+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Конспект уроку: "Класифікація органічних сполук"

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема заняття : Класифікація органічних сполук

Мета:

навчальна: узагальнити та систематизувати знання про основні класи органічних сполук.

розвивальна: розвивати здатність логічно мислити.

виховна: виховувати матеріалістичний світогляд.

Тип заняття: узагальнення та систематизація знань.

Вид заняття: бесіда.

Міждисциплінарні зв’язки: «Хімія», «Біологія», «Аналітична хімія», «Фізика».

Література

 1. Величко Л.П. Хімія : підручник для 11 кл.загальноосвіт. навч. закладів : академ. рівень. / Л.П. Величко. – К. : Освіта, 2011. – 222с.

 2. Величко Л.П. Хімія : підручник для 11 кл.загальноосвіт. навч. закладів : проф. рівень. / Л.П. Величко, Н.М. Буринська. – К. : Школяр,2013. – 384с.

 3. Попель П.П. Хімія : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів : академ. рівень, проф. рівень. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 208с.

 4. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. / Н.В. Романова. – К.: Ірпінь, ВТФ Перун, 2002. – 480 с

 5. Ярошенко О.Г. Хімія : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту. / О.Г. Ярошенко. – К.: Грамота, 2012. – 232с.

 6. Глинка Н.Л. Общая химия. / Н.Л. Глинка. – Л.: Химия, 1987. – 704 с

Хід заняття.

Вид діяльності

І. Організаційна частина

- привітання студентів

- перевірка присутності та готовності студентів до заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Продовжіть твердження:

 • все в нашому Всесвіті складається з … (речовини)

 • речовини поділяються на …

 • прості речовини це - …

 • складні речовини це - …

 • прості речовини поділяються на: …

 1. Назвіть основні фізичні властивості металів

 2. Назвіть хімічні властивості металів, напишіть рівняння відповідних реакцій

Фронтальна бесіда, викладач на дошці креслить опорну схему

Студенти пишуть рівняння реакцій на дошці

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Продовжіть твердження:

 • Складні речовини поділяються на…

 • Неорганічні речовини поділяються на…

 • Оксиди – це…

 • Кислоти – це…

 • Основи – це…

 • Солі – це…

 1. Виберіть зайву речовину.

H2, O2, H2O

Fe, S, Al

Pb, Sn, Si

Fe, Hg, Ca

K, Na, Al

HCl, KCl, H2SO4

K2O, CaO, KOH

KNO3, HNO3, NaNO3

Mg(OH)2, MgO, KOH

CaCO3, CO2, NaCl

NaCl, HCl, CH4

Фронтальна бесіда, викладач на дошці креслить опорну схему

Гра «Третій зайвий»

IV. Мотивація навчальної діяльності студента

Як ви, вже, мабуть зрозуміли, на сьогоднішньому занятті ми з вами повторимо основні класи органічних сполук, які ви вже вивчали на предметі «Хімія». Органічних сполук існує надзвичайно велика кількість і людство синтезує все нові і нові органічні сполуки, які досить часто є екологічно небезпечними.

Розповідь викладача

V. Оголошення теми заняття

Викладач оголошує тему

VI. Узагальнення та систематизація набутих знань

Класифікація органічних сполук за складом

Для вивчення органічних речовин зручно розділити їх на окремі класи відповідно будові або властивостям. Найпростіші органічні сполуки містять тільки два елементи — Карбон і Гідроген, їх називають вуглеводнями (від двох слів — вуглець і водень). У складніших за складом речовинах зазвичай є атоми Оксигену або Нітрогену.

 Існують також органічні речовини складнішого складу, які не укладаються в цю схему.

Класифікація органічних сполук за будовою карбонового скелету

Для складання більш детальної класифікації необхідно звернутися до будови органічних сполук. У другій половині XIX ст. німецький хімік Фрідріх Кекуле встановив, що основою кожної органічної молекули є карбоновий ланцюг, або карбоновий скелету, що являє собою послідовність хімічно зв’язаних між собою атомів Карбону. У багатьох реакціях карбоновий скелет молекули залишається незмінним.

Карбонові скелети бувають циклічними — у них карбоновий ланцюг замкнутий у цикл, і відкриті, або ациклічні (приставка а — означає заперечення),— карбоновий ланцюг не замкнутий.

 Класифікація органічних сполук за кратністю зв’язків

Органічні сполуки можна також розділити за кратністю зв’язку. Сполуки, що містять тільки одинарні зв’язки С—С, називають насиченими. Ця назва пов’язана з тим, що вони містять максимально можливе при даному кістяку число атомів Гідрогену, тобто як би насичені Гідрогеном. Сполуки зі зв’язками називають ненасиченими.

Класифікація органічних сполук за функціональними групами

Хімічні властивості органічних речовин визначаються не тільки будовою карбонового скелету, але і головним чином видом атомів, які з ним зв’язані. У вуглеводнях карбоновий скелет з’єднаний тільки з атомами Гідрогену, а в складніших молекулах — з атомами інших елементів або групами атомів, які називають функціональними групами.

Функціональні групи — це активні центри органічних молекул. Саме вони найчастіше перетерплюють хімічні перетворення, тим самим визначаючи багато хімічних властивостей (функції) органічних сполук. Від функціональних груп залежить належність органічної речовини до того або іншого класу.

 Багато органічних молекул містять відразу кілька функціональних груп. Такі сполуки називають поліфункціональними. До них відносять вуглеводи, амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти тощо.

Розповідь викладача, фронтальна бесіда

Виберіть зайву речовину

CH4, C2H6, C2H4

C2H5OH, C2H6, CH3OH

C2H5OH, CH3COOH, HCOOH

СH3COH, CH3COOH, HCOH

C6H12O6, C3H7OH, C4H10OH

Гра «Третій зайвий»

VII. Підведення підсумків заняття

Оцінювання роботи студентів

VIII. Домашнє завдання

Написати рівняння реакцій перетворення

6

Опис документу:
Конспект уроку: "Класифікація органічних сполук" Мета :Узагальнити та систематизувати знання про основні класи органічних сполук, розвивати у дітей здатність логічно мислити, виховувати матеріалістичний світогляд.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн
590 грн