Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення відновлення, окисники, відновники.

Хімія

Для кого: 9 Клас

11.11.2019

1940

46

0

Опис документу:
Формування предметних компетентностей в курсі хімії 9 класу з теми: «Хімічні реакції». З метою реалізації формування предметних компетентностей у вивченні курсу хімії 9 класу, а саме в розділі «Хімічні реакції» доцільно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у поєднанні з традиційними методами навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 24 Тема: Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення відновлення, окисники, відновники. Навчально-освітня мета: навчити учнів самостійно систематизувати знання про класифікацію хімічних реакцій за ознакою зміни ступеня окиснення елемента; ознайомити з поняттями «окисник», «відновник», «окисно-відновна реакція»; розвивати вміння розрізняти процеси окиснення; виховувати цікавість до окисно відновних процесів в природі, промисловості, побуті. Очікувані результати: 1 Знаннєвий компонент- знає і розуміє суть понять: окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення; наводить приклади відновників і окисників; 2 Діяльнісний компонент-розрізняє окисно-відновні реакції та реакції без зміни ступеня окиснення; 3 Цінісний компонент – обґрунтовує процеси окиснення й відновлення з погляду електронної будови атомів. Цілі: Формування ключових компетентностей: комунікативна, уміння вчитись упродовж життя, соціальна, інформаційно- цифрова. Формування предметних компетентностей: Сформувати предметну компетенцію «окисно- відновні реакції», «окисник», «відновник», «процеси окиснення та відновлення», продовжувати формування предметної компетентності в темі «Хімічні реакції», актуалізувати уявлення учнів про хімічні реакції та вже вивчені типи реакцій, сприяти свідомій орієнтації учнів у типах хімічних реакцій розвивати хімічну мову, виховувати інтерес до хімії. Тип уроку: урок засвоєння нових знань Технологія уроку: інформаційно- комунікаційне навчання. Місце уроку в навчальній темі: урок № 4 Обладнання і матеріали: мультимедійний проектор, комп’ютер. Структура уроку: 1.Мотивація навчальної діяльності учнів 2. Оголошення, подання теми та очікуваних навчальних результатів 3. Надання необхідної інформації 4.Інтерактивна вправа 5.Рефлексія результатів 6. Підсумки уроку 7. Повідомлення домашнього завдання

Хід уроку:

1.Організація класу. Мотивація.

Мапа думок

Розпочавши вивчення теми «хімічні реакції», ми створили частково схему класифікації хімічних реакцій. Які знання нам допоможуть для наступного етапу роботи? Пригадайте які реакції називають реакціями сполучення, розпаду, заміщення, обміну? Наведіть приклади відповідних реакцій

Розставте ступені окиснення елементів у рівняннях реакцій

Cu (OH)2 +2HCI= Cu CI2 + 2H 2O

Ca +2HCI = CaCI 2+ H2

MgO +H2 O = Mg(OH) 2

Cu(OH)2 =CuO +H 2O

Як бачимо є реакції, в яких елементи змінюють ступінь окиснення , і є реакції, в яких ступені окиснення залишаються без змін.

Мапа думок. Класифікація хімічних реакцій за зміною ступенів окиснення елементів.

2. Оголошення, подання теми та очікуваних навчальних результатів

3. Надання необхідної інформації

Процес віддачі електронів атомами називається окиснення. Ступінь окиснення при цьому збільшується. Атом, що віддає електрони, називається відновником: А10 - Зе --> Аl +3 Fе+2 - 1е --> Fе+3 Процес приєднання електронів атомами називається відновлення. Ступінь окиснення при цьому знижується. Атом, що приєднує електрони, називається окисником: S° + 2е –> S-2 Розглянемо рівняння горіння вугілля: С + 02 -->С02 У результаті хімічної реакції ступінь окиснення Карбону змінюється від 0 до +4: С° -4е -->С+4 - процес — окиснення, атом Карбону — відновник. Ступінь окиснення атома Оксигену змінюється від 0 до -2. О0 + 2e —> О-2 — процес — відновлення, атом Оксигену — окисник. Звертаємо увагу учнів на те, що реакції окиснення й відновлення протікають разом, тому й хімічні реакції зі зміною ступеня окиснення атомів називаються окисно-відновними реакціями Презентація «Окисники і відновники.процеси окиснення і відновлення» Слайд1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд4

4.Інтерактивна вправа

Слайд5

5.Рефлексія результатів Робота в парах

Визначити, які з наведених реакцій є окисно-відновними. Укажіть окисники та відновники:

KBrO3 + KBr + H2SO4 → Br2 + K2SO4 + H2O

KMnO4 + MnSO4 + H2O → MnO2 + H2SO4 + K2SO4

KMnO4 + Na2SO3 + KOH → K2MnO4 + Na2SO4 + H2O

Cu + H2SO4(к) → CuSO4 + SO2 + H2O

H2SO3 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

KСrO2 + KBrO + KOH → K2CrO4 + KBr + H2O

KClO3 + KI + H2SO4 → I2 + KCl + K2SO4 + H2O

H2SO3 + H2S → S + H2O

NaCrO2 + Cl2 + NaOH → Na2CrO4 + NaCl + H2O

Zn + H2SO4(к) → ZnSO4 + S + H2O

K2Cr2O7 + K2S + H2O → Cr(OH)3 + S + KOH

KMnO4 + K2SO3 + KOH → K2MnO4 + K2SO4 + H2O

K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + S + K2SO4 + H2O

KMnO4 + MnSO4 + H2O → MnO2 + H2SO4 + K2SO4

KCrO2 + Br2 + KOH → K2CrO4 + KBr + H2O

6. Підсумки уроку

Прийом «Ромашка Блума» 7. Повідомлення домашнього завдання: Опрацювати §15-16 Знайти елементи №189, індивідуально №195.

8

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.