Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

КОРЕКЦіЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ, ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Інноваційні технології навчання

Для кого: Дошкільнята (5-6 років)

16.03.2021

316

16

0

Опис документу:
В даний час проблемі навчання і виховання дітей з особливими потребами приділяється значна увага як у сфері науки, так і практики. Це обумовлено тим, що збільшується кількість дітей з проблемами розвитку, в тім числі і дітей з затримкою психічного розвитку. За даними вітчизняних та зарубіжних науковців, що займаються питаннями психології, затримка психічного розвитку зустрічається у дошкільному віці у 12 – 20% дітей Вона проявляється в уповільненні темпів розвитку.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

Інформаційно-методичний центр

ДНЗ №6

КОРЕКЦіЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ,

ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ,

ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Фенске ДД.А., практичний психолог

Новоград-Волинського дошкільного

Навчального закладу «Дзвіночок»

м. Новоград-Волинський

2018

Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради

Інформаційно-методичний центр

ДНЗ №6

Укладач: Фенске Д.А., практичний психолог ДНЗ №6

Рецензенти: Тесленко О.В., методист ІМЦ

Медведчук З.П., завідувач ДНЗ №6

Автором посібника відмічено актуальність корекційної роботи з дітьми дошкільного віку та висвітлено особливості використання методів арт-терапії для організації корекційної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.

Посібник рекомендовано для використання практичним психологам, вихователям закладів дошкільної освіти, батькам.

КОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ,

ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ,

ЗАГАЛЬНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Витоки здібностей та обдарувань дітей – на кінчиках їх пальців. Від пальців ідуть струмочки, які дають наснаги творчій думці. Іншими словами, чим більше майстерності в дитячих долоньках, тим розумніша дитина.

В.О. Сухомлинський

В даний час проблемі навчання і виховання дітей з особливими потребами приділяється значна увага як у сфері науки, так і практики. Це обумовлено тим, що збільшується кількість дітей з проблемами розвитку, в тім числі і дітей з затримкою психічного розвитку. За даними вітчизняних та зарубіжних науковців, що займаються питаннями психології, затримка психічного розвитку зустрічається у дошкільному віці у 12 – 20% дітей Вона проявляється в уповільненні темпів розвитку, що виражається у недостатньому загальному запасі знань, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів, швидкому пересиченні інтелектуальною діяльністю.

Здійснюючи корекцію розвитку дітей з затримкою психічного розвитку,з власного досвіду переконані, що раннє виявлення проблем і своєчасна рання корекція порушень розвитку дитини якнайкраще сприяє успіху у подоланні дефекту та його наслідків, попередженні нервово-психічних хвороб.

Характерними ознаками ЗПР дитини раннього віку є:

• Недорозвинені мовленнєві функції - відсутність фразового мовлення, обмежений словниковий запас, аграматизми, неправильна вимова, утруднення мовленнєвого відтворення;

• не сформовані навички самообслуговування - дитина не може самостійно одягнутися, неохайна, не вміє користуватися ложкою, серветкою тощо;

• низький рівень розвитку пізнавальних процесів - сприймання, пам'яті, уваги, уяви, мислення;

• низький рівень і темп розвитку ігрової діяльності - примітивність та одноманітність ігрових дій;

• незрілі моторні функції - виявляються у недорозвитку загальної та дрібної моторики; негативні прояви поведінки.

Для дитини дошкільного віку із ЗПР характерним є:

• Недорозвиток ігрової діяльності - дитина не приймає запропоновану їй ігрову роль, не дотримується правил гри, віддає перевагу рухливим іграм. У процесі сюжетно-рольової гри така дитина діє з ігровим матеріалом стереотипно, стикається з труднощами при виконанні окремих ролей;

• недостатня пізнавальна активність, швидка втомлюваність, виснажуваність, які серйозно гальмують ефективність розвитку і навчання дитини. Швидка втомлюваність призводить до зниження працездатності, що негативно впливає на засвоєння знань;

• нездатність до узагальнення й цілісності сприймати, що знижує результативність продуктивних видів діяльності, зокрема малювання та конструювання;

• недорозвиток емоційно-вольової сфери, що призводить до негативних проявів у поведінці. Дитина не розуміє, як слід поводитися з дорослими, може бути нав'язливою. Такій дитині складно дотримуватися правил поведінки у групі, підтримувати стосунки зі своїми однолітками тощо.

Причин затримки психічного розвитку багато, серед них зокрема :

• спадковість;

• несприятливі умови виховання;

• тривалі хвороби у ранньому дитинстві, які виснажують малюка;

• порушення функціонування головного мозку, пов'язані з його ураженнями під час внутрішньоутробного розвитку внаслідок патології пологів,травм тощо.

Як переконують дослідження науковців і власні спостереження за вихованцями, у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку, зазвичай, порушуються сенсорно-перцептивні процеси. Це проявляється, зокрема:

у недорозвитку цілісності сприймання;

• у повільному темпі впізнавання предметів;

• у проблемах узагальнення сенсорних сигналів.

Тому насамперед ми спрямовуємо свої зусилля на психокорекцію сенсорно-перцептивних процесів, розвитку константності, узагальненості сприймання, розвитку швидкості сприймання об'єктів.

Психологічний супровід, корекцію розвитку дітей із ЗПР, які відвідують заклад дошкільної освіти, ми здійснюємо, створюючи комплексну систему психолого-педагогічних умов, що допомагають успішній адаптації, реабілітації й особистісному зростанню дитини у соціумі – в умовах дошкільного закладу і сім’ї та спрямовуємо не лише на рівень актуального розвитку, але й на зону найближчого розвитку дитини.

Значні можливості удосконалення корекційної роботи з дошкільниками вбачаємо у використанні технології арт-терапії, яка заснована на мобілізації творчого потенціалу людини, внутрішніх механізмах саморегуляції та зцілення. Цей психотерапевтичний напрямок включає в себе багато інших, таких як психотерапія, ігротерапія, психодрама, музикотерапія, танцювальна терапія тощо.

Арт-терапія – це лікування за допомогою залучення дитини до мистецтва. При цьому дитина навчається спілкуватися з навколишнім світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові та звукові засоби. Вона дає змогу самостійно висловлювати свої почуття, потреби та мотивацію своєї поведінки, діяльності і спілкування, необхідні для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього середовища. Через малюнок або інший вид творчої діяльності дитина може «виплеснути» негативні та поділитися позитивними емоціями.

Особлива увага приділяється відтворенню фантазії дитини. При цьому дотримуються основних правил арт-терапії: дитина має право вибирати вид та зміст своєї творчої діяльності, працювати у своєму особистому темпі, враховуються індивідуальні особливості дитини, підбираються певні види діяльності, які окрема дитина спроможна виконати і отримати результат, регламентується робота дитини, що дає змогу підвищити зосередження уваги. Такі правила дають змогу стимулювати пізнавальну активність дитини, організувати поведінку, підвищити самооцінку.

На заняттях з арт-терапії дитину не примушують виконувати визначених завдань, вона може викласти свої інтереси та уподобання. Дитина починає глибше усвідомлювати свої потреби і мотиви, краще концентрувати та переключати увагу в процесі діяльності. Заохочуючими стимулами до подальшої співпраці з дитиною використовується: позитивна оцінка, допомога у виконанні завдань з боку дорослих, пропозиція взяти улюблену іграшку тощо.

Арт-терапія включає в себе:

• Нетрадиційні напрямки із образотворчої діяльності, направлені на корекцію мотиваційної сфери дитини, передбачають психологічний супровід сюжетних ліній, створених дитиною:

Створення колажів із малюнків, фотографій, символів, природних матеріалів навчає дитину «спілкуватися» з навколишнім середовищем;

Пальчиковий театр та нетрадиційні форми роботи з папером має на меті психокорекцію моторної, когнітивної, мотиваційної сфери дитини. За допомогою сюжетно-рольової гри діти знайомляться з елементами виразних рухів, мімікою, жестами;

Робота з тістом, тісто пластика передбачає корекцію рухової можливості дитини, корекцію пізнавальних і творчих можливостей дитини;

Малювання на тканині губкою, пальцями та долонями підвищує потреби в активності та реалізації моторних та емоційних можливостей;

Сенсорна інтеграція та психокорекція передбачає знайомство дитини з формою, розміром, площиною та частинами предметів, що сприяє психокорекції пізнавальних процесів, мотивації, а також підвищенню соціальної адаптації дитини;

• Одним із найцікавіших напрямків терапії є створення вистав дітьми за допомогою ляльок. Беручи участь у лялькових виставах, діти навчаються грати сюжетні ролі за казкою й «приміряти ту чи іншу роль на себе. Упродовж вистави діти не тільки отримують задоволення від пізнання навколишнього світу, але й вчаться керувати собою та відчувати темпоритм сюжету. Ляльковий театр спрямований на формування емоційної сфери дитини, розвиває пам’ять, мислення, увагу та уяву.

Корекційну роботу з дітьмии з використанням методів арт-терапії здійснюємо в чотири цикли навчання:

1-й цикл навчання, починаємо з 3-х років, передбачаємо формування передумов до сприйняття інструкцій педагога, розвиток вміння співпрацювати з дорослим, концентрувати увагу на незначний проміжок часу, працювати «рука в руці»; передбачаємо формування елементарних знань щодо кольору, розміру, величини оточуючих предметів. В даний цикл включаємо наступні види діяльності з арт-терапії: сприймання кольорової гами за допомогою нетрадиційних напрямків з образотворчої діяльності (малювання губкою, пальцями, крейдою, на тканині та ін.), формування початкових навичок створення колажів із різноманітних матеріалів, пальчиковий театр, тістопластику.

2-й цикл навчання спрямовуємо на формування первинних самостійних навичок, часткового розуміння інструкції, виконання завдання «рука в руці» та спільну співпрацю з дорослим, виконання дій за педагогом, спираючись на зразок та інструкцію. Вдосконалення набутих умінь здійснюємо в процесі діяльності з колажами, тістом, малюванням та грою в ляльковому театрі та іншими напрямками.

3-м циклом навчання передбачаємо поглиблення та вдосконалення знань, умінь та навичок дитини, уміння розуміти інструкцію педагога, уміння використовувати здобутий досвід, спиратися на зразок, бачити свої помилки та виправляти їх. В рамках даного циклу з арт-терапії включаємо нетрадиційні напрямки роботи із образотворчої діяльності, пальчиковий і ляльковий театр, створення колажів, малювання на тканині, робота з тістом, сенсорну інтеграцію.

4-м циклом навчання передбачаємо готовність вихованців до виконання завдань за інструкцією, самостійну роботу дітей, або роботу з незначною направляючою допомогою дорослого, розвиток уяви та образного мислення, вміння елементарно аналізувати свою роботу та вдосконалювати її.

Досвід стверджує:

Застосування арт-терапевтичних методів у практиці роботи з дітьми з особливими потребами допомагає розширенню їх уявлення про навколишній світ, усвідомленню ними його цілісності, розвитку моторики рук, здійсненню більш ефективного впливу на формування емоційної сфери, покращенню соціальної адаптації дитини, забезпечує можливість творити та грати разом із дитиною і бути не в якості педагога, а повноцінного учасника творчого процесу дитини.

Малювання нетрадиційними матеріалами дозволяє дитині:

• отримувати незабутні позитивні емоції;

• активізувати художній потенціал;

• привчитися до творчості;

• розвивати думки (як ще можна зобразити? як інакше?);

• розвивати самостійність;

• розвивати уявлення;

• розвивати дрібну моторику рук;

• проявити індивідуальність ;

• позбутися психологічних меж, страхів (раптом не вийде так, як потрібно).

Таким чином, арт-терапію, як методику корекції, доцільно використовувати в комплексі психотерапевтичних та освітньо-виховних заходів.

ДОДАТКИ

Перспективний план арт – терапевтичних занять,

адаптованих до психофізичних індивідуальних можливостей дітей з особливими потребами

План занять з арт-терапії побудований з урахуванням вікових особливостей дітей, їхніх обмежених можливостей. Це виявляється у доборі тих видів робіт, які є найцікавішими і найдоступнішими для розуміння й сприйняття особливими дітьми.

Дійсний план передбачає навчання і виховання особливих дітей у напрямку ціннісного ставлення до дійсності: до природи, до явищ суспільного життя, до рукотворного світу предметів побуту.

План складено на основі навчально-виховної та корекційно-розвиваючої методики: В.В. Макарова, Є.Гренлюнд та Н. Оганесян, В.Ю. Мартинюка, С.М. Зінченко, Р.В. Боргуш.

Тема

Сюжетно-рольова гра

Психокорекція

 1. Ляльковий театр

«Дружні зайчата» 1 та 2 частини, «Теремок», «Дюймовочка», «Рукавичка», «12 місяців», «Свято матері», «Казка про весну», «Казка про трьох поросят».

Дитина грає за допомогою ляльки сюжетну роль за казкою, в результаті чого відбувається емоційний аутотренінг через емоційну ідентифікацію з персонажем.

Формування емоційної сфери дитини, розвиток пам’яті, мислення, уваги й уяви. Ознайомлення з елементами виразних рухів, мімікою, жестами.

 1. Нетрадиційні напрямки із образотворчої діяльності

Сприйняття кольорової гами через абстрактне малювання губкою. Малювання пальцями. Малювання долонями. Колективне малювання.

Обговорення малюнків, розігрування ситуацій за сюжетом малюнку. Ігри-вправи на емоції та емоційний контакт.

Корекція пізнавальних процесів, розвиток сприймання та сенсорних властивостей дитини. Корекція мотиваційної сфери.

 1. Колажі

Предметні колажі з неживих предметів.

Предметні колажі із живими предметами.

Сюжетні колажі.

Елементи сюжетно-рольової гри, обговорення та подальший розвиток сюжетної лінії колажу.

Підвищення пізнавальної активності. Психологічний супровід сюжетних ліній колажу.

 1. Колажі із природних матеріалів

Килимки з листя.

Килимки з жолудів.

Килимки з каштанів.

Робота з предметами-замісниками.

Обговорення та складання розповіді.

Психологічний супровід сюжетних ліній колажу. Корекція мотиваційної сфери дитини.

 1. Пальчиковий театр

«Розумниця Маша», «Дятел та Сова», «Лелека та Жабеня», «Кіт Василій», гра з водою.

Дитина грає за допомогою пальчикової ляльки роль за казкою. Обговорення та подальший розвиток сюжету вірша.

Формування емоційної сфери дитини (поняття «добро», «погано», «весело», «сумно»), розвиток па
м’яті , мислення, уваги й уяви. Ознайомлення з елементами виразних рухів, мімікою жестами.

 1. Нетрадиційні форми роботи

з папером

Візеруноки із серветок.

Серпантинові казки. Робота з мокрим папером.

Включання ігрових моментів у процесі творчості дитини на заняттях

Корекція моторної, когнітивної, мотиваційної сфери дитини, розвиток уяви та сприйняття.

7.Робота з тістом, тісто пластика

Тістопластика.

Тістомозаїка.

Виготовлення предметних та сюжетних композицій.

Розігрування сюжету за допомогою виготовлених предметів.

Психокорекція рухової можливості дитини, корекція пізнавальних та творчих можливостей дитини.

 1. Тактильно-рухове сприйняття

Узнавання предметів навпомацки.

Тактильно-руховий вибір за зразком.

Уявлення.

Обговорення зображеного на тканині та створення етюду.

Психокорекція рухової можливості дитини, підвищення потреби в активності та реалізації своїх моторних та емоційних можливостей.

 1. Сенсорна інтеграція та психокорекція

Корегування уявлень про форму предметів.

Корегування уявлень про розмір предметів.

Корегування уявлень про цілісне сприйняття предмету та сприйняття окремих частин в ньому.

Простір і орієнтування у ньому.

Елементи сюжетно-рольової гри ( знайомство з іграшкою, виконати завдання разом із «гостем» заняття).

Психокорекція пізнавальних процесів дитини та мотивації. Підвищення соціальної адаптації дитини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИГОТОВЛЕННЯ СУВЕНІРІВ НЕТРАДИЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ АПЛІКАЦІЇ

Сонечко

Для виготовлення сувеніра потрібен невеликий клаптик фетру жовтого або жовтогарячого (помаранчевого) кольору й трохи білої, чорної і червоної шкіри. Ниточки для чубчика, маленькі стрічечки для кісок, а також мотузочок для підвіски треба підібрати відповідних кольорів.

1 варіант

Вирізаємо оченята, стрічки, ротик і клеїмо, як вказано на малюнку. Щічки, вії, брівки й носик малюємо фломастером.

2 варіант

Робимо картонний каркас, кладемо його на тканину жовтого кольору і обводимо з припуском 0,5 см. Збираємо на нитку кружечок тканини по краю «обкидним» швом. На кружечок картону кладемо трохи вати. Вкладаємо картонний каркас з ватою у призбираний кружечок із тканини – це і буде личко. На зворотному боці (тобто на потилиці голівки майбутнього сонечка) треба підшити, підгинаючи краї, «обкидним» швом тканину, розміром, що дорівнює картонному каркасу. В цьому варіанті оченята краще пришити. Це трохи стягне личко, і при цьому з’являться щічки.

Дзвіночки

Вступна розповідь для дітей: коли згадуєш про них, відразу уявляєш спекотне літо, зелені пахучі трави, луки, ліс і ніжні, тендітні дзвіночки.

Щоб зробити цей сувенір, вам знадобиться фетр або сукно блакитного кольору, біла і чорна шкіра, мотузочок завдовжки 30 см. Для чубчика візьміть трохи ворсистого хутра.

Послідовність виготовлення.

Вирізаємо основу і зі зворотного боку прокладаємо мотузочок так, як показано на малюнку. Вирізаємо невеликі паперові кружечки, що пасують до кольорового відтінку основи, змащуємо клеєм і накладаємо на мотузочок, закріплюючи його таким чином до основи. Кінці мотузочка правитимуть вам за підвіски. Такі самі кружечки на підвісках виходять із першої основи (голівки). Вони також закріплюються до зворотного боку паперовою прокладкою. Оченята клеїмо у такій послідовності: блакитний підочник, білий підочник, чорне очко.

Корівонька

Вступна розповідь: погляньте, як смачно їсть наша корівка цей яскравий букет! Характер у неї може бути різним. Якщо ми пришиємо їй очі, трохи змістивши зіниці в бік, то в неї при цьому цілковито зміниться вираз і настрій. Виберіть, місце для очей самі, на свій смак.

У цьому виявиться ваш настрій і почуття гумору.

Сувенір виготовляється із сукна або фетру. Деталі мають бути різного кольору. Для мордочки використайте світло-рожевий колір. Колір для квітки виберіть самостійно. Прикрасьте свою теличку маленьким чубчиком. Ну а язик, звичайно, буде червоний.

Дід Рип

Вступна розповідь.Діти, ви знаєте, що дід Рип, який живе у вашому будинку, зовсім не злий, навпаки, він добрий буркун (рипить). На ногах у нього старенькі валянки. Складається враження, що він радіє кожному доброму гостю.

Погляньте, як широко, добродушно розводить він свої незграбні руки.

Для виготовлення цього сувеніра треба мати клаптики кольорового фетру і трохи штучного хутра будь-якого кольору. Для оформлення обличчя треба білу, чорну й червону шкіру.

Послідовність виготовлення

Вирізаємо з фетру 2 деталі валянків, 2 деталі рук, 1 деталь основи. Зі шкіри вирізаємо очі, ніс і рот. На зворотному боці хутра креслимо кружечок для голови, вирізаємо його і робимо кульку. Очі, ніс, рот клеїмо так, як показано на малюнку. Голову пришиваємо до основи.

Стежте, щоб розмах рук був такий, як показано на малюнку. Руки закріплюються під головою. Валянки треба клеїти так, як показано на малюнку. З клаптиків іншого кольору робимо латки. Мотузочок закріплюємо на потилиці, щоб нашого діда можна було почепити на стіну.

Кролик-братик

Для виготовлення сувеніра треба підготувати цупке сукно (фетр), трохи штучного хутра, тоненький мотузочок. Для оформлення треба мати несипучу яскраву тканину, білу, чорну, червону шкіру для очей і носика. Щоб одягти кроленя, візьміть яскраві клаптики тканини.

Послідовність виготовлення.

Використовуючи лекала, вирізаємо 1 деталь голови з хутра, 1 деталь тулуба і 2 деталі для вушок із фетру, носик і очі зі шкіри. Кульку треба затягнути ниткою, попередньо напхавши всередину вату. Сорочку для кроленятка треба вирізати з будь-якої яскравої тканини (можна використати старі махрові шкарпетки). Мотузочок завдовжки 20 см закріплюємо у двох місцях: кінці ховаємо під сорочку, яку приклеюємо, як показано на малюнку; маленьким папірцем закріплюємо мотузочок на потилиці так, щоб сувенір можна було зручно підвішувати.

Із мотузочка вийшла шия кролика, завдяки цьому можна надати йому будь-яке положення, тобто зміщувати голову відносно тіла. Це дає можливість користуватися мініатюрою, як у маленькому ляльковому театрі. Ось тільки залишається пришити вушка, приклеїти очки й ніс.

Барвінок

Для виготовлення сувеніра знадобиться фетр будь-якого кольору, біла і чорна шкіра для очей, сукно для черевиків, мотузочок завдовжки 30 см і нитки або пухнасте хутро для чубчика.

Послідовність виконання.

Зі зворотного боку сукна чи фетру обводимо голову, капелюшок, 4 деталі для черевиків і вирізаємо це, а також 2 деталі підочників із білої шкіри і 2 деталі для очей із чорної шкіри (уважно притримуйтеся малюнка). Накладаємо на деталь голови мотузочок і приклеюємо очі, закріплюючи таким чином мотузочок. Далі клеїмо хутряний чубчик і капелюшок. На кінці мотузочка приклеюємо черевички (стежте, щоб кінці мотузочка були вкладені між обома деталями черевиків так, як це показано на малюнку).

Киця спить

Вступна розповідь.Дехто вважає, що кішки ледачі. Але згадайте, як вони люблять гратися з вами, лазити по деревах, ловити мишей і метеликів. Та ось кішка стомилась і заснула. Усім своїм виглядом вона несе спокій, тепло, затишок.

Для цього сувеніра знадобляться фетр будь-якого кольору, штучне хутро і трохи шкіри для оформлення.

Послідовність виготовлення.

Вирізаємо тулуб і в місці, позначеному літерами «а» і «б», клеїмо лапки. Гострими ножицями вирізаємо кружальце з хутра і робимо з нього кульку (голову). Пришиваємо її на місце, визначене на тулубі. Далі клеїмо вушка і носик. Вирізаємо тоненькі дужечки з м’якої чорної шкіри і теж клеїмо.

Це будуть вії. У кішки, що спить, вони опущені донизу. А на закінчення клеїмо чубчик.

Котигорошко

Для виготовлення сувеніра треба мати цупке сукно, трохи штучного хутра (бажано тілесного кольору), тоненький мотузочок. Для кружечків (горохів) на чобітках знадобляться яскраві несипучі тканини. Залишки шкіри використовуємо для виготовлення очей і рота. Для підочників візьміть шкіру білого кольору, а для зіниць – чорного.

Послідовність виготовлення.

За заготовленими лекалами вирізаємо 2 деталі чобіт і 1 деталь голови. Затягуємо кружечок із хутра і набиваємо його ватою. Це голова. На ній наклеїмо очі й ротик. З ниток робимо зачіску. Мотузочок-підвіску закріплюємо за допомогою паперового кружечка, який клеїмо на потиличній частині голови, а кінці його зі зворотного боку обох чоботів.

Корекційно розвивальні заняття

методом арт – терапії

для збалансування емоційного розвитку,

психодіагностики дитини з затримкою психічного розвитку

Заняття сприяють достатньому рівню розвитку пізнавальних психічних процесів (пам’яті, мислення, уваги, мовлення) та збалансуванню емоційного розвитку дитини. Також за допомогою даних занять прослідковується динаміка розвитку дитини.

ЗАНЯТТЯ 1

Мета заняття: створення позитивного емоційного настрою на працю, зняття емоційного напруження. Розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’яті, уваги, мислення, уяви. Створення доброзичливої, комфортної атмосфери на занятті.

1. Вправа - привітання. (2 хв.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою на працю.

Хід вправи : Психолог повідомляє дитині, що дуже радий її бачити і хоче привітатись по особливому - „долонька з долонькою”. Дитина кладе руки долоньками вгору, а психолог вітається з нею на ім’я та легенько хлопає своїми долонями по долоньках дитини.

Барвистий метелик до нас залетів

І нас до роботи мерщій запросив,

Крильцями яскравими він радісно тріпоче

І завдання нам розказати хоче.

2. Вправа „Загадкові картини” (5 хв.)

Мета: розвиток уяви, уваги.

Хід вправи: дитині дається картка із силуетними зображеннями , що накладені один на одного. Потрібно визначити, що зображено та розфарбувати їх у різні кольори.


3. Фізкультхвилинка (3 хв.)

Буратіно потягнувся (стати на носочки, підняти руки вгору),

Раз нагнувся, два нагнувся(нагнутися, руки перед собою).

Руки в сторони розвів (розвести руки всторону),

Ключик, видно, не знайшов (повернути голову вліво, а потім вправо).

Щоби ключик нам дістати,

Слід нам на носочки встати (стати на носочки, підняти руки вгору, потягнутися).

4. Вправа-гра „На що схоже:?” (5 хв.)

Мета: розвиток уваги, мислення, уяви.

Хід заняття: дитині пропонується картки із зображенням геометричних фігур (квадрат, трикутник, овал, прямокутник, коло) і предметні картини, які нагадують різні форми (наприклад: м’яч схожий на форму кола і.т.). Потрібно підібрати відповідні форми до пропонованих предметів.

5. Релаксація (5 хв.) Вправа "Я-КВІТКА"

Мета: зняття емоційного напруження.

Я — квітка. Я дуже маленька. Я вільно росту. Я вранці прокидаюсь після чудового сну, розкриваю свої пелюстки, повертаюся до сонечка, вмиваюся росою. Мої пелюстки бавляться з вітерцем. Довкола мене — чудові пахощі.

6. Рефлексія. (3 хв.)

- Що нового дізнався на занятті?

- Яка гра і чому сподобалась найбільше?

7. Прощання. (2 хв.)

Психолог, взявшись за руки з дитиною, прощається зі словами:

„Ти і я, я і ти

Ми є друзі - назавжди !”

ЗАНЯТТЯ 2

Мета заняття: створення позитивного емоційного настрою. Розвиток логічного та образного мислення, уваги, уяви, пам’яті, дрібної моторики та координації рухів. Формування комунікативних вмінь, навичок співпраці.

1.Вправа „Привітання” (2 хв.)

Мета : створення позитивного емоційного настрою на працю.

Хід вправи: психолог вітається з дитиною словесно та потискуванням руки. Бджілка - трудівниця залетіла до нас,

До роботи бджілка запросила нас,

Зараз бджілці допоможем.

Разом з нею все зробити зможемо!

2. Вправа «Пригадай казку» (5 хв.)

Мета: розвиток мислення.

Хід заняття : роздивися картинки й скажи, що було спочатку, а що потім. Послідовно розстав всі картинки.

3. Рухлива вправа „Вухо – ніс” (3 хв.)

Мета : розвиток уваги.

Хід вправи: За командою „Вухо” дитина повинна схопитися за вухо, за командою „Ніс” – за ніс. Психолог виконує дії разом із дитиною, але якийсь час повинен „припуститися помилки”. Дитина не звертаючи увагу на „помилки” дорослого, повинна показувати тільки ту частину обличчя, яку назвав психолог.

4. Вправа «Домалюй» (5 хв.)

Мета: розвиток дрібної моторики руки.

Хід заняття: наведи всі лінії на картинкаї і розфарбуй малюнки в різні кольори.

5.Рефлексія. (3 хв.)

Ми старались, ми трудились

Навіть трішечки втомились.

Відпочити вже нам час

Та чи все було гаразд?

6.Прощання. (2 хв.)

Психолог. Сьогодні ми з тобою поділимося краплиною своєї доброти. Вони складають долоні, дмухають у них і передають одне одному „краплинку” своєї доброти.

ЗАНЯТТЯ 3

Мета заняття: створення позитивного емоційного настрою, формування комунікативних навичок та навичок співпраці. Розвиток динаміки та координації рухів, активізація мовних навиків, пам'яті, мислення, розвиток творчої уяву та увагу.

1. Вправа – привітання. (2 хв.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Хід вправи: психолог повідомляє дитині, що дуже радий її бачити і хоче привітатись по особливому – „двома руками ”. Дитина ставить дві руки ліктями на стіл, долонями назовні. Психолог вітається з нею легким хлопком долонями по долонях дитини, називаючи при цьому ім’я дитини. Вона у відповідь також вітається

Сьогодні поїдемо ми за знаннями

Кмітливість візьмемо в дорогу із нами.

Фантазія може в дорозі знадобитись

Багато всього нам ще треба навчитись

2. Вправа «Логічні ланцюжки» (5 хв.)

Мета: тренування мислення, уваги та кмітливості.

Хід вправи: психолог пропонує дитині картки із 4 малюнків, на яких зображена певна послідовність дій, і просить розкласти малюнки по порядку: що має бути спочатку, що потім, чим закінчується.

3.Фізкультхвилинка (5 хв.)

Покажи, як гримить грім? (на місці потупали ніжками)

Як сонечко вийшло? (піднялися на носочки, потягнулися, посміхнулися один одному)

Як вітер грається з листочками? (руки підняли вгору і помахали в сторони)

Як птахи летять? (руки в сторони, помахали руками)

Як зайчики срибають? (стрибки на двох ногах на місці)

По долині ми гуляєм, (маршируєм)

4. Вправа «Розфарбуй по цифрам» (5 хв.)

Мета : розвиток дрібної моторики руки, уваги, тренування знання кольорів та цифр.

Хід заняття: дитині необхідно розфарбувати малюнок за відповідною інструкцією.

5.Вправа «Гра з пальчиками» (5 хв.)

Мета : розвиток динаміки та координації рухів, активізація мовних навиків, пам'яті, мислення, розвиток творчої уяву та увагу.

Дощик

Дощику, дощику, лий-поливай —

Буде рум'яний у нас коровай,

Будуть у нас булочки, будуть і сушки,

Будуть смачні-пресмачні ватрушки.

(Вказівним пальцем однієї руки постукати по долоні другої, окреслити перед собою руками коло, поплескати почергово однією долонею по другій, з'єднати великий і вказівний пальці рук разом, створюючи велике коло.)

6. Рефлексія . Прощання (5 хв.)

Дуже гарно працювали

І як друзі розмовляли.

Тож по дружньому скажи:

Що сподобалось тобі?

7. Прощання „Подаруй усмішку” (3 хв.)

В теплі лагідні краї

Відлітають журавлі

Ну і ми прощаємось

Та скоро зустрічаємось.

ЗАНЯТТЯ 4

Мета заняття: розвиток емоційно-вольової сфери та загальних інтелектуальних здібностей дитини. Розвиток вміння дитини логічно і граматично правильно міркувати та висловлювати свою думку, формувати елементарні образні уявлення про навколишній світ, розвиток дрібної моторики руки.

1. Вправа привітання. (2 хв.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Доброго ранку! Доброго дня!

Треба вітатись чемно щодня

Усмішку людям треба давати

Доброго ранку! – всіх привітати

Хід вправи: Психолог повідомляє дитині, що радий її бачити та вітається. Привітання „Кивок”: психолог вітається кивком з дитиною, звертаючись на ім’я та словами: „Доброго дня”, дитина відповідає так само.

2.Вправа «Що не так?» (5хв.)

Мета: визначається вміння дитини логічно і граматично правильно міркувати та висловлювати свою думкау, формувати елементарні образні уявлення дитини про навколишній світ .

Хід вправи: Психолог пояснює дитині завдання : уважно подивися на цю картинку і скажи, чи всі тут знаходиться на своєму місці і правильно намальовано. Якщо що-небудь тобі здасться не так, не на місці або неправильно намальовано, то вкажи на це і поясни, чому це не так. Далі ти повинен будеш сказати, як насправді повинно бути.

3.Рухлива гра «Чотири стихії» (3 хв.)

Мета: корекція уваги, моторики.

Хід вправи: психолог позначає рухами слова:

Земля – руки вниз,

Повітря – руки вгору,

Вода – руки вперед,

Вогонь – руки в сторони.

Спочатку психолог команди супроводжує наочним показом, потім дає тільки словесну команду, а на наступному етапі виконує рухи, які не відповідають словам. Дитина повинна виконати команду.

4. Вправа „Запам’ятай предмети ” (5 хв.)

Мета: розвиток зорової пам’яті, спостережливості.

Хід вправи: дитині пропонують порахувати, по скільки предметів зображено на картинках. Потім потрібно прибрати малюнок, назвати предмети, що запам’яталися, і згадати їх кількість.

5. Вправа „Черепаха” (5 хв.)

Мета : розвиток моторики руки.

Хід вправи:- Я повільно так повзу ,

Бо будиночок везу.

Подушечками пальців і нижньою частиною долоньки торкатися столу,утворюючи „півкулю”. Висунути вказівний палець, обперти його об стіл і підняти ним вперед увесь „будиночок ”черепахи. Так само пересунути „будиночок ” черепахи середнім, безіменним пальцями та мізинцем.

6. Рефлексія. (2 хв.)

- Що нового дізнався на занятті?

- Яка гра сподобалась найбільше?

7. Прощання. ”Подаруй уявний подарунок” (3 хв.)

Психолог і дитина „дарують” один одному уявні подарунки. Наприклад, чудовий день, яскраве сонце, блакитне небо тощо.

ЗАНЯТТЯ 5

Мета заняття: розвиток емоційно-вольової та пізнавальної сфери. Формування комунікативних та пізнавальних навичок і вмінь, зняття емоційного напруження.

1. Вправа – привітання.(3 хв.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Привітайся до віконця:

Здрастуй, здрастуй,

Рідне сонце

Дай нам сили,

Дай добра

Тебе любить дітвора.

Хід вправи:„Мізинчик до мізинчика”

2. Гра «Різнокольорова вода» (5 хв.)

Мета: розвиток емоційної комунікативної сфери,

Хід вправи: дитині пропонується розфарбувати воду в різні кольори. Запитайте в дитини, як зробити «сердиту воду», «добру», «веселу». Можна розфарбовувати воду в найрізноманітніші настрої. Покажіть дитині, як можна за допомогою однієї і тієї ж фарби отримати різні відтінки і як при цьому зміниться «настрій» води. Наприклад, чорна вода стала «сердитою», а сіра стала вже «задумливою».

3.Фізкультхвилинка «Зайчик» (5 хв.)

Сірий зайчик скік та скік (стрибки на місці),

По капусту він прибіг (біг на місці).

Нахиливсь, зірвав головку (руки на поясі, нахили вперед, дістати пальчиками рук носочки ніг)

Але й мав собі мороку.

Поки в ліс її приніс (маршируєм на місці)

Мокрий став у нього ніс (погріти руки)

4. Вправа ”Закінч фразу” (5 хв.)

Мета: розвиток понятійного мислення

Хід вправи: психолог говорить початок фрази, а дитина має закінчити фразу. Варіанти:

- Трава зелена, а небо…

- Собака гавкає, а кішка…

- Взимку холодно, а влітку…

- Ти їси ротом, а слухаєш…

- Човен пливе, а машина…

- Ти дивишся очима, а дихаєш…

- У людини ноги, а в собаки…

- Птахи живуть у гніздах, а люди…

5.Рефлексія. (5 хв.)

Ми старались, ми трудились

Навіть трішечки втомились.

Відпочити вже нам час

Та чи все було гаразд?

6.Прощання. (2 хв.)

Психолог. Сьогодні ми з тобою поділимося краплиною своєї доброти. Вони складають долоні, дмухають у них і передають одне одному „краплинку” своєї доброти.

ЗАНЯТТЯ 6

Мета заняття: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження. Активізація та розвиток пізнавальної діяльності. Формування комунікативних навичок і вмінь, навичок взаємодії.

1. Вправа – привітання. (2 хв.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Хід вправи: психолог вітається з дитиною, торкаючись одне до одного плечем. Торкається легенько, з любов’ю та ніжністю.

На галявині в ліску

Я знайшла конверт в мішку

Принесла його в руках

Це нове завдання в нас

2. Вправа «Простав значки»(5 хв.)

Мета: розвиток уміння розподіляти та переключати увагу дитини

Хід вправи: розстав значки у фігурах відповідно до зразка в рамці дивись.

3. Вправа “Візьми і передай” (3 хв.)

Мета: розвивати уяву, творче мислення, навички взаємодії.

Хід вправи: психолог і дитина стоять напроти одне одного та передають одне одному уявні предмети. Наприклад, психолог передає дитині „важку сумку”. Вона „отримує” її та зображує за допомогою „мови” рухів тіла, як вона її ледве піднімає, яка сумка важка.

4. Вправа в піску «Долоньки, пальчики й кулачки»(5 хв.)

Мета: зниження нервового напруження. Розвиток тактильно-кінестетичної чутливості і дрібної моторики пальців рук.

Хід вправи: психолог показує, а дитина виконує вправу на рівній поверхні піску:

- «Долоньки» - відбитки обох долонь на піску;

- «Пальчики» - відбитки всіх пальців рук одночасно «долоньки в куполі»

- «кулачки» відбитки кулачків.

Повторити вправу 6 разів.

Обговорення:

- Чим тобі сподобалася вправа?

- Що відчували твої пальчики, долоньки, кулачки?

- Який був у тебе настрій? Чому?

5. Рефлексія. (3 хв.)

- Що нового дізнався на занятті?

- Яка гра сподобалась найбільше?

6.Прощання.

Гра ”Подаруй уявний подарунок”. (2 хв.)

Психолог і дитина „дарують” один одному уявні подарунки. Наприклад, чудовий день, яскраве сонце, блакитне небо тощо.

ЗАНЯТТЯ 7

Мета заняття:розвитокпізнавальноїсфери: пам’яті, уваги, уяви, мислення, мовлення. Формуваннявміннявстановлюватилогічнізв’язкиміжпоняттями, діяти за правилами. Покращення стану загальної та дрібної моторики

 1. Вправа – привітання. (2 хв.)

Мета:створенняпозитивногоемоційного настрою, атмосферидовіри та доброзичливості, зняттяемоційногонапруження.

Здрастуй, милийдруже !

Йдисюдимерщій.

Грухутенькопочинаймо,

Один одноговітаймо.

Руку дружбипростягни,

І заняттярозпочни.

Хідвправи: психолог вітається з дитиною, торкаючисьодне до одного плечем. Торкаєтьсялегенько, з любов’ю, ніжністю.

 1. Вправа «Лабіринт» (5 хв.)

Мета: виявлення розуміння дитиною інструкції; стійкості, концентрації та об'єму уваги; цілеспрямованість діяльності; зорово-просторове сприймання.

Хід вправи: психолог показує дитині картинку і дає інструкцію.Подивись, дівчинка і хлопчик тримають в руках кульку і паперового змія. Хто що тримає в руках? Для цього проведи олівцем від руки до кульки. Відривати олівець від малюнку не можна.

 1. Вправи з м’ячиками Су - Джок (5 хв.)

Мета:розвиток моторики.

Хід вправи: необхідно, щоб м'яч знаходиться між долонь дитини, пальці притиснуті один до одного. Виконувати масажні рухи, катаючи м'яч супроводжуючи віршиком.

Цей м’ячик не простий:

Весь колючий ось який.

Між долоньками кладем,

Ним долоньки розітрем

Вгору, вниз його катаєм,

Свої руки розвиваєм!

Можна м’яч котить по кругу,

Перекидувать друг другу.

Раз, два, три, чотири, п’ять

Нам пора й відпочивать

(Всі рухи виконуються відповідно до тексту)

4. Вправа «Залатай килимок» (5 хв.)

Мета: виявити сформованість мисленнєвих процесів аналізу, синтезу та порівняння, сформованість наочно-образних уявлень,здатність до відтворення цілого на основі зорового співвіднесення;наявність зацікавленості.

Хід вправи:перед дитиною викладають почергово малюнки з вирізаними частинами, які розкладаються під малюнком або в стороні від нього. Інструкція: "Подивись, з килимка вирізали частинку, знайди її».

5. Релаксація (5 хв.) Етюд „Я - чарівник”

Дитина із заплющеними очима уявляє себе чарівником і потрапляє у чарівну країну Фантазію, де збуваються всі найзаповітніші мрії та бажання.

6.Прощання „Подаруйусмішку” (3хв.)

В теплі лагідні краї

Відлітають журавлі

Ну і ми прощаємось

Та скоро зустрічаємось.

ЗАНЯТТЯ 8

Мета заняття: створення позитивного емоційного настрою, зняття емоційного напруження. Розвиток пізнавальних процесів: пам’яті, уваги, спостережливості, мислення.

1. Вправа – привітання. (3 хв.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Хід вправи: психолог вітається з дитиною без слів – за допомогою долоньки, погляду, усмішки тощо.

У дуплі у білочки я знайшла горішки

Каже мені білочка: бери собі трішки.

Я й узяла навмання,

А там нове завдання.

2. Вправа „ Четвертий зайвий” (7 хв.)

Мета: розвиток уваги, пам’яті, логічного мислення.

Хід вправи: психолог називає чотири предмети, три з яких відносяться до одного загального поняття. Дитина має назвати зайвий предмет, тобто той, котрий не має відношення до інших та пояснити свій вибір. Варіанти слів:

-стіл, стілець, ліжко, чайник

- гірок, морква, цибуля, заєць

- лялька, машина, мозаїка, книжка

- вовк, лисиця, ведмідь, кішка

- лижі, ковзани, човен, сани

- автобус, трамвай, літак, тролейбус

- річка, ліс, асфальт, поле.

- пожежник, космонавт, балерина, міліціонер,

- молоко, чай, лимонад, хліб

- нога, рука, голова, черевик

3. Фізкультхвилинку «Корисні рухи»(5 хв.)

Добре ми вже потрудились,

Час настав відпочивати.

Руки – вгору, руки – вниз (піднялися на носочки, руки вгору, опустити руки вниз)

І легесенько прогнись (руки в боки, прогнутися назад).

Покрутились, повертілись (опустили руки вниз, повернулися вправо, вліво)

На хвилинку зупинились.

Пострибали, пострибали (руки на поясі, стрибки на двох ногах)

Раз – присіли, другий – встали (руки перед собою, присіли – встали)

Вдих глибокий – раз, два, три...(вдих – видих)

Вчитись знову почали.

4. Вправа – гра «Знайди відмінності» (5 хв.)

Мета: розвиток спостережливості, зорової пам`яті.

Хід гри: дитині пропонується розглянути 2 однакові малюнки, які мають відмінності. Дитина повинна знайти, чим малюнки відрізняються.

5. Рефлексія. (3 хв.)

Наша зустріч не остання

Слухай моє побажання:

Будь відвертим ти зі мною,

Я відверта із тобою.

То скажи чи все гаразд

Було на заняття в нас?

6.Прощання. (2 хв.)

Психолог, взявшись за руки з дитиною, прощається зі словами:

„Ти і я, я і ти

Ми є друзі - назавжди !”

ЗАНЯТТЯ 9

Мета заняття: розвиток емоційно-вольової та комунікативної сфери. Корекція та розвиток пам’яті, уваги, мислення, мовлення, дрібної моторики.

1.Вправа – привітання. (3 хв.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Ішов зайчик через ліс

У свою хатинку

Він завдання нам приніс

І поклав в торбинку

Хід вправи: психолог вітається з дитиною всіма пальчиками по черзі та цікавиться її сьогоднішніми успіхами.

2. Вправа „Знайди зайвий предмет”(5 хв.)

Мета: корекція здатності до узагальнення.

Хід вправи: дитині пропонують розглянути картинки та знайти зайвий предмет, пояснити свій вибір.

3.Вправа в піску « Ходимо – їздимо»(7 хв.)

Мета: зняття емоційного напруження в дітей. Розвиток позитивних емоцій, тактильно-кінестетичної чутливості. Формування навичок культури поведінки.

Хід вправи: з допомогою пальців, долоньок та кулачків дитина виконує вправи :

-проведи одним пальчиком по піску;

-тепер двома пальчиками;

-давай «помаршируємо» кулачками;

-проїдемо на лижах (двома пальцями);

-їдемо на санчатах (долоньками).

Потім пропонуємо проїхати назустріч один одному, але щоб не перетнутися, поступаючись «Спритний лижник».

Обговорення :

-Що ти відчув (ла), коли ходив (ла) пальчиками по піску?

-Чи подобається марширувати?

-Який пісок на дотик?

-Хто був найспритнішим і найввічливішим лижником?

-Чому потрібно поступатися іншим?

4.Вправа «Розділи на групи» (5 хв.)

Мета:розиток образно-логічного мислення дитини.

Хід вправи: дитині показують картинку і пропонують наступне завдання:

«Уважно подивися на картинку і розділи представлені на ній фігури на якомога більшу кількість груп. У кожну таку групу повинні входити фігури, які виділяються за одною загальною для них ознакою. Назви всі фігури, що входять в кожну з виділених груп.

5. Рефлексія. (2 хв.)

- Що нового дізнався на занятті?

- Яка гра сподобалась найбільше?

6.Прощання. ”Подаруй уявний подарунок” (3 хв.)

Психолог і дитина „дарують” один одному уявні подарунки. Наприклад, чудовий день, яскраве сонце, блакитне небо тощо.

ЗАНЯТТЯ 10

Мета заняття: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження. Розвиток емоційно-вольової сфери, „мови” рухів тіла, міміки, жестів. Активізація процесів мислення, пам’яті, уваги, уяви.

1.Вправа – привітання (2 хв.)

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Приніс листа листоноша

Що там? Що там? Нам цікаво.

Ще завдання, ой хороше!

Тож разом давай до справи.

Хід вправи: психолог вітається з дитиною, дарує яскраву повітряну кульку і зиче хорошого настрою.

2. Вправа „Хто ховається в крапках” (5 хв.)

Мета: розвиток уяви.

Хід вправи: психолог пропонує дитині малюнок, на якому контур предмета або зображення відтворено крапками. Дитина має побачити зображення й обвести його лінією.

3.Фізкультхвилинка «Білочка» (3 хв.)

Раз, два! Пострибали! (руки на поясі, стрибки на двох ногах)

Три, чотири! Назад стали (зупинилися)

Лапки вліво, лапки вправо (ліва нога вперед- назад, права нога вперед – назад)

Лапки вгору підняли (руки підняли вгору)

І тихесенько присіли (руки перед собою- присіли),

Потім знову підвелись (повернулися у вихідне положення)

І кружились, веселились (покружляли, пострибали),

Усміхнулись,

Й за науку знов взялись.

4. Вправа ”Знайди пару” (5 хв. )

Мета: розвиток словесно – логічного мислення.

Хід вправи: дитині пропонується вибрати з ряду слів і назвати пари (близькі за значенням ) до слова:

- дошка (будинок, олень, шафа, крейда ),

- малюнок (чашка, скатертина, дерево, фарби),

- кімната (книжка, машина, вулиця, квартира),

- дерево (цвях, полиця, люстра, гілка),

- образа (сміх, гра, світло, сльози),

- літо (звір, сонце, мороз, парасолька),

- дощ (сонце, будинок, хмара, двері),

- учень (портфель, рушник, ранок, світло).

5. Пальчикова гімнастика „Кішки – мишки” (5 хв.)

Мета: розвиток дрібної моторики.

Хід вправи:

Ця ручка – мишка,

Ця ручка – кішка.

Мишка лапками шкребе

І скориночку гризе

Це почула кішка

І біжить до мишки

Мишка – шусть і вбігла в нірку,

Не полізе кішка в дірку

(витягни пальці лівої руки – це мишка, а стиснутий кулачок – це кішка. Рухи за текстом. )

6. Рефлексія (2 хв.)

Працювали ми сумлінно

Працювали на „відмінно”

Час занять уже скінчився

То скажи чого навчився ?

7.Прощання „Подаруй усмішку” (3 хв.)

Ось прийшов прощання час

Було в нас усе гаразд.

Все зуміли, все змогли

„До побачення” – скажи.

Такі заняття викликають у дітей гарний настрій, позитивні емоції, інтерес до діяльності, ефективному засвоєнню та відтворенню отриманих знань та навиків, продуктивній стабілізації емоційно-вольової сфери.

АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА МЕТОДИКА “КАРАКУЛІ»

Вперше техніка «каракулі» була розроблена і описана Д. Віннікоттом.

В даний час ця методика має кілька модифікацій та описів викладених авторами: Л.Лоуі, М.Бетенскі, Р.Френкель, А Копитін, Л Лебедєва в наукових дослідженнях.

Техніка «каракулі» зачіпає сферу творчого потенціалу особистості, звільняє його і тим самим сприяє особистісному зростанню дитини, підвищенню її впевненості у власних можливостях.

В своїй практичній діяльності з дітьми з затримкою психічного розвитку техніку «каракулі» спрямовую на оптимізацію міжособистісного і внутрішньогрупового спілкування, групової згуртованості, на розвиток і вдосконалення комунікативних навичок, налаштовую дітей на прояв взаємної емоційної підтримки.

Різноманітні варіанти методики практикую як у груповій, так і в індивідуальній роботі з дітьми.

Техніка «Плями, каракулі» (М.Бетенскі)

Дану образотворчу техніку в поєднанні з музикою я використовую для спонукання особистістості дитини до саморозкриття, дослідження власного емоційного стану, розвитку творчої уяви.

Опис техніки:

Я пропоную дітям вибрати папір і образотворчі матеріали за бажанням, послухати ритм і настрій музичного твору, уявити собі образ, про який розповідає музика, потім зобразити його за допомогою каракулей, ляпок, ліній, крапок, плям, відбитків та ін.

Під час виконання проводжу обговорення діти розповідають про свій малюнок, відзначають, чи вийшло передати задуманий образ, чи вийшло у них що-небудь несподіване, і на що воно може бути схожим, що позначає обраний для малюнка колір.

Після закінчення малювання діти розповідають про свої враження від творчого процесу.

Техніка «Глиняні каракулі» (Р.Френкель)

В своїй практиці дану техніку використовую для встановлення тісного контакту між мною та дитиною. Техніка особливо ефективна в роботі з дітьми, що зазнають труднощів і страху перед малюванням, зображенням чого-небудь.

Опис техніки:

Пропонується діткам по шматку м’якої глини. Кожен повинен спробувати виліпити 2 або 3 будь-яких фігур різної форми, психолог сам робить те ж саме . Потім діти міняються фігурками, для того щоб об’єднати їх яким-небудь чином і створити композицію. Отримавши готові фігурки, діти відчувають себе більш впевнено в створенні образу. По завершенню роботи діти розглядають те, що вийшло, і обговорюють свої вироби. Після того, як вони висохнуть, можна продовжити роботу на етапі розфарбовування фігур.

Техніка «Каракулі» (Л.Лоуі)

Дану технікуя спрямовую на формування оптимального внутрішньогрупового комунікативного середовища, також техніка дає діагностичну інформацію про сформовану внутрішньогрупову взаємодію.

Опис техніки:

Психолог кладе великий аркуш паперу на стіл, і просить учасників вибрати один олівець. Дві дитини не можуть використовувати однаковий колір. Потім пропонується дітям швидко намалювати на аркуші каракулі – безладні, безперервні лінії. Потім домальовування відбувається по черзі. Ведучий стежить за тим, щоб кожен учасник, малюючи в порядку черги, вносив в малюнок лише мінімальні доповнення – тоді всі візьмуть участь у створенні закінченої композиції по кілька разів. Подорож малюнка з рук в руки продовжується до тих пір, поки кожен не вирішить, що йому більше нічого до нього домальовувати.

На наступному етапі відбувається обговорення малюнка. Що кожен з учасників бачить в малюнку. Таке обговорення може сказати дуже багато про особливості кожного учасника і те, як діти взаємодіють один з одним.

Деякі особливості малюнка, що підлягають обговоренню: переважання одного кольору, сюжети і образи, що відображають взаємовідношення учасників у групі; що привніс кожен учасник в малюнок і як його праця вплинула на хід і результат спільної роботи.

У висновку обговорення з дітьми обов’язкова скласти якусь сюжетну колективну історію по малюнку.

Техніка «Каракулі і метаморфози» (А. Копитін)

Дану техніку в своїй праці я використовую для дітей 6 – 7 років. Техніка не накладає обмежень на діїдітей, можливість трансформації образів сприяє розкриттю творчого потенціалу, активізації уяви, катарсичного процесу.

Опис техніки:

На першому етапі перед дитиною стоїть одна єдина задача – вільний рух олівця по аркуші паперу без будь-якої мети і задуму, в результаті якого виходить складний клубок ліній. У цьому «клубку» слід потім побачити який-небудь образ і розвинути його.

На основі створених каракулей дитині пропонується скласти розповідь.

Діти можуть спробувати виразити в словах свої почуття та асоціації, що з’являються при створенні різних каракулей.

Для створення каракулей даною методикою передбачено використання відбитків фарби на папері (отримані за допомогою кисті або руки) як попередню основу для створення образу, робити це можна за участю всіх членів групи, але на великому вертикально розташованому аркуші паперу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Денисова З.В. Детский рисунок в физиологическойинтерпретации.-Л.,1974.

2. Терлецька Л. Психокорекція засобами малюнку.- К.:, 2007.- Т35 (Серія «Психологічний інструментарій»).Бібліогр.: с.141.

3. Психолог на батьківських зборах/ Упорядник О.Главник. –К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 112с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

4. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководсво по детскойпсихотерапии./Пер.с англ. – М.:Независимаяфирма «Класс», 1997.-336с

5. Р.С. Немов Ш. Психологія дитинства, практикум. Навчальний посібник-К.: Главник, 2006, 144 с.

6. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психоло-го-педагогическогоизучениядетей в дошкольныхучреж¬дениях и начальныхклассахшкол. Серия "Школа для всех". — М: Новая школа, 1998. — 144 с.

7. Юлія Соколова . Гра з пальчиками. Серія «Божьякоровка».-К: Єксмо,2003,- 48 с.

8. Психологічна підготовка дітей шестирічного віку до школи. / Н. Зацепіна // Психолог дошкілля.- № 3(8). – 2010

9. Розвиток емоційної сфери, пізнавальних психічних процесів. Соціалізація старших дошкільників. Корекційно-розвивальна програма/О.Камінська // Психолог дошкілля.- № 2(7). – 2010.

10. Програма розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку/О. Клугман / / Психолог дошкілля.- № 1(6). – 2010.

11. «Психолог дошкілля» № 6 (23), червень 2011 р. вкладка «Корекція і розвиток пізнавальної та емоційної сфер у дітей із ЗПР».

12. «Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі» - автор Коненко О. Л. 2009 р.

13. Журнал "Дефектологія" № 4 2000 / / ст. Т.М. Павлій - Деякі підходи до вивчення і корекції емоційної сфери дітей з затримкою психічного розвитку.

14. Розвиток емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку. Корекційно – розвивальна програма / І. Залєська, С. Орєхова//Психолог.-№22-24, червень 2008 р.

15. Інклюхивна освіта: теорія та практика: навчально-методичний посібник/[кол. Авторів; за аг. Ред.. С. П. Миронової].- Камянець-Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.-192 с.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.