• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Хімія
  • Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів. Підсумково – узагальнюючий урок."

Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів. Підсумково – узагальнюючий урок."

Опис документу:
Конспект уроку в 11 класі профіль біолого-хімічний з теми "Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів. Підсумково – узагальнюючий урок"містить 52 завдання для узагальнення знань в форматі ЗНО

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

9

Урок № 115-116

Тема уроку: Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів. Підсумково – узагальнюючий урок.

Мета уроку: закріпити поняття про нуклеїнові кислоти, їх склад, будову та роль в організмі, узагальнити знання з теми «Нітрогеновмісні сполуки», розвивати уміння аналізувати, узагальнювати, здійснити підготовку до ЗНО, виховувати впевненість у власних силах, формувати предметну компетентність.

Унаочнення: підручник, ПСХЕ, схема будови ДНК, тести з теми.

Хід уроку:

ММ№1 СУ

1. Оргчастина

2. Актуалізація опорних знань

Бесіда.

1. Які нітрогеновмісні сполуки ви знаєте?

2. Що таке АК?

3. Які вони бувають?

4. Що таке незамінні АК?

5. Які кольорові реакції білків ви знаєте?

6. Що таке нуклеотид? Нуклеозид?

7. Які НК ви знаєте? Чим вони відрізняються?

8. Яка роль ДНК в організмі? РНК?

9. Які відмінності в удові НК?

Оговорення питань.

1. Указати послідовність нітратних основ, що повинна утворитися в процесі подвоєння (реплікації) ДНК на базі полінуклеотидного ланцюга АЦТ–ТТГ–ГАТ–ТТТ–АЦТ–ГТГ.

2. Вкажіть назву білка, що виконує захисну функцію: а) гемоглобін, б) оксидаза, в) антитіла.

3. Білки – це...: а) полісахариди, б) поліпептиди, в) полінуклеотиди.

4. Первинна структура білка підтримується за рахунок зв'язків: а) йонних, б) пептидних, в) водневих.

5. Гідроліз білка використовується для: а) отримання амінокислот, б) якісного виявлення білка, в) зруйнування третинної структури.

6. Амінокислоти, необхідні для побудови білків, потрапляють в організм: а) з водою, б) з їжею, в) з повітрям.

7. Вкажіть назву білка, що виконує ферментативну функцію: а) гемоглобін, б) оксидаза, в) антитіла.

8. Біологічні властивості білка визначає структура: а) третинна, б) вторинна; в) первинна.

9. Вторинна структура білка підтримується за рахунок зв'язків: а) йонних, б) пептидних, в) водневих.

10. Білки піддаються реакціям: а) денатурації, б) полімеризації, в) поліконденсації.

11. Який з процесів найбільш складний: а) мікробіологічний синтез, б) органічний синтез, в) переробка рослинного білка.

12. Чому білкову їжу не можна на тривалий час замінити їжею, що містить лише жири й вуглеводи?

Аліфатичні аміни є сильнішими основами, ніж аміак, ароматичні – слабкішими внаслідок різних індукційних ефектів радикалів.

В ароматичних амінів із збільшенням числа вуглеводневих радикалів основність слабшає, а в аліфатичних – посилюється.

За посиленням основних властивостей аміак, первинні, вторинні, третинні аліфатичні та ароматичні аміни можна розташувати у такій послідовності:

Тести з теми

І рівень

Завдання 120 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Вкажіть функціональну групу амінів:

а) =NH;

б) -NH2;

в) -NO2;

г) – N=NH.

2. Вкажіть функціональну групу нітросполук:

а) =NH;

б) -NH2;

в) -NO2;

г) –N=NH.

3. Вкажіть сполуку, похідними якої є аміни:

а) нітратна кислота;

б) амоніак;

в) вода;

г) оцтова кислота.

4. Виберіть характеристику молекул первинних амінів:

а) містять однакові вуглеводневі радикали;

б) містять один вуглеводневий радикал, сполучений з аміногрупою;

в) містять два вуглеводневих радикали, сполучених з групою атомів =NH;

г) містять три вуглеводневих радикали, сполучених з Нітрогеном.

5. Вкажіть формулу аніліну:

а) C6H5NH2;

б) C6H5CH2CH2NH2;

в) (C8H17)2NH;

г) (C6H5)2NH.

6. Вкажіть назву сполуки СН3-СН(СН3)СН2-NH2 за номенклатурою ІЮПАК:

а) ізобутиламін;

б) втор-бутиламін;

в) трет-бутиламін;

г) 1-аміно-2-метилбутан.

7. Вкажіть назву сполуки C6H5NH2:

а) нітробензен;

б) феніламін;

в) аміногексан;

г) аміногексен.

8. Вкажіть назву сполуки H2NCH2COOH:

а) гліцин; б) етиламін;

в) аміномасляна кислота; г) амінопропіонова кислота.

9. Вкажіть сполуку, що утворюється при взаємодії метиламіну з гідроген хлоридом:

а) хлорметан;

б) амоній хлорид;

в) диметиламін;

г) метиламоній хлорид.

10. Виберіть функціональні групи, що містять амінокислоти:

а) гідроксильна і нітрогрупа; б) гідроксильна і карбоксильна;

в) аміно- і карбоксильна; г) карбоксильна і нітрогрупа.

11. Вкажіть пептидну групу:

а) -NH2;

б) -СООН;

в) -CO-NH-;

г) -NO2.

12. Вкажіть назву реакції, яку використовують для якісного визначення білка:

а) «срібного дзеркала»;б) ксантопротеїнова; в) денатурація; г) естерифікація.

13. Вкажіть властивості амінокислоти: а) основні; б) кислотні; в) амфотерні.

14. Вкажіть зв'язок, який з'єднує залишки амінокислот у молекулах білків:

а) пептидний; б) водневий; в) простий ефірний; г) пептидний.

15. Вкажіть кількість залишків амінокислот (п) у молекулі білка:

а) n > 10;

б) 2 < n < 40;

в) n > 40;

г) n > 100.

16. Вкажіть клас сполук, до яких належить анілін:

а) нітросполуки;

б) первинні аміни;

в) вторинні аміни;

г) амінокислоти.

17. Вкажіть тип амінокислот, які входять до складу білків:

а) -амінокислоти;

б) -амінокислоти;

в) -амінокислоти;

г) -амінокислоти.

18. Вкажіть процес, що відбувається при нагріванні розчину білка:

а) денатурація; б) гідратація; в) утворення поліпептиду; г) згортання молекули у спіраль.

II рівень

Завдання 21-35 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

21. Виберіть продукти, що утворюються при згорянні амінів:

а) вуглекислий газ та вода; б) вуглекислий газ, амоніак та вода;

в) вуглекислий газ, азот та вода; г) вуглекислий газ та амоніак.

22. Вкажіть сполуку, що утворюється при взаємодії феніламіну з гідроген хлоридом:

а) феніламоній хлорид; б) хлоробензен;

в) дифеніламоній хлорид; г) трифеніламоній хлорид.

23. Визначте речовину, при взаємодії з якою аміни виявляють основні властивості:

а) вода;

б) металічний натрій;

в) натрій гідроксид;

г) кисень.

24. Визначте речовини, при взаємодії яких з первинними амінами утворюються вторинні і третинні аміни: а) мінеральні кислоти; б) спирти; в) вода; г) галогеналкани.

25. Встановіть сполуку, що є найслабкішою основою:

а) амоніак;

б) анілін;

в) метиламін;

г) диметиламін.

26. Визначте реакцію з одночасною участю карбоксильної і аміногрупи амінокислоти:

а) дегідратація;

б) пeптизація;

в) полімеризація;

г) етерифікація.

27. Вкажіть функціональну групу, наявність якої обумовлює кислотні властивості амінокислот:

а) карбоксильна група;б) карбонільна група; в) іміногрупа; г) аміногрупа.

28. Вкажіть функціональну групу, наявність якої обумовлює основні властивості амінокислот:

а) карбоксильна група;б) карбонільна група; в) іміногрупа; г) аміногрупа.

29. Визначте забарвлення індикатору лакмус у водному розчині гліцину:

а) червоний;

б) фіолетовий;

в) синій;

г) безбарвний.

30. Вкажіть функціональні групи, при взаємодії яких утворюється пептидний зв'язок:

а) дві гідроксильні; б) карбоксильна та гідроксильна;

в) аміно- та карбоксильна; г) аміно- та гідроксильна.

31. Вкажіть форму існування амінокислот у нейтральному середовищі:

а) катіон;

б) аніон;

в) молекула;

г) біполярний йон.

32. Виберіть сполуки, залишки яких входять до складу нуклеїнових кислот:

а) амінокислота, азотиста основа та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза);

б) ортофосфатна кислота, азотиста основа та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза);

в) амінокислота, ортофосфатна кислота та азотиста основа;

г) ортофосфатна кислота, вища карбонова кислота та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза).

33. Вкажіть визначення нуклеотиду:

а) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з азотистою основою;

б) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з ортофосфатною кислотою;

в) мономер нуклеїнової кислоти;

г) поліпептид.

34. Вкажіть визначення нуклеозиду:

а) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з азотистою основою;

б) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з ортофосфатною кислотою;

в) мономер нуклеїнової кислоти;

г) поліпептид.

35. Вкажіть сполуки, що утворюються при спалюванні аніліну:

а) карбон(ІV) оксид, вода та азот;

б) нітроген(ІV) оксид, карбон(ІV) оксид та вода;

в) нітроген(ІІ) оксид, карбон(ІV) оксид та вода;

г) карбон(ІV) оксид, вода та амоніак.

III рівень

Завдання 36- відповіді необхідно розташувати у певному порядку залежно від запропонованого завдання.

36. Розташуйте сполуки у порядку збільшення основності:

а) анілін;

б) дифеніламін;

в) трифеніламін;

г) амоніак.

Завдання 37-38 містять шість відповідей, з яких необхідно вибрати три, що задовольняють умову, та розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

37. Виберіть та розташуйте послідовно реагенти, необхідні для здійснення перетворення

СН4  СН3Сl  CH3NH2  [CH3NH3]Cl:

а) NH3 (надл.);

б) Сl2 (водн.);

в) NaCl;

г) НСl;

д) Cl2; h;

e) Н2; Pt.

38. Виберіть та розташуйте послідовно реагенти, необхідні для здійснення перетворення:

С2Н5СООН  СН3СНСlСООН  CH3CHNH2COOH  CH3CHNH2COOCH3:

а) СН4;

б) Сl2, РСl3;

в) СН3ОН;

г) НСl;

д) Cl2; h;

е)3(надл.).

Завдання 39-40 передбачають встановлення відповідності понять першого та другого стовпчиків. Відповідь дайте у вигляді комбінації цифр і букв.

39. Встановіть відповідність між формулами і назвами амінів.

Формула:

Назва:

1) (C8H17)2NH;

а) трибутиламін;

2) (C4H9)3N;

б) етилметилпропіламін;

3) C2H5NHC5H11.

в) діоктиламін;

г) етилпентиламін.

40. Встановіть відповідність між формулами і назвами органічних сполук.

Формула:

Назва:

1) Н2NСН2СН2ОН;

а) аміноетанова кислота;

2) H2NCH2COOH;

б) діоктиламін;

3) CH3CH(NH2)COOH.

в) 2-амінопропанова;

г) 2-аміноетанол.

Завдання 41- містить чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

41. Визначте основний кінцевий продукт перетворення

а) анілін;

б) нітробензен;

в) n-нітроанілін;

г) n-хлоранілін.

Завдання 42-79 містять чотири чи п'ять варіантів відповідей, з яких кілька правильних. Вкажіть усі правильні відповіді.

42. Вкажіть, на які групи поділяють амінокислоти:

а) замінні і незамінні; б) прості і складні; в) протеїни і протеїди; г) повноцінні і неповноцінні.

43. Визначте твердження щодо незамінних амінокислот:

а) не синтезуються в організмі людини, але необхідні для життєдіяльності;

б) синтезуються в організмі людини і необхідні для життєдіяльності;

в) можуть синтезуватися в організмі тварини і людини з інших амінокислот або небілкових компонентів;

г) містять аміногрупу в d-положенні.

44. Вкажіть типи реакцій, що характерні для амінокислот:

а) гідроліз; б) поліконденсація; в) полімеризація; г) етерифікація; д) естерифікація.

45. Визначте твердження, що характеризують процес утворення пептидного зв'язку:

а) утворюється при взаємодії карбоксильних груп двох амінокислот;

б) утворюється при взаємодії аміногруп двох амінокислот;

в) утворюється при взаємодії карбоксильної групи однієї амінокислоти та аміногрупи іншої;

г) при його утворенні виділяється молекула води.

46. Вкажіть, на які групи поділяють білки:

а) циклічні і ациклічні; б) фібрилярні і глобулярні;

в) повноцінні і неповноцінні; г) нітрогеновмісні і безнітрогенові.

47. Визначте твердження щодо процесу денатурації білків:

а) руйнування структури під дією нагрівання, радіації, сильних кислот, лугів, солей важких металів тощо; б) супроводжується втратою біологічної активності;в) зворотний процес;

г) незворотний процес.

48. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за воднем 46,5, при спалюванні 2,3 г якої утворилось 3,324 л карбон(ІV) оксиду (н.у.), 1,558 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C6H6NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) молярна маса речовини - 23,25 г/моль;

г) відносна густина пари цієї речовини за повітрям дорівнює 3,2;

д) сполука є первинним аміном.

49. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за гелієм 11,25, при спалюванні 7,3 г якої утворилось 7,267л карбон(ІV) оксиду (н.у.), 10,206 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C2H5NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) молярна маса речовини - 45 г/моль;

г) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, дорівнює 1,82 л (н. у.);

д) сполука є первинним аміном.

50. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з молярною масою 73 г/моль, при спалюванні 7,3 г якої утворилось 8,96 л карбон(ІV) оксиду (н. у.), 9,9 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C4H9NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, дорівнює 2,82 л (н. у.);

г) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, - 1,12 л (н. у.);

д) відносна густина пари цієї сполуки за воднем - 36,5.

51. Виберіть твердження щодо ароматичного аміну, якщо на його добування шляхом відновлення було затрачено 27,8 г нітробензену, а вихід реакції складає 95%:

а) молекулярна формула CH3NH2; б) молекулярна формула C6H5NH2;

в) маса одержаного аміну - 20 г; г) маса одержаного аміну - 21г.

52. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за повітрям 2,59, яка містить 32% Карбону, 42,67% Оксигену, 18,67% Нітрогену:

а) найпростіша формула речовини C2H5O2N;

б) найпростіша формула речовини C2H6ON;

в) молярна маса сполуки дорівнює 75 г/моль;

г) молярна маса сполуки - 25 г/моль;

д) один з ізомерів містить аміно- і карбоксильну групи.

Домашнє завдання. Повторити матеріал теми.

Підсумки уроку.

Тест з теми «Нітрогеновмісні сполуки»

І рівень

Завдання 120 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

1. Вкажіть функціональну групу амінів:

а) =NH;

б) -NH2;

в) -NO2;

г) – N=NH.

2. Вкажіть функціональну групу нітросполук:

а) =NH;

б) -NH2;

в) -NO2;

г) –N=NH.

3. Вкажіть сполуку, похідними якої є аміни:

а) нітратна кислота;

б) амоніак;

в) вода;

г) оцтова кислота.

4. Виберіть характеристику молекул первинних амінів:

а) містять однакові вуглеводневі радикали;

б) містять один вуглеводневий радикал, сполучений з аміногрупою;

в) містять два вуглеводневих радикали, сполучених з групою атомів =NH;

г) містять три вуглеводневих радикали, сполучених з Нітрогеном.

5. Вкажіть формулу аніліну:

а) C6H5NH2;

б) C6H5CH2CH2NH2;

в) (C8H17)2NH;

г) (C6H5)2NH.

6. Вкажіть назву сполуки H2NCH2COOH:

а) гліцин; б) етиламін; в) аміномасляна кислота; г) амінопропіонова кислота.

7. Виберіть функціональні групи, що містять амінокислоти:

а) гідроксильна і нітрогрупа; б) гідроксильна і карбоксильна;

в) аміно- і карбоксильна; г) карбоксильна і нітрогрупа.

8. Вкажіть пептидну групу:

а) -NH2;

б) -СООН;

в) -CO-NH-;

г) -NO2.

9. Вкажіть назву реакції, яку використовують для якісного визначення білка:

а) «срібного дзеркала»;б) ксантопротеїнова; в) денатурація; г) естерифікація.

10. Вкажіть властивості амінокислоти: а) основні; б) кислотні; в) амфотерні.

11. Вкажіть зв'язок, який з'єднує залишки амінокислот у молекулах білків:

а) пептидний; б) водневий; в) простий ефірний; г) пептидний.

12. Вкажіть кількість залишків амінокислот (п) у молекулі білка:

а) n > 10;

б) 2 < n < 40;

в) n > 40;

г) n > 100.

13. Вкажіть тип амінокислот, які входять до складу білків:

а) -амінокислоти;

б) -амінокислоти;

в) -амінокислоти;

г) -амінокислоти.

14. Вкажіть процес, що відбувається при нагріванні розчину білка:

а) денатурація; б) гідратація; в) утворення поліпептиду; г) згортання молекули у спіраль.

II рівень

Завдання 15-25 містять чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

15. Виберіть продукти, що утворюються при згорянні амінів:

а) вуглекислий газ та вода; б) вуглекислий газ, амоніак та вода;

в) вуглекислий газ, азот та вода; г) вуглекислий газ та амоніак.

16. Визначте речовини, при взаємодії яких з первинними амінами утворюються вторинні і третинні аміни: а) мінеральні кислоти; б) спирти; в) вода; г) галогеналкани.

17.Встановіть сполуку,що є найслабкішою основою:а)амоніак;б)анілін;в) метиламін; г) диметиламін

18. Визначте реакцію з одночасною участю карбоксильної і аміногрупи амінокислоти:

а) дегідратація;

б) пeптизація;

в) полімеризація;

г) етерифікація.

19. Вкажіть функціональну групу, наявність якої обумовлює кислотні властивості амінокислот:

а) карбоксильна група;б) карбонільна група; в) іміногрупа; г) аміногрупа.

20. Вкажіть функціональну групу, наявність якої обумовлює основні властивості амінокислот:

а) карбоксильна група;б) карбонільна група; в) іміногрупа; г) аміногрупа.

21. Визначте забарвлення індикатору лакмус у водному розчині гліцину:

а) червоний;

б) фіолетовий;

в) синій;

г) безбарвний.

.

22. Вкажіть форму існування амінокислот у нейтральному середовищі:

а) катіон;

б) аніон;

в) молекула;

г) біполярний йон.

23. Виберіть сполуки, залишки яких входять до складу нуклеїнових кислот:

а) амінокислота, азотиста основа та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза);

б) ортофосфатна кислота, азотиста основа та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза);

в) амінокислота, ортофосфатна кислота та азотиста основа;

г) ортофосфатна кислота, вища карбонова кислота та вуглевод (рибоза або дезоксирибоза).

24. Вкажіть визначення нуклеотиду:

а) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з азотистою основою;

б) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з ортофосфатною кислотою;

в) мономер нуклеїнової кислоти; г) поліпептид.

25. Вкажіть визначення нуклеозиду:

а) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з азотистою основою;

б) сполука вуглеводу (рибози або дезоксирибози) з ортофосфатною кислотою;

в) мономер нуклеїнової кислоти; г) поліпептид.

III рівень

Завдання 26- відповіді необхідно розташувати у певному порядку залежно від запропонованого завдання.

26. Розташуйте сполуки у порядку збільшення основності:

а) анілін;

б) дифеніламін;

в) трифеніламін;

г) амоніак.

Завдання 27-28 містять шість відповідей, з яких необхідно вибрати три, що задовольняють умову, та розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання.

27. Виберіть та розташуйте послідовно реагенти, необхідні для здійснення перетворення

СН4  СН3Сl  CH3NH2  [CH3NH3]Cl:

а) NH3 (надл.);

б) Сl2 (водн.);

в) NaCl;

г) НСl;

д) Cl2; h;

e) Н2; Pt.

28. Виберіть та розташуйте послідовно реагенти, необхідні для здійснення перетворення:

С2Н5СООН  СН3СНСlСООН  CH3CHNH2COOH  CH3CHNH2COOCH3:

а) СН4;

б) Сl2, РСl3;

в) СН3ОН;

г) НСl;

д) Cl2; h;

е)3(надл.).

Завдання 29- містить чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

29. Визначте основний кінцевий продукт перетворення

а) анілін;

б) нітробензен;

в) n-нітроанілін;

г) n-хлоранілін.

Завдання 30-79 містять чотири чи п'ять варіантів відповідей, з яких кілька правильних. Вкажіть усі правильні відповіді.

30. Вкажіть, на які групи поділяють амінокислоти:

а) замінні і незамінні; б) прості і складні; в) протеїни і протеїди; г) повноцінні і неповноцінні.

31. Визначте твердження щодо незамінних амінокислот:

а) не синтезуються в організмі людини, але необхідні для життєдіяльності;

б) синтезуються в організмі людини і необхідні для життєдіяльності;

в) можуть синтезуватися в організмі тварини і людини з інших амінокислот або небілкових компонентів; г) містять аміногрупу в d-положенні.

32. Вкажіть типи реакцій, що характерні для амінокислот:

а) гідроліз; б) поліконденсація; в) полімеризація; г) етерифікація; д) естерифікація.

33. Вкажіть, на які групи поділяють білки: а) циклічні і ациклічні; б) фібрилярні і глобулярні; в) повноцінні і неповноцінні; г) нітрогеновмісні і безнітрогенові.

34. Визначте твердження щодо процесу денатурації білків:

а) руйнування структури під дією нагрівання, радіації, сильних кислот, лугів, солей важких металів тощо; б) супроводжується втратою біологічної активності;в) зворотний процес;

г) незворотний процес.

35. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за воднем 46,5, при спалюванні 2,3 г якої утворилось 3,324 л карбон(ІV) оксиду (н.у.), 1,558 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C6H6NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) молярна маса речовини - 23,25 г/моль;

г) відносна густина пари цієї речовини за повітрям дорівнює 3,2;

д) сполука є первинним аміном.

36. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за гелієм 11,25, при спалюванні 7,3 г якої утворилось 7,267л карбон(ІV) оксиду (н.у.), 10,206 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C2H5NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) молярна маса речовини - 45 г/моль;

г) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, дорівнює 1,82 л (н. у.);

д) сполука є первинним аміном.

37. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з молярною масою 73 г/моль, при спалюванні 7,3 г якої утворилось 8,96 л карбон(ІV) оксиду (н. у.), 9,9 г води і азот:

а) молекулярна формула сполуки C4H9NH2;

б) молекулярна формула сполуки CH3NH2;

в) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, дорівнює 2,82 л (н. у.);

г) об'єм азоту, що утворюється при спалюванні, - 1,12 л (н. у.);

д) відносна густина пари цієї сполуки за воднем - 36,5.

38. Виберіть твердження щодо ароматичного аміну, якщо на його добування шляхом відновлення було затрачено 27,8 г нітробензену, а вихід реакції складає 95%:

а) молекулярна формула CH3NH2; б) молекулярна формула C6H5NH2;

в) маса одержаного аміну - 20 г; г) маса одержаного аміну - 21г.

39. Виберіть твердження щодо органічної сполуки з відносною густиною пари за повітрям 2,59, яка містить 32% Карбону, 42,67% Оксигену, 18,67% Нітрогену:

а) найпростіша формула речовини C2H5O2N;

б) найпростіша формула речовини C2H6ON;

в) молярна маса сполуки дорівнює 75 г/моль;

г) молярна маса сполуки - 25 г/моль;

д) один з ізомерів містить аміно- і карбоксильну групи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
Схожі матеріали