «Бесіда про гарний настрій», «Небезпечні предмети», «Красиві зуби - красива посмішка», «Що таке мікроб і як він потрапляє в рот?», «Уроки Мийдодіра», «Піклуюся про навколишнє середовище, а значить про самого себе» і ін.

Пізнавальні заняття різноманітні за формою: дидактичні ігри, конкурси знавців, самостійні дослідження, «круглі столи», вікторини, ігрові подорожі.

Досвід показує, що діти без особливих зусиль засвоюють знання про будову організму і набувають початкові навички ЗСЖ, якщо знання подаються в доступній і захоплюючій формі.

Дуже люблять наші вихованці пізнавальні відеопрезентації. За допомогою батьків ми зібрали велику«фільмотека здоров'я»: «Якщо хочеш бути здоровим», «Що таке добре і що таке погано на сучасний лад»,«Дітям про правила безпечної поведінки на залізничному транспорті», «Корисні звички», «Школа дорожніх наук »,« Чому потрібно чистити зуби і мити руки »і ін.

Дуже подобаються дітям хвилинки роздумів, наприклад: Чому важливо бути здоровим? Чи можливе життя без рухів? Які рухи корисні? Навіщо людині зберігати здоров'я? Які предмети небезпечні? Чи можна жити без повітря? Чому корисні овочі і фрукти? Навіщо потрібен спорт? Що таке активний відпочинок? Що дітям можна робити? Що дітям не можна робити?

Цікаво дітям вирішувати проблемні ситуації, наприклад: «Хрюша любить овочі і фрукти, але у нього болить від них живіт. Що робити? »,« Чи легко жити, якщо наші очі нічого не бачать? »,« Чим дитина схожа на дорослого »,« Що буде, якщо не лікувати хворобу? »,« Що буде, якщо зникнуть лікарі? »,« У тебе заболів зуб, а вдома нікого немає »,« Пропала вода з крана, що робити?».

Вихованці із задоволенням обговорюють проблемні питання «Скільки води потрібно людині?», «Чистий чи вода в склянці?», «Чому треба відпочивати дітям і дорослим?», «Навіщо потрібен сон?».

Постійно включаємо в роботу з дітьми читання художньої літератури з даної теми: К. Чуковський  «Мийдодір», А.Барто «Дівчина замурзана»,В. Маяковський «Що таке добре і що таке погано» та ін.

Розроблено гри-тренінги на тему «Мистецтво бути здоровим». Їх мета – формування звички у дошкільнят  до щоденного виконання дій, спрямованих на зміцнення свого здоров'я. Ось деякі з них «П'ять справ перед сном»,«Як мити руки», «Як доглядати за зубами», «Зоркі очі - гімнастика для очей», «Щоб горло не боліло» і ін.

Вихованню потреби у фізичних вправах сприяють щоденні рухові і музично-ритмічні хвилинки, щоденна ранкова зарядка. За допомогою бесід з хлопцями, через розгляд ілюстрацій про фізкультуру і спорт, через настільні і дидактичні ігри «Якщо хочеш бути здоровим», «Дізнайся вид спорту», ми намагаємося   прищепити всім нашим вихованцям інтерес і любов до спорту.

Щоб сформувати у дітей навички культури харчування, ми провели такі заняття «Смачного», «Овочі та фрукти - корисні продукти» та ін… Організували бесіди про культуру їжі, про культуру поведінки за столом, вправлялися правильно сервірувати стіл. Ці знання закріплюємо під час прийому їжі, в сюжетно-рольових іграх «Дім», «Сім'я», «Дочки-матері».

У процесі роботи з дітьми намагаємося дотримуватися всіх режимні моменти. Даємо дітям необхідну інформацію про гігієнічної культури і правилах поведінки. Постійно упражняем дітей в навичках особистої гігієни і самообслуговування. Кожен режимний момент для нас це часовий орієнтир до поступової зміни діяльності дітей. Одночасно це і система своєрідних оздоровчих і освітніх занять з дітьми. Для дітей це просто необхідна і захоплююча діяльність, в результаті якої наші вихованці починають усвідомлювати: чому саме так треба вмиватися,чистити зуби, мити руки, навіщо потрібні сон і зарядка, провітрювання приміщення, прогулянки, чому треба прямо стояти і сидіти, акуратно є, користуватися серветкою, полоскати рот.

Заходи щодо формування основ здорового способу життя, правильно організований розпорядок дня дають свої результати: наші діти спокійні, активні, у них відсутня напруга і збудження, діти не відмовляються від їжі, вони спокійно засинають, міцно сплять і прокидаються бадьорими. Так, крок за кроком діти накопичують досвід збереження і підтримання здоров'я, опановують відповідної компетентністю, прагнуть проявляти її.

Форми організації рухової активності

у повсякденному житті

Фізкультурні свята проводяться двічі-тричі на рік, починаючи з молодшого дошкільного віку. Оптимальна тривалість заходу для дітей цього віку – 40-50хв., для старшого віку -50-60хв. Фізкультурні свята організовуються в першій чи другій половині дня, в музичній чи фізкультурній залі, на майданчику тощо.

Під час підготовки до фізкультурного свята необхідно розробити сценарії, розподілити обов’язки щодо оформлення місця проведення, підготувати музичний супровід, атрибути, костюми, призи і нагороди тощо. При розробці сценарію особлива увага приділяється сюрпризним моментам, показовим номерам, церемонії урочистого відкриття і закриття свята, підбиттю підсумків, врученню призів і подарунків.

Фізкультурні розваги проводяться, починаючи з раннього віку (3-й рік життя) один-два рази на місяць, переважно у другій половині дня. Тривалість фізкультурних розваг для дітей раннього віку -15-20хв., молодшого -20-35хв., старшого віку -35-40хв.Місцем їх проведення може бути фізкультурна зала чи музична, групова кімната, фізкультурний чи ігровий майданчик. Щоб забезпечити оптимальні фізичні, психічні, емоційні навантаження, плануючи розваги передбачається раціональне чергування ігор із різними ступенями навантаження, колективних, масових – з іграми підгрупами чи індивідуальними (конкурси, атракціони). У фізкультурних розвагах для дітей старшого дошкільного віку можуть переважати естафети, конкурси, атракціони, а також використовуватися ігри та вправи спортивного характеру.

Дні здоров'я організовуються один раз на місяць,

починаючи з 3-го року життя. Цей день насичується різноманітними формами: загартувальні та лікувально-профілактичні процедури, дитячий туризм, фізкультурне свято або розвага, самостійна рухова діяльність, рухливі ігри на прогулянках, фізкультурні заняття тощо. Більшість з них бажано проводити на свіжому повітрі. У день здоров'я вся освітня робота пов'язується з темою здоров'я та здорового способу життя (бесіди, читання художньої літератури, ігрова, пізнавальна, трудова, самостійна художня діяльність тощо).

Тижні фізкультури організовуються так як і дні здоров'я, проводяться щоквартально. Програма розраховується на кілька днів.

Самостійна рухова діяльність як форма активізації рухового режиму проводиться з дітьми щодня під час ранкового прийому, денної та вечірньої прогулянок тощо. Вона може розгортатися як у приміщенні, так і на майданчику. Під час самостійної рухової діяльності дошкільнят педагоги мають передбачити застосування прийомів, які б сприяли її розгортанню, надавали їй організаційної стрункості й змістовності (наприклад: допомогти дітям з'ясувати задум діяльності, вибрати вправи чи ігри, потрібний інвентар, підготувати місце для самостійних рухів тощо). Щоб забезпечити оптимальні фізичні навантаження, важливо чергувати самостійні рухові дії дітей за видом чи способом руху, ступенем навантажень та активні рухи з короткочасним відпочинком.

Індивідуальна робота з фізичного виховання проводиться у вільний час, відведений для самостійної діяльності дітей, індивідуально або з підгрупами по двоє-четверо дітей. Мета – ознайомлення, поглиблене розучування і закріплення навичок їх виконання, усунення відставань у розвитку фізичних якостей. Враховуючи стан здоров'я, фізичний розвиток, підготовленість та інтереси дітей, педагог визначає мету індивідуальної роботи, добірку потрібного обладнання, інвентарю.

Взаємодія з батьками

Формування уявлень у дошкільників про здоровий спосіб життя неможливо без допомоги батьків. Батьки допомагають у збагаченні розвиваючого середовища групи, в придбанні пізнавальної літератури з проблеми, розвиваючих ігор. За їхньою допомогою була зібрана колекція відеопрезентацій для дітей, загадок, картотека прислів'їв і приказок про здоров’я,оснащений«Куточок здоров'я», куточок по ПДР «Зелений вогник», куточок сюжетно-рольових ігор «Ми граємо».

З метою підвищення компетенції батьків у питаннях збереження і оздоровлення дітей дошкільного віку складені тематичні папки «Формування основ здорового способу життя», «Шкідливі звички», «Фізичний розвиток дитини в сім'ї», «Виховання правильної постави», «Скарбничка порад про здоров'я дитини», «Що треба знати про загартовування дітей».

Завдяки цьому тісному співробітництву наші діти чудово володіють основними культурно-гігієнічними навичками, знають правила особистої безпеки, основні правила здорового способу життя. Протягом значного часу в групі низький рівень захворюваності вихованців. Як показала практика, планомірна робота по формуванню навичок ЗСЖ призводить не тільки до поліпшення здоров'я дітей, а й до підвищення їх самооцінки дитини, вихованню впевненості в собі, розширює кругозір дошкільнят. У батьків формується активна позиція в питаннях фізичного розвитку і здоров'я дітей, підвищення компетентності в даній області.

Звичка до здорового способу життя — це головна, основна, життєво важлива звичка; вона акумулює в собі результат використання наявних коштів фізичного виховання дітей дошкільного віку з метою вирішення оздоровчих, освітніх і виховних завдань. Тому дошкільний заклад і сім’я покликані в дошкільному дитинстві, закласти основи здорового способу життя, використовуючи різні форми роботи.

Саме в родині, в дошкільному навчальному закладі на ранній стадії розвитку дитини повинні допомогти, як можна раніше зрозуміти неминущу цінність здоров’я, усвідомити мета його життя, спонукати дитину самостійно і активно формувати, зберігати і примножувати своє здоров’я.

Література

  • Базовий компонент дошкільної освіти – Державний стандарт дошкільної освіти України (схвалено на колегії МОНУ 04.05.2012 року)»;

  • Лист МОНмолодьспорт № 1/9-388 від 21.05.12 року «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році»;

  • Здоровий спосіб життя як складової життєвої компетентності дітей дошкільного віку. Методичний посібник./Уклад. Губанова Н.В. та ін.. – Донецьк: ІППО, 2007.

  • Організація оздоровчої роботи в ДНЗ/Упоряд. Л.А. Швайка. – Х.: Вид. група «Основа», 2011.

25

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Професійний розвиток педагогічних працівників. Як навчати дорослих ефективно? »
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн