Сьогодні відбувся
Кабінет психолога:
«
Плітки. Конфлікти
»
Взяти участь Всі події

Консультативний напрям роботи гувернера – дефектолога

Педагогіка

Для кого: 11 Клас, 12 Клас, Дорослі

08.03.2020

1004

17

0

Опис документу:
Гувернер - спеціаліст, який забезпечує індивідуальний догляд, виховання та освіту в сім’ї дитини віком від трьох до десяти років (до закінчення початкової школи), тому працює у сфері діяльності “людина - людина”.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти та науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра спеціальної освіти то соціальної роботи

Реферат на тему:

«Консультативний напрям роботи гувернера – дефектолога»

Виконала:

Студентка групи ФПЛ – 51(з)

Марко Вероніка

Перевірила:

Фалинська З.З.

Львів 2019

Гувернер - спеціаліст, який забезпечує індивідуальний догляд, виховання та освіту в сім’ї дитини віком від трьох до десяти років (до закінчення початкової школи), тому працює у сфері діяльності “людина - людина”.

Соціальне замовлення на професію виникло у зв’язку з невідвідуванням дітей дошкільних закладів та груп продовженого дня, а також з доцільністю здійснення індивідуального виховання обдарованих дітей, дітей з девіантною поведінкою (поведінка, що відхиляється від норми), хронічними захворюваннями.

Завдання та обов'язки

Забезпечує догляд, оздоровлення, режимні процеси, вивчення і всебічний розвиток особистості дитини, її здібностей. Задовольняє інтелектуальні та емоційні потреби дитини, готує її до виконання необхідних соціальних ролей (зокрема, до навчання у школі), у разі потреби - захищає її життя, честь і гідність, використовуючи ефективні методи, засоби і форми роботи. Виховує у дитини повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей країни, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

Готує вихованців до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Безпосередньо працює з батьками, надає їм консультаційну допомогу з питань навчання, виховання, розвитку їхньої дитини.

Гувернер надає кваліфіковану допомогу під час підготовки дитини до навчання у школі, в період адаптації до нового шкільного режиму або допомагає учням, які відстають у навчанні.

У процесі навчання та виховання гувернер навчає і розвиває здібності дитини, навчає навикам самостійної роботи, забезпечує загальнокультурний розвиток дитини.

Гувернер спостерігає, як розвивається дитина, спілкується з батьками, може надати їм консультаційну допомогу з питань виховання та навчання. За бажанням батьків може також зайнятися корекцією поведінки дитини, звітує перед ними про досягнуті результати. Під час роботи несе повну відповідальність за життя та здоров'я дитини.

Для оволодіння професією гувернера потрібні ґрунтовні знання з мови, літератури, історії, географії, біології. Окрім того, він повинен знати вікову психологію, педагогіку, бути освіченою, ерудованою людиною з чіткою дикцією та приємним тембром голосу, важливо мати комунікативні та організаторські здібності, добре розвинену пам'ять та увагу, здатність до емпатії (розуміння почуттів інших). Важливо також бути охайним, акуратним, приємним у спілкуванні, доброзичливим, спостережливим, схильним до виховної роботи.

Робота пов’язана з великим емоційним напруженням (необхідністю пристосуватися до характеру дитини, вимог батьків, укладу сім'ї) і потребує доброго здоров'я.

Медичними протипоказаннями для роботи гувернером є туберкульоз, інфекційні захворювання шкіри. А також не допускаються до роботи особи з тяжкими розладами функцій нервової, серцево-судинної, травної систем, рухового апарату, епілепсією, стійкими розладами слуху та зору, порушенням мовлення.

Отримати професію можна у навчально-курсових комбінатах, професійно-технічних училищах, коледжах. Перепідготовку за професією “гувернер” можна здійснити або за кошти служби зайнятості, або за власні кошти слухача, який має базову вищу освіту відповідного напряму, без вимог до стажу роботи. При навчанні проводиться фахове стажування на робочому місці за програмами, розробленими викладачами.

Гувернер працює у приватних осіб, може організувати агенцію з надання педагогічних та виховательських послуг зацікавленим батькам або навіть організаціям, діяльність яких пов’язана з дітьми.

Гувернерство – педагогічна система, яка функціонує на снові соціального замовлення і здатна виконувати покладену на неї освітньо-виховну функцію у взаємодії з іншими освітньо-виховними закладами, створюючи умови для самореалізації, соціальної адаптації, мотиваційного та творчого розвитку й самовизначення особистості. Сучасне гувернерство потребує теоретичного обґрунтування з визначенням його специфічних рис та особливостей, призначення та можливостей виправданого й ефективного функціонування у рамках існуючої освітньої системи України.Соціальний гувернер - Захисник прав дитини.Соціальне гувернірство- дисципліна.

Високий стандарт домашнього навчання і виховання в історії світової цивілізації забезпечувала гувернерська педагогічна система. До питань підготовки гувернерів, домашніх наставників в історичному аспекті в Україні і за кордоном, гувернерства як варіативної освітньо-виховної системи, напрямків діяльності гувернерів, формування демократичної системи взаємостосунків серед дітей і батьків звертаються дослідники Т Гавриленко, А. Ганічева, М. Головко, О. Звєрєва, Л. Кобилянська, Є.Сарапулова, Б. Свиридов та ін.

Щодо функцій гувернера, то вони часто збігаються з функціями інших фахівців, зокрема, з дефектологом або сімейним соціальним педагогом чи соціальним працівником. Та все ж виокремлюють такі функції гувернера: діагностичну, прогностичну, соціалізуючу, виховну, освітню, комунікативну, організаторську, консультативну, посередницьку, попереджувально - профілактичну, охоронно-захисну, корекційно-реабілітаційну, соціально-терапевтичну тощо. Залежно від потреб, та конкретних ситуацій, в яких опинилися діти та батьки кожна з функцій може переважати.

Реалізовуючи консультативну функцію гувернер спрямовує свою діяльність на допомогу батькам у вивченні і розумінні питань сімейного виховання; на надання порад і рекомендацій щодо розвитку і виховання їхньої дитини, корекції її поведінки, відхилень у розвитку; на знаходження ефективних шляхів взаємодії дорослих і дитини, створення атмосфери взаєморозуміння і співробітництва.

Кожна функція гувернера у роботі з дітьми та їх батьками важлива. А для успішної реалізації їх гувернеру необхідно здійснювати безперервне навчання, самовдосконалення; бути фахівцем широкої поінформованості, обізнаності, ерудиції, глибоких спеціальних знань для спільної діяльності з дітьми та їх батьками.

На основі функцій визначимо напрями роботи соціального гувернера, а саме це: здійснення індивідуального соціального виховання і розвитку дітей перед дошкільного, дошкільного та шкільного (переважно молодшого та середнього) віку, захист їхніх прав та інтересів; організація індивідуальної роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями, дітьми з незначними порушеннями здоров’я, соціальними проблемами, обдарованими дітьми з метою соціально-педагогічної допомоги і підтримки, корекції їхнього розвитку, нейтралізації негативного впливу середовища; установлення співробітництва з батьками дитини, підвищення їх педагогічної культури, допомога у виконанні функцій вихователів; налагодження співпраці з різними соціальними інституціями та спеціалістами; удосконалення власної професійної діяльності.

Список використаної літератури

1. Дзеркало тижня . – 16 березня. – К., 2003.

2. "Перше вересня". - № 79. – М., 2002.

3. Інформаційний бюлетень. - 18 серпня. - М., 1999.

6

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.