Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу на 2019-2020 навчальний рік

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report
Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу для загальноосвітніх навчальних закладів на 2019-2020 навчальний рік, за підручником Григорович О. В. Всього 50 годин на рік - 1,5 години на тиждень.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 7 КЛАС

(50 год, 1,5 год на тиждень)

п/п

Дата уроку

Тема уроку

Хімічний експеримент та проекти

Домашнє завдання

Примітки

І СЕМЕСТР

Вступ (4 години)

1.

Вступний інструктаж з БЖД.

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі.

Проект:

  1. Хімічні речовини навколо нас.

§1, с. 11 завд. 1-6

2.

Короткі відомості з історії хімії.

Проект:

  1. Історичне значення вогню.

§2, с. 19 завд. 1-7

3.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркування небезпечних речовин.

Лаб. досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (побутових хімікатів).

§3, с. 27 завд. 1-6

4.

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії. Інструктаж з БЖД.

Практична робота 1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

§1-3 пов. с. 30

Тема 1. Початкові хімічні поняття (20 годин)

5.

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми. Як вивчають речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

§4, с. 41

завд. 1-4

§6, с. 58 завд. 1-9

6.

Фізичні властивості речовин.

Лаб. дослід №3 Ознайомлення з фіз. властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

§4, с. 41 завд. 5-9

7.

Чисті речовини та суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

§5, с. 50

завд. 1-8

8.

Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші.

§5, с. 52

9.

Хімічні елементи, їхні назви та символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

§7, с. 64 завд. 1-8

10.

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

§8, с. 67 завд. 1-5

§10, с. 76 завд. 1-3

11.

Хімічні формули речовин.

§9, с. 72 завд. 11

12.

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин. Метали та неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Лаб. дослід №4 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Зразки металів і неметалів

§12, с. 89 завд. 1-9

13.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

§13, с. 95 завд. 1-4

14.

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук

§13, с. 96 завд. 5-9

15.

Самостійна робота з теми: «Початкові хімічні поняття».

§1-13 пов.

16.

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою. Розв’язання розрахункових задач на обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

§10, с. 76 завд. 4-11

17.

Масова частка елемента в складній речовині. Розв’язання розрахункових задач на обчислення масової частки елемента в складній речовині.

§11, с. 80 завд. 1-4

18.

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

§16, с. 120 завд. 1, 2

19.

Складання рівнянь хімічних реакцій.

§16, с. 121 завд. 3-9

20.

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції

та явища, що їх супроводжують.

Лаб. дослід №5-9 Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом

§14, с. 103 завд. 1-12

Домашній експеримент

1.Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром

21.

Контрольна робота з теми: «Початкові хімічні поняття».

§10-16 пов.

22.

Хімічні явища і властивості речовин. Практична робота 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

Проекти:

3) Хімічні явища у природі,

4) Хімічні явища в побуті.

5) Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6) Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

§13-16 пов.

23.

Узагальнення й систематизація знань з теми: «Початкові хімічні поняття»

§1-16 пов.

24.

Аналіз контрольної роботи. Складання рівнянь хімічних реакцій. Тренувальні вправи.

§1-16 пов.

ІІ СЕМЕСТР

Тема 2. Прості речовини. Кисень (11 годин)

25.

Повітря, його склад.

§15, с. 114 завд. 1-4

26.

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі.

§15, с. 114 завд. 5-7

27.

Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

§15, с. 114 завд. 8-10

28.

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню.

§17, с. 129 завд. 1-4

29.

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

§17, с. 129 завд. 5-8

30.

Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Взаємодія з простими речовинами.

§18, с. 135 завд. 1-9

31.

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

§19, с. 143 завд. 1-10

32.

Взаємодія кисню зі складними речо- винами. Умови виникнення та припи- нення горіння.

§20, с. 145 завд. 1-6

33.

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Проекти:

7) Проблема забруднена повітря та способи її розв’язування.

8) Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

§21, с. 149 завд. 1-3

34.

Узагальнення знань про Оксиген і кисень.

§21, с. 149 завд. 4, 5

35.

Самостійна робота з теми: «Прості речовини. Кисень».

§15-21 пов.

Тема 3. Складні речовини. Вода (15 годин)

36.

Вода, склад молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

§22, с. 153 завд. 1-4

37.

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

§23, с. 158 завд. 1-3

38.

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину.

§23, с. 158 завд. 4-6

39.

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси й об’єму води в розчині.

§23, с. 158 завд. 7-9

40.

Практична робота 5. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

§22, 23 пов.

41.

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи.

§24, с. 164 завд. 1-3

42.

Поняття про індикатори. Кислотні та основні оксиди. Дія кислот і лугів на індикатори.

Лаб. дослід №10

§24, с. 164 завд. 4-6

43.

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

§24, с. 164 завд. 7, 8

44.

Узагальнення знань з теми: «Складні речовини. Вода».

§22-24 пов.

45.

Контрольна робота з теми: «Складні речовини. Вода».

§22-24 пов.

46.

Кислотні дощі. Проблема чистої води.

Проекти:

9) Дослідження якості води з різних джерел.

10) Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.

§25, с. 168 завд. 1-7

47.

Охорона водойм від забруднення.

Проекти:

12) Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.

13) «Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет».

§25, с. 168 завд. 8-13

48.

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Проект:

11) Способи очищення води в побуті.

§22-25 пов.

Домашній експеримент

2. Очищення якості води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

49.

Рівняння хімічних реакцій. Розв’язування задач.

§1-14 пов.

50.

Урок-екскурсія (до водоочисних споруд або до краєзнавчого музею).

§15-25 пов.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!