Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

КТП з хімії 10 клас (рівень стандарт)

Хімія

Для кого: 10 Клас

10.09.2021

78

8

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування складене відповідно до очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності відображених у програмі з хімії (рівень стандарт) для 10 класу. До кожного уроку вказані основні компетентності учнів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ ДЛЯ 10 ___ КЛАСУ 52 год

Зміст (тема) уроку

Дата

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Д/завдання

Примітка

1

Вступний інструктаж з ТБ. Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин).


називає десять членів гомологічного ряду алканів (СН4 – С10Н22);

розуміє належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів (С2Н6 – С10Н22), етену, етину; складає рівняння реакцій: горіння (повного окиснення) вуглеводнів; заміщення для метану (хлорування); приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування);

обґрунтовує застосування метану, етану, етену, етину, роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.2

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота).


розуміє належність речовин за їхнім складом до оксигеновмісних сполук;

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти; складає рівняння реакцій: що описують хімічні властивості етанової кислоти (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями з точки зору електролітичної дисоціації).

обґрунтовує застосування метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти; роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.3

Склад, властивості, застосування окремих представників нітрогеновмісних (аміноетанов кислота) органічних речовин.


розуміє належність речовин за їхнім складом до нітрогеновмісних сполук

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули аміноетанової кислоти; обґрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.4

Діагностичний контроль знань за курс 9 класу. Самостійна робота


обґрунтовує роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.5

Класифікація органічних сполук.

Демонстрації - 1

Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).


розрізняє органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини;
6

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Демонстрації – 2

Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

Навчальні проекти

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.


пояснює суть явища ізомерії; залежність властивостей речовин від складу і будови їхніх молекул на основі положень теорії будови органічних сполук;

характеризує суть теорії будови органічних сполук;

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;

висловлює судження про значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії;

робить висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови.

Екологічна безпека і сталий розвиток: Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Підприємливість і фінансова грамотність. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.7

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.


наводить приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками.

розрізняє простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки;
8

Розв’язування розрахункових задач №1 Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.


розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Підприємливість і фінансова грамотність. Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.9

ВУГЛЕВОДНІ

Алкани.

Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.називає алкани за систематичною номенклатурою; загальні формули алканів;

пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів; пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів;

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади насичених вуглеводнів; структурних формул ізомерів алканів. розрізняє вуглеводні гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; структурні формули алканів; структурні формули ізомерів алканів за молекулярною формулою сполуки;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів;10

Фізичні та Хімічні властивості алканів.

Демонстрації

Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

Навчальні проекти

4. Октанове число та якість бензину.

5.  Цетанове число дизельного палива.


складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості алканів (термічний розклад, ізомеризація, галогенування);

характеризує хімічні властивості алканів;

порівнює їхні будову і властивості;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;
11

Алкени. Загальні та молекулярні формули алкенів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості етену.


називає алкени за систематичною номенклатурою; загальні формули алкенів;

пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів;

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади ненасичених вуглеводнів; структурних формул ізомерів алкенів. розрізняє вуглеводні гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; структурні формули алкенів; структурні формули ізомерів алкенів за молекулярною формулою сполуки; рівняння реакцій, які описують хімічні вл-ті етену (часткове окиснення, приєднання галогеноводнів, гідратація), етену (дегідрування етану).

характеризує хімічні властивості етену;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

порівнює їхні будову і властивості;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів;12

Алкіни. Загальні та молекулярні формули алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості етину.


називає алкіни за систематичною номенклатурою; загальні формули алкінів;

пояснює суть структурної ізомерії вуглеводнів;

розпізнає структурні ізомери певної речовини;

наводить приклади ненасичених вуглеводнів; структурних формул ізомерів алкінів. розрізняє вуглеводні гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; структурні формули алкінів; структурні формули ізомерів алкінів за молекулярною формулою сполуки; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етину (часткове окиснення, приєднання галогеноводнів, гідратація);

характеризує хімічні властивості етину;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

порівнює їхні будову і властивості;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів;13

Розрахункові задачі

2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.


розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною;

Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.14

Розрахункові задачі

3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.


розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Підприємливість і фінансова грамотність Розв’язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.15


Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.


називає фізичні властивості бензену;

наводить приклади ароматичних вуглеводнів;

розрізняє вуглеводні гомологічних рядів;

складає молекулярну і структурну формули бензену;16

Хімічні властивості бензену.

Навчальні проекти

6. Ароматичні сполуки навколо нас.


складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості бензену (горіння, галогенування, гідрування),

характеризує хімічні властивості бензену;

дотримується правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

робить висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

порівнює їхні будову і властивості;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів;17

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.складає рівняння реакції одержання алканів (гідрування алкенів, алкінів), етену (дегідрування етану), етину (дегідрування етану, етену, гідроліз кальцій ацетиленіду), бензену (із етину, дегідрування н-гексану);

характеризує способи одержання алканів, етену та етину, бензену;

усвідомлює необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів;

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

оцінює екологічні наслідки порушення технологій добування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних;

висловлює судження про значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання.

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання. Забезпечення збереження довкілля під час одержання, зберігання, транспортування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних. Підприємливість і фінансова грамотність Одержання алканів, етену, етину, бензену, їх застосування. Взаємозв’язок між вуглеводнями.18

Узагальнюючий контроль знань учнів з теми «Вуглеводні». Самостійна робота


класифікує вуглеводні різних гомологічних рядів,

установлює зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля; взаємозв’язки між гомологічними рядами вуглеводнів;19

ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.


класифікує оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами;

називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи спиртів; за систематичною номенклатурою спирти;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

пояснює вплив водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

складає молекулярні і структурні формули спиртів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;20

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

Демонстрації

4. Окиснення етанолу до етаналю.


пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади спиртів і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості насичених одноатомних спиртів (повне і часткове окиснення, дегідратація, взаємодія з лужними металами, гідроген галогенідами) складає рівняння реакцій одержання етанолу (гідратація етену, бродіння глюкози),

характеризує хімічні властивості одноатомних насичених спиртів, характеризує способи одержання етанолу,

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

Громадянська відповідальність Одержання етанолу. Підприємливість і фінансова грамотність .Одержання етанолу.21

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості гліцеролу (повне окиснення, взаємодія з лужними металами),

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоров’я людини та екологічний стан довкілля;22

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Навчальні проекти

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.


пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

складає молекулярні і структурні формули фенолу (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів); складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості фенолу (взаємодія з лужними металами, лугами, бромною водою),

порівнює будову і властивості одноатомних спиртів і фенолу,

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля; необхідність охорони довкілля від промислових відходів, що містять фенол;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоров’я людини та екологічний стан довкілля;

оцінює безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.23

Контрольна робота № 1

24

Аналіз контрольної роботи

25


Повторний інструктаж з ТБ на ІІ семестр

Будова, властивості, одержання фенолу. застосування


обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання;

Підприємливість і фінансова грамотність. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.26

Розв’язування розрахункових задач Розв’язування розрахункових задач «Обчислення за хімічними рівняннями, якщо реагент містить домішки»

27

Розв’язування розрахункових задач

28

Розв’язування розрахункових задач

29

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів. Одержання етаналю.


називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи альдегідів; за систематичною номенклатурою альдегіди.

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади альдегідів і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

складає молекулярні і структурні формули альдегідів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів); складає рівняння реакцій одержання етаналю (гідратація етину, окиснення етанолу),

характеризує способи одержання етаналю,

виявляє наявність альдегідів,

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

Підприємливість і фінансова грамотність. Одержання етаналю. Громадянська відповідальність Одержання етаналю.30

Хімічні властивості етаналю.

Демонстрації

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).


пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етаналю (часткове окиснення і відновлення),

характеризує хімічні властивості одноатомних насичених етаналю,

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоров’я людини та екологічний стан довкілля;31

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.


називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи карбонових кислот; за систематичною номенклатурою насичені одноосновні карбонові кислоти;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади насичених одноосновних карбонових кислот і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

складає молекулярні і структурні формули насичених одноосновних карбонових кислот (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

виявляє наявність карбонових кислот

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;32

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

Інструктаж з ТБ .

Лабораторні досліди

1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.


пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості одноосновних карбонових кислот (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами),

порівнює хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот; характеризує хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот,

33

Властивості, одержання та застосування етанової кислоти.

Самостійна робота


складає рівняння реакцій одержання етанової кислоти (окиснення етаналю, етанолу), характеризує способи одержання етанової кислоти,

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами; робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоров’я людини та екологічний стан довкілля;34

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерів.

Навчальні проекти

17. Етери та естери в косметиці.


називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи естерів; за систематичною номенклатурою естери;

пояснює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук;

наводить приклади естерів і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах;

розрізняє реакції естерифікації;

складає молекулярні і структурні формули естерів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів); складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості естерів (гідроліз), характеризує хімічні властивості естерів,

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

Підприємливість і фінансова грамотність. Реакція естерифікації.35

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

Демонстрації

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

18. Біодизельне пальне.


наводить приклади жирів і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

розрізняє насичені й ненасичені жири;

складає молекулярні і структурні формули жирів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості жирів (гідрування та лужний гідроліз),

характеризує хімічні властивості жирів.

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про жири;

оцінює біологічне значення жирів для харчування людини; раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Біологічне значення жирів для харчування людини.36

Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Інструктаж з ТБ

Лабораторні досліди

2.Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду


розрізняє моно-, ди-, полісахариди;

складає молекулярні і структурні формули вуглеводів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);

наводить приклади вуглеводи і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах.

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості глюкози (часткове окиснення, відновлення воднем, бродіння спиртове і молочнокисле),

складає рівняння реакцій одержання фотосинтезу у природі;

характеризує хімічні властивості вуглеводів; характеризує способи одержання глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози;

виявляє наявність глюкози;

прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток Біологічне значення вуглеводів для харчування людини.
37


Сахароза, утворення й поширення у природі, молекулярні формули, гідроліз


складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості сахарози, крохмалю і целюлози (молекулярні рівняння гідролізу), складає рівняння реакцій одержання утворення сахарози у природі38

Крохмаль і целюлоза, утворення й поширення у природі, молекулярні формули, гідроліз.

Навчальні проекти

13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.


складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості крохмалю і целюлози (молекулярні рівняння гідролізу), складає рівняння реакцій одержання крохмалю і целюлози у природі;

порівнює будову і властивості крохмалю і целюлози;

порівнює властивості натуральних і штучних волокон;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;

усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про вуглеводи; оцінює біологічне значення вуглеводів для харчування людини; перевагу одягу з натуральних тканин;39

Інструктаж з ТБ

Практичні робота №1 Розв’язування експериментальних задач.


розв’язує експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

робить висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень;40

Контрольна робота № 2


установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук; генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками;

висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоров’я людини та екологічний стан довкілля;41

Насичені аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну.називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів;

пояснює структурні формули амінів;

наводить приклади амінів;

складає молекулярні та структурні формули амінів за назвами і загальними формулами; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості метанаміну (горіння, взаємодія з водою і хлоридною кислотою);

класифікує нітрогеновмісні органічні сполуки за характеристичними (функціональними) групами; характеризує хімічні властивості метанаміну;

обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

робить висновки про властивості амінів, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.42

Ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи. 1Аміни як органічні основи. Хімічні властивості аніліну. Одержання аніліну.

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

Навчальні проекти

20. Анілін – основа для виробництва барвників.


наводить приклади амінів;

розрізняє насичені й ароматичні аміни;

складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості аніліну (взаємодія з хлоридною кислотою, бромною водою); одержання аніліну (відновлення нітробензену); характеризує хімічні властивості аніліну,

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

усвідомлює вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини;

обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Одержання аніліну.
43

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти.


називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінокислот; пояснює структурні формули амінокислот; амфотерність амінокислот;

пояснює зміст понять: характеристична (функціональна) аміногрупа;

наводить приклади амінокислот.

складає молекулярні та структурні формули амінокислот за назвами і загальними формулами; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості аміноетанової кислоти (взаємодія з натрій гідроксидом, хлоридною кислотою, утворення дипептиду);

прогнозує хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул;

характеризує хімічні властивості аміноетанової кислоти; біологічну роль амінокислот; обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

оцінює біологічне значення амінокислот;

робить висновки про властивості амінокислот, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.44

Пептиди. Пептидна група. Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Навчальні проекти

21. Синтез білків.

22.  Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Виведення плям органічного походження. Інструктаж з ТБ. Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.


пояснює зміст понять: характеристична (функціональна) пептидна група, поліпептид; наводить приклади білків.

характеризує хімічні властивості білків (гідроліз, кольорові реакції); біологічну роль білків;

дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

обґрунтовує застосування речовин їхніми властивостями;

оцінює біологічне значення білків;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про білки;

робить висновки про властивості білків, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Білки
45

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.

Навчальні проекти

27. Перспективи одержання і застосування полімерів із

наперед заданими властивостями.


пояснює суть поняття полімер; реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів;

наводить приклади синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі; рівнянь реакцій полімеризації і поліконденсації.

розрізняє реакції полімеризації і поліконденсації;46

Пластмаси.

Демонстрації

13. Зразки пластмас

Навчальні проекти

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.


розрізняє пластмаси

порівнює пластмаси;
47

Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Демонстрації

13. Зразки каучуків, гуми

Самостійна робота


розрізняє каучуки;

описує властивості полімерних матеріалів;

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Підприємливість і фінансова грамотність. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.48


Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Навчальні проекти

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.


установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами.

обґрунтовує значення полімерів у створенні нових матеріалів.

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Громадянська відповідальність. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.
49

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Демонстрації

13. Зразки синтетичних волокон. Навчальні проекти

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.


обґрунтовує значення полімерів у створенні нових матеріалів та синтетичних волокон розрізняє синтетичні волокна; порівнює природні, штучні і синтетичні волокна.

50

Зв’язки між класами органічних речовин.

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Навчальні проекти

31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок

пояснює причини багатоманітності органічних речовин;

наводить приклади гомологів та ізомерів; сполук із простими і кратними зв’язками; сполук з різними характеристичними (функціональними) групами;

розрізняє органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів;

складає рівняння реакцій, які характеризують генетичні зв’язки органічних сполук; досліджує наявність органічних кислот у продуктах харчування за допомогою індикаторів;

установлює зв’язки між класами органічних сполук;

використовує знання про органічні сполуки для пояснення їх різноманітності; дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

популяризує хімічні знання;

наводить приклади природних та синтетичних біологічно активних речовин.

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;

оцінює значення біологічно активних речовин для організму людини;

популяризує хімічні знання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення; відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Біологічно активні речовини.51

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Навчальні проекти

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.


усвідомлює роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів;

висловлює судження про можливості використання органічних сполук залежно від їхніх властивостей;

обґрунтовує значення органічних речовин у створенні нових матеріалів;

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.52

Систематизація, аналіз та корекція знань учнів з курсу органічної хімії 10 класу.


робить висновки про важливість знань про органічні сполуки.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.