Лекція "Методи організації діяльності і формування поведінки"

Педагогіка

Для кого: Дорослі

24.05.2020

303

1

0

Опис документу:
План: 1. Група методів виховання організації діяльності і формування поведінки. 2. Метод вправ. 3. Метод привчання. 4. Метод змагань. На рівні свідомості мають формуватися вміння, а далі звички поведінки відповідно до встановлених правил і моральних норм.Процес формування вмінь і звичок довготривалий, багатоаспектний. Навіть на опанування окремих умінь і вироблення окремих звичок витрачається не один місяць копіткої роботи вихователя.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕМА Методи організації діяльності і формування поведінки.

План:

  1. Група методів виховання організації діяльності і формування поведінки.

  2. Метод вправ.

  3. Метод привчання.

  4. Метод змагань.

На рівні свідомості мають формуватися вміння, а далі звички поведінки відповідно до встановлених правил і моральних норм.Процес формування вмінь і звичок довготривалий, багатоаспектний. Навіть на опанування окремих умінь і вироблення окремих звичок витрачається не один місяць копіткої роботи вихователя. Але така робота вкрай необхідна, оскільки вона полегшує життєдіяльність особистості, готує її до активної участі в соціальній сфері буття.Тому потрібна система специфічних методів, за допомогою яких формуються у вихованців правила (звички) поведінки.

Ці методи об'єднані в групу "Методи організації діяльності та формування поведінки"

Вправи — це метод виховання, що передбачає планомірне, організоване, повторюване виконання певних дій з метою оволодіння ними, підвищення їх ефективності і формування вмінь та навичок. Вправи мають бути пов'язані зі залученням вихованця до конкретної діяльності, яка має певний сенс у його повсякденному житті. Це ні в якому разі не повинно перетворюватися в муштру.

З метою формування певної групи вмінь і навичок бажано віднаходити нові сфери діяльності для вихованців. Грецький філософ Демокрит (460—370 рр. до н. е.) зауважував, що хорошими людьми стають більше від вправ, аніж від природи. Ж-Ж. Руссо також був схильний надавати вправам особливої ваги. Він писав, що справжнє виховання полягає не стільки в правилах, скільки у вправах.

Чільне місце у процесі формування вмінь, навичок та оволодіння досвідом поведінки посідає метод привчання. Привчання — це метод виховання, що передбачає організацію планомірного і регулярного виконання вихованцями певних дій з елементами обов'язковості, примусу з метою формування конкретних звичок у поведінці. При цьому важливо робити все поступово, поетапно.К.Д. Ушинський зауважував, що метод привчання вимагає часу і проходить під контролем за способами виконання дій. Він визначив етапи формування вмінь і навичок у системі вправ:

постановка виховного завдання і збудження в учнів потреби в тому чи іншому виді діяльності;

розв'язання способів діяльності і надання учням від повідної інформації;

практична демонстрація дії для розв'язання поставленого завдання;

організація первинного відтворення учнями показаних дій;

наступне тренування в удосконаленні та закріпленні способів діяльності і поведінки;

висунення вимог до учнів з питань удосконалення організованих вправ;

контроль за поведінкою.

У процесі організації діяльності дітей, спрямованої на формування навичок і звичок, треба чітко вимальовувати перед ними конкретну мету, щоб кожен міг її усвідомлювати і відповісти на запитання: "Для чого це мені потрібно?" Взагалі мета — це важливий психологічний чинник, який допомагає особистості рухатися вперед. З цього приводу К.Д. Ушинський розмірковував: "Усяка людська вільна і свідома діяльність, звичайно, передбачає мету. Досягнення мети є, вочевидь, найістотнішим для людини; але це тільки оманлива видимість. Сама по собі мета... ще необхідніша для людини, ніж її досягнення. Якщо ви хочете зробити людину цілком і глибоко нещасною, то позбавте її мети в житті й негайно задовольняйте всі ц бажання".

Методи вправ і привчання взаємопов'язані. Адже вони спрямовані на оволодіння вихованцями соціальним досвідом і системою вмінь і навичок у конкретній сфері соціальної діяльності. Особистість дуже швидко засвоює норми і правила поведінки в суспільстві, у тому середовищі, в якому їй доводиться жити і діяти. Але в конкретній соціальній діяльності діти відчувають суттєві труднощі через брак умінь і навичок, через несформованість звичок. Тому у вихованні, як і в навчанні, необхідна система доцільних вправ. При цьому важливо створювати виховні ситуації ріаних планів: такі, що мають конкретний життєвий сенс, ігрові та ін. Не можна виховати і сформувати в людині такі якості, як доброзичливість, наполегливість, сміливість, мужність лише шляхом заучування етичного значення цих понять. Щоб подолати, скажімо, почуття страху, потрібен спеціальний тренінг: звикнути не боятися в темному приміщенні; якщо в селі — пізно ввечері вийти на подвір'я і перевірити, чи закриті ворота, господарські будівлі та ін. Поступово ситуації ускладнюються з урахуванням віку вихованців: у поході чергувати біля наметів, обійти з товаришами територію розміщення туристської групи з метою з'ясування умов безпеки та ін.

Метод змагання

До системи методів формування поведінки особистості дещо умовно належить метод змагання. Змагання — це метод виховання, який спрямований на забезпечення умов для соціального розвитку особистості, формування умінь і навичок шляхом здорового суперництва у певних видах колективної діяльності. До використання цього методу виконання треба ставитися обережно і вибірково. У змаганні мають місце позитивні і негативні чинники. З одного боку, процес змагання стимулює ініціативність, приносить радість, захоплення, а з іншого — розчарування, відчуття слабкості, меншовартості. Проте розумно організоване змагання з урахуванням вікових психофізіологічних можливостей дітей може бути непоганим стимулом і чинником їх соціального та психічного розвитку. Не варто організовувати змагання у сфері навчання, розумової діяльності. Адже не кожна дитина через різний рівень інтелектуальних можливостей може досягти належних успіхів у навчанні. Але в морально-духовній сфері практично кожна особистість може організовувати змагання у сфері побуту, спорту, художньої самодіяльності, аматорства та ін.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальнихзакладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 576 с.

Кузьмінський А.І., Омеляненко В. Педагогіка: Підручник. -- К.: Знання,2004. - 445 с.

Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб.заведений: В 2 кн. М: ВЛАДОС, 2003. Кн.1: Общиеосновы. Процесеобучения. - 576 с. Ягупов В.В. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів - К.: Либідь, 2003. - 560 с.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ Підготувати повідомлення на тему «Вимога як метод педагогічного впливу на свідомість дитини».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.