Необоротні й оборотні хімічні процеси. хімічна рівновага. принцип Ле Шательє.

Хімія

Для кого: 11 Клас

22.10.2021

715

117

0

Опис документу:

Мета:

- освітня:узагальнити та систематизувати знання учнів про хімічні реакції, актуалізувати інформацію про типи хімічних реакцій, детально зупинитися на оборотних реакціях, принципі Ле Шательє, навчити знаходити оптимальні шляхи для зміщення хімічної рівноваги оборотних реакцій за допомогою тиску, температури та зміни концентрації реагуючих речовин і продуктів реакцій;

- розвивальна: спонукати учнів до роздумів, вміння визначати тип реакції, за чинниками; розв’язувати завдання;

- виховна: виховувати тактовність, відповідальність, колективізм, повагу.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас

Урок № 13

Тема: Необоротні й оборотні хімічні процеси. хімічна рівновага. принцип Ле Шательє.

Мета:

- освітня: узагальнити та систематизувати знання учнів про хімічні реакції, актуалізувати інформацію про типи хімічних реакцій, детально зупинитися на оборотних реакціях, принципі Ле Шательє, навчити знаходити оптимальні шляхи для зміщення хімічної рівноваги оборотних реакцій за допомогою тиску, температури та зміни концентрації реагуючих речовин і продуктів реакцій;

- розвивальна: спонукати учнів до роздумів, вміння визначати тип реакції, за чинниками; розв’язувати завдання;

- виховна: виховувати тактовність, відповідальність, колективізм, повагу.

Матеріали та обладнання: підручники Попель, Крикля, робочі зошити, ручки, щоденники, схеми.

Очікувані результати: Учні вміють:

 • формулювати визначення понять «пряма реакція», «оборотна реакція»;

 • розрізняти оборотні і необоротні реакції;

 • наводити приклади оборотних і необоротних реакцій;

 • складати рівняння оборотних реакцій.

Компетентності: спілкування державною мовою (відповідати на запитання, писати у зошиті українською мовою), уміння вчитися впродовж життя (узагальнити знання з вивчення хімічних реакцій, які вивчалися у 9 класі), математична (визначати умови зміщення хімічної рівноваги, користуючись правилами, встановлювати тип реакції (екзо- чи ендо-?).

Тип уроку: комбінований урок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап уроку

Вчитель вітається з учнями, записує відсутніх до журналу.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Які вам відомі типи хімічних реакцій за кількістю вихідних речовин та продуктів реакції?

2. Чим відрізняються реакції сполучення від реакцій розкладу?

3. Чим відрізняються реакції заміщення та обміну?

4. Яка з реакцій - сполучення, розкладу, заміщення або обміну – завжди є окисно – відновною?

5. Чим відрізняються екзотермічні реакції від ендотермічних?

6. Чим відрізняються гомогенні реакції від гетерогенних?

7. Наведіть приклади каталітичних реакцій, які ви вивчали в курсі органічної хімії?

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

«Добери найважливіше слово»

(до поданих іменників учні добирають один прикметник, який чітко описує даний іменник). Наприклад,

 • Реакція………………….

 • Рівновага……………………

 • об’єм…………………..

 • концентрація………………….

 • тиск………………...

 • осад……………………

ІV. Повідомлення теми, мети уроку

Вчитель оголошує і записує тему уроку на дошці, разом з учнями називають мету уроку.

V. Вивчення нового навчального матеріалуОборотні реакції ‒ це реакції, які відбуваються у двох взаємнопротилежних напрямках, складаються з прямої та зворотної:

N2+3H2=2NH3

Необоротні реакції ‒ це реакції, які відбуваються в одному напрямку внаслідок утворення осаду, газу або малодисоційованої сполуки.

BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2

KOH+HCl=KCl+H2O

Саме, коли швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної ‒ хімічна рівновага.

Безумовно, кожна реакція проходить за певних умов. Принцип Ле Шательє (принцип рухомої рівноваги) стверджує, якщо змінити одну з умов, за яких система перебуває у стані рівноваги, то відбувається таке зміщення рівноваги, яке зменшує (послаблює) цю зміну.Умови зміщення хімічної рівноваги:

 1. Зміна температури

Підвищення t сприяє зсуву рівноваги в бік ендотермічної реакції (H+, H>0, Q-).

Зменшення t сприяє зсуву рівноваги в бік екзотермічної реакції (H-, H<0, Q+).

 1. Зміна концентрації

Збільшення концентрації вихідних речовин сприяє зсуву рівноваги в бік продуктів реакції.

Зменшення концентрації вихідних речовин сприяє зсуву рівноваги в бік вихідних речовин.

 1. Зміна тиску

Збільшення тиску сприяє перебігу реакції, яка відбувається зі зменшенням об’ємів.

Зменшення тиску сприяє перебігу реакцій, які відбуваються зі збільшенням об’ємів.

VI. Узагальнення знань, вмінь учнів

Завдання 1. Укажіть, у який бік і чому зміститься рівновага реакції в разі:

а) підвищення температури:

б) підвищення тиску:

Завдання 2. Серед наведених реакцій укажіть ті, для яких підвищення тиску зміщує хімічну рівновагу вправо. Укажіть номери правильних відповідей за зростанням:

 

Завдання 3. Використовуючи принцип Ле Шательє, поясніть, у яких системах у разі підвищення температури рівновага зміститься:

а) уліво:

б) управо:

 

Завдання 4. Покажіть, у який бік зміститься в системі рівновага внаслідок зміни зовнішніх умов:

1) підвищення температури:

2) підвищення температури та збільшення концентрації речовин, що вступили в реакцію:

3) зменшення тиску:

Поясніть, як агрегатний стан речовини може вплинути на зсув рівноваги оборотної реакції.

Завдання 5.Розгляньте рівняння реакцій оборотних процесів:

а) Укажіть екзотермічну й ендотермічну реакції.

б) На яку із запропонованих реакційних систем впливатиме тиск?

в) Куди зміститься рівновага реакцій а і б унаслідок підвищення температури й тиску?

г) Запропонуйте зовнішні впливи, з допомогою яких рівновага реакцій в і г зміститься в бік продуктів реакції.VII. Закріплення знань учнів

 1. Як підвищення температури впливає на оборотні реакції?

а) 2SO3 ↔ 2SO2 + O2Q б) 2CO + O2 ↔ 2CO2 + Q

 1. Як зменшення тиску впливає на оборотні реакції?

а) 2SO3 ↔ 2SO2 + O2 – Q б) 2CO + O2 ↔ 2CO2 + Q

 1. Як збільшення концентрації вихідних речовин впливає на зміщення рівноваги в бік вихідних речовин?

а) 2SO3 ↔ 2SO2 + O2 – Q б) 2CO + O2 ↔ 2CO2 + Q

VIII. Підсумок уроку

Отже, ми знаємо, що існують 2 напрями проходження хімічних реакцій (оборотні і необоротні). Крім того, можемо встановити за умовами концентрації, температури, тиску, в якому напрямі буде зсуватися хімічна реакція (в бік вихідних речовин або продуктів реакції).

IX. Д/з.

Опрацювати параграфи 9-10. Ст. 49-59.4


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.